term.subject="for pædagoger"

Præciser din søgning:

Emne
Forfatter
Materialetype
Sprog
Årstal
Kilde
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Pædagogiske ståsteder og bevægelser : på tværs af almen-, social- og specialpædagogik

  • Bog
  37.01 MAD

  Pædagogiske ståsteder og bevægelser : på tværs af almen-, social- og specialpædagogik

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Studiebog om pædagogers faglighed, som den kommer til udtryk i praksis på tværs af det pædagogiske arbejdsområde. For studerende på pædagoguddannelsen og pædagoger
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38837885|980|.
  Note: 
  Indhold: Pædagogik og verden ; Læring og dannelse ; Individualitet og fællesskab ; Inklusion og eksklusion ; Opdragelse og omsorg ; Udsathed og livsduelighed ; Lighed og ulighed ; Det almene og det særlige ; Forældreskab og professionsautoritet ; Interaktioner og relationer ; Viden og handling ; Profession og faglighed
  ISBN nr.: 
  9788741274911
  Omfang: 
  250 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38837885|260|a
  Available: 
  870970-basis:38837885|980|a
 2. Børns sprogtilegnelse : sproglig udvikling hos danske børn i alderen 0-6 år

  • Bog
  13.15 BØR

  Børns sprogtilegnelse : sproglig udvikling hos danske børn i alderen 0-6 år

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Formålet er at give praktikere og studerende, der arbejder med småbørn forskningsbaseret viden om, hvilke faktorer der påvirker sprogtilegnelse, og at vise, hvordan indsigterne fra den danske og internationale forskning kan anvendes i den praktiske hverdag med børnene. Bogen giver en samlet indføring i børns sprogtilegnelse og børns sproglige udvikling som en integreret del af deres kognitive og sociale udvikling
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61587748|980|.
  Bidrag af: 
  Laila Kjærbæk, Ditte Boeg Thomsen, Flemming B. Olsen
  Note: 
  Indhold: Børns sprogtilegnelse / Laila Kjærbæk, Ditte Boeg Thomsen. Fonologisk udvikling / Marit C. Clausen, Fabio Trecca. Ordtilegnelse / Mads Nielsen, Ditte Boeg Thomsen. Grammatisk udvikling / Laila Kjærbæk. Sprog, sansning og tanke : kognitive og neurologiske aspekter af sprogtilegnelse / Ditte Boeg Thomsen. Kommunikativ udvikling og pragmatiske færdigheder / Ditte Boeg Thomsen, Mads Nielsen. To- og flersprogede børn / Signe Klok Jensen, Laila Kjærbæk. Børn, der stammer / Bjarne Dammsbo. Sprogudvikling hos børn med høretab / Annette Esbensen. Sprogudvikling hos børn med udviklingsmæssige sprogforstyrrelser / Rikke Vang Christensen. Sprogudvikling / Cecilia Brynskov. Sprogtestning / Holger Juul, Anne Steenberg Gellert, Kikki Førsteliin Andersen. Sprogmiljø i dagtilbud / Laila Kjærbæk
  ISBN nr.: 
  9788772163932
  Omfang: 
  376 sider
  Udgiver: 
  Frydenlund
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:61587748|260|a
  Available: 
  870970-basis:61587748|980|a
 3. Elevperspektiver

  • Bog
  : Elevperspektiver
  37.363 ELE

  Elevperspektiver

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Denne antologi tager udgangspunkt i skoledagen set fra elevens perspektiv, for på den baggrund at forbedre elevernes skolegang. Bogen har relevans for lærere, lærerstuderende, skolepolitikere samt andre med engagement i grundskolen
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38821865|980|.
  Bidrag af: 
  Claus Munch Drejer, Micki Sonne Kaa Sunesen, Ditte Dalum Christoffersen
  Note: 
  Indhold: Hvad er elevperspektiver? (Claus Munch Drejer: Tre perspektiver på eleven. Søren Pjengaard: Fem forskellige elevperspektiver med konsekvenser for skolens praksis og dannelsesopgave. Kit Stender Petersen: Et børneetisk perspektiv : om solidaritet og opmærksomhed i arbejdet med børn og unge. Katrine Cecilie Weiland Willaa: Følelsesreglernes betydning for børns følelsesmæssige trivsel i indskolingen). Hvorfor er elevperspektiver væsentlige at medtænke i skolen som praksisform? (Tekla Canger: Fortællingens potentiale : unges perspektiver på marginalisering. Laila Colding Lagermann: Inddrag maraginaliserede unge som en del af løsningen - ikke blot som en del af problemet. Ditte Dalum Christoffersen: "Jeg kan ikke sidde stille". Louise Klinge: Børns perspektiver på relationen til deres lærere). Hvordan kan man arbejde med elevperspektiver i skolen (Micki Sonne Kaa Sunesen: Eleven som forsker. Suna Christensen: Klimastrejke som skoleudviklingsperspektiv. Pernille Rosenkilde: Inddragelse af elevperspektiver i en inkluderende praksis. Visual thinking strategies : at støtte elever i at sætte ord på det, de ser / Anne Zieler & Marie Abel Heise. Kedsomhed i skolen / Mette Marie Ledertoug & Nanna Paarup)
  ISBN nr.: 
  9788772047003
  Omfang: 
  221 sider
  Udgiver: 
  Klim
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38821865|260|a
  Available: 
  870970-basis:38821865|980|a
 4. Pædagogen som forandringsagent : samskabelse og forandring i pædagogisk praksis

