term.subject="for sundhedsfaglig uddannelse"

Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Sygepleje i det nære sundhedsvæsen

  • Bog
  : Sygepleje i det nære sundhedsvæsen
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62142367|980|.
  Bidrag af: 
  Malene Beck, Ulla Skjødt (f. 1960), Inge Jekes (f. 1960)
  Note: 
  Indhold: Den organisatoriske rammesætning for sygepleje i kommunerne (Fra landsygepleje til sygepleje i det nære sundhedsvæsen / Ulla Skjødt. Standardisering som redskab i organiseringen af sygepleje i det nære sundhedsvæsen / Ulla Skjødt. Lovgivning som ramme for den kommunale sygepleje / Inge Jekes. Værgemål, fremtidsfuldmagter og magtanvendelse / Kent Kristensen). Ledelse og koordinering af borgerens sygdomsforløb med respekt for borgeren som menneske (Ledelse og koordinering af sygeplejen til borgere i det nære sundhedsvæsen / Inge Jekes. Det tværsektorielle samarbejde : en udfordring i det nære sundhedsvæsen / Ditte Høgsgaard. Individuel og organisatorisk læring i praksis / Jonas Sprogøe). Sygepleje mellem brugerorientering og den svækkede borger (Telemedicinsk sygepleje / Anne Dichmann Sorknæs. Selvbestemmelse og selvansvarlighed for borgeren / Annie Petrea Gissing. Om at være nær pårørende til et menneske med demens / Kirsten Teglgaard Lund. Frivillighed i det nære sundhedsvæsen / Ditte Marie Popp Mathiesen). Klinisk sygepleje i det nære sundhedsvæsen i samspil med borgeren (Sygepleje og koordinering i det nære sundhedsvæsen, når demens bliver en del af livet / Lotta Bojesen. Sygepleje til borgere med livslang sygdom : perspektiver på sundhedsfremme og forebyggelse / Grete Bækgaard Thomsen. Tidlig opsporing og akut sygepleje i det nære sundhedsvæsen / Inge Jekes. Æstetiske måltider i eget hjem : hjemmesygeplejerskens stemningsbærende rolle / Malene Beck, Vibeke Østergaard Steenfeldt, Jette Lind. Palliation : lindrende sygepleje i borgerens eget hjem / Vibeke Østergaard Steenfeldt, Malene Marianne Elrond)
  ISBN nr.: 
  9788712066491
  Omfang: 
  335 sider
  Udgiver: 
  Gad
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:62142367|260|a
  Available: 
  870970-basis:62142367|980|a
 2. Sygepleje i det nære sundhedsvæsen

  • Bog
  : Sygepleje i det nære sundhedsvæsen
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:46002202|980|.
  Bidrag af: 
  Malene Beck, Ulla Skjødt (f. 1960), Inge Jekes (f. 1960)
  Note: 
  Indhold: Den organisatoriske rammesætning for sygepleje i kommunerne (Ulla Skjødt: Fra landsygepleje til sygepleje i det nære sundhedsvæsen ; Standardisering som redskab i organiseringen af sygepleje i det nære sundhedsvæsen. Inge Jekes: Lovgivning som ramme for den kommunale sygepleje. Kent Kristensen: Værgemål, fremtidsfuldmagter og magtanvendelse). Ledelse og koordinering af borgernes sygdomsforløb med respekt for borgeren som menneske (Inge Jekes: Ledelse og koordinering af sygeplejen til borgere i det nære sundhedsvæsen. Ditte Høgsgaard: Det tværsektorielle samarbejde - en udfordring i det nære sundhedsvæsen. Jonas Sprogø: Individuel og organisatorisk læring i praksis). Sygepleje mellem brugerorientering og den svækkede borger (Anne Dichmann Sorknæs: Telemedicinsk sygepleje. Annie Petrea Gissing: Selvbestemmelse og selvansvarlighed for borgeren. Kirsten Teglgaard Lund: Om at være nær pårørende til et menneske med demens. Ditte Marie Popp Mathiesen: Frivillighed i det nære sundhedsvæsen). Klinisk sygepleje i det nære sundhedsvæsen i samspil med borgeren (Lotta Bojesen: Sygepleje og koordinering i det nære sundhedsvæsen. Grete Bækgaard Thomsen: Sygepleje til borgere med livslang sygdom - perspektiver på sundhedsfremme og forebyggelse. Inge Jekes: Tidlig opsporing og akut sygepleje i det nære sundhedsvæsen. Æstetiske måltider i eget hjem - hjemmesygeplejerskens stemningsbærende rolle / Malene Beck, Vibeke Østergaard Steenfeldt og Malene Marianne Elrond)
  ISBN nr.: 
  9788712056577
  Omfang: 
  335 sider
  Udgiver: 
  Gad
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:46002202|260|a
  Available: 
  870970-basis:46002202|980|a
 3. Tværprofessionelt samarbejde i sundhedsfaglig praksis

