term.subject="for sundhedsfaglig uddannelse"

Præciser din søgning:

Emne
Forfatter
Materialetype
Sprog
Årstal
Kilde
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Kvalitetsudvikling og dokumentation i sundhedsvæsenet

  • Bog
  61.4 KVA

  Kvalitetsudvikling og dokumentation i sundhedsvæsenet

  2016
  1. i.e. ny udgave, 3. oplag (2021)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:52345588|980|.
  Bidrag af: 
  Dansk Sygeplejeråd, Lena Ankersen, Esta Larsen í Djónastovu, Kim Walther Jacobsen (f. 1954)
  Note: 
  Hertil findes supplerende materiale på internettet, Indhold: Kvalitetsudvikling og dokumentation i et historisk perspektiv / af Birgit Villadsen og Marianne Nord Hansen. Danske instanser og strategier for digitalisering / Annette Lyneborg Nielsen og Mette Kristine Anna Svea Mortensen. Jan Mainz: Kvalitetsudviklingsprocessen. Evidensbaseret klinisk praksis / Jan Mainz og Søren Paaske Johnsen. Marianne Eilsø Munksgaard: Kvalitetsudvikling i patientforløb. Patientsikkerhed og kvalitetsudvikling / Inge Pedersen, Michael Dyre Stæhr og Anne Kudsk Fallesen. Kliniske retningslinjer / Lena Ankersen og Mette Kildevæld Simonsen. Hanne Mainz: Nationale kliniske kvalitetsdatabaser. Gitte Sand Rasmussen: Den Danske Kvalitetsmodel. Nete Ramlau-Hansen: Audit. Metoder til brugerinddragelse og kvalitetsudvikling / Rikke Gut og Karen Skjødt Hansen. Anna Marie Balling Høstgaard: MTV - Medicinsk teknologivurdering. Kvalitetsledelse - ledelse af kvalitetsudvikling / Jan Mainz og Sine Mainz. Steen Hundborg: Dokumentation - rammer og krav. Bitten Kjærsgaard: Dokumenation via it-systemer i hospitalsregi. Dokumentation via it-systemer i primærsektoren / Kim Walther Jacobsen og Birgit Bækmann Jeppesen. Dokumentationsprocessen / Kim Walther Jacobsen og Raymond Kolbæk. Kommunikation af data - og det tværgående samarbejde / Kim Walther Jacobsen og Birgit Bækmann Jeppesen. Ingrid Egerod: Kvalitetsudvikling og dokumentation : udfordringer og effekt
  ISBN nr.: 
  9788717042605
  Omfang: 
  369 sider
  Udgiver: 
  Nyt Nordisk Forlag, Dansk Sygeplejeråd
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:52345588|260|a
  Available: 
  870970-basis:52345588|980|a
 2. Tværprofessionelt samarbejde i sundhedsfaglig praksis

  • Bog
  Sine Lehn-Christiansen: Tværprofessionelt samarbejde i sundhedsfaglig praksis
  61.4 LEH

