term.subject="for sundhedsfaglig uddannelse"

Præciser din søgning:

Emne
Forfatter
Materialetype
Sprog
Årstal
Kilde
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Rehabilitering : en grundbog

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:52516099|980|.
  Bidrag af: 
  Tove Borg, Thomas Maribo, Claus Vinther Nielsen
  Note: 
  Indhold: Rehabiliteringsfeltet (Tab af funktionsevne og rehabilitering i et historisk perspektiv / Claus Vinther Nielsen, Thomas Maribo og Steen Bengtsson. Definitioner på rehabilitering / Thomas Maribo og Claus Vinther Nielsen. Anette Marianne Larsen: Rehabilitering og lovgivningen. Finn Diderichsen: Behov for og resultat af rehabilitering - et befolkningsperspektiv) ; Væsentlige elementer i rehabilitering (ICF / Thomas Maribo, Lene Bastrup Lange og Claus Vinther Nielsen. Begreberne funktionsevne og funktionsevnenedsættelse / Tove Borg og Tóra H. Dahl. Funktionsevne og helbred i relation til det brede sundhedsbegreb / Tove Borg og Claus Vinther Nielsen. Kirsten Lomborg: Borgernes perspektiv på rehabilitering. Lisbeth Villemoes Sørensen: Samarbejde i rehabiliteringsprocessen. Charlotte Handberg: Rehabiliteringsprocessen. Vurdering af behov for rehabilitering / Thomas Maribo og Claus Vinther Nielsen. Tove Lise Nielsen: Målsætning i rehabilitering. Dokumentation i rehabilitering / Merete Tonnesen og Thomas Maribo. Birgitte Grønnegaard Jepsen: Omgivelsesfaktorer - en del af konteksten i rehabilitering ; Hverdagen og hverdagslivet - aktivitet og deltagelsesperspektivet i rehabilitering. Komplekse interventioner og rehabilitering / Lisa Gregersen Østergaard og Helle Terkildsen Maindahl) ; Anvendt rehabilitering (Carsten Hendriksen: Rehabilitering af gamle. Henrik Thiesen: Socialt udsatte og rehabilitering. Niels Ove Illum: Rehabilitering af børn. Merete Labriola: Arbejdsrettet rehabilitering. Dorte Gilså Hansen: Rehabilitering i almen praksis. Kommunalt forankret rehabilitering: Henning Langberg, Hella Obel og Annette Tzfanya. Sygehusbaseret rehabilitering / Annemette Krintel Petersen og Sussie Lausten. Henning Langberg: Rehabilitering, velfærdsteknologi og telerehabilitering) ; Forskellige faggruppers tilgang til rehabilitering (De professionelle faggruppers kernekompetencer i forbindelse med rehabilitering / Torben Østergaard Christensen et. al
  ISBN nr.: 
  9788712051084
  Omfang: 
  326 sider
  Udgiver: 
  Gad
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:52516099|260|a
  Available: 
  870970-basis:52516099|980|a
 2. S-tilgang i palliation : hvad, hvorfor og hvordan?

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:52507693|980|.
  ISBN nr.: 
  9788771705638
  Omfang: 
  245 sider
  Udgiver: 
  Books on Demand
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:52507693|260|a
  Available: 
  870970-basis:52507693|980|a
 3. Den gode patientsamtale

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:52579961|980|.
  Bidrag af: 
  Mette Holm
  Note: 
  Indhold: Samtaler i sundhedsvæsenet ; Den effektive og nærværende samtale ; Samtalens indledende faser ; Samtalens afsluttende faser ; Samtaler under særlige vilkår ; Flere samtalepartnere ; Samtaler med alvorlig besked og eksistentielle temaer ; Forskellige patienter - forskellige udfordringer ; Når samtalen ikke går som ønsket ; Gode råd til at styrke samtalefærdigheder ; Feedback og kollegiale samtaler
  ISBN nr.: 
  9788762816725
  Omfang: 
  220 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:52579961|260|a
  Available: 
  870970-basis:52579961|980|a
 4. Overvågning i sundhedsvæsenet

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:52264413|980|.
  Note: 
  Indhold: Overvågning generelt (Overvågning af patienten) ; Overvågning specifikt (Overvågning ved livets begyndelse ; Overvågning af psykiatriske patienter ; Overvågning af demente ; Overvågning af døende patienter)
  ISBN nr.: 
  9788762816329
  Omfang: 
  128 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:52264413|260|a
  Available: 
  870970-basis:52264413|980|a
 5. Videnskab og pædagogik : en grundbog i pædagogisk videnskabsteori

  • Bog
  19.01 VID

  Videnskab og pædagogik : en grundbog i pædagogisk videnskabsteori

  2016
  1. udgave, 1. oplag (2016)
  Kronologisk indføring i filosofiens og videnskabens udvikling i europæisk historie. Undervejs gives en række korte introduktioner til de tænkere, der har været centrale for den tænkning og de videnskabsteoretiske retninger, der introduceres
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:52377323|980|.
  Note: 
  Indhold: Et videnskabshistorisk overblik - frem til oplysningstiden (Inspirationen fra den antikke arv ; Empirismen og dens grundlag ; Oplysningstiden) ; Et videnskabshistorisk overblik - efter oplysningstiden (Romantik og dannelse ; Industrialisme ; Pædagogikken og det postmoderne) ; Positivisme og rationalisme (Positivisme ; Rationalisme) ; Konstruktivisme og socialkonstruktivisme (Konstruktivismens oprindelse ; Den kulturhistoriske teori) ; Kritisk teori (Kulturpessimisme - Frankfurterskolen 1. generation ; Frankfurterskolen 2. generation) ; Strukturalisme, poststrukturalisme og diskursteori (Inspiration fra strukturalismen og afledte retninger ; Diskursteori, post- og neostrukturalisme) ; Eksistensfilosofi, fænomenologi og hermeneutik (Eksistenstænkning - videnskab på kanten af videnskabens afgrund? ; Fænomenologi ; Hermeneutik - en kobling til narrativ teori) ; Nyere videnskab og pædagogik (Systemteori ; Situeret læring og dannelsesteori ; Aktionsforskning ; Evidens og paradoksalitet - videnskabsteoretiske tvister i nyere pædagogik)
  ISBN nr.: 
  9788750044550
  Omfang: 
  300 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:52377323|260|a
  Available: 
  870970-basis:52377323|980|a
 6. Tværprofessionelt samarbejde i teori og praksis

