term.subject="for studerende"

Præciser din søgning:

Emne
Forfatter
Materialetype
Sprog
Årstal
Kilde
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Videnskabelighed trin for trin : manual til udarbejdelse af universitetsopgaver på human-, samfunds- og sundhedsvidenskabeligt grundlag

  • Bog
  Vanessa Sonne-Ragans (f. 1969): Videnskabelighed trin for trin : manual til udarbejdelse af universitetsopgaver på human-, samfunds- og sundhedsvidenskabeligt grundlag
  19.1 SON

  Videnskabelighed trin for trin : manual til udarbejdelse af universitetsopgaver på human-, samfunds- og sundhedsvidenskabeligt grundlag

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  A til Z manual for universitetsstuderende til brug for udarbejdelse af selvstændige og bundne skriftlige opgaver på videnskabeligt niveau. Manualen anviser en retning for, hvordan studerende udvikler en løs idé til et færdigt videnskabeligt produkt. Henvender sig primært til universitetsstuderende, men kan også anvendes af undervisere som en struktur for et undervisningsforløb
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38831526|980|.
  Note: 
  Indhold: Den videnskabelige teori og dens mekanismer ; Den metodiske deduktion ; Den videnskabelige undersøgelse trin for trin ; Kvalifikationsrammen og forskning i metafaglighed
  ISBN nr.: 
  9788741279459
  Omfang: 
  134 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38831526|260|a
  Available: 
  870970-basis:38831526|980|a
 2. Fra tanke til tekst : en praktisk guide til skrivehåndværket

  • Bog
  Mikkel Hvid: Fra tanke til tekst : en praktisk guide til skrivehåndværket
  19.1 HVI

  Fra tanke til tekst : en praktisk guide til skrivehåndværket

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61796193|980|.
  ISBN nr.: 
  9788759340080
  Omfang: 
  81 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:61796193|260|a
  Available: 
  870970-basis:61796193|980|a
 3. Menneskets sorg : et vilkår i forandring

  • Bog
  13.17 MEN

  Menneskets sorg : et vilkår i forandring

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Belyser forskellige perspektiver på sorg og de kulturelle rammer som sorg udspiller sig inden for i vores tid. Omdrejningspunktet er tabet af en signifikant anden som en forælder, et barn, en ven eller en ægtefælle
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61896902|980|.
  Bidrag af: 
  Ignacio Brescó, Anders Petersen (f. 1973-07-31), Svend Brinkmann
  Note: 
  Indhold: Sorg i samfundsvidenskabelige perspektiver (Sorg i historisk perspektiv : hundrede års sorgteoretiske udviklingslinjer / Ester Holte Kofod. Sorg og prolonged grief disorder i et sociologisk perspektiv / Peter Clement Lund. Sorg i samtidsdiagnostisk perspektiv / Michael Hviid Jacobsen, Anders Petersen. Sorgens normativitet : at sørge i en lykkekultur / Ester Holte Kofod, Svend Brinkmann). Sorg i psykologiske perspektiver (Forældretab i unge liv : et eksistentielt udviklingsperspektiv på sorg som en kritisk overgang / Ditte Winther-Lindqvist. Sorg - det umuliges kunst / Svend Brinkmann. "Hvem er jeg nu?" : om sorgen efter tabet af en livspartner / Alfred Bordado Sköld. Terapeutiske perspektiver / Maja O'Connor, Lene Larsen. Sorg i et institutionelt perspektiv : sorggrupperi i de danske skoler / Anne Suhr). Sorg i humanvidenskabelige perspektiver (Krop og sorg : om kropshukommelsens betydning for relationen til den afdøde / Allan Køster. Kollektiv sorg : sorgritualer, politik og mindesmærker / Brady Wagoner, Ignacio Brescó. Sorgens slotte i den danske samtidslitteratur / Mikkel Krause Frantzen. At dekolonisere sorg : den kulturelle psykologiske formidling af sorg og den æstetiske oplevelses rolle / Luca Tateo). Sorg i diagnostisk perspektiv (Kliniske og diagnostiske perspektiver på sorg / Maja O'Connor. Sorgdiagnosen på (over)arbejde / Andersen Petersen, John Brodersen, Niels Saxtrup)
  ISBN nr.: 
  9788772047263
  Omfang: 
  383 sider
  Udgiver: 
  Klim
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:61896902|260|a
  Available: 
  870970-basis:61896902|980|a
 4. Kulturformidling : teoretiske begreber, historiske perspektiver og kulturpolitiske rammer

  • Bog
  Gitte Balling: Kulturformidling : teoretiske begreber, historiske perspektiver og kulturpolitiske rammer
  70.66 BAL

  Kulturformidling : teoretiske begreber, historiske perspektiver og kulturpolitiske rammer

