term.subject="for sundhedsfaglig uddannelse"

Præciser din søgning:

Emne
Forfatter
Materialetype
Sprog
Årstal
Kilde
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Ergonomi : forflytnings- og arbejdsteknik

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38722158|980|.
  Note: 
  Indhold: Kræfter og biomekanik (Kræfter og biomekanik) ; Bevægeapparatet (Støtte- og muskelvæv ; Lænd, nakke og skulder ; Arbejdets udførelse - arbejdsteknik ; Træningsprincipper og øvelser) ; Forflytningsteknik (Dataindsamling og -analyse ; Kommunikation ved forflytning o.l. ; Naturlige bevægelsesmønstre) ; Hjælpemidler (Hjælpemidler til bevægelse og stillingsskift ; Hjælpemidler til lejring) ; Patientens individuelle behov (Tryksår ; Apopleksi og anden akut opstået fokal hjerneskade) ; Idéer, løsningsforslag - og nødsituationer (Udvalgte sygeplejehandlinger ; Udvalgte radiografhandlinger ; Nødsituationer)
  ISBN nr.: 
  9788762819467
  Omfang: 
  408 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38722158|260|a
  Available: 
  870970-basis:38722158|980|a
 2. Kropspleje : personlig hygiejne

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48742009|980|.
  Bidrag af: 
  Emma Nielsen
  Note: 
  Indhold: Historisk perspektiv ; Etik ; POMI-modellen ; Huden ; Personlig hygiejne i en hospitalsafdeling ; Visitation til omsorg, pleje og personlig hygiejne i hjemmet ; Sygepleje i borgerens hjem versus borgerens hjem som arbejdsplads ; Håndhygiejne ; Forskning ; Evidensbaseret sygepleje ; Perspektiver
  ISBN nr.: 
  9788793590793
  Omfang: 
  114 sider
  Udgiver: 
  FADL
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:48742009|260|a
  Available: 
  870970-basis:48742009|980|a
 3. Patologi

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47354102|980|.
  Bidrag af: 
  Lasse Romer
  Note: 
  Indhold: Patonanatomisk undersøgelse ; Inflamation og heling ; Hæmodynamiske forandringer ; Ikke-neoplastiske vækstforandringer ; Neoplastiske vækstforstyrrelser og onkopatologi ; Det molekylære grundlag for neoplasi ; Hjerte- og karpatologi ; Lungepatologi ; Fordøjelsessystemets patologi ; Lever, galdeveje og pancreaspatologi ; Nyrenes og urinvejenes patologi ; Mandlig genital patologi ; Kvindelig genital patologi ; Svangerskabets patologi ; Mammapatologi ; Det endokrine systems patologi ; Lymfeknudesystemets, miltens og thymus' patologi ; Blod- og knoglemarvspatologi ; Bløddelspatologi ; Hudpatologi ; Øre-næse-hals-patologi ; Centralnervesystemets patologi ; Patologi ved diabetes melllitus ; Muskelpatologi og det perifere nervesystem
  ISBN nr.: 
  9788777499449
  Omfang: 
  876 sider
  Udgiver: 
  FADL
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:47354102|260|a
  Available: 
  870970-basis:47354102|980|a
 4. Neuroanatomi : et kompendium

  • Bog
  61.18 NEU

  Neuroanatomi : et kompendium

  2019
  1. udgave, 2. oplag (2022)
  Kompendium der giver et struktureret overblik over neuroanatomien til brug for studerende med henblik på forberedelse til kursus eller eksamen i centralnervesystemets anatomi
  Serie: 
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:46040309|980|.
  Note: 
  Indhold: Introduktion og overordnet opbygning af nervesystemet ; Centralnervesystemets udvikling ; Medulla spinalis (rygmarven) ; Spinalnerven ; Ledningsbaner ; Truncus encephalicus (Hjernestammen) ; Kranienerverne ; Diencephalon (mellemhjernen) ; Telencephalon (endehjernen) ; Cerebellum (lillehjernen) ; Basalganglierne ; Hjernens ventrikelsystem ; Centralnervesystemets hinder; Centralnervesystemets karforsyning ; Det limbiske system ; Det autonome nervesystem ; Det visuelle system ; Det vestibulære og det auditoriske system ; Smagsbanen og lugtebanen
  ISBN nr.: 
  9788762818620
  Omfang: 
  144 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:46040309|260|a
  Available: 
  870970-basis:46040309|980|a
 5. Sygdomslære