  • Bog
  Andy Højholdt: Tværprofessionelt samarbejde i teori og praksis
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:52187362|980|.
  Note: 
  Indhold: Samarbejde ; Tværprofessionalitet ; Bagtæppet til den tværprofessionelle scene ; Tværprofessionelle læreprocesser ; Undersøgelse af professioners samarbejde
  ISBN nr.: 
  9788741262185
  Omfang: 
  159 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  alment niveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:52187362|260|a
  Available: 
  870970-basis:52187362|980|a
 7. Graviditet og risiko : kvinders oplevelse af tilbud, valg og krav

  • Bog
  61.263 NIK

  Graviditet og risiko : kvinders oplevelse af tilbud, valg og krav

  2015
  1. udgave, 1. oplag (2015)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51663950|980|.
  Note: 
  Bygger på hendes ph.d.-afhandling: At være gravid, Indhold: Indkredsning af problemstillingen ; Normalitet og normativitet ; Risikobegrebet og tænkning omkring risiko ; Samspillet mellem de gravide kvinder og de velfærdsprofessionelle ; De særligt socialt udsatte og det tværprofessionelle samarbejde
  ISBN nr.: 
  9788759321683
  Omfang: 
  162 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:51663950|260|a
  Available: 
  870970-basis:51663950|980|a
 8. Kompendium i kvalitetsudvikling : rammer og redskaber

  • Bog
  61.4 ANH

  Kompendium i kvalitetsudvikling : rammer og redskaber

  2015
  1. udgave, 5. oplag (2021)
  Indføring i basale forbedringsvidenskabelige metoder med særligt fokus på forbedringsmodellen, dataindsamling og statistisk kvalitetsudvikling
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51584864|980|.
  Note: 
  Indhold: Fra kontrol til forbedring : evidensbaseret kvalitets udvikling af klinisk praksis ; Mål med mening : statistisk kvalitetsudvikling med seriediagrammer ; Praktisk dataindsamling og -behandling for kvalitetsudviklere
  ISBN nr.: 
  9788762814837
  Omfang: 
  60 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:51584864|260|a
  Available: 
  870970-basis:51584864|980|a
 9. Miljø- og arbejdsmedicin

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51567242|980|.
  Bidrag af: 
  Jens Peter Bonde (f. 1952), Kurt Rasmussen (f. 1950), Torben Sigsgaard
  Note: 
  Indhold: Jens Peter Bonde: Miljø- og arbejdsmedicinens grundlag ; Frugtbarhed og svangerskab. Risikovurdering og risikohåndtering / Torben Sigsgaard, Jens Peter Bonde og Kurt Rasmussen. Forebyggelse / Kurt Rasmussen, Jens Peter Bonde og Torben Sigsgaard. Toksikologi / Jesper Bælum ... et. al. Vand og fødevarer / Kåre Mølbak og Christine Nellemann. Torben Sigsgaard: Spildevand og affald. Luftforurening / Torben Sigsgaard og Steffen Loft. Indeklima / Torben Sigsgaard og Niels Ebbehøj. Stråling / Torben Sigsgaard, Kaare Ulbak. Kurt Rasmussen: Ulykker ; Vibrationsbetingede sygdomme. Livsstil og sundhedsfremme / Svend Sabroe og Kurt Rasmussen. Miljø, arbejde og sygdom - en introduktion / Kurt Rasmussen og Jens Peter Bonde. Arbejdsrelaterede lungesygdomme / Torben Sigsgaard, David Sherson og Vivi Schlünssen. Hudsygdomme / Klaus Ejner Andersen og Tove Agner. Lidelser i bevægeapparatet / John Hviid Andersen og Susanne Wulff Svendsen. Stress og psykiske lidelser / Jens Peter Bonde og Jane Frølund Thomsen. Funktionelle miljøsyndromer / Henrik Kolstad og Per Fink. Kræftlidelser / Jørgen H. Olsen og Jens Peter Bonde. Høretab og andre helbredseffekter af støj / Henrik Kolstad og Zara Ann Stokholm. Øvind Omland: Smitsomme sygdomme. Andre arbejdsbetingede sygdomme / Kurt Rasmussen og Jens Peter Bonde
  ISBN nr.: 
  9788777497155
  Omfang: 
  354 sider
  Udgiver: 
  FADL
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:51567242|260|a
  Available: 
  870970-basis:51567242|980|a
 10. Praktiske færdigheder

  • Bog
  61.7 PRA

  Praktiske færdigheder

  2015
  1. udgave, 1. oplag (2015)
  Om hvordan man tilegner sig de praktiske færdigheder, som uddannede sundhedsprofessionelle kontinuerligt står over for at skulle lære, når de flytter klinisk felt, eller når nye procedurer kommer til i deres aktuelle kliniske praksis. Med praktiske øvelser og opgaver
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:52098149|980|.
  Note: 
  På omslaget: Praksis
  ISBN nr.: 
  9788762815834
  Omfang: 
  80 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:52098149|260|a
  Available: 
  870970-basis:52098149|980|a