term.subject="for sundhedsfaglig uddannelse"

Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Videnskabsteori : en grundbog

  • Bog
  Jacob Birkler: Videnskabsteori : en grundbog
  19.01 BIR

  Videnskabsteori : en grundbog

  2021
  2. udgave, 2. oplag (2022)
  Med eksempler fra sundhedsvæsenet gennemgås de centrale videnskabsteoretiske retninger, herunder positivisme, hermeneutik og fænomenologi, og af de væsentligste videnskabsteoretiske nøgleord, f.eks. sandhed, begrundelse, objektivitet og forståelse
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38926462|980|.
  ISBN nr.: 
  9788702326116
  Omfang: 
  178 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38926462|260|a
  Available: 
  870970-basis:38926462|980|a
 2. Videnskabsteori : om viden og forskning i praksis

  • Bog
  Bjarne Wahlgren: Videnskabsteori : om viden og forskning i praksis
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:55110565|980|.
  Bidrag af: 
  Bjarne Wahlgren
  Note: 
  Indhold: Videnskabsteori i praksis ; Første eksempel : et personalemøde ; Andet eksempel : en artikel ; Tredje eksempel : en rapport ; Praksis og teori ; Objektivitet og værdier ; Forståelse og forklaring ; Empiri og data ; Videnskabsteoretiske retninger ; Forklaringsorienterede retninger ; Forståelsesorienterede retninger ; Strukturorienterede retninger ; Samfundsorienterede retninger ; Realisme og konstruktivisme
  ISBN nr.: 
  9788741270128
  Omfang: 
  242 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:55110565|260|a
  Available: 
  870970-basis:55110565|980|a
 3. Forskning i sundhed : anvendte metoder i sundhedsvidenskab

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:55107548|980|.
  Note: 
  Indhold: Påbegyndelse af forskningsprojekter ; Udarbejdelse af forskningsprotokoller og fondsansøgninger ; Skrivning af videnskabelige artikler ; Videnskabelige foredrag og posters ; Biostatistik ; Evidens og studiedesign ; Kritisk læsning af videnskabelig litteratur ; Litteratursøgning og bibliometri
  ISBN nr.: 
  9788777498794
  Omfang: 
  263 sider
  Udgiver: 
  FADL
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, forskningsniveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:55107548|260|a
  Available: 
  870970-basis:55107548|980|a
 4. Videnskabelig teori og metode : fra idé til eksamination

  • Bog
  : Videnskabelig teori og metode : fra idé til eksamination
  61.07 VID

  Videnskabelig teori og metode : fra idé til eksamination

  2018
  2. udgave, 3. oplag (2021)
  Grundbog om den videnskabelige proces indenfor sundhedsvidenskab. Med anbefalinger i forhold til eksamensprojekter og eksempler på hvordan færdige projekter kan præsenteres og publiceres. Målgruppen er sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, jordemødre, radiografer, bioanalytikere og lignende sundhedsfaglige professioner. Den er skrevet til studerende på bachelor-og kandidatniveau, og sundhedspersonale på efter- og videreuddannelsesniveau
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:54993404|980|.
  Bidrag af: 
  Monrad Antonsen, Maria Henricson
  Note: 
  Indhold: Den videnskabelige erkendelses muligheder og begrænsninger : grundlæggende videnskabsteori / Gunilla Priebe, Catharina Landström. Undersøgelsesprocessen : problemstilling, afgrænsning, formål og undersøgelsesspørgsmål / Maria Henricson. Forskningsetik / Sofia Kjellström. Informationssøgning / Eva Karin Karlsson. Kvantitativ metode og stikprøver / Annika Billhult. Kvalitativt design / Maria Henricson, Annika Billhult. Spørgeskemaundersøgelser / Annika Billhult. Måleinstrumenter og diagnostiske test / Annika Billhult. Kvalitativt forskningsinterview / Ella Danielson. Fokusgrupper / Victoria Wibeck. Etnografi og deltagende observation / Elisabeth Carlson. Fortællinger : narrativ analyse og tolkning / Carola Skott. Mixed methods : en introduktion / Gunilla Borglin. Aktionsforskning / Pia Petersson. Frafaldsanalyse og beskrivende statistik / Annika Billhult. Analytisk statistik / Annika Billhult. Kvalitativ indholdsanalyse / Ella Danielson. Fænomenologi og hermeneutik / Febe Friberg, Joakim Öhlén. Fænomenologisk og hermeneutisk analysemetode : en dialektisk tilgang / Carina Persson, Karin Sundin. Socialkonstruktivisme / Klaus Rasborg. Diskursanalyse / Elisabeth Halskov Jensen. Grounded theory / Anna Sandgren. Systematisk litteraturreview / Måns Rosén. Metasyntese / Ania Willman, Peter Stoltz. Diskussion / Maria Henricson. Videnskabelig kvalitet i eksamensprojekter / Jan Mårtensson, Bengt Fridlund. Vejledningsprocessen / Maria Henricson, Anngerd Lönn. Om at forsvare og opponere / Maria Henricson. Præsentation af eksamensprojekter / Maria Henricson. Publicering af eksamensprojekter / Maria Henricson, Jan Mårtensson
  Original titel: 
  Vetenskaplig teori och metod
  ISBN nr.: 
  9788762819139
  Omfang: 
  577 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:54993404|260|a
  Available: 
  870970-basis:54993404|980|a
 5. Forskningsmetode i praksis : projektorienteret videnskabsteori og forskningsmetodik