  • Bog
  37.01 PÆD

  Pædagogen som forandringsagent : samskabelse og forandring i pædagogisk praksis

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Om samskabelse som en pædagogisk tilgang, der kan udvikle og kvalificere praksis på de områder, hvor der er potentiale til det
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39557053|980|.
  Bidrag af: 
  Anni Stavnskær Pedersen, Maria Christina Behnke, Mads Thomsen (f. 1981-06-01)
  ISBN nr.: 
  9788750057895
  Omfang: 
  198 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39557053|260|a
  Available: 
  870970-basis:39557053|980|a
 5. Bære- og væredygtige rum i skolen : en bog om rummets didaktik

  • Bog
  37.15 BÆR

  Bære- og væredygtige rum i skolen : en bog om rummets didaktik

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Denne bog fortæller om, hvorledes man via bevidst fokus på indretning af undervisningsrum kan skabe rum, som rammesætter og understøtter elevernes læring og trivsel. For grundskolens pædagogiske personale samt studerende på pædagogiske uddannelser
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38748009|980|.
  Note: 
  Indhold: Det pædagogiske fundament : ide og tilgang (Bære- og væredygtige rum ; Grundlæggende antagelser ; Faglig og pædagogisk ambition ; Teamsamarbejdet) ; Rummets didaktik : principper og begreber (Energibaner : placering af inventar ; Indgange : udseende og signalværdi ; Visuelle støtter ; Aktivt og passivt rod ; Den professionelles arbejdsplads ; Rummets Fem Faser og Rummets High Five ; Anbefalinger)
  ISBN nr.: 
  9788772340357
  Omfang: 
  103 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38748009|260|a
  Available: 
  870970-basis:38748009|980|a
 6. Kørekort til kroppen : fundamentet til et godt børneliv : grundbog om motorik set i perspektiverne af læring, specialundervisning og social kompentenceudvikling

  • Bog
  Sofie Koch, Børge Koch: Kørekort til kroppen : fundamentet til et godt børneliv : grundbog om motorik set i perspektiverne af læring, specialundervisning og social kompentenceudvikling
  61.265 KØR

  Kørekort til kroppen : fundamentet til et godt børneliv : grundbog om motorik set i perspektiverne af læring, specialundervisning og social kompentenceudvikling

  2021
  1. oplag (2021)
  Præsentation af teori og forskning om børns motorik, samt inspiration og eksempler på hvordan man kan træne børns motorik i daginstitutioner og folkeskoler
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61825134|980|.
  Bidrag af: 
  Kosmos Nationalt Videncenter, Sofie Koch, Børge Koch
  Note: 
  Indhold: Motorik og læring ; Barnets udvikling ; Hvad påvirker barnets motorik? ; Fra teori til praksis ; Skab bevægelsesglæde ; Inspiration til motoriktræning ; Redskabs- og træningsbaner ; Praksiseksempler
  ISBN nr.: 
  9788797111147
  Omfang: 
  139 sider
  Udgiver: 
  Det Nationale Videncenter Kosmos
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:61825134|260|a
  Available: 
  870970-basis:61825134|980|a
 7. Forstå PDA hos børn : en vejledning om ekstrem kravundgåelse til forældre og fagfolk

  • Bog
  61.645 FOR

  Forstå PDA hos børn : en vejledning om ekstrem kravundgåelse til forældre og fagfolk

