term.subject="for sundhedsfaglig uddannelse"

Præciser din søgning:

Emne
Forfatter
Materialetype
Sprog
Årstal
Kilde
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Sygdomsforebyggelse

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51155009|980|.
  Note: 
  Indhold: Begreber ; Videnstyper og analyser ; Årsager til sygdom og skade ; Udviklingen i sygelighed og dødelighed ; Sundhedsadfærd ; De forebyggende indsatser ; Lokal planlægning ; Evaluering ; Magtudøvelse ; Forebyggelsesetik ; Lovgivning og aktører ; Kontinuitet og forandring i forebyggelsen
  ISBN nr.: 
  9788762813670
  Omfang: 
  277 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:51155009|260|a
  Available: 
  870970-basis:51155009|980|a
 2. Basal sundhedsøkonomi

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51254120|980|.
  Note: 
  Indhold: Det danske sundhedsvæsen ; Hvad er sundhedsøkonomi? ; Trepartsmodellen ; Markedsfejl ; Konkurrence ; Middellevetid og ulighed i sundhed ; Brugerbetaling ; Afregningsordninger ; Forebyggelsesøkonomi ; Kvalitetsjusterede leveår ; Økonomisk evaluering ; Prioritering
  ISBN nr.: 
  9788762813236
  Omfang: 
  305 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:51254120|260|a
  Available: 
  870970-basis:51254120|980|a
 3. Sundhedsinformatik : en grundbog

  • Bog
  61.4 SUN

  Sundhedsinformatik : en grundbog

  2014
  1. udgave, 1. oplag (2014)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51230353|980|.
  Bidrag af: 
  Susie Wagner Bondorf, Jytte Mørch Strømstad
  Note: 
  Indhold: Skyen (Anders Skovbo Christensen: Teknologibegrebet. ALT-modellen / Søren Vingtoft og Anders Skovbo Christensen. Jan Riis: Digital informationssikkerhed. Lene Grosen: Implementering af et it-system. Hvad siger loven? / Helle Blomquist og Hanne F. Mortensen). Fra vugge til grav (Klinisk informationssystem (KIS) / Thomas Dalsgaard Clausen og Lene Vistisen. Helle Johannessen: Klinisk immunologi ; Klinisk biokemi. Joakim Oldenskov: Røntgensystemer. Lene Grosen: Primær sundhedstjeneste. Vandre- og børnejournaler / Helle Johnsen og Charlotte Westerlin Nielsen. Simon Schytte-Hansen: Apoteket midtimellem. Jakob Lynge Sandegaard: Nationale registre. Karen Marie Lyng: Sekundær anvendelse af kliniske data). Samarbejdet mellem borger-patient og sundhedssystemet (Niels Boye: Telemedicin ; Velfærdsteknologi ; Personlig sundhed)
  ISBN nr.: 
  9788762811881
  Omfang: 
  292 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:51230353|260|a
  Available: 
  870970-basis:51230353|980|a
 4. Videnskabsteori : lærebog for sundhedsprofessionelle

  • Bog
  61.07 VID

  Videnskabsteori : lærebog for sundhedsprofessionelle

  2014
  1. udgave, 1. oplag (2014)
  Med overordnede, systematiske beskrivelser af kilderne til videnskabelig erkendelse og forskningens processer vises, hvordan betydningen af teoretiske diskussioner, synspunkter og begreber hænger sammen med videnskabelig praksis
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51216342|980|.
  Note: 
  Indhold: Sundhedsfagenes emneområder ; Videnskabens mål og idealer ; Videnskabelig erkendelse ; Videnskabelige metoder ; Videnskabsteoretiske grundpositioner ; Forskningsetik ; Forskningens rammer og processer ; Opgaveskrivning og den videnskabelige basismodel
  ISBN nr.: 
  9788712047971
  Omfang: 
  246 sider
  Udgiver: 
  Gad
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:51216342|260|a
  Available: 
  870970-basis:51216342|980|a
 5. Sundhedsjura : patienters retsstilling, sundhedspersoners ansvar, myndigheders tilsyn

  • Bog
  Kent Kristensen (f. 1965): Sundhedsjura : patienters retsstilling, sundhedspersoners ansvar, myndigheders tilsyn
  61.41 KRI

  Sundhedsjura : patienters retsstilling, sundhedspersoners ansvar, myndigheders tilsyn

  2014
  5. udgave, 2. oplag (2016)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51129474|980|.
  Note: 
  Indhold: Retten til at blive patient ; Patienters ret til selvbestemmelse ; Forsøg på mennesker ; Tvangsbehandling i psykiatrien ; Magtanvendelse og andre indgreb i retten til selvbestemmelse ; Hjemmesygepleje og øvrige omsorgsydelser ; Tavshedspligt, indhentning og videregivelse af journaloplysninger ; Aktindsigt ; Sundhedspersoners ansvar ; Sundhedspersoners dokumentationspligt ; Myndigheders tilsyn ; Patienterstatningen
  ISBN nr.: 
  9788712049937
  Omfang: 
  379 sider
  Udgiver: 
  Gad
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:51129474|260|a
  Available: 
  870970-basis:51129474|980|a
 6. Berøring - i omsorg og lindring

