term.subject="for sundhedsfaglig uddannelse"

Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Introduktion til klinisk psykiatri

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:28797419|980|.
  Bidrag af: 
  Anne Schou
  Note: 
  På omslaget: Med e-læringsmateriale, Hertil findes supplerende materiale på bogens hjemeside, Indhold: Definition og område ; Hjerne, gener og miljø ; DSM-IV og ICD-10-diagnoseklassifikation ; Psykiatrisk status ; Den professionelle samtale ; Kultur og etnicitet ; Tvang og frihedsberøvelse ; Evaluering af behandling ; Affektive sindslidelser ; Skizofrene syndromer og andre psykoser ; Angsttilstande ; Stofrelaterede forstyrrelser ; Spiseforstyrrelser ; Somatoforme syndromer, F45 ; Personlighed og personlighedsforstyrrelser ; Neuropsykiatriske forstyrrelser hos børn og unge ; Konfusion, demens ; Neurologiske sygdomme ; Kønsspecifikke psykiatriske forstyrrelser ; Seksualitet ; Søvnforstyrrelser ; Øvrige psykiske forstyrrelser ; Selvmord og selvmordsforsøg ; Retspsykiatri ; Psykiatrien i sundhedsvæsenet ; Lægemiddelliste (udvalg) ; Almindelige psykiatriske diagnosekoder
  Original titel: 
  Introduktion till klinisk psykiatri
  ISBN nr.: 
  9788712045809
  Omfang: 
  301 sider
  Udgiver: 
  Gad
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:28797419|260|a
  Available: 
  870970-basis:28797419|980|a
 2. Ernæring og diætetik

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:28835299|980|.
  Bidrag af: 
  Dansk Sygeplejeråd, Bente Kirkeskov
  ISBN nr.: 
  9788717041813
  Omfang: 
  296 sider
  Udgiver: 
  Dansk Sygeplejeråd, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:28835299|260|a
  Available: 
  870970-basis:28835299|980|a
 3. Sundhedsinformatik i klinisk praksis

  • Bog
  61.4 SUN

  Sundhedsinformatik i klinisk praksis

  2011
  1. udgave, 1. oplag (2011)
  Giver et billede af anvendelsen af it-systemer i det danske sundhedsvæsen samt vigtige databaser, der afspejler den aktuelle udvikling af it i sundhedsvæsenet, og gennemgår principperne for at indhente, oprette, fremstille, lagre, genfinde og udveksle oplysninger til brug for undersøgelse, pleje, behandling, forskning og kvalitetsudvikling
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:28829280|980|.
  Bidrag af: 
  Søren Brunak, Lone Withen Erdmann
  Note: 
  Indhold: Lone Withen Erdmann: It som værktøj i det danske sundhedsvæsen. Kliniske informationssystemer / Kirstine Rosenbeck Gøeg, Louise Bilenberg Pape-Haugaard og Pia Britt Elberg. It-systemer til støtte for kvalitetsudvikling / Inge Madsen og Per Hostrup Nielsen. Lars Hulbæk: Telemedicin og e-kommunikation. Lis Dragsted: Udviklingsprocessen, samarbejde, implementering af it-systemer og it-sikkerhed. Søren Brunak: Bioinformatik. Line Bune Juhl: Retlig regulering og sundhedsinformatik. Mette Bønløkke: Informationskompetence
  ISBN nr.: 
  9788712045298
  Omfang: 
  176 sider
  Udgiver: 
  Gad
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:28829280|260|a
  Available: 
  870970-basis:28829280|980|a
 4. Sundhedsfremme i hverdagen : få mennesker du møder til at vokse

