term.subject="for sundhedsfaglig uddannelse"

Præciser din søgning:

Emne
Forfatter
Materialetype
Sprog
Årstal
Kilde
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Innovation i sundhedsvæsnet

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:52900433|980|.
  Bidrag af: 
  Dorte Dalkjær, Henning Langberg, Trine Ungermann Fredskild
  Note: 
  Indhold: Innovation i sundhedsvæsenet / af Dorte Dalkjær og Trine Ungermann Fredskild. Trine Ungermann Fredskild: Innovation og forandringsledelse. Tværfaglige samarbejder og innovationsprocesser / af Inge Kristensen og Henning Boje Andersen. Talent- og kompetenceudvikling på innovationsområdet / af Martin Vesterby og Henning Langberg. Lisbeth Bjerre: Innovation i den kommunale sektor. Trine Møller: Design som metode til innovation og samskabelse. Innovation i psykiatrien / af Kirstine Skytt Mikkelsen og Dorte Dalkjær. Tina Nissen: Innovation på sygehusene. Finn Valentin: Kommercialisering af sundhedsinnovation. I krydsfeltet mellem forskning og innovation / af Pernille Ravn Jakobsen og Uffe Kock Wiil
  ISBN nr.: 
  9788712053194
  Omfang: 
  254 sider
  Udgiver: 
  Gad
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:52900433|260|a
  Available: 
  870970-basis:52900433|980|a
 2. Velfærdsteknologi i sundhedsvæsnet

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:53094635|980|.
  Bidrag af: 
  Dorte Dalkjær, Trine Ungermann Fredskild
  Note: 
  Indhold: John Hansen: Introduktion til velfærdsteknologi. Politiske og strategiske rammer for at arbejde med velfærdsteknologi / af Dorte Dalkjær og Trine Ungermann Fredskild. Kjeld Møller Pedersen: Økonomien i velfærdsteknologi. Trine Ungermann Fredskild: Velfærdsteknologidiskursen. Velfærdsteknologi og brugerdeltagelse i sundhedsvidenskabelig forskning / af Mette Juel Rothmann og Jane Clemensen. Lars Kayser: E-sundhedskompetence. Ulla Gars: TEKU-modellen - et fælles sprog til at forstå, tænke og tale om teknologier i arbejdslivet. Kommunikationens betydning for implementering af velfærdsteknologi / Anne Abildgaard og Lisbeth Bjerre. Simulation og anvendelse af teknologi / af Hanne Selberg og Hans-Henrik Johansen. Pernille Ravn Jakobsen: Genoptræning - online. Solveig Fjordside: Velfærdsteknologi og etik. Mette Damkjær Syse: Udvikling af velfærdsteknologier på tværs af sektorerne. Lars Schou: Fra indlagt til udlagt - telemedicinsk behandling og pleje i eget hjem af kronisk syge patienter med akut forværring
  ISBN nr.: 
  9788712053217
  Omfang: 
  313 sider
  Udgiver: 
  Gad
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:53094635|260|a
  Available: 
  870970-basis:53094635|980|a
 3. Patientinddragelse i praksis : erfaringer, metoder og perspektiver

  • Bog
  61.4 PAT

  Patientinddragelse i praksis : erfaringer, metoder og perspektiver

  2017
  1. udgave, 1. oplag (2017)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:53777635|980|.
  Bidrag af: 
  Kathrine Hoffmann Pii, Trine Ungermann Fredskild
  Note: 
  Indhold: De politiske og faglige intentioner med patientinddragelse / Trine Ungermann Fredskild og Kathrine Hoffmann Pii. Fælles beslutningstagning på en ortopædkirurgisk afdeling / Aviaaja Ring Høyer, Lone Bjørklund og Claus Munk Jensen. Pårørende- og patientinvolvering / Anne Sophie Ågård, Vibeke Bregnballe og Lene Seibæk. Katrina Pitt Winther: Systematisk patientinddragelse som strategi på et medicinsk behandlingscenter. Patientinddragelse i kræftrehabilitering via individuel behovsafklaring og målsætning / Kamila Adellund Holt, Helle Hartmann Sørensen og Inger Rudbeck Juhl. Ditte Hjorth Laursen: Patientinddragelse i patientuddannelse. Velfærdsteknologiske muligheder for øget patientinddragelse / Hanne Svenningsen og Trine Ungermann Fredskild. Patientinddragelse i almen praksis / Ole Fredskild og Trine Ungermann Fredskild. Ældre kronisk syge borgeres perspektiv på involvering i pleje og behandling i eget hjem / Kathrine Hoffmann Pii et al. Birgitte Hansson: Peerstøtte i psykiatrien. Nanna Kappel: Stofindtagelsesrum - et involverende mødested for stofbrugere og sundhedsprofessionelle.
  ISBN nr.: 
  9788712052944
  Omfang: 
  279 sider
  Udgiver: 
  Gad
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:53777635|260|a
  Available: 
  870970-basis:53777635|980|a
 4. Sundhed og magt : perspektiver på biopolitik og ledelsesteknologi