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Der gives en teoretisk, en historisk og en kulturpolitisk forståelsesramme, der kan anvendes til at forstå, analysere og diskutere kulturformidling. Diskussion af kulturoplevelsen på tre niveauer: individets æstetiske oplevelse; kollektivet og stedet som ramme for deltagelse; samt danskernes kulturvaner og værdien af kulturoplevelser på et samfundsniveau. Henvender sig primært til studerende
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62047453|980|.
  Note: 
  Indhold: Kunst, kultur og formidling : begreber og forståelser ; Kulturformidlingen og kulturpolitikkens udspring og forandring ; Medialisering af kulturen ; Oplevelser med kunst og kultur ; Kulturoplevelsens rum, rammer og relationer ; Kulturens brugere : hvem bruger kunst og kultur og hvorfor?
  ISBN nr.: 
  9788759337073
  Omfang: 
  184 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:62047453|260|a
  Available: 
  870970-basis:62047453|980|a
 5. Grunnspørsmål i pedagogikken

  • Bog
  37.01 GRU

  Grunnspørsmål i pedagogikken

  2021
  1. utgave, 1. opplag
  Denne vitenskapelige antologien tar for seg en rekke dagsaktuelle pedagogiske spørsmål og undersøker disse gjennom systematisk teoretisk og filosofisk refleksjon. Boken tar utgangspunkt i en teoretisk orientert allmennpedagogikk med forankring både i humaniora og samfunnsfagene. Skrevet for både forskere og studenter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39344211|980|.
  Bidrag af: 
  Vegard Kvam, Lars Petter Storm Torjussen, Line Hilt
  ISBN nr.: 
  9788245035476
  Omfang: 
  389 sider
  Udgiver: 
  Fagbokforlaget
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39344211|260|a
  Available: 
  870970-basis:39344211|980|a
 6. Hvordan krenkede barn blir syke voksne

  • Bog
  61.642 HVO

  Hvordan krenkede barn blir syke voksne

  2021
  4. utgave
  Om samspillet mellom de tre fenomenene kropp, erfaring og erfaringens betydning. Eller sagt på en annen måte, den handler om medisinens store dilemma: forholdet mellom den objektive, medisinske sannhet og pasientens subjektive erfaringer. Forfatterne opplever at klinisk praksis fortsatt ikke tar tilstrekkelig hensyn til dette samspillet. De spør seg om medisinfaget har den rette kunnskapen for å kunne behandle mennesker som har blitt syke av krenkelser
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39509911|980|.
  ISBN nr.: 
  9788215046891
  Omfang: 
  271 sider
  Udgiver: 
  Universitetsforlaget
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39509911|260|a
  Available: 
  870970-basis:39509911|980|a
 7. Peer feedback - hvorfor og hvordan? : en håndbog til professionsbachelorstuderende

  • Bog
  37.601 PEE

  Peer feedback - hvorfor og hvordan? : en håndbog til professionsbachelorstuderende

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38721615|980|.
  Note: 
  Hertil findes supplerende materiale på forlagets hjemmeside, Indhold: Hvad er peer feedback, og hvorfor er peer feedback en god idé? ; Hvad kan I som studerende give peer feedback ud fra? ; Feedback og følelser ; Feedbackgiver : hvordan kan du give god feedback? ; Feedbackmodtager : hvordan kan du bruge peer feedback? ; Processer og spilleregler i peer feedback ; Udvikling af peer feedback
  ISBN nr.: 
  9788759337271
  Omfang: 
  161 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38721615|260|a
  Available: 
  870970-basis:38721615|980|a
 8. Almendidaktik : udfordringer og åbninger

  • Bog
  37.1 ALM

  Almendidaktik : udfordringer og åbninger

  2021
  1. oplag (2021)
  Der sættes fokus på en række problemstillinger om uddannelse, undervisning og læring, herunder det grundlæggende almendidaktiske spørgsmål om, hvad der er pædagogikkens og uddannelsens formål. Henvender sig til studerende, undervisere og forskere på videregående uddannelser inden for det pædagogiske område
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38760076|980|.
  Bidrag af: 
  Stig Broström, Monica Carlsson, Mikkel Stovgaard
  Note: 
  Indhold: Hvorfor almendidaktik? / Monica Carlsson og Mikkel Stovgaard. Stig Broström: Almendidaktikbegrebet - i et dagtilbudsperspektiv. Per Fibæk Laursen: Almendidaktikbegrebet - i skoleperspektiv. Mikkel Stovgaard: Didaktiske spor som grundlag for gentænkning af mål og deres rolle i undervisningen. Clemens Wieser: Empirisk analyse af undervisningspraksis og didaktiske situationer. Undervisning i etik i skolen / Merete Wiberg og Carsten Fogh Nielsen. Lotte Hedegaard-Sørensen: Undervisningen : politisk kampfelt og dilemmaer i praksis. Monica Carlsson: Uddannelsesværdier knyttet til læring og skoletrivsel. Anne Maj Nielsen: Didaktik med nærvær og sans for resonans. Anders Skriver Jensen: Et didaktisk perspektiv på pædagogiske læringsmiljøer i dagtilbud. Værdier og værdiopdragelse i dansk dagtilbudspædagogik / Stig Broström, Ole Henrik Hansen og Anders Skriver Jensen. Nanna Jordt Jørgensen: Naturfremmed eller bæredygtig? : social inklusion i naturpædagogiske indsatser i daginstitutioner
  ISBN nr.: 
  9788793890053
  Omfang: 
  166 sider
  Udgiver: 
  U Press
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38760076|260|a
  Available: 
  870970-basis:38760076|980|a
 9. Leg & litteratur

