term.subject="for pædagoguddannelse"

Præciser din søgning:

Emne
Forfatter
Materialetype
Sprog
Årstal
Kilde
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Pædagogikkens ABC : en kærlig hilsen til pædagoger

  • Bog
  37.01 BRO

  Pædagogikkens ABC : en kærlig hilsen til pædagoger

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  28 centrale begreber fra pædagogikkens verden. Den er en slags læse let-­pædagogikbog, som gennem en fyldig lit­teraturliste med overvejende dansksprogede titler kan åbne for videre studier. Bogen er oplagt til ham/hende, der netop er blevet optaget på pædagoguddannelsen eller som afsluttende eksamensgave, når man skal begive sig ud i arbejdslivet
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61753796|980|.
  Note: 
  Indholdsfortegnelse: Anerkendelse ; Børneperspektiv; Curriculum ; Dannelse ; Erfaring ; Fantasi ; Glæde ; Humor ; Iagttagelse ; Jeg-Du ; Kontekst ; Leg ; Mod ; Nysgerrighed ; Omsorg ; Praksis ; Queer-teori ; Reformpædagogik ; Science ; Tilegnelse ; Udvikling ; Venskab ; Workshop ; Xenofobi ; Ydre disciplin ; Zonen for nærmeste udvikling ; Æstetik ; Øko-pædagogik ; Åben pædagogik
  ISBN nr.: 
  9788772163444
  Omfang: 
  143 sider
  Udgiver: 
  Frydenlund
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:61753796|260|a
  Available: 
  870970-basis:61753796|980|a
 2. Hvordan krenkede barn blir syke voksne

  • Bog
  61.642 HVO

  Hvordan krenkede barn blir syke voksne

  2021
  4. utgave
  Om samspillet mellom de tre fenomenene kropp, erfaring og erfaringens betydning. Eller sagt på en annen måte, den handler om medisinens store dilemma: forholdet mellom den objektive, medisinske sannhet og pasientens subjektive erfaringer. Forfatterne opplever at klinisk praksis fortsatt ikke tar tilstrekkelig hensyn til dette samspillet. De spør seg om medisinfaget har den rette kunnskapen for å kunne behandle mennesker som har blitt syke av krenkelser
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39509911|980|.
  ISBN nr.: 
  9788215046891
  Omfang: 
  271 sider
  Udgiver: 
  Universitetsforlaget
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39509911|260|a
  Available: 
  870970-basis:39509911|980|a
 3. Analyse for pædagogstuderende

  • Bog
  37.01 JAC

  Analyse for pædagogstuderende

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Præsentation af forskningstilgange og teorier, som kan bruges til gennemførelse af analyser og eksempler fra den pædagogiske praksis på, hvordan de kan anvendes trin for trin
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39514982|980|.
  Note: 
  Indhold: Diskurs som begreb og metode - hvad tales der om, og hvordan tales der om det? ; Fænomenologisk analyse - hvordan oplever man en begivenhed? ; Kritisk realisme som analysemetode - at forklare verden ; Den narrative analyse - at finde betydninger over tid ; Affordance-baseret analysetilgang - samspillet mellem barn, omgivelser og udvikling
  ISBN nr.: 
  9788750056607
  Omfang: 
  135 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39514982|260|a
  Available: 
  870970-basis:39514982|980|a
 4. Bære- og væredygtige rum i skolen : en bog om rummets didaktik

  • Bog
  Stine Clasen, Christina Baluna Hostrup: Bære- og væredygtige rum i skolen : en bog om rummets didaktik
  37.15 BÆR

  Bære- og væredygtige rum i skolen : en bog om rummets didaktik

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Denne bog fortæller om, hvorledes man via bevidst fokus på indretning af undervisningsrum kan skabe rum, som rammesætter og understøtter elevernes læring og trivsel. For grundskolens pædagogiske personale samt studerende på pædagogiske uddannelser
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38748009|980|.
  Note: 
  Indhold: Det pædagogiske fundament : ide og tilgang (Bære- og væredygtige rum ; Grundlæggende antagelser ; Faglig og pædagogisk ambition ; Teamsamarbejdet) ; Rummets didaktik : principper og begreber (Energibaner : placering af inventar ; Indgange : udseende og signalværdi ; Visuelle støtter ; Aktivt og passivt rod ; Den professionelles arbejdsplads ; Rummets Fem Faser og Rummets High Five ; Anbefalinger)
  ISBN nr.: 
  9788772340357
  Omfang: 
  103 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38748009|260|a
  Available: 
  870970-basis:38748009|980|a
 5. Naturfag i et spændingsfelt : kritiske perspektiver på aktuelle tendenser