  • Bog
  61.4 SUN

  Sundhed og magt : perspektiver på biopolitik og ledelsesteknologi

  2017
  1. udgave, 1. oplag (2017)
  Bidrag fra danske og internationale forskere, som anlægger perspektiver, der udfordrer traditionel sundhedsforskning, herunder genealogi, systemteori, psykoanalyse og aktør-netværk-teori
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:52891469|980|.
  Bidrag af: 
  Mads Peter Karlsen, Kaspar Villadsen
  Note: 
  Indhold: Thomas Lemke: Sundhed og sygdom i den postgenomiske æra. Guvernementaliseringen af livet : beregningen af den globale sundhed / Ayo Wahlberg & Nikolas Rose. Lars Thorup Larsen: Livsstilspolitikkens fødsel : biopolitisk regulering af livsstilssygdomme i Danmark og USA 1970-2010. Det velafbalancerede subjekt : sundhedsfremme, guvernementalitet og spørgsmålet om nydelse og begær / Mads Peter Karlsen & Kaspar Villadsen. Mitchell Dean: Malthus-effekten : befolkningen og den liberale styring af livet. Kathrine Hoffmann Pii: Magtens distribution i patientcentreret forebyggelse og sundhedsfremme. Stilhedens kommunikation : hash-samtalen som potentialitetsteknologi / Niels Åkerstrøm Andersen & Justine Grønbæk Pors. Om brugen af teknologier på plejehjem / Holger Højlund & Anders la Cour. Ole Bjerg: Penge i spil : ludomani og kapitalisme
  ISBN nr.: 
  9788741263458
  Omfang: 
  336 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:52891469|260|a
  Available: 
  870970-basis:52891469|980|a
 5. Refleksion i vejledningssamtaler

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:53033520|980|.
  Note: 
  Indhold: Refleksionsprocesser i vejledningssamtaler - en teoretisk ramme (Refleksion - begrebsafklaring ; Tænkning - en forudsætning for refleksion ; Dialogen mellem vejleder og studerende) ; Reflection in Educational Dialogues - RIED (Vejledningssamtalen mellem Anna og Kaja ; Refleksionscyklus - refleksion i sekvenser) ; Intuitiv didaktik - en forudsætning for refleksion (Intuitiv didaktik-i-handling ; Fire faktorers betydning for refleksion) ; Fravær af refleksion i vejledningssamtalens sekvenser (Fastholdelse og fokusering ; Teoretisk forpligtigelse ; Emotionelle udfordringer ; Tabubelagte temaer ; Situationsbestemte forhold og refleksionsprocesser) ; Vejledningsmetoder til understøttelse af refleksion (Vejledningstyper i klinisk praksis) ; Opsummering af Reflection in Educational Dialogues - RIED (Opsummering af Reflection in Educational Dialogues)
  ISBN nr.: 
  9788712054658
  Omfang: 
  203 sider
  Udgiver: 
  Gad
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:53033520|260|a
  Available: 
  870970-basis:53033520|980|a
 6. Behovsvurdering : grundlag og praksis

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:53046797|980|.
  Note: 
  Indhold: Grundlag for behovsvurderinger (Samfundet som kontekst for vurderingsarbejdet ; Forvaltningsvirksomhed og behovsvurderinger ; Behov og vanskeligheder som fænomen ; Dømmekraft og skøn i faglig praksis ; Behovsvurderingens kompleksitet) ; Behovsvurderinger i praksis (Organisationen som behovsprøvende system ; Borgeren og den professionelle ; Vurderingen som refleksions- og beslutningsproces ; Ret og retsanvendelse i behovsvurderingen ; Kontekstens betydning i behovsvurderingen ; Professionsetik i behovsvurderinger ; Forståelse af behovsvurderingen som grundlag for hjælp ; Faglige redskaber og processtyring ; Dannelse og læring af behovsvurderinger) ; Afslutning (Konkurrence- og velfærdsstaten som kontekst ; Organisationen som behovsprøvende system og kontekst ; Behov og konstruktionen af den hjælpberettigede borger ; Retsanvendelse og retssikkerhed i behovsvurderinger ; Faglige redskaber og processtyring af behovsvurderinger)
  ISBN nr.: 
  9788762815308
  Omfang: 
  414 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:53046797|260|a
  Available: 
  870970-basis:53046797|980|a
 7. Basal kvalitetsudvikling

