term.subject="for sundhedsfaglig uddannelse"

Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Graviditet og risiko : kvinders oplevelse af tilbud, valg og krav

  • Bog
  61.263 NIK

  Graviditet og risiko : kvinders oplevelse af tilbud, valg og krav

  2015
  1. udgave, 1. oplag (2015)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51663950|980|.
  Note: 
  Bygger på hendes ph.d.-afhandling: At være gravid, Indhold: Indkredsning af problemstillingen ; Normalitet og normativitet ; Risikobegrebet og tænkning omkring risiko ; Samspillet mellem de gravide kvinder og de velfærdsprofessionelle ; De særligt socialt udsatte og det tværprofessionelle samarbejde
  ISBN nr.: 
  9788759321683
  Omfang: 
  162 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:51663950|260|a
  Available: 
  870970-basis:51663950|980|a
 2. Kompendium i kvalitetsudvikling : rammer og redskaber

  • Bog
  61.4 ANH

  Kompendium i kvalitetsudvikling : rammer og redskaber

  2015
  1. udgave, 5. oplag (2021)
  Indføring i basale forbedringsvidenskabelige metoder med særligt fokus på forbedringsmodellen, dataindsamling og statistisk kvalitetsudvikling
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51584864|980|.
  Note: 
  Indhold: Fra kontrol til forbedring : evidensbaseret kvalitets udvikling af klinisk praksis ; Mål med mening : statistisk kvalitetsudvikling med seriediagrammer ; Praktisk dataindsamling og -behandling for kvalitetsudviklere
  ISBN nr.: 
  9788762814837
  Omfang: 
  60 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:51584864|260|a
  Available: 
  870970-basis:51584864|980|a
 3. Miljø- og arbejdsmedicin

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51567242|980|.
  Bidrag af: 
  Jens Peter Bonde (f. 1952), Kurt Rasmussen (f. 1950), Torben Sigsgaard
  Note: 
  Indhold: Jens Peter Bonde: Miljø- og arbejdsmedicinens grundlag ; Frugtbarhed og svangerskab. Risikovurdering og risikohåndtering / Torben Sigsgaard, Jens Peter Bonde og Kurt Rasmussen. Forebyggelse / Kurt Rasmussen, Jens Peter Bonde og Torben Sigsgaard. Toksikologi / Jesper Bælum ... et. al. Vand og fødevarer / Kåre Mølbak og Christine Nellemann. Torben Sigsgaard: Spildevand og affald. Luftforurening / Torben Sigsgaard og Steffen Loft. Indeklima / Torben Sigsgaard og Niels Ebbehøj. Stråling / Torben Sigsgaard, Kaare Ulbak. Kurt Rasmussen: Ulykker ; Vibrationsbetingede sygdomme. Livsstil og sundhedsfremme / Svend Sabroe og Kurt Rasmussen. Miljø, arbejde og sygdom - en introduktion / Kurt Rasmussen og Jens Peter Bonde. Arbejdsrelaterede lungesygdomme / Torben Sigsgaard, David Sherson og Vivi Schlünssen. Hudsygdomme / Klaus Ejner Andersen og Tove Agner. Lidelser i bevægeapparatet / John Hviid Andersen og Susanne Wulff Svendsen. Stress og psykiske lidelser / Jens Peter Bonde og Jane Frølund Thomsen. Funktionelle miljøsyndromer / Henrik Kolstad og Per Fink. Kræftlidelser / Jørgen H. Olsen og Jens Peter Bonde. Høretab og andre helbredseffekter af støj / Henrik Kolstad og Zara Ann Stokholm. Øvind Omland: Smitsomme sygdomme. Andre arbejdsbetingede sygdomme / Kurt Rasmussen og Jens Peter Bonde
  ISBN nr.: 
  9788777497155
  Omfang: 
  354 sider
  Udgiver: 
  FADL
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:51567242|260|a
  Available: 
  870970-basis:51567242|980|a
 4. Praktiske færdigheder

  • Bog
  61.7 PRA

  Praktiske færdigheder

  2015
  1. udgave, 1. oplag (2015)
  Om hvordan man tilegner sig de praktiske færdigheder, som uddannede sundhedsprofessionelle kontinuerligt står over for at skulle lære, når de flytter klinisk felt, eller når nye procedurer kommer til i deres aktuelle kliniske praksis. Med praktiske øvelser og opgaver
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:52098149|980|.
  Note: 
  På omslaget: Praksis
  ISBN nr.: 
  9788762815834
  Omfang: 
  80 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:52098149|260|a
  Available: 
  870970-basis:52098149|980|a
 5. Døden i et professionelt perspektiv : de svære valg