  • Bog
  61.4 SUN

  Sundhedsfremme i hverdagen : få mennesker du møder til at vokse

  2011
  1. udgave, 2. oplag (2012)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:28653247|980|.
  Bidrag af: 
  Tommy J. Johnsen, Peter Thybo, Kjeld Fredens
  Note: 
  Indhold: Indledning - hvad er sundhedsfremme? / Kjeld Fredens, Tommy J. Johnsen og Peter Thybo. Et kommunalt fundament for sundhedsfremmeindsatsen / Peter Thybo og Inger-Lise Katballe. Sundhedsfremme i almen praksis / Merete Jørgensen ... et al.. Sundhedsfremme ved livets begyndelse - familien som sundhedfaktor / Ingeborg Hedegaard Kristensen og Jette Madlock. Skolen som sundhedsaktør - værdier, pædagogik og ledelse / Jytte Friis og Pia Due. Lisbeth Bruun Nielsen: Etniske minoriteter og sundhedsfremme - nye veje mod lige adgang til sundhed. Hanne Dam: Rusmiddelbrug blandt unge - identitetsdannelse, livsstil eller eksklusionsfaktor?. Jette Haislund: "Du bestemmer" - en sundhedpædagogisk metode til sundhedsfremme på arbejdspladsen. Socialt udsattes lyst til forandring / Cliff Kaltoft og Ulrik Korff. Vibeke Kragh Sørensen: Ældre og sundhedsfremme - kunsten at bevare robusthed, når sårbarheden indfinder sig. Peter Thybo: Lær at leve med kronisk sygdom - social læring og social identitet i et salutogenetisk perspektiv. Sundhedsfremme i hverdagen / Kjeld Fredens, Tommy J. Johnsen og Peter Thybo
  ISBN nr.: 
  9788762809772
  Omfang: 
  292 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard Danmark
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:28653247|260|a
  Available: 
  870970-basis:28653247|980|a
 5. Psykologi - for sundhedsprofessionelle

  • Bog
  Åse Renolen: Psykologi - for sundhedsprofessionelle
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:28581718|980|.
  Bidrag af: 
  Anne Schou
  Note: 
  Indhold: Læring og virksomhed ; Motivation ; Udvikling - indre og ydre betingelser ; Individets selvopfattelse ; Helse, stress og mestring ; Kriser og krisehåndtering 1 : det psykodynamiske perspektiv ; Kriser og krisehåndtering 2 : det eksistentielle perspektiv ; Social tænkning og adfærd ; Gruppen og individet
  Original titel: 
  Forståelse av mennesker - innføring i psykologi for helsefag
  ISBN nr.: 
  9788712046103
  Omfang: 
  261 sider
  Udgiver: 
  Gad
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:28581718|260|a
  Available: 
  870970-basis:28581718|980|a
 6. Livsanskuelser - filosofi, etik og religion

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:29173737|980|.
  Bidrag af: 
  Dansk Sygeplejeråd, Gitte Bjerregaard Jæger
  Note: 
  Indhold: Filosofihistorie : den tankemæssige baggrund for forskellige livsanskuelser (Frigørelsen ; Oplysningsfilosofi ; Udviklingstanken ; Eksistensfilosofi ; Fænomenologien og hermeneutikken ; Den humane filosofi ud fra skabelsestanken ; Omsorgsfilosofi) ; Etik : problemstillinger og dilemmaer (Gensidighed og fordring ; Den bioetiske konvention og den danske sundhedslovgivning ; De etiske komiteer : en model : nytteetiske og pligtetiske normteorier ; Etiske dilemmaer i forbindelse med alvorligt syge og døende ; Etiske dilemmaer i forbindelse med abortlovgivning, kunstig befrugtning og genteknologi ; Den uløselige konflikt mellem normer : autonomi og utilitarisme ; En samordning af normer på to niveauer - rimelighedens metode Richard M. Hare ; Rimelighedens rationelle metode til løsning af etiske dilemmaer ; Et livsfilosofisk forhold til etiske dilemmaer) ; Åndelig omsorg : om samtalen ved eksistentielle og religiøse problemstillinger (Åndelig omsorg ; K.E. Løgstrups suveræne livsytringer : en nærhedsorientering i krisesamtalen ; Krisereligion - håbet på trods ; Lidelsens problem : teodicé-problemet ; Lidelsens problem i omsorgen : Katie Erikssons kritik ; Det tværfaglige samarbejde med inddragelse af andre kompetencer : psykologi og religion) ; Religion : to religiøse livsanskuelser - kristendom og islam (tillæg om hinduisme) (Den religiøse dimension ; Integration af patienter fra andre kulturer på hospitalet ; Vor egen baggrund ; Det muslimske mindretal og deres religion ; Den kristne dåbsbekendelse og islams fem søjler ; Forskellige forskrifter ; Overgangsritualer : en sammenstilling ; Sproglige problemer og manglende kendskab til sygehusets rutiner ; Tillæg : hinduisme blandt tamiler)
  ISBN nr.: 
  9788717042346
  Omfang: 
  186 sider
  Udgiver: 
  Nyt Nordisk Forlag, Dansk Sygeplejeråd
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:29173737|260|a
  Available: 
  870970-basis:29173737|980|a
 7. Det sunde menneske. Bind 2, Kapitel 13-24

