term.subject="for sundhedsfaglig uddannelse"

Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Pasientsikkerhet

  • Bog
  61.4 PAS

  Pasientsikkerhet

  2022
  1. udgave
  "Pasientsikkerhet" er skrevet for alle som er del av helsetjenesten, og alle som er interessert i hvordan vi ivaretar sikkerheten for pasienter som mottar helsetjenester. Boka bygger på forskning gjennomført de siste 15 årene innen fagfeltet, og presenterer både teori og praksis innen ulike deler av helsetjenesten.Boka dekker temaer som strukturer og modeller for sikkerhet i helsetjenesten, læring, samhandling, ledelse og kultur. Sentralt står pasientens rolle i helsetjenestens sikkerhetsarbeid. Presentasjon av utvalgte studier gir leseren et innblikk i mangfoldet og kompleksiteten knyttet til pasientsikkerhet.Formålet med boka er å bidra med oppdatert forskningsbasert kunnskap om hva pasientsikkerhet er, hvilke faktorer som har betydning for pasientsikkerhet og hvordan du konkret kan jobbe for å forstå og forbedre sikkerheten til pasienter.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830190-katalog:133875085|980|.
  Note: 
  Indhold: Hva er pasientsikkerhet; Systemperspektiv og individ perspektiv; Resiliens som sikkerhetsperspektiv; Sikkerhet for hvem? Pasienthistorier; Pasient- og pårørendestøtte; Ledelse; Læring; Kultur; Samhandling; Kunnskapsoverføring på tvers; Kompetenseutvikling i hjemmetjenesten; Tilpasningsevne innen psykisk helsehjelp; Legemiddelhåndtering i sykehjem; Sjekklister i sykehus; Teamarbeid i prehospitale tjenester
  ISBN nr.: 
  9788215054889
  Omfang: 
  308 sider
  Udgiver: 
  Universistetsforlaget
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  By: 
  830190-katalog:133875085|260|a
  Available: 
  830190-katalog:133875085|980|a
 2. Forstå demens

  • Bog
  : Forstå demens
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62528176|980|.
  Bidrag af: 
  Laila Øksnebjerg
  Note: 
  Indhold: Demenssygdomme, symptomer og diagnostik (Den normale hjerne / Peter Roos, Asmus Vogel. Demenssygdomme / Steen G. Hasselbalch, Signe Pertou Ringkøbing, Jette Stokholm. Demens og bevægeforstyrrelser / Lena Hjermind, Jørgen E. Nielsen. Delirium / Poul Videbech. Depression og PTSD / Poul Videbech. Toksisk påvirkning af hjernen - alkohol, polyfarmaci og afhængighed / Anne-Mette Guldberg, Steen G. Hasselbalch. Demensdiagnostik / Kristian Steen Frederiksen, Steen G. Hasselbalch. Neuropsykiatriske symptomer / Annette Lolk. Demens og arvelighed / Suzanne Granhøj Lindquist, Jørgen E. Nielsen. Risikoreduktion og forebyggelse af demens / Kasper Jørgensen). Behandling og indsatser (Medicinsk behandling af demens / Steen G. Hasselbalch, Peter Høgh, Annette Lolk. Psykosociale indsatser / Laila Øksnebjerg. Personen i centrum - personcentreret omsorg / Birgitte Vølund. Fysisk træning og aktivitet for mennesker med demens / Kristian Steen Frederikssen, Steen G. Hasselbalch. Rehabilitering / Laila Øksnebjerg. Kognitiv stimulationsterapi / Ulla Vidkjær Fejerskov, Karen Tannebæk og Laila Øksnebjerg. Reminiscens / Dorthe Berntsen, Katrine Rasmussen. Musikterapi / Hanne Mette Ridder. Teknologi til mennesker med demens / Karen Tannebæk, Laila Øksnebjerg. Demensvenlig indretning / Karen Tannebæk. Palliation og demens / Birgitte Vølund). Personer med særlige behov og pårørende (Yngre med demens / Ida Marie Lind Glavind, Laila Øksnebjerg. Etniske minoriteter / Rune Nielsen. Personer med udviklingshæmning og demens / Lise Cronberg Salem. Pårørende til personer med demens / Trine Holt Clemmensen, Else Hansen). Demens i samfundet (Lovgivning og retssikkerhed / Søren Blæsbjerg. Livet med demens / Birgitte Vølund. Demensvenlige samfund - fra institutitionaliseret pleje til anerkendende fællesskaber / Nis Peter Nissen)
  ISBN nr.: 
  9788702328080
  Omfang: 
  371 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:62528176|260|a
  Available: 
  870970-basis:62528176|980|a
 3. Det gode ældreliv