  • Bog
  : Leg & litteratur
  80.8 LEG

  Leg & litteratur

  2021
  1. oplag (2021)
  Litterære processer anskuet i et legeperspektiv og vice versa. Bogen behandler problemstillinger inden for (lege-)kultur og medier, kreativ og faglig skrivning, didaktik og pædagogik, litteratur og andre kunstneriske udtryk. Henvender sig til forskere, undervisere og studerende inden for kultur- og uddannelsesforskning på universiteter og professionsuddannelser
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38931849|980|.
  Bidrag af: 
  Syddansk Universitet, Herdis Toft, Karin Esmann Knudsen
  Note: 
  Indhold: Leg & litteratur - et krydsfelt ; Æstetisk filosofi / Karin Esmann Knudsen og Herdis Toft. Louis Jensen: Nogle notater om leg og litteratur. Legeprocesser (Helle Hovgaard Jørgensen: Den kontrære legekraft. Herdis Toft: Leg som rytmisk assemblage. Sara Mosberg Iversen: Et opgør med den kronologiserede leg). Æstetiske processer i institutioner (Henriette Blomgren: Legelommer i børnehaven. Anke Piekut: Ustyrlig skrivning i en styret kontekst. Trisse Gejl: "Jeg åbner et æbletræ, jeg ved, der var et hus engang"). Kunstneriske processer (Ulla Kallenbach: Tilfældighedens spil og kreativitetens kaos. Maja Lucas: Den inkompetente forfatter. Marie Silkeberg: Belysningar. Karin Esmann Knudsen: Havetid. Jens Blendstrup: Epilog - metaFARmosa)
  ISBN nr.: 
  9788740832716
  Omfang: 
  333 sider
  Udgiver: 
  Syddansk Universitetsforlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38931849|260|a
  Available: 
  870970-basis:38931849|980|a
 10. Seksualitet og udviklingshandicap

  • Bog
  61.37 SEK

  Seksualitet og udviklingshandicap

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Om seksualitet og mennesker med udviklingshandicap. Seksualiteten beskrives ud fra en bio-psyko-social tilgang og ud fra den grundholdning, at seksualitet er en del af det at være menneske, såvel biologisk, psykologisk som socialt
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39610272|980|.
  Bidrag af: 
  Center for Oligofrenipsykiatri, Lena Nyborg Nansen
  Note: 
  Indhold: Vignet 1 / Mette Egelund Olsen. Fra tabu til tema / Birgit Kirkebæk. Vignet 2 / Mette Egelund Olsen. Seksualitet i det brede perspektiv / Lena Nyborg Nansen. Vignet 3 / Mette Egelund Olsen. Seksualpædagogik og seksualvejledning : hvad må, kan og skal vi? / Lena Nyborg Nansen. Vignet 4 / Mette Egelund Olsen. Hvad er seksualitet hos mennesker med udviklingshandicap? / Marianne Træbing Secher. Vignet 5 / Mette Egelund Olsen. Psykologiske aspekter af seksualitet hos mennesker med udviklingshandicap / Birthe Rusike. Vignet 6 / Mette Egelund Olsen. Kønsidentitet og seksualitet / Malene Leth. Vignet 7 / Mette Egelund Olsen. Sanser og seksualitet / Andrea Hadberg Nielsen, Maria Sørensen. Vignet 8 / Mette Egelund Olsen. Lægemidler, seksualitet, hyperseksualitet og udviklingshandicap / Kurt Sørensen. Vignet 9 / Mette Egelund Olsen. Usædvanlig eller problematisk seksualitet og udviklingshandicap / Kurt Sørensen. Vignet 10 / Mette Egelund Olsen. JanusCentrets arbejde med børn og unge med udviklingshandicap og grænseoverskridende seksuel adfærd / Mimi Strange. Vignet 11 / Mette Egelund Olsen. Udviklingshandicap og seksuelle krænkelser / Ingelise Ørndorf. Vignet 12 / Mette Egelund Olsen. DPU som hjælperedskab i forhold til seksualitet / Jørgen Lyhne, Anna Maria Langhoff Nielsen. Vignet 13 / Mette Egelund Olsen. Seksualpolitik og beredskabsplan / Kim Steimle Rasmussen. Vignet 14 / Mette Egelund Olsen
  ISBN nr.: 
  9788792383082
  Omfang: 
  300 sider
  Udgiver: 
  Oligo, Center for Oligofrenipsykiatri
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39610272|260|a
  Available: 
  870970-basis:39610272|980|a