term.subject="for social- og sundhedsuddannelse"

Præciser din søgning:

Emne
Forfatter
Materialetype
Sprog
Årstal
Kilde
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Recovery-orienteret rehabilitering : re-orientering for mental sundhed

  • Bog
  Finn Blickfeldt Juliussen: Recovery-orienteret rehabilitering : re-orientering for mental sundhed
  38.7 BLI

  Recovery-orienteret rehabilitering : re-orientering for mental sundhed

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Bogen præsenterer 70 re-orienterende metoder, redskaber og tilgange til recovery-arbejdet med menneske med funktionsnedsættelse. Henvender sig til fagprofessionelle, sagsbehandlere og ledere på tværs af social- og sundhedsområdet
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61527788|980|.
  Note: 
  Indhold: Recovery-orientering ; Recovery-orientering: egne ord og narrativer ; Recovery-orientering : aktørens adgang til at blive mødt ressourcefokuseret ; Recovery-orientering : adgang til netværk og fællesskaber ; Recovery-orientering : empowerment og handlekraft ; Recovery-orientering : social retfærdighed ; Rehabilitering: det faglige afsæt ; Metatilgangen Åben Dialog ; Metametoden Feedback Informed Treatment (FIT)
  ISBN nr.: 
  9788762819863
  Omfang: 
  262 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:61527788|260|a
  Available: 
  870970-basis:61527788|980|a
 2. Relationer i sundhedsvæsenet : hvorfor og hvordan?

  • Bog
  61.01 REL

  Relationer i sundhedsvæsenet : hvorfor og hvordan?

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Om hvordan man forbedrer og beriger relationer i sundhedsvæsenet. En række forskere og klinikere med tværprofessionel baggrund giver hver deres bud på, hvordan man i den kliniske kontekst kan arbejde med en relationel opmærksomhed på omsorg og behandling - til gavn for både patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle. Henvender sig til sundhedsprofessionelle og studerende
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39446472|980|.
  Bidrag af: 
  Jens Søndergaard (f. 1963-07-01), Anette Grønning, Elisabeth Assing Hvidt
  Note: 
  Indhold: Relationer i sundhedsvæsenet : grundtanke og bærende ideer / af Elisabeth Assing Hvidt, Jens Søndergaard og Anette Grønning. Udgangspunkt for relationsdannelse (Empati som udgangspunkt for relationsdannelse / af Elisabeth Assing Hvidt, Christina Maar Andersen og Jens Søndergaard. Det relationelle som fundament for omsorg / af Dorte Toudal Viftrup og Niels Christian Hvidt. Relationer og velfærdsteknologi / af Kim Lee, Sally Wulff Jørgensen og Carl J. Brandt) ; Samarbejde om relationsdannelse (Fælles beslutningstagning : hvorfor og hvordan? / af Karina Dahl Steffensen og Jesper Bo Nielsen. Læge-patient-relationens betydning for livet med kronisk sygdom / af Aida Hougaard Andersen og Kirsten Kaya Roessler. Symmetrisk partnerskab i læge-patient-relationen : en eksemplarisk case / af Dorthe Christiane Zinck Iversen og Inger Uldall Juhl. Hvordan kan den tværfaglige relation mellem læge og præst styrke patientrelationen? / af Inger Uldall Juhl og Lone Vesterdal. Katja Schrøder: Betydningen af kollegiale relationer ved utilsigtede hændelsesforløb) ; Læringsforløb med fokus på relationsdannelse (Narrativ medicin : komplekse relationer / af Merethe Kirstine Andersen, Anette Bygum og Anders Juhl Rasmussen. Eksistentielle overvejelser : sårbare relationer mellem sundhedsprofessionelle, patienter og pårørende / af Connie Timmermann ... et al. Relationsdannelse med patienten : belyst ved mikroskopi af samtalen. Relationen mellem etniske minoritetspatienter og sundhedsprofessionelle / af Anne Ulsø og Elisabeth Assing Hvidt. Den digitale læge-patient-relation / af Anette Grønning og Elisabeth Assing Hvidt)
  ISBN nr.: 
  9788759336830
  Omfang: 
  280 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39446472|260|a
  Available: 
  870970-basis:39446472|980|a
 3. Tilknytning og omsorgsarbejde : personlige rødder og faglig praksis

