term.subject="for sundhedsfaglig uddannelse"

Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Undersøgelsesmetoder i sundhedsfagligt arbejde : en grundbog

  • Bog
  : Undersøgelsesmetoder i sundhedsfagligt arbejde : en grundbog
  61.3 UND

  Undersøgelsesmetoder i sundhedsfagligt arbejde : en grundbog

  2019
  1. udgave, 1. oplag (2019)
  Metoder til at identificere, analysere, udvikle og forbedre den kliniske praksis
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47035171|980|.
  Bidrag af: 
  Jesper Frederiksen (f. 1969-01-07), Niels Sandholm Larsen
  Note: 
  Indhold: Klinisk arbejde og metodisk undersøgelse / af Niels Sandholm Larsen og Jesper Frederiksen. Undersøgelse af det enkelte menneskes subjektivitet (Narrativ metode - arbejdet med lidelseshistorier og fortællingens kraft / af Lisa Dahlager og Christel Trøstrup. Kropsfænomenologisk metode - adgang til indsigt i livsverdenen i arbejdet med immobilitet / af Stine Klein Degerbøl og Henriette Nikolaisen. Kim Jørgensen: Hermeneutisk metode - fortolkning af udtryk gennem kommunikation om personer med en psykisk lidelse). Undersøgelse af de sociale relationer og sociale forhold (Jesper Frederiksen: Dokumentanalyse - ny indsigt i indrapportering af utilsigtede hændelser ved medicineringsfejl i sektorovergange. Carsten Juul Jensen: Deltagerobservation - hverdagsligvet på medicinske afsnit. Fokusgruppeinterview / af Helle Mather og Niels Sandholm Larsen). Undersøgelse af de eksisterende forhold og målbare fakta (Solveig Fjordside: Systematisk litteraturstudie - viden om betydningen af mundpleje. Kamila Adellund Holt: Statistisk analyse - eksisterende kliniske data om stomipleje. Gregers Winding Munch: Eksperimentel metode - indsamling af viden ved genoptræningsforløb). Produktion af systematisk viden i det sundhedsprofessionelle arbejde / af Jesper Frederiksen og Niels Sandholm Larsen
  ISBN nr.: 
  9788759332009
  Omfang: 
  215 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:47035171|260|a
  Available: 
  870970-basis:47035171|980|a
 2. Fra forskning til praksis

