term.subject="for sundhedsfaglig uddannelse"

Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Ethics4medics : en guide til sundhedsfagene

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:53777694|980|.
  Bidrag af: 
  Sofie Hauch
  Note: 
  Indhold: Tanke og verden - hvad skal vi overhovedet med filosofi? ; Rigtigt og forkert - fra moralsk objektivitet til relativisme ; Midler og mål - kantiansk normativ etik ; Lidelse og nydelse - utilitarisme og konsekventialisme ; Liv og død - et etisk syn på døden i sundhedsvæsenet ; Ja og nej - samtykke og paternalisme ; Sundhed og sygdom - sundheds(ydelses)rettigheder og sundhedens værdi ; Ris og ros - ansvar og ansvarlighed i sundhedsvæsenet
  Original titel: 
  Ethics4medics
  ISBN nr.: 
  9788762818101
  Omfang: 
  135 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:53777694|260|a
  Available: 
  870970-basis:53777694|980|a
 2. S-tilgang i palliation : hvad, hvorfor og hvordan?

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:52507693|980|.
  ISBN nr.: 
  9788771705638
  Omfang: 
  245 sider
  Udgiver: 
  Books on Demand
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:52507693|260|a
  Available: 
  870970-basis:52507693|980|a
 3. Videnskab og pædagogik : en grundbog i pædagogisk videnskabsteori

  • Bog
  19.01 VID

  Videnskab og pædagogik : en grundbog i pædagogisk videnskabsteori

  2016
  1. udgave, 1. oplag (2016)
  Kronologisk indføring i filosofiens og videnskabens udvikling i europæisk historie. Undervejs gives en række korte introduktioner til de tænkere, der har været centrale for den tænkning og de videnskabsteoretiske retninger, der introduceres
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:52377323|980|.
  Note: 
  Indhold: Et videnskabshistorisk overblik - frem til oplysningstiden (Inspirationen fra den antikke arv ; Empirismen og dens grundlag ; Oplysningstiden) ; Et videnskabshistorisk overblik - efter oplysningstiden (Romantik og dannelse ; Industrialisme ; Pædagogikken og det postmoderne) ; Positivisme og rationalisme (Positivisme ; Rationalisme) ; Konstruktivisme og socialkonstruktivisme (Konstruktivismens oprindelse ; Den kulturhistoriske teori) ; Kritisk teori (Kulturpessimisme - Frankfurterskolen 1. generation ; Frankfurterskolen 2. generation) ; Strukturalisme, poststrukturalisme og diskursteori (Inspiration fra strukturalismen og afledte retninger ; Diskursteori, post- og neostrukturalisme) ; Eksistensfilosofi, fænomenologi og hermeneutik (Eksistenstænkning - videnskab på kanten af videnskabens afgrund? ; Fænomenologi ; Hermeneutik - en kobling til narrativ teori) ; Nyere videnskab og pædagogik (Systemteori ; Situeret læring og dannelsesteori ; Aktionsforskning ; Evidens og paradoksalitet - videnskabsteoretiske tvister i nyere pædagogik)
  ISBN nr.: 
  9788750044550
  Omfang: 
  300 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:52377323|260|a
  Available: 
  870970-basis:52377323|980|a
 4. Livsanskuelser - filosofi, etik og religion

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:29173737|980|.
  Bidrag af: 
  Dansk Sygeplejeråd, Gitte Bjerregaard Jæger
  Note: 
  Indhold: Filosofihistorie : den tankemæssige baggrund for forskellige livsanskuelser (Frigørelsen ; Oplysningsfilosofi ; Udviklingstanken ; Eksistensfilosofi ; Fænomenologien og hermeneutikken ; Den humane filosofi ud fra skabelsestanken ; Omsorgsfilosofi) ; Etik : problemstillinger og dilemmaer (Gensidighed og fordring ; Den bioetiske konvention og den danske sundhedslovgivning ; De etiske komiteer : en model : nytteetiske og pligtetiske normteorier ; Etiske dilemmaer i forbindelse med alvorligt syge og døende ; Etiske dilemmaer i forbindelse med abortlovgivning, kunstig befrugtning og genteknologi ; Den uløselige konflikt mellem normer : autonomi og utilitarisme ; En samordning af normer på to niveauer - rimelighedens metode Richard M. Hare ; Rimelighedens rationelle metode til løsning af etiske dilemmaer ; Et livsfilosofisk forhold til etiske dilemmaer) ; Åndelig omsorg : om samtalen ved eksistentielle og religiøse problemstillinger (Åndelig omsorg ; K.E. Løgstrups suveræne livsytringer : en nærhedsorientering i krisesamtalen ; Krisereligion - håbet på trods ; Lidelsens problem : teodicé-problemet ; Lidelsens problem i omsorgen : Katie Erikssons kritik ; Det tværfaglige samarbejde med inddragelse af andre kompetencer : psykologi og religion) ; Religion : to religiøse livsanskuelser - kristendom og islam (tillæg om hinduisme) (Den religiøse dimension ; Integration af patienter fra andre kulturer på hospitalet ; Vor egen baggrund ; Det muslimske mindretal og deres religion ; Den kristne dåbsbekendelse og islams fem søjler ; Forskellige forskrifter ; Overgangsritualer : en sammenstilling ; Sproglige problemer og manglende kendskab til sygehusets rutiner ; Tillæg : hinduisme blandt tamiler)
  ISBN nr.: 
  9788717042346
  Omfang: 
  186 sider
  Udgiver: 
  Nyt Nordisk Forlag, Dansk Sygeplejeråd
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:29173737|260|a
  Available: 
  870970-basis:29173737|980|a