  • Bog
  38.401 DAN

  Tilknytning og omsorgsarbejde : personlige rødder og faglig praksis

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Om hvordan den personlige historie med tilknytning og omsorg har betydning for de kompetencer og udfordringer man møder som professionel omsorgsgiver, og for hvordan man trives i dette arbejde. For alle der abejder med at tage sig af, hjælpe eller passe på sårbare mennesker og for uddannelse indenfor området
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39366266|980|.
  Note: 
  Indhold: Introduktion til tilknytningsteori ; Tilknytning (Egen baggrundshistorie ; Mønstre og tilbøjeligheder ; Aktuel livssituation) ; Omsorg (Motiver og idealer ; Udfordringer og kompetencer ; Uddannelse og træning) ; Tilknytning og omsorg i det praktiske arbejde (Arbejdet med klienterne ; Systemiske muligheder og begrænsninger ; Selvregulering og egenomsorg)
  ISBN nr.: 
  9788797306109
  Omfang: 
  223 sider
  Udgiver: 
  Arboreta
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39366266|260|a
  Available: 
  870970-basis:39366266|980|a
 4. Håndbog i forflytninger

  • Bog
  61.31 HÅN

  Håndbog i forflytninger

  2020
  2. udgave, 1. oplag (2020)
  Oplagsbog om forflytninger i omsorgsarbejdet. Med opslag, der illustrerer og forklarer, hvordan forskellige typer af forflytninger kan udføres, samt forslag til brug af hjælpemidler. Derudover afsnit om arbejdsstillinger og hjælpemidler
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48714056|980|.
  ISBN nr.: 
  9788702296808
  Omfang: 
  173 sider
  Udgiver: 
  Gyldendal
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:48714056|260|a
  Available: 
  870970-basis:48714056|980|a
 5. Mens vi bevæges : en samskabt grafisk fortælling om at danse med Parkinson

  • Tegneserie
  61.641 MEN

  Mens vi bevæges : en samskabt grafisk fortælling om at danse med Parkinson

  2021
  1. oplag (2021)
  Fin og bevægende grafisk fortælling omhandlende Parkinsondans - dansehold for mennesker med parkinsonisme. Fortrinsvis for personer, der fagligt eller personligt er i berøring med Parkinsons sygdom
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61965912|980|.
  Genre: 
  graphic novels
  Bidrag af: 
  At Danse med Parkinson projekt, Lisbeth Frølunde
  Note: 
  Udarbejdet i forbindelse med projektet At Danse med Parkinson, Indholdsfortegnelse: Hvorfor en grafisk fortælling om at danse med parkinson? ; Den grafiske fortælling (At danse med parkinson ; Hugo & Karen ; Alma ; Helene & Anne-Marie ; Poul & Lone ; Eskild & Bjørn ; Tilbage på danseholdet) ; Udvalgte citater fra interview ; Hvad går forskningsprojektet ud på? ; Hvad oplever mennesker med Parkinson og deres partnere, at parkinsondans betyder i deres hverdag? ; Hvilke muligheder og udfordringer opstår i samskabende forskning? ; Hvad er parkinson - eller parkinsonisme? ; Inspiration til videre læsning
  ISBN nr.: 
  9788771761689
  Omfang: 
  181 sider
  Udgiver: 
  Fahrenheit
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:61965912|260|a
  Available: 
  870970-basis:61965912|980|a
 6. Dialog og samskabelse : metoder til en refleksiv praksis

