term.subject="for sundhedsfaglig uddannelse"

Præciser din søgning:

Emne
Forfatter
Materialetype
Sprog
Årstal
Kilde
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Videnskabsteori : om viden og forskning i praksis

  • Bog
  Bjarne Wahlgren: Videnskabsteori : om viden og forskning i praksis
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:55110565|980|.
  Bidrag af: 
  Bjarne Wahlgren
  Note: 
  Indhold: Videnskabsteori i praksis ; Første eksempel : et personalemøde ; Andet eksempel : en artikel ; Tredje eksempel : en rapport ; Praksis og teori ; Objektivitet og værdier ; Forståelse og forklaring ; Empiri og data ; Videnskabsteoretiske retninger ; Forklaringsorienterede retninger ; Forståelsesorienterede retninger ; Strukturorienterede retninger ; Samfundsorienterede retninger ; Realisme og konstruktivisme
  ISBN nr.: 
  9788741270128
  Omfang: 
  242 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:55110565|260|a
  Available: 
  870970-basis:55110565|980|a
 2. Forskning i sundhed : anvendte metoder i sundhedsvidenskab

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:55107548|980|.
  Note: 
  Indhold: Påbegyndelse af forskningsprojekter ; Udarbejdelse af forskningsprotokoller og fondsansøgninger ; Skrivning af videnskabelige artikler ; Videnskabelige foredrag og posters ; Biostatistik ; Evidens og studiedesign ; Kritisk læsning af videnskabelig litteratur ; Litteratursøgning og bibliometri
  ISBN nr.: 
  9788777498794
  Omfang: 
  263 sider
  Udgiver: 
  FADL
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, forskningsniveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:55107548|260|a
  Available: 
  870970-basis:55107548|980|a
 3. Håndbog for sygeplejersker

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:54605099|980|.
  Bidrag af: 
  Sygeplejestuderendes Landssammenslutning, Hanne Steinicke, Sofie Hauch
  Original titel: 
  Mosby's PDQ for RN
  ISBN nr.: 
  9788762818255
  Omfang: 
  231 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard, SLS, Sygeplejestuderendes Landssammenslutning
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:54605099|260|a
  Available: 
  870970-basis:54605099|980|a
 4. Videnskabelig teori og metode : fra idé til eksamination

  • Bog
  : Videnskabelig teori og metode : fra idé til eksamination
  61.07 VID

  Videnskabelig teori og metode : fra idé til eksamination

  2018
  2. udgave, 3. oplag (2021)
  Grundbog om den videnskabelige proces indenfor sundhedsvidenskab. Med anbefalinger i forhold til eksamensprojekter og eksempler på hvordan færdige projekter kan præsenteres og publiceres. Målgruppen er sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, jordemødre, radiografer, bioanalytikere og lignende sundhedsfaglige professioner. Den er skrevet til studerende på bachelor-og kandidatniveau, og sundhedspersonale på efter- og videreuddannelsesniveau
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:54993404|980|.
  Bidrag af: 
  Monrad Antonsen, Maria Henricson
  Note: 
  Indhold: Den videnskabelige erkendelses muligheder og begrænsninger : grundlæggende videnskabsteori / Gunilla Priebe, Catharina Landström. Undersøgelsesprocessen : problemstilling, afgrænsning, formål og undersøgelsesspørgsmål / Maria Henricson. Forskningsetik / Sofia Kjellström. Informationssøgning / Eva Karin Karlsson. Kvantitativ metode og stikprøver / Annika Billhult. Kvalitativt design / Maria Henricson, Annika Billhult. Spørgeskemaundersøgelser / Annika Billhult. Måleinstrumenter og diagnostiske test / Annika Billhult. Kvalitativt forskningsinterview / Ella Danielson. Fokusgrupper / Victoria Wibeck. Etnografi og deltagende observation / Elisabeth Carlson. Fortællinger : narrativ analyse og tolkning / Carola Skott. Mixed methods : en introduktion / Gunilla Borglin. Aktionsforskning / Pia Petersson. Frafaldsanalyse og beskrivende statistik / Annika Billhult. Analytisk statistik / Annika Billhult. Kvalitativ indholdsanalyse / Ella Danielson. Fænomenologi og hermeneutik / Febe Friberg, Joakim Öhlén. Fænomenologisk og hermeneutisk analysemetode : en dialektisk tilgang / Carina Persson, Karin Sundin. Socialkonstruktivisme / Klaus Rasborg. Diskursanalyse / Elisabeth Halskov Jensen. Grounded theory / Anna Sandgren. Systematisk litteraturreview / Måns Rosén. Metasyntese / Ania Willman, Peter Stoltz. Diskussion / Maria Henricson. Videnskabelig kvalitet i eksamensprojekter / Jan Mårtensson, Bengt Fridlund. Vejledningsprocessen / Maria Henricson, Anngerd Lönn. Om at forsvare og opponere / Maria Henricson. Præsentation af eksamensprojekter / Maria Henricson. Publicering af eksamensprojekter / Maria Henricson, Jan Mårtensson
  Original titel: 
  Vetenskaplig teori och metod
  ISBN nr.: 
  9788762819139
  Omfang: 
  577 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:54993404|260|a
  Available: 
  870970-basis:54993404|980|a
 5. Ethics4medics : en guide til sundhedsfagene