  • Bog
  Preben Ulrich Pedersen: Fra forskning til praksis
  61.07 FRA

  Fra forskning til praksis

  2017
  1. udgave, 3. oplag (2022)
  Beskriver hvordan sundhedsfaglig forskning kan omsættes til relevante initiativer i praksis
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:53374611|980|.
  Note: 
  Indholdsfortegnelse: Kvalitetsudvikling gennem klinisk lederskab - Klinisk lederskab (Kompetencer ; Kommunikation ; Kvalitetsudvikling; Ledelse) ; Kvalitetsudvikling gennem klinisk lederskab - Udvikling ved klinisk lederskab (Udvikling af kompetencer hos basispersonale ; Udvikling ved samarbejde mellem teori og praksis ; Udvikling med fokus på ledere ; Nationale strategier for udvikling af klinisk lederskab) ; Evidensbaseret praksis - Indledning (EBP som problemløsende proces ; Udvikling frem til en evidensbaseret praksis) ; Evidensbaseret praksis - Bedst tilgængelig evidens (Effektivitet ; Gennemførlighed ; Passende ; Meningsfuldhed) ; Evidensbaseret praksis - Relevans for praksis ; Evidensbaseret praksis - Tilgængelig ekspertise (Udvikling af ekspertise ; Færdigheder ; Vurderinger ; Evidens på baggrund af erfaringer) ; Evidensbaseret praksis - Patientens præferencer ; Evidensbaseret praksis - EBP på aggregeret niveau ; Evidensbaseret praksis - Evidens på patientniveau (Stil et klinisk spørgsmål ; Søg den bedste evidens til at besvare spørgsmålet ; Vurder kvaliteten af den foreliggende evidens ; Vurder muligheden for et hensigtsmæssigt udfald) ; Klinisk beslutningstagning - Klinisk beslutningstagning som proces (Eksempel på klinisk beslutningstagning ; Sygeplejeprocessens afprøvning i Danmark) ; Klinisk beslutningstagning - Patienters deltagelse i klinisk beslutningstagning (Barrierer for klinisk beslutningstagning ; Patienters deltagelse i klinisk beslutningstagning) ; Klinisk beslutningstagning - Elementer, der indgår i klinisk beslutningstagning (National regulering af sundhedsvæsenet ; Professionens kerneværdier ; personlig viden og holdninger) ; Review-typer - Omfanget af videnskabelig litteratur ; Review-typer - Review-typer ; Review-typer - Organisationer, der arbejder med systematiske reviews (Cochrane Collaboration ; Joanna Briggs Institute ; Campbell Collaboration) ; Review-typer - Systematisk review ; Scoping review - Indledning (Udarbejdelse af scoping review ; Titel ; Baggrund ; Spørgsmål og mål ; Inklusionskriterier ; Studietyper ; Litteratursøgning ; Kortlægning af resultater og dataekstraktion ; Resultater ; Diskussion ; Konklusion) ; Syntese af kvantitative data - Fremgangsmåde ved udarbejdelse af en kvantitativ syntese (Arbejdsprocessen i et kvantitativt review ; Metaanalyse ; Indhold i et Forest plot) ; Systematik review baseret på kvalitative forskningsresultater - Indledning (Metaetnografi ; Metaaggregering) ; Systematik review baseret på kvalitative forskningsresultater - Udarbejdelse af metasyntese (Identificere og afgrænse en klinisk relevant problematik ; Vurdering af de syntetiserede fundes styrke - ConQual) ; Systematisk review baseret på diagnostiske teststudier - Hyppigt anvendte statistiske begreber (Sensitivitet og specificitet ; Prædiktive værdier ; Likelihood ratios ; Receiver Operating Characteristics curce (ROC-kurve) og Area under the curve (AUC) ; Diagnostisk odds ratio (DOR) ; Yderligere læsning) ; Systematisk review baseret på diagnostiske teststudier - Afgrænsning ; Systematisk review baseret på diagnostiske teststudier - Anvendelse af systematisk review om diagnostiske test (Evidens og diagnostiske tests studier) ; Systematisk review baseret på diagnostiske teststudier - Arbejdsprocessen i et systematisk review om diagnostiske test (Fokuserede spørgsmål ; Søgestrategi ; Litteratursøgning ; Kritisk vurdering af inkluderede studier ; Dataekstraktion ; Datasyntese ; Metaanalyse) ; Kliniske retningslinjer - Kliniske retningslinjer i Danmark (Sekretariatet for Referenceprogrammer ; Center for kliniske Retningslinjer ; Nationale kliniske retningslinjer ; Fra Oxford-metoden til GRADE) ; Kliniske retningslinjer - Indhold af en klinisk retningslinje (Graduering af estimater, den samlede evidens (GRADE) ; Evidenstabeller ; Evidensprofiler ; Summary of Findings-tabeller (SoF-tabeller) ; Kliniske retningslinjer - Udarbejdelse af anbefalinger i kliniske retningslinjer (Manglende evidens ; Anbefalingers styrke ; Internationale kliniske retningslinjer ; Bedømmelse og godkendelse) ; Kliniske retningslinjer - Implementering af kliniske retningslinjer ; Kliniske retningslinjer - Monitorering ; Oversættelse af viden og implementering - Kvalitetssikring som metode til oversættelse af viden ; Oversættelse af viden og implementering - Oversættelse af evidens (Oversættelse af evidens gennem uddannelse ; Oversættelse af evidens gennem eksisterende systemer ; Oversættelse af evidens gennem aktive formidlingsprocesser) ; Oversættelse af viden og implementering - Implementering i praksis (Faktorer af betydning for implementering) ; Oversættelse af viden og implementering - Implementering af en konkret anbefaling (Relevans for klinisk praksis ; Forberedelse af implementering ; Monitorering af effekten)
  ISBN nr.: 
  9788762816992
  Omfang: 
  243 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:53374611|260|a
  Available: 
  870970-basis:53374611|980|a
 3. Screeninger i klinisk praksis

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:52193737|980|.
  Bidrag af: 
  Hanne Konradsen
  Note: 
  Indhold: Hanne Konradsen: Hvad er et screeningsinstrument? ; Hvad bringer fremtiden?. Elizabeth Rosted: Udvikling af instrument. Vurdering af instrument / Marianne Vámosi og Hanne Konradsen. Mette Trads: Implementering. Annette Mollerup: Måling af effekt. Edith Mark: Etik. Anne Kjærgaard Danielsen: Pædagogik ; Kvalitetsudvikling og forskning. Niels Sandholm Larsen: Sociologi. Jan Sørensen: Økonomi.
  ISBN nr.: 
  9788762815230
  Omfang: 
  153 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:52193737|260|a
  Available: 
  870970-basis:52193737|980|a
 4. Projektarbejde i sundhedsvæsenet : fra idé til implementering