  • Bog
  Jan Mainz: Basal kvalitetsudvikling
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:53215122|980|.
  Note: 
  Indhold: Kvalitet på dagsordenen ; Evidens og kvalitet ; Kvalitetsbegrebet ; Patientforløb ; Kvalitetsvurdering ; Kvalitetsmåling ; Kvalitetsforbedring ; Patientsikkerhed ; Borgernes og patienternes sundhedsvæsen ; Det kliniske mikrosystem ; Kvalitetsledelse - ledelse af kvalitet og kvalitetsudvikling ; Akkreditering ; Det Nationale Kvalitetsprogram
  ISBN nr.: 
  9788762815209
  Omfang: 
  232 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:53215122|260|a
  Available: 
  870970-basis:53215122|980|a
 8. Fra forskning til praksis

  • Bog
  Preben Ulrich Pedersen: Fra forskning til praksis
  61.07 FRA

  Fra forskning til praksis

  2017
  1. udgave, 3. oplag (2022)
  Beskriver hvordan sundhedsfaglig forskning kan omsættes til relevante initiativer i praksis
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:53374611|980|.
  Note: 
  Indholdsfortegnelse: Kvalitetsudvikling gennem klinisk lederskab - Klinisk lederskab (Kompetencer ; Kommunikation ; Kvalitetsudvikling; Ledelse) ; Kvalitetsudvikling gennem klinisk lederskab - Udvikling ved klinisk lederskab (Udvikling af kompetencer hos basispersonale ; Udvikling ved samarbejde mellem teori og praksis ; Udvikling med fokus på ledere ; Nationale strategier for udvikling af klinisk lederskab) ; Evidensbaseret praksis - Indledning (EBP som problemløsende proces ; Udvikling frem til en evidensbaseret praksis) ; Evidensbaseret praksis - Bedst tilgængelig evidens (Effektivitet ; Gennemførlighed ; Passende ; Meningsfuldhed) ; Evidensbaseret praksis - Relevans for praksis ; Evidensbaseret praksis - Tilgængelig ekspertise (Udvikling af ekspertise ; Færdigheder ; Vurderinger ; Evidens på baggrund af erfaringer) ; Evidensbaseret praksis - Patientens præferencer ; Evidensbaseret praksis - EBP på aggregeret niveau ; Evidensbaseret praksis - Evidens på patientniveau (Stil et klinisk spørgsmål ; Søg den bedste evidens til at besvare spørgsmålet ; Vurder kvaliteten af den foreliggende evidens ; Vurder muligheden for et hensigtsmæssigt udfald) ; Klinisk beslutningstagning - Klinisk beslutningstagning som proces (Eksempel på klinisk beslutningstagning ; Sygeplejeprocessens afprøvning i Danmark) ; Klinisk beslutningstagning - Patienters deltagelse i klinisk beslutningstagning (Barrierer for klinisk beslutningstagning ; Patienters deltagelse i klinisk beslutningstagning) ; Klinisk beslutningstagning - Elementer, der indgår i klinisk beslutningstagning (National regulering af sundhedsvæsenet ; Professionens kerneværdier ; personlig viden og holdninger) ; Review-typer - Omfanget af videnskabelig litteratur ; Review-typer - Review-typer ; Review-typer - Organisationer, der arbejder med systematiske reviews (Cochrane Collaboration ; Joanna Briggs Institute ; Campbell Collaboration) ; Review-typer - Systematisk review ; Scoping review - Indledning (Udarbejdelse af scoping review ; Titel ; Baggrund ; Spørgsmål og mål ; Inklusionskriterier ; Studietyper ; Litteratursøgning ; Kortlægning af resultater og dataekstraktion ; Resultater ; Diskussion ; Konklusion) ; Syntese af kvantitative data - Fremgangsmåde ved udarbejdelse af en kvantitativ syntese (Arbejdsprocessen i et kvantitativt review ; Metaanalyse ; Indhold i et Forest plot) ; Systematik review baseret på kvalitative forskningsresultater - Indledning (Metaetnografi ; Metaaggregering) ; Systematik review baseret på kvalitative forskningsresultater - Udarbejdelse af metasyntese (Identificere og afgrænse en klinisk relevant problematik ; Vurdering af de syntetiserede fundes styrke - ConQual) ; Systematisk review baseret på diagnostiske teststudier - Hyppigt anvendte statistiske begreber (Sensitivitet og specificitet ; Prædiktive værdier ; Likelihood ratios ; Receiver Operating Characteristics curce (ROC-kurve) og Area under the curve (AUC) ; Diagnostisk odds ratio (DOR) ; Yderligere læsning) ; Systematisk review baseret på diagnostiske teststudier - Afgrænsning ; Systematisk review baseret på diagnostiske teststudier - Anvendelse af systematisk review om diagnostiske test (Evidens og diagnostiske tests studier) ; Systematisk review baseret på diagnostiske teststudier - Arbejdsprocessen i et systematisk review om diagnostiske test (Fokuserede spørgsmål ; Søgestrategi ; Litteratursøgning ; Kritisk vurdering af inkluderede studier ; Dataekstraktion ; Datasyntese ; Metaanalyse) ; Kliniske retningslinjer - Kliniske retningslinjer i Danmark (Sekretariatet for Referenceprogrammer ; Center for kliniske Retningslinjer ; Nationale kliniske retningslinjer ; Fra Oxford-metoden til GRADE) ; Kliniske retningslinjer - Indhold af en klinisk retningslinje (Graduering af estimater, den samlede evidens (GRADE) ; Evidenstabeller ; Evidensprofiler ; Summary of Findings-tabeller (SoF-tabeller) ; Kliniske retningslinjer - Udarbejdelse af anbefalinger i kliniske retningslinjer (Manglende evidens ; Anbefalingers styrke ; Internationale kliniske retningslinjer ; Bedømmelse og godkendelse) ; Kliniske retningslinjer - Implementering af kliniske retningslinjer ; Kliniske retningslinjer - Monitorering ; Oversættelse af viden og implementering - Kvalitetssikring som metode til oversættelse af viden ; Oversættelse af viden og implementering - Oversættelse af evidens (Oversættelse af evidens gennem uddannelse ; Oversættelse af evidens gennem eksisterende systemer ; Oversættelse af evidens gennem aktive formidlingsprocesser) ; Oversættelse af viden og implementering - Implementering i praksis (Faktorer af betydning for implementering) ; Oversættelse af viden og implementering - Implementering af en konkret anbefaling (Relevans for klinisk praksis ; Forberedelse af implementering ; Monitorering af effekten)
  ISBN nr.: 
  9788762816992
  Omfang: 
  243 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:53374611|260|a
  Available: 
  870970-basis:53374611|980|a
 9. Menneskets fysiologi : hvile og arbejde