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47495725|980|.
  Bidrag af: 
  Ahmed Aziz
  Note: 
  På omslaget: Nu med et udvidet, omfangsrigt kapitel om basal sygdomslære, I kolofonen: Fotos: Forfatterne, hvor intet andet er anført, Hertil findes supplerende materiale på bogens hjemmeside, Indhold: Grundlæggende områder (Basal sygdomslære / af Hanne Ramløv Ivarsen og Berit Dahl Nielsen. Dorthe Ulrik Knudsen: Radiologi. Ahmed Aziz: Den akutte patient ; Kirurgisk behandling og observation. Bjarne K. Møller: Blodprodukter og blodtransfusion) ; Sygdomme i hjerte og kredsløb / Ahmed Aziz og Anders Kirstein Pedersen. Ole Hilberg: Sygdomme i lunger og luftveje. Per Løgstrup Poulsen: Endokrinologiske sygdomme. Niels Anders Frost Andersen: Hæmatologiske sygdomme. Sygdomme i mave-tarm-kanalen (Troels Havelund: Medicinske sygdomme i mave-tarm-kanalen. Niels Qvist: Kirurgiske sygdomme i mave-tarm-kanalen). Sygdomme i nyrer og urinveje (Henrik Birn: Nefrologi. Michael Bjerre: Urologi). Sygdomme i bevægeapparatet (Anne Voss: Medicinske sygdomme i bevægeapparatet - reumatologi. Kirurgiske sygdomme i bevægeapparatet - ortopædkirurgi / af Christian Christensen Støttrup og Lars Bo Rottwitt). Christian Vestergaard: Sygdomme i huden - dermatologi. Therese Ovesen: Øre-næse-hals-sygdomme. Øjensygdomme / af Steffen Hamann og Peter Fahmy. Sygdomme i de kvindelige kønsorganer (Gynækologi / af Charlotte Wilken-Jensen og Mubeena Aziz. Henrik Flyger: Sygdomme i mammae). Specielle områder (Observationer og sygdomme hos børn - pædiatri / af Jakob Herrche Petersen, Simone Markøw og Nina Szomlaiski. Geriatri / af Ellen Holm, Hanne Pedersen og Per Dyhr Hansen. Onkologi / af Camilla Qvortrup, Lise Højberg og Jon Kroll Bjerregaard. Lars Østergaard: Infektionssygdomme. Karin Skov: Organtransplantation og transplantationsimmunologi. Hanne Birke Sørensen: Plastikkiurgi). Klinisk biokemi
  ISBN nr.: 
  9788712056126
  Omfang: 
  573 sider
  Udgiver: 
  Gad
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:47495725|260|a
  Available: 
  870970-basis:47495725|980|a
 6. Menneskets fysiologi : hvile og arbejde

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:53289908|980|.
  ISBN nr.: 
  9788777497162
  Omfang: 
  471 sider
  Udgiver: 
  FADL
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:53289908|260|a
  Available: 
  870970-basis:53289908|980|a
 7. Basal neuroanatomi

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:52733219|980|.
  Note: 
  Indhold: Centralnervesystemet - overblik ; Hjernehinderne og ventrikelsystemet ; Rygmarven, hjernestammen og hjernenerverne ; Det sensoriske apparat ; Det motoriske apparat ; Nervesystemets autonome funktioner
  ISBN nr.: 
  9788777498602
  Omfang: 
  315 sider
  Udgiver: 
  FADL
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:52733219|260|a
  Available: 
  870970-basis:52733219|980|a
 8. Kvalitetsudvikling og dokumentation i sundhedsvæsenet