  • Bog
  37.145 NAT

  Naturfag i et spændingsfelt : kritiske perspektiver på aktuelle tendenser

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Naturfag er et af de fag i både grundskolen og førskolen, der er mest fokus på - både blandt politikere og fra erhvervslivet og fonde. Denne bog diskuterer problemstillingerne, når tildeling af midler ofte hænger sammen med specifikke krav og forventninger. For studerende på lærer- og pædagoguddannelsen samt andre med engagement i naturfag
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61753532|980|.
  Bidrag af: 
  Jette Reuss Schmidt, Steffen Elmose
  Note: 
  Indhold: STEMifisering og fondes filantropistrategier / Jette Reuss Schmidt. Naturvidenskabens væsen og den problemorienterede undervisning / Lasse Riis Jensen. Undervisning for forståelse / Therese Malene Nielsen, Marianne Hald. Det store teknologiforsøg / Niels Anders Illemann Petersen. Når skolen rykker i felten - eller gør den? / Søren Rasmussen Mølgaard Lunde. Har valgfaget Natur og udeliv en fremtid i pædagoguddannelsen? / Frank Storgaard. Naturfaglig kompetencer / Steffen Elmose
  ISBN nr.: 
  9788772341262
  Omfang: 
  141 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:61753532|260|a
  Available: 
  870970-basis:61753532|980|a
 6. Børns sprogtilegnelse : sproglig udvikling hos danske børn i alderen 0-6 år

  • Bog
  : Børns sprogtilegnelse : sproglig udvikling hos danske børn i alderen 0-6 år
  13.15 BØR

  Børns sprogtilegnelse : sproglig udvikling hos danske børn i alderen 0-6 år

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Formålet er at give praktikere og studerende, der arbejder med småbørn forskningsbaseret viden om, hvilke faktorer der påvirker sprogtilegnelse, og at vise, hvordan indsigterne fra den danske og internationale forskning kan anvendes i den praktiske hverdag med børnene. Bogen giver en samlet indføring i børns sprogtilegnelse og børns sproglige udvikling som en integreret del af deres kognitive og sociale udvikling
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61587748|980|.
  Bidrag af: 
  Laila Kjærbæk, Ditte Boeg Thomsen, Flemming B. Olsen
  Note: 
  Indhold: Børns sprogtilegnelse / Laila Kjærbæk, Ditte Boeg Thomsen. Fonologisk udvikling / Marit C. Clausen, Fabio Trecca. Ordtilegnelse / Mads Nielsen, Ditte Boeg Thomsen. Grammatisk udvikling / Laila Kjærbæk. Sprog, sansning og tanke : kognitive og neurologiske aspekter af sprogtilegnelse / Ditte Boeg Thomsen. Kommunikativ udvikling og pragmatiske færdigheder / Ditte Boeg Thomsen, Mads Nielsen. To- og flersprogede børn / Signe Klok Jensen, Laila Kjærbæk. Børn, der stammer / Bjarne Dammsbo. Sprogudvikling hos børn med høretab / Annette Esbensen. Sprogudvikling hos børn med udviklingsmæssige sprogforstyrrelser / Rikke Vang Christensen. Sprogudvikling / Cecilia Brynskov. Sprogtestning / Holger Juul, Anne Steenberg Gellert, Kikki Førsteliin Andersen. Sprogmiljø i dagtilbud / Laila Kjærbæk
  ISBN nr.: 
  9788772163932
  Omfang: 
  376 sider
  Udgiver: 
  Frydenlund
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:61587748|260|a
  Available: 
  870970-basis:61587748|980|a
 7. Pædagogiske ståsteder og bevægelser : på tværs af almen-, social- og specialpædagogik

  • Bog
  Bent Madsen (f. 1947): Pædagogiske ståsteder og bevægelser : på tværs af almen-, social- og specialpædagogik
  37.01 MAD

  Pædagogiske ståsteder og bevægelser : på tværs af almen-, social- og specialpædagogik

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Studiebog om pædagogers faglighed, som den kommer til udtryk i praksis på tværs af det pædagogiske arbejdsområde. For studerende på pædagoguddannelsen og pædagoger
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38837885|980|.
  Note: 
  Indhold: Pædagogik og verden ; Læring og dannelse ; Individualitet og fællesskab ; Inklusion og eksklusion ; Opdragelse og omsorg ; Udsathed og livsduelighed ; Lighed og ulighed ; Det almene og det særlige ; Forældreskab og professionsautoritet ; Interaktioner og relationer ; Viden og handling ; Profession og faglighed
  ISBN nr.: 
  9788741274911
  Omfang: 
  250 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38837885|260|a
  Available: 
  870970-basis:38837885|980|a
 8. Almendidaktik : udfordringer og åbninger