  • Bog
  : Det gode ældreliv
  30.1668 GOD

  Det gode ældreliv

  2022
  1. udgave, 1. oplag (2022)
  Rummer både teoretiske betragtninger og praktiske forslag til hvordan man kan hjælpe ældre til at få et bedre liv
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62163518|980|.
  Bidrag af: 
  Jakob Emiliussen, Søren Harnow Klausen
  Note: 
  Indhold: Et værdigt liv for ældre / Bjarne Hastrup. Det gode ældreliv i teori og praksis / Jakob Emiliussen, Søren Harnow Klausen. Aktiv aldring i ældreliv og aldringspolitik / Aske Juul Lassen. Det gode ældreliv på alderdommens præmisser / Søren Harnow Klausen. Kan man leve et godt liv med demens? / Steen Kabel. Meningsfuldhed er noget, vi skaber sammen : velfærd og hverdagslivet med demens på plejehjem / Gitte Rasmussen. Ældre har også drømme / Regina Christiansen. Happy ends? : aldring, trivsel og senlivskvalitet i ældrelitteraturen / Nicklas Freisleben Lund, Peter Simonsen. Stemningers betydning for ældres velbefindende / Søren Engelsen. Alkohol på godt og ondt / Anette Søgaard Nielsen, Kjeld Andersen. Hvordan kan man tale med ikke-demente borgere i ældreplejen? : et bud på en spørgsmålsdrevet tilgang til håndtering af intellektuelle behov hos ældre mennesker med plejebehov / Jakob Emiliussen
  ISBN nr.: 
  9788772107462
  Omfang: 
  203 sider
  Udgiver: 
  Aalborg Universitetsforlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:62163518|260|a
  Available: 
  870970-basis:62163518|980|a
 4. Fagligt samarbejde i sundhedssektoren : grundbog i sygepleje

  • Bog
  61.4 FAG

  Fagligt samarbejde i sundhedssektoren : grundbog i sygepleje

  2022
  1. udgave, 1. oplag (2022)
  Der gives et dybdegående indblik i, hvordan samarbejdet mellem borger, patient, pårørende og sundhedsprofessionelle fungerer i det danske sundhedsvæsen. Henvender sig primært til sygeplejestuderende og andre sundhedsprofessionelle
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62724919|980|.
  Bidrag af: 
  Ditte Høgsgaard
  Note: 
  Indhold: Samarbejde mellem borger, patient, pårørende og sundhedsprofessionelle (Borgerne og patienternes indflydelse ; Samarbejdet mellem borger/patient, pårørende og sundhedsprofessionelle ; Patientinddragelse som dialogpraksis og mulighedsrum ; Pårørende som aktiv part i borgeren/patientens forløb) ; Det monofaglige samarbejde (Når sygeplejersker samarbejder ; Ledelse af et bæredygtigt samarbejde) ; Det tværfaglige samarbejde (Forskellige faggrupper - forskellige kompetencer ; Kompleksitet og helhed i kommunale patient-borgeres forløb ; Grundvilkår for det tværprofessionelle samarbejde) ; Det tværsektorielle samarbejde (Organisatoriske betingelser og vilkår for det tværsektorielle samarbejde ; Udfordringer og muligheder i tværsektorielt samarbejde mellem almen praksis og sygehus ; Når samarbejdet skal bidrage til forbedring og forandring ; Sygeplejestuderende kan gøre en positiv forskel for sammenhængen i sundhedsvæsenet
  ISBN nr.: 
  9788793810570
  Omfang: 
  258 sider
  Udgiver: 
  FADL
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:62724919|260|a
  Available: 
  870970-basis:62724919|980|a
 5. Patientsikkerhed, UTH og risikostyring : grundbog til sundhedsprofessionelle

  • Bog
  61.4 PAT

  Patientsikkerhed, UTH og risikostyring : grundbog til sundhedsprofessionelle

  2022
  1. udgave, 1. oplag (2022)
  Giver en grundlæggende viden om patientsikkerhed og metoder til at kunne arbejde med proaktive og reaktive arbejdsgange i sundhedsvæsenet på hospitaler, i kommuner, praksissektoren og sociale virksomheder
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62685298|980|.
  Bidrag af: 
  Helle Rexbye, Helle Søgaard Frappart
  Note: 
  UTH: Utilsigtede hændelser, Indhold: Et historisk blik ; Proaktivt patientsikkerhedsarbejde (Klinisk risikostyring og robuste arbejdsgange ; Patientsikkerhedskultur ; Psykologisk tryghed - et perspektiv på patientsikkerhed ; Proaktive analysemetoder til at identificere, vurdere og analysere risici) ; Reaktivt patientsikkerhedsarbejde (Utilsigtede hændelser ; Analyse af utilsigtede hændelser ; Hvordan kan vi hjælpe kolleger efter en alvorlig utilsigtet hændelse?) ; Inddragelse af patienter og pårørende i patientsikkerhedsarbejdet (Metoder til inddragelse af patienter ; Et pårørendeperspektiv på inddragelse af patienter og pårørende i patientsikkerhedsarbejdet) ; Når der sker fejl: Hvornår er sundhedspersoner beskyttet, og kan de sanktioneres?
  ISBN nr.: 
  9788793810631
  Omfang: 
  215 sider
  Udgiver: 
  FADL
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:62685298|260|a
  Available: 
  870970-basis:62685298|980|a
 6. Arbejdslivets svære følelser : om håndtering af stærke kræfter i organisationer, der arbejder med mennesker

  • Bog
  Jacob Thorsen (f. 1982-12-26): Arbejdslivets svære følelser : om håndtering af stærke kræfter i organisationer, der arbejder med mennesker
  38.4 THO

  Arbejdslivets svære følelser : om håndtering af stærke kræfter i organisationer, der arbejder med mennesker

  2022
  1. udgave, 1. oplag (2022)
  Bogen tager udgangspunkt i konkrete sager fra social- og sundhedssektoren og viser hvorledes svære følelser ophæves, når vi er i stand til at forstå dem, tale om dem og håndtere dem rettidigt og professionelt
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:134541547|980|.
  Note: 
  Indhold: "Det er systemets skyld" ; Det umulige pårørenderåd ; Rod i forvaltningen ; Den inkompetente mellemleder ; Medarbejderen der blev syndebuk ; Den umulige vagtplan ; Det dårlige arbejdsmiljø ; Beboernes blå mærker
  ISBN nr.: 
  9788750059608
  Omfang: 
  257 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:134541547|260|a
  Available: 
  870970-basis:134541547|980|a