  • Bog
  19.5 DIA

  Dialog og samskabelse : metoder til en refleksiv praksis

  2018
  1. udgave, 1. oplag (2018)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:45923126|980|.
  Bidrag af: 
  Birgitte Ravn Olesen, Birgitte Ravn Olesen, Louise Phillips, Tine Rosenthal Johansen
  Note: 
  Indhold: Når dialog og samskabelse er mere end plusord ; Med dialog som metode og analysegenstand : problematikker på tværs / Birgitte Ravn Olesen, Louise Phillips og Tine Rosenthal Johansen. Forumspil som metode til samskabelse i et undervisningsforløb / Birgitte Ravn Olesen og Helle Merete Nordentoft. Tine Rosenthal Johansen: Kollaborative hverdagsfortællinger som metode til samskabelse i en specialpædagogisk praksis. Jannie Uhre: Fælles lytning og analyse af institutionelle stemmer som metode til samskabelse i tværsektorielt samarbejde. Ditte Høgsgaard: Fortælling som metode til samskabelse i det tværsektorielle samarbejde i sundhedsvæsenet. Dialogisk evaluering som metode til samskabelse i et produktionsteam / Mette Wichmand, Birgitte Ravn Olesen og Louise Phillips. Michael Scheffmann-Petersen: Åben dialog som metode til samskabelse i et borgerinddragende perspektiv
  ISBN nr.: 
  9788750052371
  Omfang: 
  227 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:45923126|260|a
  Available: 
  870970-basis:45923126|980|a
 7. Grundlaget for rehabilitering

  • Bog
  38.44 GRU

  Grundlaget for rehabilitering

  2017
  1. udgave, 1. oplag (2017)
  Tværfaglig fremstilling med en teoretisk beskrivelse af rehabiliteringsbegrebet og eksempler på rehabiliteringspraksis
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:53215084|980|.
  Note: 
  Indhold: Rehabilitering i perspektiv ; Funktionsevne-begrebet ; Rehabiliteringsbegrebets historie, udvikling og forståelse ; Data om funktionsnedsættelse og rehabilitering ; Rehabiliteringsprocessen ; Problemidentifikation og behovsvurdering ; Målsætning i rehabilitering ; Gennemførelse af plan for intervention ; Evaluering af effekten af rehabiliteringsforløb ; Forskning i rehabilitering og evidensbaseret rehabiliteringspraksis
  ISBN nr.: 
  9788762811997
  Omfang: 
  287 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:53215084|260|a
  Available: 
  870970-basis:53215084|980|a
 8. Etik i ældreplejen

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:52830044|980|.
  Note: 
  Indhold: Blik for etik ; Blik for ældre ; Hjælp i boligen og boliger, der hjælper ; Etik og det gode liv ; Etik i demensplejen ; Den sidste tid ; Prioritering i ældreplejen
  ISBN nr.: 
  9788762817326
  Omfang: 
  125 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:52830044|260|a
  Available: 
  870970-basis:52830044|980|a
 9. Den sundhedsvidenskabelige opgave - vejledning og værktøjskasse

  • Bog
  Marianne Lindahl, Carsten Juhl (f. 1958-06-04): Den sundhedsvidenskabelige opgave - vejledning og værktøjskasse
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:52399807|980|.
  Bidrag af: 
  Mette Holm
  ISBN nr.: 
  9788762815193
  Omfang: 
  239 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:52399807|260|a
  Available: 
  870970-basis:52399807|980|a
 10. Fortællinger fra praksis i socialt arbejde

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:52369169|980|.
  Bidrag af: 
  Bettina Myggen Jensen, Inge Schiermacher, Bettina Myggen Jensen
  Note: 
  Indhold: Organisation (Introduktion - velfærdssystemets rolle i forhold til borgeren / af Bettina Myggen Jensen & Inge Schiermacher. Liselotte Larsen: Den koordinerende myndighedsopgave på rusmiddelområdet. Rasmus Holstebro Christensen: Den sociale indsats med mennesker i akutbolig). Teori (Introduktion - socialkonstruktivismen / af Bettina Myggen Jensen & Inge Schiermacher. Lee Little: Et kor af stemmer - om facilitering af arbejdet i en stemmehørergruppe. Jacob Ludvigsen: Forstår vi de mennesker, vi forsøger at hjælpe? - et perspektiv på det opsøgende sociale arbejde). Metode (Introduktion - behandlingsmetoder i praksis / af Bettina Myggen Jensen & Inge Schiermacher. Randi Holdt: Komplekse problemer - fleksibel misbrugsbehandling. Jeanne Marie Skadegaard Petersen: Narrativ tilgang i den rehabliterende indsats for udsatte psykisk sårbare unge)
  ISBN nr.: 
  9788750043997
  Omfang: 
  216 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:52369169|260|a
  Available: 
  870970-basis:52369169|980|a