term.subject="for sundhedsfaglig uddannelse"

Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Pædagogik : for sundhedsprofessionelle

  • Bog
  61.4 PÆD

  Pædagogik : for sundhedsprofessionelle

  2013
  2. udgave, 2. oplag ([2018])
  Om centrale pædagogiske begreber, der kan anvendes i forbindelse med patientundervisning
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:50628272|980|.
  Bidrag af: 
  Dorit Ibsen Vedtofte
  Note: 
  Indhold: Dorit Ibsen Vedtofte: Pædagogik i sundhedsvæsenet i fortid og nutid ; Information, vejledning og undervisning : tre centrale pædagogiske begreber ; Didaktik : tilrettelæggelse af undervisning ; Når der ikke sker læring. Helle Mathar: Sundhedsloven, patientrettigheder og deres betydning for pædagogisk virksomhed ; Videnskabsteori og pædagogik. Jakob Ibsen Vedtofte: Klinisk undervisning : de mange udfordringer ; Særlige patientgruppers deltagerforudsætninger ; Patientuddannelse fra compliance til empowerment. Læring / Dorit Ibsen Vedtofte og Kirsten Lund Christiansen. Kirsten Lund Christiansen: Erfaring og refleksion
  ISBN nr.: 
  9788712049104
  Omfang: 
  181 sider
  Udgiver: 
  Gad
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:50628272|260|a
  Available: 
  870970-basis:50628272|980|a
 2. Interprofessionelt samarbejde i sundhedsvæsnet : rammer, udfordringer og muligheder

  • Bog
  61.4 INT

  Interprofessionelt samarbejde i sundhedsvæsnet : rammer, udfordringer og muligheder

  2013
  1. udgave, 1. oplag (2013)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:50920062|980|.
  Bidrag af: 
  Marianne Lindahl, Bettan Bagger, Lisbeth Villemoes Sørensen
  Note: 
  Indhold: Fortællingen om Viktor ; Teknologi i samarbejdet / Bettan Bagger, Marianne Lindahl, Lisbeth Villemoes Sørensen. Niels Sandholm Larsen: Profession og samarbejde. Niels Stenstrup Zeeberg: Opgavefordeling i regioner og kommuner ; Sundhedsøkonomi : en kort introduktion. Professionerne. Sundhedsfremme og forebyggelse / Lisbeth Villemoes Sørensen, Bettan Bagger, Marianne Lindahl. Diagnostik og behandling ; Pleje, genoptræning og rehabilitering / Marianne Lindahl, Bettan Bagger, Lisbeth Villemoes Sørensen
  ISBN nr.: 
  9788712046721
  Omfang: 
  266 sider
  Udgiver: 
  Gad
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:50920062|260|a
  Available: 
  870970-basis:50920062|980|a
 3. Livet med kronisk sygdom : et samfunds- og sundhedsfagligt perspektiv

  • Bog
  : Livet med kronisk sygdom : et samfunds- og sundhedsfagligt perspektiv
  61.6 LIV

  Livet med kronisk sygdom : et samfunds- og sundhedsfagligt perspektiv

  2013
  1. udgave, 1. oplag (2013)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:50649385|980|.
  Bidrag af: 
  Anne Døssing, Birthe Hellqvist Dahl, Ghita Ølsgaard
  Note: 
  Indhold: Del 1: En tredimensionel beskrivelse af feltet kronisk sygdom set fra henholdsvis patientens, de pårørendes og samfundets perspektiv (Lisbeth Ørtenblad: At leve med kronisk sygdom : patientperspektivet. Hysse B. Forchhammer: At være pårørende. Anne Frølich: Organisering af sundhedsindsatsen). Del 2: Centrale temaer i sundhedsvæsnets indsatser for mennesker med kroniske sygdomme (Forebyggelse af kronisk sygdom / Astrid Blom og Mads Lind. Stratifikation og International Classification of Function, Disability and Health (ICF) / Thomas Maribo og Claus Vinther Nielsen. Egenomsorg hos mennesker med kronisk sygdom : et folkesundhedsperspektiv / Kirsten Vinther-Jensen og Inge Wittrup. Rehabilitering / Charlotte Handberg og Hanne Søndergaard. Palliation ved kronisk sygdom / Camilla Askov Mousing, Helle Timm og Kirsten Lomborg. Birthe Dinesen: Informations- og kommunikationsteknologier som redskab for mennesker med kronisk sygdom. Anne Døssing: Forløbskoordinering). Del 3: Civilsamfundet og den frivillige indsats til mennesker med kroniske sygdomme (Terkel Andersen: Patientforeninger og frivillighed)
  ISBN nr.: 
  9788712047988
  Omfang: 
  222 sider
  Udgiver: 
  Gad
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:50649385|260|a
  Available: 
  870970-basis:50649385|980|a
 4. Den gode dialog : om mødet mellem den etniske minoritetsborger og dig som sundheds- og omsorgsmedarbejder