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:45538923|980|.
  ISBN nr.: 
  9788245014136
  Omfang: 
  306 sider
  Udgiver: 
  Fakbokforlaget
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:45538923|260|a
  Available: 
  870970-basis:45538923|980|a
 7. Det kommunale sundhedsvæsen

  • Bog
  61.4 KOM

  Det kommunale sundhedsvæsen

  2014
  1. udgave, 1. oplag (2014)
  Et overblik over det kommunale sundhedsvæsen, dets beslutningshierarki, de sundhedsfaglige brændpunkter og den økonomiske indretning, samt fokus på, hvilken betydning den kommunale kontekst har for de professionelle, der leverer sundhedsydelserne, og de patienter, der modtager dem
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:50844463|980|.
  Bidrag af: 
  Birthe M. Pedersen (f. 1955-07-20), Steen Rank Petersen
  Note: 
  Indhold: Sundhed i et overordnet og kommunalt perspektiv (Astrid Blom: Det kommunale sundhedsområde i et historisk perspektiv. Nanna Mik-Meyer: Sundhedens rolle : enhvers pligt og målet for alle. Finn Diderichsen: Ulighed i sundhed). Demografisk udvikling og politisk prioritering på det kommunale sundhedsområde (Jannie Kilsmark: Hvad betyder flere ældre for det kommunale sundhedsområde? Lars Iversen: Kommunale sundhedspolitiker og politikernes prioriteringer). Kommunernes sundhedsopgaver og centrale udfordringer (Torben Jørgensen: Kommunernes folkesundhedsarbejde. Jean Hald Jensen: Kronisk sygdom og forløbsprogrammer. Sidsel Vinge: Hjemmesygeplejen i udvikling : nye udfordringer til organisering og kompetencer. Genoptræning og rehabilitering / Claus Vinther Nielsen og Thomas Maribo. Mads Uffe Pedersen: Samarbejdet om de dobbelt belastede borgere : misbrugsbehandlingen og socialpsykiatrien i kommunerne. Børge Hede: Den kommunale tandpleje. Nina Gath: Sundhedsplejens opgaver i kommunerne). Organisering, økonomiske incitamenter og dokumentation (Karsten Vrangbæk: Forvaltning og aftalebaseret styring af kommunernes arbejde på sundhedsområdet. Økonomiske incitamenter på det kommunale sundhedsområde / Jakob Kjellberg og Pia Kürstein Kjellberg. Evidens og dokumentation / Finn Diderichsen og Ulla Christensen). Erfaringer fra andre lande - kan vi lære noget af andre? (Peter Emmerich Hansen: Det nære sundhedsvæsen i et internationalt perspektiv)
  ISBN nr.: 
  9788741256405
  Omfang: 
  369 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:50844463|260|a
  Available: 
  870970-basis:50844463|980|a
 8. Børn, unge og forældres møde med sundhedsvæsenet

  • Bog
  61.4 BØR

  Børn, unge og forældres møde med sundhedsvæsenet

  2014
  1. udgave, 1. oplag (2014)
  Indblik i hvordan børn, unge og deres forældre oplever hospitalsindlæggelse og kontakten med sundhedsvæsenet
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51445376|980|.
  Bidrag af: 
  Dansk Sygeplejeråd, Peter Albæk, Claus Sixtus Jensen (f. 1974), Marianne Eg, Sine Maria Herholdt-Lomholdt
  Note: 
  Indhold: Sundhedsvæsenets bevægelser fra fortid til fremtid ; Børnliv og familiestruktur ; Familiens perspektiv ; Barnet og den unges perspektiv
  ISBN nr.: 
  9788717042896
  Omfang: 
  247 sider
  Udgiver: 
  Dansk Sygeplejeråd, Nyt Nordisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:51445376|260|a
  Available: 
  870970-basis:51445376|980|a
 9. Basal medicinregning

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51148878|980|.
  Note: 
  Indhold: Regnefærdigheder (Begreber og enheder ; Brøkregning ; Procentregning ; Afrundingsregler) ; Regnemetoder (Dosisudregning ; Enhedsomregning ; Regnetrekanter og formler) ; Regneopgaver (Medicin i fast form ; Medicin i flydende form ; Medicin som infusion) ; Regnetest
  ISBN nr.: 
  9788762812185
  Omfang: 
  160 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:51148878|260|a
  Available: 
  870970-basis:51148878|980|a
 10. Rom for omsorg?

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51347919|980|.
  Bidrag af: 
  Herdis Alvsvåg, Oddvar Førland
  ISBN nr.: 
  9788245016031
  Omfang: 
  300 sider
  Udgiver: 
  Fakbokforlaget
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:51347919|260|a
  Available: 
  870970-basis:51347919|980|a