term.subject="for samfundsvidenskabelig uddannelse"

Præciser din søgning:

Emne
Forfatter
Materialetype
Sprog
Årstal
Kilde
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Forskningsinterview : en praktisk og metodisk introduktion

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38744194|980|.
  Note: 
  Indhold: Før du går i gang med interview ; Hvordan sikres kvalitet? ; Udvælgelse, relation og kontakt til interviewpersoner ; Interviewguide ; Interviewsituationen ; Analyse og fortolkning
  ISBN nr.: 
  9788757446067
  Omfang: 
  224 sider
  Udgiver: 
  Djøf
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38744194|260|a
  Available: 
  870970-basis:38744194|980|a
 2. Kontrol eller tillid? : hard-riding og easy-riding i velfærdssamfundet

  • Bog
  30.11 KON

  Kontrol eller tillid? : hard-riding og easy-riding i velfærdssamfundet

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Debatbog, der diskuterer vægtningen af kontrol og tillid i et samfund, hvor ikke alle ønsker at bidrage og samarbejde
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38858165|980|.
  ISBN nr.: 
  9788750058021
  Omfang: 
  193 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38858165|260|a
  Available: 
  870970-basis:38858165|980|a
 3. Oplevelsesanalyse om vidensudvikling

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48219152|980|.
  Bidrag af: 
  Tine Fristrup, Tine Fristrup, Søren Nagbøl
  Note: 
  Indhold: Søren Nagbøl: Oplevelsesanalyse som processociologisk orientering. Line Rønn Shakoor: Oplevelsesanalyse og pædagogisk praksis. Line Vesterheim: Fjernundervisning. Christina Steiness: Kan man observere og opleve de sociale medier?. Christoffer Fuglsig Nissen: Om at blive far. Om vidensudvikling og sanselig orientering / Søren Nagbøl og Tine Fristrup
  ISBN nr.: 
  9788741275543
  Omfang: 
  207 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:48219152|260|a
  Available: 
  870970-basis:48219152|980|a
 4. Om magt i den antropocæne tidsalder : en introduktion

  • Bog
  32.01 TØN

  Om magt i den antropocæne tidsalder : en introduktion

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Stiller skarpt på magtbegrebet i forholdet til bæredygtighed og introducerer en ny analyseramme for studiet af magtbegrebet. En bog for dig som studerer samfundsvidenskab, eller som følger debatten om bæredygtighed på alle niveauer
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38599801|980|.
  Note: 
  Indhold: Magt i den antropocæne tidsalder ; Magtens socialitet ; Magtens materialitet ; Magtens metoder ; Magtens organisering ; Magt og kritik i den antropocæne tidsalder
  ISBN nr.: 
  9788757438246
  Omfang: 
  198 sider
  Udgiver: 
  Djøf
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38599801|260|a
  Available: 
  870970-basis:38599801|980|a
 5. Den skinbarlige virkelighed : vidensproduktion i samfundsvidenskaberne

  • Bog
  Ib Andersen (f. 1943): Den skinbarlige virkelighed : vidensproduktion i samfundsvidenskaberne
  30.01 AND

  Den skinbarlige virkelighed : vidensproduktion i samfundsvidenskaberne

  2019
  6. udgave, 1. oplag (2019)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:46862473|980|.
  Note: 
  Indhold: Introduktion og oversigt (Introduktion til samfundsvidenskabelige metoder ; Valg af samfundsvidenskabelige undersøgelsesmetoder) ; Forarbejde og planlægning (Problemformuleringen ; Det videre arbejde med problemformuleringen og undersøgelsen ; Valg af undersøgelsesdesign ; Praktisk organisering og styring af undersøgelsen) ; Indsamling, klargøring og bearbejdning (Hvordan får du adgang til data? ; Dataindsamlingsteknikker ; Spørgeteknikker ; Analyse og tolkning af data) ; Færdiggørelse - den endelige dokumentation (Om at komme i gang med skrivningen ; Rapportskrivning ; Formidling af undersøgelsesresultater ; Samfundsforskningens juridiske og etiske aspekter)
  ISBN nr.: 
  9788759329597
  Omfang: 
  347 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:46862473|260|a
  Available: 
  870970-basis:46862473|980|a
 6. Socialvidenskab