  • Bog
  Jens Thisted (f. 1952): Forskningsmetode i praksis : projektorienteret videnskabsteori og forskningsmetodik
  19.01 THI

  Forskningsmetode i praksis : projektorienteret videnskabsteori og forskningsmetodik

  2018
  2. udgave (ny revideret udgave), 3. oplag (2020)
  Lærebog i forskningsmetode, der viser sammenhængen mellem videnskabsteori og forskningsmetodik. Hvilke metoder og fremgangsmåder findes i videnskabens verden og hvordan bruger man disse
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:53805248|980|.
  ISBN nr.: 
  9788762814875
  Omfang: 
  292 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:53805248|260|a
  Available: 
  870970-basis:53805248|980|a
 6. Videnskab og pædagogik : en grundbog i pædagogisk videnskabsteori

  • Bog
  19.01 VID

  Videnskab og pædagogik : en grundbog i pædagogisk videnskabsteori

  2016
  1. udgave, 1. oplag (2016)
  Kronologisk indføring i filosofiens og videnskabens udvikling i europæisk historie. Undervejs gives en række korte introduktioner til de tænkere, der har været centrale for den tænkning og de videnskabsteoretiske retninger, der introduceres
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:52377323|980|.
  Note: 
  Indhold: Et videnskabshistorisk overblik - frem til oplysningstiden (Inspirationen fra den antikke arv ; Empirismen og dens grundlag ; Oplysningstiden) ; Et videnskabshistorisk overblik - efter oplysningstiden (Romantik og dannelse ; Industrialisme ; Pædagogikken og det postmoderne) ; Positivisme og rationalisme (Positivisme ; Rationalisme) ; Konstruktivisme og socialkonstruktivisme (Konstruktivismens oprindelse ; Den kulturhistoriske teori) ; Kritisk teori (Kulturpessimisme - Frankfurterskolen 1. generation ; Frankfurterskolen 2. generation) ; Strukturalisme, poststrukturalisme og diskursteori (Inspiration fra strukturalismen og afledte retninger ; Diskursteori, post- og neostrukturalisme) ; Eksistensfilosofi, fænomenologi og hermeneutik (Eksistenstænkning - videnskab på kanten af videnskabens afgrund? ; Fænomenologi ; Hermeneutik - en kobling til narrativ teori) ; Nyere videnskab og pædagogik (Systemteori ; Situeret læring og dannelsesteori ; Aktionsforskning ; Evidens og paradoksalitet - videnskabsteoretiske tvister i nyere pædagogik)
  ISBN nr.: 
  9788750044550
  Omfang: 
  300 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:52377323|260|a
  Available: 
  870970-basis:52377323|980|a
 7. Videnskabsteori : lærebog for sundhedsprofessionelle

  • Bog
  61.07 VID

  Videnskabsteori : lærebog for sundhedsprofessionelle

  2014
  1. udgave, 1. oplag (2014)
  Med overordnede, systematiske beskrivelser af kilderne til videnskabelig erkendelse og forskningens processer vises, hvordan betydningen af teoretiske diskussioner, synspunkter og begreber hænger sammen med videnskabelig praksis
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51216342|980|.
  Note: 
  Indhold: Sundhedsfagenes emneområder ; Videnskabens mål og idealer ; Videnskabelig erkendelse ; Videnskabelige metoder ; Videnskabsteoretiske grundpositioner ; Forskningsetik ; Forskningens rammer og processer ; Opgaveskrivning og den videnskabelige basismodel
  ISBN nr.: 
  9788712047971
  Omfang: 
  246 sider
  Udgiver: 
  Gad
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:51216342|260|a
  Available: 
  870970-basis:51216342|980|a
 8. Videnskabelig teori og metode : fra idé til eksamination

  • Bog
  : Videnskabelig teori og metode : fra idé til eksamination
  61.07 VID

  Videnskabelig teori og metode : fra idé til eksamination

  2014
  1. udgave, 4. oplag (2017)
  Grundbog om den videnskabelige proces indenfor sundhedsvidenskab. Med anbefalinger i forhold til eksamensprojekter og eksempler på hvordan færdige projekter kan præsenteres og publiceres. Målgruppen er sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, jordemødre, radiografer, bioanalytikere og lignende sundhedsfaglige professioner. Den er skrevet til studerende på bachelor-og kandidatniveau, og sundhedspersonale på efter- og videreuddannelsesniveau
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51061497|980|.
  Bidrag af: 
  Monrad Antonsen, Maria Henricson
  Original titel: 
  Vetenskaplig teori och metod
  ISBN nr.: 
  9788762812413
  Omfang: 
  584 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:51061497|260|a
  Available: 
  870970-basis:51061497|980|a
 9. Videnskab og forskning : en lærebog til professionsuddannelser

  • Bog
  19.01 VID

  Videnskab og forskning : en lærebog til professionsuddannelser

  2006
  2. reviderede udgave, 5. oplag ([2014])
  En indføring i forskningsmetodologi, hvor hovedvægten er lagt på en systematisk gennemgang af forskningsprocessen, som kan anvendes inden for en række uddannelser og professioner
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830190-katalog:26294673|980|.
  Bidrag af: 
  Hans Vejleskov, Anne-Lise Salling Larsen
  ISBN nr.: 
  9788712042716, 8712042714
  Omfang: 
  145 sider
  Udgiver: 
  Gad
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  830190-katalog:26294673|260|a
  Available: 
  830190-katalog:26294673|980|a