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:53777694|980|.
  Bidrag af: 
  Sofie Hauch
  Note: 
  Indhold: Tanke og verden - hvad skal vi overhovedet med filosofi? ; Rigtigt og forkert - fra moralsk objektivitet til relativisme ; Midler og mål - kantiansk normativ etik ; Lidelse og nydelse - utilitarisme og konsekventialisme ; Liv og død - et etisk syn på døden i sundhedsvæsenet ; Ja og nej - samtykke og paternalisme ; Sundhed og sygdom - sundheds(ydelses)rettigheder og sundhedens værdi ; Ris og ros - ansvar og ansvarlighed i sundhedsvæsenet
  Original titel: 
  Ethics4medics
  ISBN nr.: 
  9788762818101
  Omfang: 
  135 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:53777694|260|a
  Available: 
  870970-basis:53777694|980|a
 6. Forskningsmetode i praksis : projektorienteret videnskabsteori og forskningsmetodik

  • Bog
  Jens Thisted (f. 1952): Forskningsmetode i praksis : projektorienteret videnskabsteori og forskningsmetodik
  19.01 THI

  Forskningsmetode i praksis : projektorienteret videnskabsteori og forskningsmetodik

  2018
  2. udgave (ny revideret udgave), 3. oplag (2020)
  Lærebog i forskningsmetode, der viser sammenhængen mellem videnskabsteori og forskningsmetodik. Hvilke metoder og fremgangsmåder findes i videnskabens verden og hvordan bruger man disse
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:53805248|980|.
  ISBN nr.: 
  9788762814875
  Omfang: 
  292 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:53805248|260|a
  Available: 
  870970-basis:53805248|980|a
 7. Familiedialog og refleksion ved alvorlig sygdom : en guide for sundhedsprofessionelle

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:45928101|980|.
  Note: 
  Hertil findes supplerende materiale på forlagets hjemmeside, Indhold: Familiedialogen - dens betydning for patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle ; Introduktion til Calgarymodellerne - familieindsigt og intervention ; Livskriser - professionelt nærvær fra fasetænkning til tosporsmodel ; Familiedialog i praksis - systemisk teori og kommunikation ; Familiens historie - narrativitet og det udvidede stamtræ ; Sygdomsopfattelser - identificering af fremmende og hæmmende overbevisninger ; Forandringsprocesser - anerkendelsens styrke og erkendelsens biologi ; Stilhed i familiedialogen - nærvær og refleksion i stilhed ; Faglig udvikling - refeksion, supervision og feedback ; Det afsluttende familiebrev - at beskrive et sygdomsforløb ; Fra teori til praksis - eksempler fra en dansk kontekst
  ISBN nr.: 
  9788759330357
  Omfang: 
  244 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:45928101|260|a
  Available: 
  870970-basis:45928101|980|a
 8. Gerontologi : perspektiver på ældre mennesker