  • Bog
  37.1 ALM

  Almendidaktik : udfordringer og åbninger

  2021
  1. oplag (2021)
  Der sættes fokus på en række problemstillinger om uddannelse, undervisning og læring, herunder det grundlæggende almendidaktiske spørgsmål om, hvad der er pædagogikkens og uddannelsens formål. Henvender sig til studerende, undervisere og forskere på videregående uddannelser inden for det pædagogiske område
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38760076|980|.
  Bidrag af: 
  Stig Broström, Monica Carlsson, Mikkel Stovgaard
  Note: 
  Indhold: Hvorfor almendidaktik? / Monica Carlsson og Mikkel Stovgaard. Stig Broström: Almendidaktikbegrebet - i et dagtilbudsperspektiv. Per Fibæk Laursen: Almendidaktikbegrebet - i skoleperspektiv. Mikkel Stovgaard: Didaktiske spor som grundlag for gentænkning af mål og deres rolle i undervisningen. Clemens Wieser: Empirisk analyse af undervisningspraksis og didaktiske situationer. Undervisning i etik i skolen / Merete Wiberg og Carsten Fogh Nielsen. Lotte Hedegaard-Sørensen: Undervisningen : politisk kampfelt og dilemmaer i praksis. Monica Carlsson: Uddannelsesværdier knyttet til læring og skoletrivsel. Anne Maj Nielsen: Didaktik med nærvær og sans for resonans. Anders Skriver Jensen: Et didaktisk perspektiv på pædagogiske læringsmiljøer i dagtilbud. Værdier og værdiopdragelse i dansk dagtilbudspædagogik / Stig Broström, Ole Henrik Hansen og Anders Skriver Jensen. Nanna Jordt Jørgensen: Naturfremmed eller bæredygtig? : social inklusion i naturpædagogiske indsatser i daginstitutioner
  ISBN nr.: 
  9788793890053
  Omfang: 
  166 sider
  Udgiver: 
  U Press
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38760076|260|a
  Available: 
  870970-basis:38760076|980|a
 9. Temaer og aktiviteter i dagtilbud

  • Bog
  : Temaer og aktiviteter i dagtilbud
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38831496|980|.
  Bidrag af: 
  Christian Aabro
  Note: 
  Indhold: Almenpædagogiske begreber (Karen Prins: Demokrati. Jan Jaap Rothuizen: Dannelse. Crisstina Munck: Udvikling. Tekla Canger: Mangfoldighed. Anette Boye Koch: Trivsel). Temaer i dagtilbud (Henriette Blomgren: Æstetik : skønhedsbobler, sensitive dialoger og samværsmodus. Musikken, barnet og fællesskabet / Mikkel Snorre Wilms Boysen, Frederik Kjær Zeuthen og Thomas Thorsen. Sisse Winther Oreskov: Kropslige og sansemæssige dimensioner. Tejs Møller: Natur, udeliv og bæredygtighed). Arbejde med pædagogiske mål (Johanne Marie Kirkeby: Læreplansarbejde. Louise Bruslund Pedersen: Evalueringsarbejde. Om kvalitet, kvalitetsvurdering og kvalitetsmåling / No Emil Sjöberg Kampmann og Anja Svejgaard Pors. Lena Basse: Sprogarbejde : at støtte sproget i hverdagen. Esben Kofod-Hannberg: Skoleparathedsarbejde
  ISBN nr.: 
  9788741279695
  Omfang: 
  296 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38831496|260|a
  Available: 
  870970-basis:38831496|980|a
 10. Pædagogen som forandringsagent : samskabelse og forandring i pædagogisk praksis

  • Bog
  : Pædagogen som forandringsagent : samskabelse og forandring i pædagogisk praksis
  37.01 PÆD

  Pædagogen som forandringsagent : samskabelse og forandring i pædagogisk praksis

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Om samskabelse som en pædagogisk tilgang, der kan udvikle og kvalificere praksis på de områder, hvor der er potentiale til det
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39557053|980|.
  Bidrag af: 
  Anni Stavnskær Pedersen, Maria Christina Behnke, Mads Thomsen (f. 1981-06-01)
  ISBN nr.: 
  9788750057895
  Omfang: 
  198 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39557053|260|a
  Available: 
  870970-basis:39557053|980|a