  • Bog
  61.4 KVA

  Kvalitetsudvikling og dokumentation i sundhedsvæsenet

  2016
  1. i.e. ny udgave, 3. oplag (2021)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:52345588|980|.
  Bidrag af: 
  Dansk Sygeplejeråd, Lena Ankersen, Esta Larsen í Djónastovu, Kim Walther Jacobsen (f. 1954)
  Note: 
  Hertil findes supplerende materiale på internettet, Indhold: Kvalitetsudvikling og dokumentation i et historisk perspektiv / af Birgit Villadsen og Marianne Nord Hansen. Danske instanser og strategier for digitalisering / Annette Lyneborg Nielsen og Mette Kristine Anna Svea Mortensen. Jan Mainz: Kvalitetsudviklingsprocessen. Evidensbaseret klinisk praksis / Jan Mainz og Søren Paaske Johnsen. Marianne Eilsø Munksgaard: Kvalitetsudvikling i patientforløb. Patientsikkerhed og kvalitetsudvikling / Inge Pedersen, Michael Dyre Stæhr og Anne Kudsk Fallesen. Kliniske retningslinjer / Lena Ankersen og Mette Kildevæld Simonsen. Hanne Mainz: Nationale kliniske kvalitetsdatabaser. Gitte Sand Rasmussen: Den Danske Kvalitetsmodel. Nete Ramlau-Hansen: Audit. Metoder til brugerinddragelse og kvalitetsudvikling / Rikke Gut og Karen Skjødt Hansen. Anna Marie Balling Høstgaard: MTV - Medicinsk teknologivurdering. Kvalitetsledelse - ledelse af kvalitetsudvikling / Jan Mainz og Sine Mainz. Steen Hundborg: Dokumentation - rammer og krav. Bitten Kjærsgaard: Dokumenation via it-systemer i hospitalsregi. Dokumentation via it-systemer i primærsektoren / Kim Walther Jacobsen og Birgit Bækmann Jeppesen. Dokumentationsprocessen / Kim Walther Jacobsen og Raymond Kolbæk. Kommunikation af data - og det tværgående samarbejde / Kim Walther Jacobsen og Birgit Bækmann Jeppesen. Ingrid Egerod: Kvalitetsudvikling og dokumentation : udfordringer og effekt
  ISBN nr.: 
  9788717042605
  Omfang: 
  369 sider
  Udgiver: 
  Nyt Nordisk Forlag, Dansk Sygeplejeråd
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:52345588|260|a
  Available: 
  870970-basis:52345588|980|a
 9. Sygepleje på intensiv

  • Bog
  : Sygepleje på intensiv
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:52639603|980|.
  Bidrag af: 
  Pia Dreyer, Britta Schmidt, Leanne Langhorn
  Note: 
  Indhold: Intensivafdelingen / af Leanne Langhorn, Britta Schmidt og Pia Dreyer. Intensivsygepleje / af Britta Schmidt og Hanne Juul. Helle Svenningsen: Patientoplevelser på intensiv. Anne Sophie Aagaard: De pårørende rolle og betydning på intensivafdelingen. Observation og monitorering / af Britta Schmidt, Lone Krogh Kjær og Ann-Sophi Jappe. Patienten i respiratorbehandling / af Lone Krogh Kjær og Anna Holm. Kommunikation og samarbejde / af Anna Holm og Pia Dreyer. Søvn og døgnrytme / af Pia Dreyer og Leanne Langhorn. Mobilisering og træning / af Karina Løvendahl Dybbro og Katrine Astrup Sørensen. Overflytning og opfølgning / af Anette Bjerregaard og Anne Højager Nielsen. Hanne Irene Jensen: Dødsfald på intensiv. Organdonation / af Anja Marie Bornø Jensen og Dorthe Helene Jensen. Ingrid Egerod: Intensivsygepleje i et større perspektiv
  ISBN nr.: 
  9788762815933
  Omfang: 
  282 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:52639603|260|a
  Available: 
  870970-basis:52639603|980|a
 10. Den palliative indsats - en patientcentreret tilgang

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:52223407|980|.
  Bidrag af: 
  Lotte Brøndum (f. 1959), Helle Nordestgaard Matthiesen (f. 1959)
  Note: 
  Indhold: Palliation - en tværfaglig indsats ; Patientcentreret tilgang med afsæt i "De seks S'er" ; Symptomlindring (Symptomlindring ; Den fysiologiske dødsproces ; Palliativ fyioterapi) ; Selvbestemmelse (Etiske dilemmaer og selvbestemmelse i lys af forskellige etiske perspektiver ; At dø som den man er) ; Sociale relationer (Børn og unge som pårørende ; Indsatsen for pårørende i et palliativt sygdomsforløb ; Sorg handler ikke om alder ; Social palliation) ; Selvbillede (Dignity therapy - livsfortælling i det palliative felt ; Body image ; Trøst - et relationelt anliggende) ; Sammenhæng (Religiøse og eksistentielle tanker ; Søgen efter mening) ; Strategier (At opleve tab og sorg ; Det gode palliative forløb ; Cases)
  ISBN nr.: 
  9788762814646
  Omfang: 
  356 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:52223407|260|a
  Available: 
  870970-basis:52223407|980|a