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:53289908|980|.
  ISBN nr.: 
  9788777497162
  Omfang: 
  471 sider
  Udgiver: 
  FADL
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:53289908|260|a
  Available: 
  870970-basis:53289908|980|a
 10. Kvalitetsudvikling og dokumentation i sundhedsvæsenet

  • Bog
  61.4 KVA

  Kvalitetsudvikling og dokumentation i sundhedsvæsenet

  2016
  1. i.e. ny udgave, 3. oplag (2021)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:52345588|980|.
  Bidrag af: 
  Dansk Sygeplejeråd, Lena Ankersen, Esta Larsen í Djónastovu, Kim Walther Jacobsen (f. 1954)
  Note: 
  Hertil findes supplerende materiale på internettet, Indhold: Kvalitetsudvikling og dokumentation i et historisk perspektiv / af Birgit Villadsen og Marianne Nord Hansen. Danske instanser og strategier for digitalisering / Annette Lyneborg Nielsen og Mette Kristine Anna Svea Mortensen. Jan Mainz: Kvalitetsudviklingsprocessen. Evidensbaseret klinisk praksis / Jan Mainz og Søren Paaske Johnsen. Marianne Eilsø Munksgaard: Kvalitetsudvikling i patientforløb. Patientsikkerhed og kvalitetsudvikling / Inge Pedersen, Michael Dyre Stæhr og Anne Kudsk Fallesen. Kliniske retningslinjer / Lena Ankersen og Mette Kildevæld Simonsen. Hanne Mainz: Nationale kliniske kvalitetsdatabaser. Gitte Sand Rasmussen: Den Danske Kvalitetsmodel. Nete Ramlau-Hansen: Audit. Metoder til brugerinddragelse og kvalitetsudvikling / Rikke Gut og Karen Skjødt Hansen. Anna Marie Balling Høstgaard: MTV - Medicinsk teknologivurdering. Kvalitetsledelse - ledelse af kvalitetsudvikling / Jan Mainz og Sine Mainz. Steen Hundborg: Dokumentation - rammer og krav. Bitten Kjærsgaard: Dokumenation via it-systemer i hospitalsregi. Dokumentation via it-systemer i primærsektoren / Kim Walther Jacobsen og Birgit Bækmann Jeppesen. Dokumentationsprocessen / Kim Walther Jacobsen og Raymond Kolbæk. Kommunikation af data - og det tværgående samarbejde / Kim Walther Jacobsen og Birgit Bækmann Jeppesen. Ingrid Egerod: Kvalitetsudvikling og dokumentation : udfordringer og effekt
  ISBN nr.: 
  9788717042605
  Omfang: 
  369 sider
  Udgiver: 
  Nyt Nordisk Forlag, Dansk Sygeplejeråd
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:52345588|260|a
  Available: 
  870970-basis:52345588|980|a