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:28857845|980|.
  Bidrag af: 
  Kåre Dag Jensen
  Note: 
  På omslaget: Cellebiologi, anatomi, fysiologi, Indhold: Nervesystemet ; Øjet ; Øret ; Bevægeapparatet ; Huden ; Infektionsforsvaret ; Kønsorganerne (De mandlige kønsorganer ; De kvindelige kønsorganer ; Graviditet, fødsel og barselsperiode) ; Børn og gamle (Børn ; Gamle) ; Biologi og medicin i et helhedsperspektiv
  Original titel: 
  Det friske og det syke mennesket
  ISBN nr.: 
  9788712046424
  Omfang: 
  455 sider
  Udgiver: 
  Gad
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:28857845|260|a
  Available: 
  870970-basis:28857845|980|a
 8. Det syge menneske. Bind 1, Kapitel 1-11

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:28857861|980|.
  Bidrag af: 
  Kåre Dag Jensen
  Note: 
  På omslaget: Mikrobiologi, patofysiologi, farmakologi, sygdomslære, Indhold: Grundlæggende biologi og medicin (Det syge menneske - en indføring ; Sygdomsprocesser ; Undersøgelser ; Behandling) ; Kredsløbsorganerne (Blodsygdomme ; Karsygsomme ; Hjertesygdomme) ; Respirationsorganerne (Sygdomme i lunger og luftveje) ; Sygdomme i fordøjelsesorganerne (Sygdomme i fordøjelseskanal, spytkirtler ; pancreas og galdeveje ; Leversygdomme) ; Sygdomme i nyrer og urinveje
  Original titel: 
  Det friske og det syke mennesket
  ISBN nr.: 
  9788712046431
  Omfang: 
  707 sider
  Udgiver: 
  Gad
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:28857861|260|a
  Available: 
  870970-basis:28857861|980|a
 9. Det syge menneske. Bind 2, Kapitel 12-24

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:28857918|980|.
  Bidrag af: 
  Kåre Dag Jensen
  Note: 
  På omslaget: Mikrobiologi, patofysiologi, farmakologi, sygdomslære, Indhold: Hormonsystemet og nervesystemet (Sygdomme i hormonproducerende organer ; Sygdomme i nervesystemet ; Øjensygdomme ; Øresygdomme) ; Bevægeapparatet (Sygdomme i bevægeapparatet) ; Huden (Hudsygdomme) ; Infektionsforsvaret (Sygdomme knyttet til infektionsforsvaret) ; Kønsorganerne (Sygdomme i de mandlige kønsorganer ; Sygdomme i de kvindelige kønsorganer ; Sygdomme knytte til graviditet, fødsel og barselsperiode) ; Børn og gamle (Børn og sygdom ; Gamle og sygdom) ; Biologi og medicin i et helhedsperspektiv
  Original titel: 
  Det friske og det syke mennesket
  ISBN nr.: 
  9788712046448
  Omfang: 
  835 sider
  Udgiver: 
  Gad
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:28857918|260|a
  Available: 
  870970-basis:28857918|980|a
 10. Det sunde menneske. Bind 1, Kapitel 1-12

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:28857829|980|.
  Bidrag af: 
  Kåre Dag Jensen
  Note: 
  På omslaget: Cellebiologi, anatomi, fysiologi, Indhold: Grundlæggende biologi og medicin (Cellen ; Væv og organer ; Arv og evolution) ; Kredsløbsorganerne (Blodet ; Blodkarrene ; Hjertet) ; Respirationsorganerne (Luftvejene og lungerne) ; Fordøjelsesorganerne (Fordøjelseskanal, spytkirtler, pancreas og galdeveje ; Leveren) ; Nyrer og urinveje ; Hormonsystemet (Hormonproducerende organer)
  Original titel: 
  Det friske og det syke mennesket
  ISBN nr.: 
  9788712046417
  Omfang: 
  431 sider
  Udgiver: 
  Gad
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:28857829|260|a
  Available: 
  870970-basis:28857829|980|a