  • Bog
  38.401 DUU

  Den gode dialog : om mødet mellem den etniske minoritetsborger og dig som sundheds- og omsorgsmedarbejder

  2013
  1. udgave, 1. oplag (2013)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:29987041|980|.
  Bidrag af: 
  Morten Sodemann
  Note: 
  Indhold: Kulturforståelse - mangfoldighed ; Kulturel forståelse : at møde det hele menneske ; Den fagprofessionelle : dig som sundheds- og omsorgsmedarbejder ; Især for dig der selv har en anden etnisk baggrund end dansk ; Dialogen i mødet med den etniske minoritetsborger ; Sprog og kropssprogets betydning i mødet ; Håndteringen af det konfliktfyldte møde : viljen til dialog og forståelse ; Betydningen af sygdomsopfattelser ; Den traumatiserede borger ; Religionens rolle og betydning
  ISBN nr.: 
  9788792711458
  Omfang: 
  121 sider
  Udgiver: 
  ViaSystime
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:29987041|260|a
  Available: 
  870970-basis:29987041|980|a
 5. Medicinsk fagsprog. Bind 2

  • Bog
  61.03 MÜL

  Medicinsk fagsprog. Bind 2

  2013
  1. udgave, 1. oplag (2013)
  Opbygget i 4 moduler gennemgås al relevant grammatik inden for medicinsk fagsprog, opbygning af forskellige diagnoser, journalskrivning og latinske og græske præfikser og suffikser. Med ordliste
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:29801029|980|.
  Bidrag af: 
  Anne Sofie Steens
  Note: 
  Hertil findes opgaver på bogens hjemmeside
  ISBN nr.: 
  9788762811201
  Omfang: 
  190 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard Danmark
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:29801029|260|a
  Available: 
  870970-basis:29801029|980|a
 6. Professionel kontakt i samtalebehandling

  • Bog
  61.01 PRO

  Professionel kontakt i samtalebehandling

  2013
  1. udgave, 1. oplag (2013)
  Præsentation af teorier og erfaringer med den professionelle samtale med patienter og pårørende med alvorlige sygdomme i en behandlingskontekst. F.eks. kontakt med patienter med selvmordstanker, svær psykisk lidelse, uhelbredelig sygdom m.v.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:29986800|980|.
  Bidrag af: 
  Thomas Iversen (f. 1948-03-22), Nicole K. Rosenberg, Mette Popp-Madsen
  Note: 
  Indhold: 1. del (Nicole K. Rosenberg: Professionel kontakt i psykoterapi. Esben Hougaard: Den terapeutiske alliance. Den motiverende samtale / Anette Søgaard Nielsen og Søren Søberg Hansen. Den terapeutiske relation i ACT / Robyn D. Walser og Darrah Westrup) ; 2. del (Thomas Iversen: Samtale med den akutte patient. Søren Cold: Den svære samtale. Åshild Skogerbø: Samtale om seksualitet. Samtale med den selvmordstruede / Ann Colleen Nielsen og Christian Møller Pedersen) ; 3. del (Professionel kontakt med angstramte børn og deres familier / Signe Matthiesen og Lisbeth Jørgensen. Merete Nordentoft: Professionel kontakt med den psykotiske patient. Eva Gall: Professionel kontakt med patienter med smerter. Professionel kontakt med patienter i retspsykiatrien / Susanne Bengtson og Torben Østergaard Christensen. Margit Schrøder: Professionel kontakt med den ældre demente)
  ISBN nr.: 
  9788741255972
  Omfang: 
  255 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:29986800|260|a
  Available: 
  870970-basis:29986800|980|a
 7. Sundhed, menneske og samfund

  • Bog
  61.4 SUN

  Sundhed, menneske og samfund

  2013
  1. udgave, 3. oplag (2016)
  Bogen viser, hvordan samfundet sætter rammerne for den sundhedsprofessionelles møde med borgeren
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:29938121|980|.
  Bidrag af: 
  Grit Niklasson
  Note: 
  Indhold: Tine Rostgaard: Velfærdsstaten. Ina Munch: Kulturelle sundheds- og sygdomsopfattelser. Bjarne Bruun Jensen: Sundhedsfremme og forebyggelse. Torben Jørgensen: Folkesundhed. Lars Iversen: Ulighed i sundhed - levekår og livsstil. Nanna Mik-Meyer: Magtrelationer i sundhedsarbejdet. Helle Timm: Patientperspektiver. Thomas Højrup: Kulturelle livsformer og helbred. Thomas Breck: Risikobegrebet - risiko og sundhed. Stigmatisering i sundhedsvæsenet / Michael Hviid Jaobsen, Søren Kristiansen. Marianne Skytte: Minoritetsgrupper i sundhedsvæsenet. Maja Lundemark Andersen: Empowerment - begreb og betydning i teori og praksis. Sundhed og sociale netværk / Rikke Lund, Charlotte Juul Nilsson
  ISBN nr.: 
  9788759316481
  Omfang: 
  303 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:29938121|260|a
  Available: 
  870970-basis:29938121|980|a