  2021
  1. udgave, 2. oplag (2021)
  Når gængs pædagogisk-psykologisk tilgang til børn og unge med autisme ikke fungerer, kan PDA - angstbetinget kravundgående adfærd - være forklaringen. PDA er en tillægsprofil til autismediagnosen, og bogen bringer ny viden, strategier og praktiske eksempler til forældre og barnets fagpersoner
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38611682|980|.
  Bidrag af: 
  Susanne Ove
  Note: 
  PDA: Pathological demand avoidance, Indhold: Hvad er PDA? ; Positiv taktik i hverdagen ; Om at leve med PDA ; Den optimale skolegang for et barn med PDA ; Hvordan børn med PDA kan opnå følelsesmæssig trivsel og selvindsigt ; Opsummering og spørgsmål om fremtiden
  Original titel: 
  Understanding pathological demand avoidance syndrome in children
  ISBN nr.: 
  9788772161945
  Omfang: 
  208 sider
  Udgiver: 
  Frydenlund
  Målgruppe: 
  alment niveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38611682|260|a
  Available: 
  870970-basis:38611682|980|a
 8. Forældresamarbejde om hjemmelæringsmiljøer

  • Bog
  : Forældresamarbejde om hjemmelæringsmiljøer
  37.21 FOR

  Forældresamarbejde om hjemmelæringsmiljøer

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Om hjemmelæringsmiljøer som et væsentligt element i det samlede forældresamarbejde, om hvad begrebet dækker over i en professionel kontekst og hvordan samarbejdet kan gribes an i praksis
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61536078|980|.
  Bidrag af: 
  Kristina Avenstrup, Stine Elverkilde
  Note: 
  Indhold: "Skal forældre nu have lektier for?" / Stine Elverkilde. Forældrene og hjemmelæringsmiljøet gør en forskel - resultater fra the Effective Pre-school, Primary and Secondary Eductaion Project / Brenda Taggart. Forældresamarbejde med familier i socialt udsatte positioner / Bodil Høyer Damsgaard. Ledelse af forældresamarbejde med inddragelse af hjemmelæringsmiljø / Betina Byriell Larsen. Det gensidige, lærende samarbejde mellem hjem og institution / Maibritt Iversen. Perspektiver på et virkningsfuldt forældresamarbejde / Kristina Avenstrup, Sine Hudecek. "Det har været det hele værd" - om at bygge bro mellem børns to livsverdener / Suzanne Krogh, Søren Smidt. Barnets sprogtilegnelse og sprogmiljøet derhjemme / Justin Markussen-Brown. Forældrebestyrelsen og rammer for forældresamarbejde om hjemelæringsmiljøer / Stine Elverkilde
  ISBN nr.: 
  9788771608632
  Omfang: 
  185 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:61536078|260|a
  Available: 
  870970-basis:61536078|980|a
 9. Jura for pædagoger

  • Bog
  Mary Stisen: Jura for pædagoger
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61628452|980|.
  Note: 
  Indhold: Retskilder og metode ; Forvaltningsret ; Tværprofessionelt samarbejde omkring børn og unge ; Underretningspligten ; Børn og unge ; Erstatningsansvar ; Voksne med særlige behov ; Familieret
  ISBN nr.: 
  9788702341119
  Omfang: 
  215 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:61628452|260|a
  Available: 
  870970-basis:61628452|980|a
 10. Grundsten til en ordblindevenlig skole