  Tværprofessionelt samarbejde i sundhedsfaglig praksis

  2016
  1. udgave, 3. oplag (2022)
  Om samarbejdet på tværs af professioner, fag og sektorer i det danske sundhedsvæsen for at sikre gode, sammenhængende forløb for patienter og pårørende
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:52572282|980|.
  Note: 
  Indholdsfortegnelse: Introduktion (Hverdagens samarbejde ; Udfordringer og vilkår ; Den professionelle kontekst ; Opbygning og formidling ; Bogens kapitler) ; Teoretisk forståelse (Tværvidenskabelig tilgang ; Analytisk optik ; Institutionel kontekst ; Kompleksitet og distance ; Magt ; Rationaler og normer ; En kamp om fremtidens sundhedsvæsen) ; Tværprofessionelt samarbejde - én løsning på mange udfordringer? (Problemløsning ; Patientcentrering ; Professionalisering ; Systemoptimering ; En politisk formet praksis ; Mere kvalitet, færre penge) ; Hvad er tværprofessionelt samarbejde? (Nyt fænomen eller business as usual? ; Et paradigmeskift? ; Hvem er de tværprofessionelle? ; Virker tværprofessionelt samarbejde - og er der evidens for det? ; Hvor er magten? ; Normative teorier ; Hverdagsforståelser af tværprofessionelt samarbejde ; På vej mod en ny forståelse) ; Professionskampe (Individualiseret kompetence ; At være (tvær)professionel ; Det biomedicinske udgangspunkt ; Professionsidentitet ; Professionel in- og eksklusion ; Professionskonflikter ; Lægeudfordringen ; Stereotype forestillinger om "de andre" ; Særlige vilkår for samarbejde ; Sangkoret som samarbejdsmetafor ; På tvær af sektorgrænser ; Udfordrede professioner) ; Kompleks kommunikation (Fundament for samarbejde ; Mundtlig kommunikation ; Skriftlig kommunikation ; Teknik og psykologisk kompetence ; Behov for et tredje perspektiv ; Sikker kommunikation ; Forhandlinger af fagligt ansvar ; Det faste team) ; Det optimerende sundhedsvæsen (Organisatoriske overgange og barrierer ; Styring ; Faglig kvalitetsudvikling ; Evidensbasering ; Effekten af økonomisk styring) ; Kririsk refleksion (Tværprofessionelt samarbejde - en realitet ; Dilemmafyldt praksis ; Refleksive praktikere - før og nu ; Kritisk refleksion - hvordan? ; Blik for magt og forandring ; Ikke en opskrift ; Uddannelse til tværprofessionalitet ; Formaliserede kompetencer ; Et bæredygtigt sundhedsvæsen)
  ISBN nr.: 
  9788762815384
  Omfang: 
  257 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:52572282|260|a
  Available: 
  870970-basis:52572282|980|a
 3. Basal neuroanatomi

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:52733219|980|.
  Note: 
  Indhold: Centralnervesystemet - overblik ; Hjernehinderne og ventrikelsystemet ; Rygmarven, hjernestammen og hjernenerverne ; Det sensoriske apparat ; Det motoriske apparat ; Nervesystemets autonome funktioner
  ISBN nr.: 
  9788777498602
  Omfang: 
  315 sider
  Udgiver: 
  FADL
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:52733219|260|a
  Available: 
  870970-basis:52733219|980|a
 4. Projektarbejde i sundhedsvæsenet : fra idé til implementering

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:52158524|980|.
  Note: 
  Indhold: Projektarbejde ; Projektets baggrund ; Projektets formål og mål ; Projektets deltagere ; Projektets plan ; Evaluering af projektet ; Projektets fremtid
  ISBN nr.: 
  9788762814400
  Omfang: 
  135 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:52158524|260|a
  Available: 
  870970-basis:52158524|980|a
 5. Screeninger i klinisk praksis

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:52193737|980|.
  Bidrag af: 
  Hanne Konradsen
  Note: 
  Indhold: Hanne Konradsen: Hvad er et screeningsinstrument? ; Hvad bringer fremtiden?. Elizabeth Rosted: Udvikling af instrument. Vurdering af instrument / Marianne Vámosi og Hanne Konradsen. Mette Trads: Implementering. Annette Mollerup: Måling af effekt. Edith Mark: Etik. Anne Kjærgaard Danielsen: Pædagogik ; Kvalitetsudvikling og forskning. Niels Sandholm Larsen: Sociologi. Jan Sørensen: Økonomi.
  ISBN nr.: 
  9788762815230
  Omfang: 
  153 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:52193737|260|a
  Available: 
  870970-basis:52193737|980|a
 6. Sygepleje på intensiv