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:54222947|980|.
  Bidrag af: 
  Stinne Glasdam, Frode F. Jakobsen
  Note: 
  Indhold: At være ældre set i et samfundsmæssigt perspektiv (Stinne Glasdam: Alder og aldring kan betragtes på mange måder. Morten Hillgaard Bülow: Gerontologiske forståelsesrammer - hvad er (god) aldring? ; Alder i opbrud! / Signe Trier og Karen Widding. Herdis Alvsvåg: Den skandinaviske velfærdsstat - udvikling af sundhedsvæsenet med vægt på ældreomsorgen. Forståelser af ældre mennesker i uddannelsescurricula i tre sundhedsprofessionelle uddannelser i Danmark, Norge og Sverige / Stinne Glasdam, Helge Folkestad og Frode F. Jacobsen. Magnus Nilsson: Ældre mennesker og aldring i medier. Anna Amilon: Det danske pensionssystem og folkepensionisternes økonomiske situation. Siri Ytrehus: Fattigdom blandt ældre. Livet som ældre med migrationsbaggrund / Jonas Debesay, Sanjana Arora og Astrid Bergland) ; Det aldrende menneske - et udtryk for mange normaliteter (Kamilla Nørtoft: At vælge en bolig at blive ældre i. Jon Dag Rasmussen: Ældre, der lever deres vågne timer på gaden. Anne Leonora Blaakilde: Et ældreliv i "Solutopia" : pensionistmigration fra nord til syd. Lyst til livet - seksuelle muligheder og udfordringer i alderdommen / Christian Graugaard, Bo Møhl og Bjarne Oxlund. At leve eller blive gammel som LGBT-person /Anna Siverskog og Janne Bromseth. Marianne Eilsø Munksgaard: Ældre, it og teknologi. Kaare Christensen: Fysiske og kognitive ændringer gennem voksenlivet. Frode F. Jacobsen: Tøj, krop og omgivelsernes betydning i en plejehjemskontekst. Linda Rykkje: Kærlighed som en styrke i ældres liv. Tenna Jensen: Ældre menneskers mad og spisesituationer) ; Når det aldrende menneske bliver sygt eller svækket (Lone Grøn: Sårbarhed i ældrelivet mellem kategorisering og erfaring - hvem er de sårbare ældre? Ulla Skjødt: Ældreliv i den politiske tilrettelæggelse af boliger til svækkede ældre - et historisk perspektiv. Beboerfællesskaber på plejehjem - med fokus på mennesker med demens / Adelheid Hummelvoll Hillestad og Christine Øye. Oddrunn Sortland: Arbejdsdeling og organisering taf hjælp til ældre hjemmeboende - et spændingsfelt mellem den ældre, familien og hjemmeplejen. Amy Clotworthy: 'Hjemmearbejde' - om hvordan hverdagsrehabilitering i hjemmet påvirker ældre borgere. Rikke Nøhr Brünner: At miste en livsledsager i sit otium. Tom Andersen Kjær: Når døden er i sigte)
  ISBN nr.: 
  9788712055464
  Omfang: 
  464 sider
  Udgiver: 
  Gad
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:54222947|260|a
  Available: 
  870970-basis:54222947|980|a
 9. Samtalen om sex

  • Bog
  61.37 LIN

  Samtalen om sex

  2018
  1. udgave, 1. oplag (2018)
  Vejledning i hvordan sundhedsprofessionelle kan føre samtalen om seksuelle emner i forbindelse med patientbehandling
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:53896022|980|.
  Note: 
  Indhold: Sexologi - en verden for sig? ; Sex på dagsordenen ; Fra den nødvendige samtale til den gode samtale ; Er du allerede fordomsfuld, eller lytter du stadig? ; Klientens selvbestemmelse ; Sex i kontekst ; Seksualitetens unikke fingeraftryk
  ISBN nr.: 
  9788741269108
  Omfang: 
  174 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:53896022|260|a
  Available: 
  870970-basis:53896022|980|a
 10. Sociologi for sundhedsprofessionelle

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:53878784|980|.
  Bidrag af: 
  Annemarie Dalsgaard, Lone Meldgaard
  Note: 
  Indhold: Sociologi i et sundhedsprofessionelt perspektiv : Socialisering, hverdagsliv og rollespil : Familien i det senmoderne samfund / Annemarie Dalsgaard og Lone Meldgaard. Henrik Vardinghus-Nielsen: Samfund, velfærd og individ. Tillid i relationer og systemer : Perspektiver og forståelser af social ulighed i sundhed : Håndtering af sundhed og sygdom / Henrik Vardinghus-Nielsen og Carsten Kronborg Bak. Hvordan sociale forhold kan gøre mennesker syge / Henrik Vardinghus-Nielsen og Maria Appel Nielsen. Lone Friis Thing: Når krop og livstil går hånd i hånd. Niels Sandholm Larsen: Møder mellem sundhedsprofessionelle og patienter
  ISBN nr.: 
  9788712052968
  Omfang: 
  280 sider
  Udgiver: 
  Gad
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:53878784|260|a
  Available: 
  870970-basis:53878784|980|a