  • Bog
  37.77 GRU

  Grundsten til en ordblindevenlig skole

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Bogen kommer rigtig godt rundt om det at være ordblind. Den har et godt mix mellem teori og praksis og kan læses i sin helhed, men kan også bruges som opslagsbog. Til det pædagogiske personale på skoler, studerende og til forældre med børn, der er ordblinde
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39514354|980|.
  Note: 
  Indholdsfortegnelse: Bogens indhold ; Hvad er ordblindhed (Læsevanskeligheder og ordblindhed ; Hvordan kan ordblindhed opleves? ; Definition af ordblindhed ; Myter om ordblindhed ; Ordblindhed og intelligens ; Laura - en pige med ordblindhed) ; Ordblindhed og sproglige vanskeligheder (Almindelige kendetegn ved ordblindhed ; Ordblindhed og udviklingsmæssig sprogforstyrrelse (DLD) ; Ordblindhed og dansk som andetsprog) ; Ordblindhed og andre indlæringsvaskeligheder (Følgevirkninger eller komorbiditet ; Følgevirkninger af ordblindhed ; Hvad kan de voksne gøre? ; Positive forbilleder ; Komorbiditet - når vanskeligheder optræder sammen ; Årsager til komorbiditet ; ADHD) ; Sprog- og læseudvikling (Hovedtræk i barnets sproglige udvikling ; Hvordan lærer børn at læse? ; Ordlæsning for elever med ordblindhed ; Fælles mål og elever med ordblindhed) ; Tegn på ordblindhed (Hvad kan de voksne være opmærksomme på ; Forskelle mellem piger og drenge ; Ordblinde er forskellige ; Emotionelle følger af ordblindhed ; Ordblindhed og matematikvaskeligheder ; Andre mulige symptomer) ; Testning af ordblindhed (At sætte diagnoser på børn ; Om diagnosen ordblindhed ; Forskellen på mindre gode læsere og ordblinde ; Hvorfor, hvornår og hvordan skal man teste for ordblindhed? ; Elevens og forældrenes rolle ; Læsetest og ordblindtest ; Afdækning af ordblindhed ; Intelligenstest og ordblindhed ; Hvem kan teste for ordblindhed? ; Love og regler om specialundervisning) ; Fagpersoner og specialister (Læsekonsulenten ; Talepædagogen (logopæden) ; Læsevejlederen ; Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) ; Nota i grundskolen ; Frie grundskoler og PPR ; Efterskoler og frie fagskoler ; Love og regler om PPR m.m.) ; Elevplaner og individuelle handleplaner (Hvad er en handleplan? ; Formelle krav ; Den pædagogiske værdi ; Hvad bygger handlepålanen på? ; Hvad indeholder en individuel handleplan? ; Hvem har ansvaret for handleplanen? ; LIX, LET og læsehastighed ; LUS - læseudviklingsskema ; Frie grundskoler, elevplaner og handleplaner ; Love og regler om handleplaner) ; Undervisning af elever med ordblindhed (Folkeskolens formål ; Undervisning ; Særlige programmer og forløb ; Læreruddannelsen og læsevanskeligheder ; Lærernes kompetencer i forhold til læsning og ordblindhed ; Efter- og videreuddannelse ; De frie grundskoler og inklusion ; Regler om inklusion) ; Specialundervisning (Hvad siger Folkeskoleloven om specialundervisning? ; Hvordan er specialtilbuddet i forhold til almentilbudddet? ; Bekendtgørelsen om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand ; Et typisk visitationsforløb ; Hvad omfatter en pædagogisk psykologisk vurdering (PPV)? ; Hvad kan specialundervisning bestå af? Hvad er specialpædagogisk bistand? ; Elevens og forældrenes medvirken i beslutningsprocessen om specialundervisning ; Fritagelse for fag ; Klagemuligheder ; Frie grundskoler og specialundervisning ; Efterskoler og specialundervisning ; Ordblindeefterskoler ; Love og regler om specialundervisning) ; Nationale test og folkeskolens prøver (Nationale test ; Projektopgaven og Obligatorisk Selvvalgt opgave (OSO) ; Elever med ordblindhed (dysleksi) ; Afgangsprøver ; Fravigelser og fritagelse ; Prøvefri skoler ; Vejledning om nationale test og folkeskolens prøver) ; Skole-hjem-samarabejdet (Forældres bekymringer ; Lektier ; Gode råd om lektier - til forældre og elev ; Gode råd om lektier - til lærerne ; Forældre- eller familienetværk ; Love og regler for skole-hjem-samarbejdet) ; Ungdomsuddannelser (Uddannelsesparat? ; Hvis en elev er vurderet ikke-uddannelsesparat i 8. klasse ; Standpunktskarakterer ; Frie grundskoler og standpunktskarakterer ; Ordblind på ungdomsuddannelserne ; Erhvervsuddannelser (EUD) ; Forberedende grunduddannelse (FGU) ; Gymnasium ; HF-uddannelse ; Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) ; Ordblindeundervisning for voksne (OBU) ; HF-kurser med særlige forløb for forblinde ; Love og regler om ungdomsuddannelser) ; En ordblindevenlig skole (En ordblindevenlig skolepolitik ; Fire nøgleelementer i en certificering ; Hvordan kan en dansk grundskole blive ordblindevenlig? ; Læs mere om ordblindevenlige skoler ; Opsamling - og hvor skal vi hen?)
  ISBN nr.: 
  9788750056485
  Omfang: 
  217 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39514354|260|a
  Available: 
  870970-basis:39514354|980|a