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:52639603|980|.
  Bidrag af: 
  Pia Dreyer, Britta Schmidt, Leanne Langhorn
  Note: 
  Indhold: Intensivafdelingen / af Leanne Langhorn, Britta Schmidt og Pia Dreyer. Intensivsygepleje / af Britta Schmidt og Hanne Juul. Helle Svenningsen: Patientoplevelser på intensiv. Anne Sophie Aagaard: De pårørende rolle og betydning på intensivafdelingen. Observation og monitorering / af Britta Schmidt, Lone Krogh Kjær og Ann-Sophi Jappe. Patienten i respiratorbehandling / af Lone Krogh Kjær og Anna Holm. Kommunikation og samarbejde / af Anna Holm og Pia Dreyer. Søvn og døgnrytme / af Pia Dreyer og Leanne Langhorn. Mobilisering og træning / af Karina Løvendahl Dybbro og Katrine Astrup Sørensen. Overflytning og opfølgning / af Anette Bjerregaard og Anne Højager Nielsen. Hanne Irene Jensen: Dødsfald på intensiv. Organdonation / af Anja Marie Bornø Jensen og Dorthe Helene Jensen. Ingrid Egerod: Intensivsygepleje i et større perspektiv
  ISBN nr.: 
  9788762815933
  Omfang: 
  282 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:52639603|260|a
  Available: 
  870970-basis:52639603|980|a
 7. Komorbiditet i somatik og psykiatri : forståelse, betydning og konsekvenser

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:52516064|980|.
  Bidrag af: 
  Kent Havemann
  Note: 
  Indhold: Én sygdom eller flere - første møde med komorbiditet ; Komorbiditet - inddeling og årsagsforhold ; Syndromer eller syndromklynger ; Hjælpemidler til kortlægning af komorbiditet ; Psykiske lidelser og psykiatrisk komorbiditet ; Komorbiditet mellem centrale somatiske sygdomme ; Komorbiditet mellem centrale psykiske lidelser og somatiske sygdomme ; De ældre - komorbiditetens kernetropper ; Følger af komorbiditet ; Multimorbiditet og afsluttende synspunkter
  Original titel: 
  Komorbiditet i somatikk og psykiatri
  ISBN nr.: 
  9788771583472
  Omfang: 
  195 sider
  Udgiver: 
  Dansk Psykologisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:52516064|260|a
  Available: 
  870970-basis:52516064|980|a
 8. Den sundhedsvidenskabelige opgave - vejledning og værktøjskasse

  • Bog
  Marianne Lindahl, Carsten Juhl (f. 1958-06-04): Den sundhedsvidenskabelige opgave - vejledning og værktøjskasse
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:52399807|980|.
  Bidrag af: 
  Mette Holm
  ISBN nr.: 
  9788762815193
  Omfang: 
  239 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:52399807|260|a
  Available: 
  870970-basis:52399807|980|a
 9. Genvej til opgaveskrivning

  • Bog
  Anne Holm Nyland: Genvej til opgaveskrivning
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:52948177|980|.
  ISBN nr.: 
  9788799671410
  Omfang: 
  55 sider
  Udgiver: 
  KommuniCare
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:52948177|260|a
  Available: 
  870970-basis:52948177|980|a
 10. Immunforsvar : kampen i kroppen

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:52482437|980|.
  Bidrag af: 
  Sine Zambach
  Note: 
  Indhold: Immunsystemet - et overblik ; Lymfesystemet - immunforsvarets datingbarer ; Hukommelse i immunforsvaret ; Indledning til infektioner ; Bakterieinfektioner ; Virusinfektioner ; Parasitter ; Svampeinfektioner ; Immunologisk forsvar mod cancer ; Når immunforsvaret virker forkert ; Immundeficiens - når immunforsvaret er defekt ; Autoimmune sygdomme - når immunforsvaret angriber kroppen ; Allergi - når immunforsvaret overreagerer ; Vaccination ; Hvad skal immunforsvaret kunne - og kan det det?
  ISBN nr.: 
  9788757128666, 9788750060567
  Omfang: 
  142 sider
  Udgiver: 
  Praxis - Nyt Teknisk Forlag
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:52482437|260|a
  Available: 
  870970-basis:52482437|980|a