  • Bog
  30.01 SOC

  Socialvidenskab

  2019
  1. udgave, 1. oplag (2019)
  Præsentation af centrale teorier til forståelse af moderne og stadig mere komplekse samfund som det danske samt empiriske nedslag til at klargøre, hvordan det danske samfund ser ud i dag. Samt undersøgelser der viser hvordan en teoretisk forståelse kan omsættes til konkret analyse af et samfund
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47123844|980|.
  Bidrag af: 
  Bent Greve
  Note: 
  Indhold: Bent Greve: Socialvidenskab - et område og dets positionering. Samfundstypologier, transformationer og globalisering (Silas Harrebye: Udviklingen af nye globale sociale bevægelser. Shahamak Rezaei: Migration og entreprenørskab. Bjørn Thomassen: Revolutionen som radikal forandring - udfordringer for den globale samfundsteori. Catharina Juul Kristensen: Social innovation og socialt entreprenørskab). Sociale risici, frygt og tryghed (Balancen mellem arbejds- og familieliv - fungerer den? / Anders Ejrnæs og Thomas P. Boje. Velfærdstaten og arbejdsmarkedets transformation og nye sociale risici / Anders Ejrnæs og Klaus Rasborg. Thomas P. Boje: Civilsamfund, medborgerskab og deltagelse). Velfærd, regulering og institutioner (Velfærds- og arbejdsmarkedsmodeller - et kort overblik / Bent Greve og Lise Lotte Hansen. Bent Greve: Velfærdsstater skal styres og finansieres. M. Azhar Hussain: Ulighed, fattigdom og fordelingsanalyser. Hanne Marlene Dahl: Styringsparadigmer og velfærdsprofessionelle identitet(er)). Ulighed, marginalisering og stigmatisering (Lise Lotte Hansen: Solidaritet mellem arbejdstagere - død eller dynamisk? Troels Schultz Larsen: Fra hårde ghettoer til forsømte områder : om anvendelsen af socialvidenskabelig refleksivitet i praksis. Anders Ejrnæs: Etnisk marginalisering på arbejdsmarkedet. Klaus Rasborg: Ulighed og social sammenhængskraft i det delte Danmark). Klasse, køn, etnicitet og generation (Kenneth Reinicke: Maskulinitet, mandeforskning og ligestilling. Hanne Warming: Barndom og ungdom som sociale kategorier og positioner - et medborgerskab i parentes. Yvonne Mørck: Etnicitet og kritiske hvidhedsstudier. Hanne Marlene Dahl: En køn stat?)
  ISBN nr.: 
  9788776831745
  Omfang: 
  568 sider
  Udgiver: 
  Nyt fra Samfundsvidenskaberne
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:47123844|260|a
  Available: 
  870970-basis:47123844|980|a
 7. Den offentlige sektors økonomi

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47071534|980|.
  Bidrag af: 
  Bent Greve, Jesper Jespersen (f. 1948)
  Note: 
  Indhold: Grundlæggende principper (Jesper Jespersen: Den offentlige sektors økonomi : en oversigt ; Den offentlige sektor og regulering af markedsøkonomien. Bent Greve: Den offentlige sektors økonomi med fokus på velfærdsstatens funktion ; Styring af og i den offentlige sektor) ; Områder af den offentlige økonomi (Bent Greve: Sundhed og omsorg ; Sociale ydelser ; Offentlige indtægter. Uddannelse og forskning / Lars Andersen, Mie Dalskov Pihl. Steen Scheuer: Arbejdsmarkedets institutioner og dynamik) ; Velfærdssamfundet under forandring (Jesper Jespersen: Makroøkonomisk balance, politik og europæisk samarbejde. Udfordringer for den offentlige sektors økonomi / Bent Greve, Jesper Jespersen)
  ISBN nr.: 
  9788741274065
  Omfang: 
  319 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:47071534|260|a
  Available: 
  870970-basis:47071534|980|a
 8. Policy-analyse : teori og praksis

  • Bog
  35 POL

  Policy-analyse : teori og praksis

  2019
  1. udgave, 1. oplag (2019)
  Indføring i hvordan man udarbejder samfundsøkonomiske analyser i forhold til politiske tiltag og reformer samt præsentation af et analyseværktøj der demonstreres på en række velfærdsområder, bl.a. uddannelsesområdet, beskæftigelsesområdet, sundhed og pension. Med praktiske eksempler og cases
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47308984|980|.
  Note: 
  Indhold: Den teoretiske ramme (Det perfekte marked ; Markedsfejl ; Interventionsværktøjer ; Interventionsulemper ; Policy-analyse : det samlede framework) ; Applicering af policy-analysen på centrale velfærdsområder (Daginstitution og grundskole ; Videregående uddannelse ; Arbejdsløshedsforsikring ; Sundhedsbehandling ; Pension) ; Eksekvering i praksis (Policy-analysens udarbejdelse i praksis ; Formidling af embedsmandens beslutningsoplæg)
  ISBN nr.: 
  9788741269955
  Omfang: 
  271 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:47308984|260|a
  Available: 
  870970-basis:47308984|980|a
 9. Dansk sundhedspolitik

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:54087063|980|.
  Note: 
  Indhold: Eksempler på sundhedspolitiske problemstillinger ; Sundhedspolitik og sundhedspolitisk analyse ; Beslutningsmodeller ; Sundhedspolitik, massemedierne og dagsordenen ; Forebyggelsespolitik ; Sygehuspolitik ; Det nære sundhedsvæsen : kommunerne ; Det nære sundhedsvæsen : almen praksis ; Er værdibaseret styring sagen? ; Implementering af sundhedspolitik
  ISBN nr.: 
  9788762818828
  Omfang: 
  327 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:54087063|260|a
  Available: 
  870970-basis:54087063|980|a
 10. Metode og projektskrivning : en introduktion

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:54487789|980|.
  Note: 
  Indhold: Planlægning ; Kom godt fra start - bliv færdig til tiden ; Brug af vejleder ; Videnskabsteori, kort fortalt ; Dataindsamling : kvantitative og kvalitative metoder ; Forskningsdesign ; Spørgeteknikker ; Spørgeskema ; Observation ; Litteratursøgning ; Dokumentarisk kildemateriale ; Hvad er teori? ; Problemformulering ; Operationalisering ; Udvælgelse af respondenter ; Adgang til følsomme data ; Kvalitativ indholdsanalyse ; Kvantitativ databehandling ; Kvalitet i projektet ; Den samfundsvidenskabelige opgave
  ISBN nr.: 
  9788759332023
  Omfang: 
  274 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:54487789|260|a
  Available: 
  870970-basis:54487789|980|a