  • Bog
  61.01 BIR

  Døden i et professionelt perspektiv : de svære valg

  2015
  1. udgave, 1. oplag (2015)
  Om sundhedsprofessionelles etiske overvejelser, dilemmaer og handlinger i arbejdet med døende hvor behandling er udsigtsløs, samt spørgsmål og problemstillinger, der rejser sig efter døden, fx organdonation og -transplantation, obduktion og begravelse
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51512952|980|.
  Note: 
  Indhold: Behandling eller behandlingsstop - etiske perspektiver ; Livet med døden - kliniske eksempler ; Aktiv dødshjælp - aktiv hjælp til døende ; Organdonation - når døden skaber liv ; Efter døden - kroppen mellem person og ting
  ISBN nr.: 
  9788717044395
  Omfang: 
  159 sider
  Udgiver: 
  Nyt Nordisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:51512952|260|a
  Available: 
  870970-basis:51512952|980|a
 6. Klinisk forskning : metodebog for MVU-studerende

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51984420|980|.
  Note: 
  Indhold: Hvad er forskning og hvorfor forske? ; Evidensbaseret praksis ; Forskningsspørgsmålet ; Forsøgsprotokollen ; Hvilket design til hvilket spørgsmål? ; Litteratursøgning ; Videnskabsetik og lovgivning ; Kvalitativ forskning ; Mixed methods-forskning ; Kliniske forskningsmetoder ; Statistik ; Kvalitetssikringsprojekter ; Projektledelse ; Oversigtsartikler ; Bias - kan man nu tro på det? ; Forberedelse inden konferencen
  ISBN nr.: 
  9788777497803
  Omfang: 
  139 sider
  Udgiver: 
  FADL
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:51984420|260|a
  Available: 
  870970-basis:51984420|980|a
 7. Bachelorprojekter indenfor det sundhedsfaglige område : indblik i videnskabelige metoder

  • Bog
  : Bachelorprojekter indenfor det sundhedsfaglige område : indblik i videnskabelige metoder
  61.07 BAC

  Bachelorprojekter indenfor det sundhedsfaglige område : indblik i videnskabelige metoder

  2015
  2. udgave, 2. oplag (2018)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:52071895|980|.
  Bidrag af: 
  Dansk Sygeplejeråd, Kirsten Beedholm, Stinne Glasdam
  Note: 
  Indhold: Stinne Glasdam: At komme i gang med et sundhedsfagligt bachelorprojekt ; Jura og etik ; Semistrukturerede interviews af enkeltpersoner ; Afslutning af bachelorprojektet. Ester Hørmann: Litteratursøgning. Litteraturreview / af Kirsten Frederiksen, Kirsten Beedholm og Stinne Glasdam. Diskursanalyse ; Analyse af forskellige former for tekstmateriale ; Biografier som narrativer / af Kirsten Beedholm og Kirsten Frederiksen. Karen Hvidtfeldt Madsen: Selvbiografier som empiri. Fokusgruppeinterview / af Jeanette Præstegaard og Stine Bauer Nørby. Gitte Wind: Antropologisk feltarbejde. Malene Kjær: Videooptagelser og fotografier. Linda Kragelund: Obser-viewet. Loni Ledderer: Casestudier. Birthe D. Pedersen: Fortælling som empirisk materiale. Birte Hedegaard Larsen: Livshistoriske forskningsmetoder. Ingrid Egerod: Dagbøger som narrativer. Helle Winther: Praksisfortællinger. Ingrid Poulsen: Standardiserede spørgeskemaers anvendelse. Marianne Høyen: Konstruktion af eget spørgeskema. Helle Terkildsen Maindal: Den randomiserede, klinisk kontrollerede undersøgelse ; Interventionsstudier. Mia Husted: Aktionsforskning. Auditmetoden / af Jan Mainz og Mette Mainz Rode. Cecilia Høst Ramlau-Hansen: Tværsnits- og kohorteundersøgelser
  ISBN nr.: 
  9788717044944
  Omfang: 
  333 sider
  Udgiver: 
  Nyt Nordisk Forlag, Dansk Sygplejeråd
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:52071895|260|a
  Available: 
  870970-basis:52071895|980|a
 8. Smertebogen

  • Bog
  Morten Høgh, Niels-Henrik Jensen (f. 1947), Anne Pickering: Smertebogen
  61.6 SME

  Smertebogen

  2015
  1. udgave, 4. oplag (2022)
  Basisviden inden for en række områder med fokus på mennesker med smerter. Definition og klassifikation af smertebeskrivelse, smerters opståen, vurdering og håndtering af smertebehandling - både farmakologisk og terapeutisk
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51890639|980|.
  Note: 
  Indhold: Generelt om smerte (Teorier om smerte ; Definition og klassifikation af smerter ; Smerteepidemiologi ; Smertefysiologi ; Kompleksitet og kronificering ; Psykologiske aspekter af smerte ; Vurdering af smerte ; Håndtering af smerte) ; Specifikt om smerter (Akutte smertetilstande ; Cancerrelaterede smerter ; Kroniske ikke-maligne smerter ; Medikamentel smertebehandling ; Non-medikamentel smertebehandling) ; Mennesker med smerte (Smerter hos børn og unge ; Smerter hos ældre ; Smerte og seksualitet ; Smerte og søvn ; Smerte og sociale relationer ; Sundhedsfaglige tilbud på smerteområder)
  ISBN nr.: 
  9788762813755
  Omfang: 
  388 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:51890639|260|a
  Available: 
  870970-basis:51890639|980|a