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:52158524|980|.
  Note: 
  Indhold: Projektarbejde ; Projektets baggrund ; Projektets formål og mål ; Projektets deltagere ; Projektets plan ; Evaluering af projektet ; Projektets fremtid
  ISBN nr.: 
  9788762814400
  Omfang: 
  135 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:52158524|260|a
  Available: 
  870970-basis:52158524|980|a
 5. Overvågning i sundhedsvæsenet

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:52264413|980|.
  Note: 
  Indhold: Overvågning generelt (Overvågning af patienten) ; Overvågning specifikt (Overvågning ved livets begyndelse ; Overvågning af psykiatriske patienter ; Overvågning af demente ; Overvågning af døende patienter)
  ISBN nr.: 
  9788762816329
  Omfang: 
  128 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:52264413|260|a
  Available: 
  870970-basis:52264413|980|a
 6. Praktiske færdigheder

  • Bog
  61.7 PRA

  Praktiske færdigheder

  2015
  1. udgave, 1. oplag (2015)
  Om hvordan man tilegner sig de praktiske færdigheder, som uddannede sundhedsprofessionelle kontinuerligt står over for at skulle lære, når de flytter klinisk felt, eller når nye procedurer kommer til i deres aktuelle kliniske praksis. Med praktiske øvelser og opgaver
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:52098149|980|.
  Note: 
  På omslaget: Praksis
  ISBN nr.: 
  9788762815834
  Omfang: 
  80 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:52098149|260|a
  Available: 
  870970-basis:52098149|980|a
 7. Evidensbaseret medicin og klinisk forskningsmetode

  • Bog
  : Evidensbaseret medicin og klinisk forskningsmetode
  61 EVI

  Evidensbaseret medicin og klinisk forskningsmetode

  2022
  1. udgave, 1. oplag (2022)
  Bogen præsenterer fagområdet evidensbaseret medicin og klinisk forskningsmetode. Der beskrives hvordan man formulerer et klinisk relevant spørgsmål, søger efter kliniske studier og hvordan man kritisk vurderer og fortolker forskningsresultater og bruger denne viden til at træffe en klinisk beslutning
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:134636009|980|.
  Bidrag af: 
  Asbjørn Hróbjartsson, Andreas Lundh
  Note: 
  Indhold: Introduktion til evidensbaseret medicin og klinisk forskningsmetode / Asbjørn Hróbjartsson. Ukontrolleret erfaring og bias i klinisk forskning / Andreas Lundh, Karsten Juhl Jørgensen. Generaliserbarhed af resultaterne fra et klinisk studie / Anders Huitfeldt, Andreas Lundh. Identifikation af kliniske studier / Anders W. Jørgensen, Mette Brandt Eriksen. Typer af data og typer af effektmål i klinisk forskning / Robin Christensen, Sabrina M. Nielsen, Marius Henriksen. Klinisk forskningsetik / Caroline Schaffalitzky de Muckadell. Studier af interventioner : det randomiserede kliniske forsøg / Ove B. Schaffalitzky de Muckadell. Studier af eksponeringer : kohortestudier / David Gaist, Jesper Hallas. Studier af eksponeringer : case-kontrol-studier og andre designs / Jesper Hallas, David Gaist. Studier af diagnoser : diagnostiske akkuratessestudier / Søren Hess, Oke Gerke. Studier af enighed : observatørvariation / Klaus Munkholm. Studier af erfaringer og betydning : kvalitative interviewstudier / Marie Broholm-Jørgensen, Tina Tjørnhøj-Thomsen, Ditte Heering Holt. Studier af andre studier : systematiske oversigter og metaanalyser / Asbjørn Hróbjartsson. Evidensbaseret klinisk beslutningstagning om behandling / Andreas Lundh, Karina Dahl Steffensen. Kliniske retningslinjer : principper, typer, udarbejdelse / Stig Brorson, Jeppe Bennekou Schroll. Kliniske retningslinjer : implementering og ændring af rutiner / Jeppe Bennekou Schroll, Stig Brorson. Godkendelse af lægemidler og medicinsk udstyr / Mikkel Bring Christensen. Teori, biologi, empiri / Stig Brorson, Asbjørn Hróbjartsson. Klinisk etik, værdier og patientens valg / Grom Greisen. Interessekonflikter i klinisk forskning / Andreas Lundh, Mats Lindberg. Rapporteringsbias / Asbjørn Hróbjartsson. Placebo / David Ruben Teindl Laursen, Asbjørn Hróbjartsson. Screening / Karsten Juhl Jørgensen. Præcisionsmedicin / Mette Nørgaard, Henrik Toft Sørensen. Formidling af klinisk forskning / Andreas Lundh, Charlotte Wien. Ansvarlig forskningspraksis / Klemens Kappel
  ISBN nr.: 
  9788762820029
  Omfang: 
  558 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:134636009|260|a
  Available: 
  870970-basis:134636009|980|a