  • Bog
  Sine Lehn-Christiansen: Tværprofessionelt samarbejde i sundhedsfaglig praksis
  61.4 LEH

  Tværprofessionelt samarbejde i sundhedsfaglig praksis

  2016
  1. udgave, 3. oplag (2022)
  Om samarbejdet på tværs af professioner, fag og sektorer i det danske sundhedsvæsen for at sikre gode, sammenhængende forløb for patienter og pårørende
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:52572282|980|.
  Note: 
  Indholdsfortegnelse: Introduktion (Hverdagens samarbejde ; Udfordringer og vilkår ; Den professionelle kontekst ; Opbygning og formidling ; Bogens kapitler) ; Teoretisk forståelse (Tværvidenskabelig tilgang ; Analytisk optik ; Institutionel kontekst ; Kompleksitet og distance ; Magt ; Rationaler og normer ; En kamp om fremtidens sundhedsvæsen) ; Tværprofessionelt samarbejde - én løsning på mange udfordringer? (Problemløsning ; Patientcentrering ; Professionalisering ; Systemoptimering ; En politisk formet praksis ; Mere kvalitet, færre penge) ; Hvad er tværprofessionelt samarbejde? (Nyt fænomen eller business as usual? ; Et paradigmeskift? ; Hvem er de tværprofessionelle? ; Virker tværprofessionelt samarbejde - og er der evidens for det? ; Hvor er magten? ; Normative teorier ; Hverdagsforståelser af tværprofessionelt samarbejde ; På vej mod en ny forståelse) ; Professionskampe (Individualiseret kompetence ; At være (tvær)professionel ; Det biomedicinske udgangspunkt ; Professionsidentitet ; Professionel in- og eksklusion ; Professionskonflikter ; Lægeudfordringen ; Stereotype forestillinger om "de andre" ; Særlige vilkår for samarbejde ; Sangkoret som samarbejdsmetafor ; På tvær af sektorgrænser ; Udfordrede professioner) ; Kompleks kommunikation (Fundament for samarbejde ; Mundtlig kommunikation ; Skriftlig kommunikation ; Teknik og psykologisk kompetence ; Behov for et tredje perspektiv ; Sikker kommunikation ; Forhandlinger af fagligt ansvar ; Det faste team) ; Det optimerende sundhedsvæsen (Organisatoriske overgange og barrierer ; Styring ; Faglig kvalitetsudvikling ; Evidensbasering ; Effekten af økonomisk styring) ; Kririsk refleksion (Tværprofessionelt samarbejde - en realitet ; Dilemmafyldt praksis ; Refleksive praktikere - før og nu ; Kritisk refleksion - hvordan? ; Blik for magt og forandring ; Ikke en opskrift ; Uddannelse til tværprofessionalitet ; Formaliserede kompetencer ; Et bæredygtigt sundhedsvæsen)
  ISBN nr.: 
  9788762815384
  Omfang: 
  257 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:52572282|260|a
  Available: 
  870970-basis:52572282|980|a
 4. Tværfaglig praksis

  • Bog
  Eva Just, Helle Merete Nordentoft: Tværfaglig praksis
  61.4 TVÆ

  Tværfaglig praksis

  2012
  1. udgave, 2. oplag (2015)
  Om tværfaglighed i det danske sundhedsvæsen. De fire teoretiske vinkler: viden og læring, kulturmøder, organisering og ledelse samt facilitering af tværfaglighed, er koblet til fire fortællinger fra praksis, som viser at tværfaglighed udøves i praksis fra den første spirende vision til mødet med en række udfordringer
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:29400261|980|.
  ISBN nr.: 
  9788741255309
  Omfang: 
  240 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:29400261|260|a
  Available: 
  870970-basis:29400261|980|a