term.subject="for vejledere"

Præciser din søgning:

Emne
Forfatter
Materialetype
Sprog
Årstal
Kilde
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Samskabende vejledning : procesmodel og -metoder

  • Bog
  37.09 TOL

  Samskabende vejledning : procesmodel og -metoder

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Støtte til vejlederen i arbejdet med at involvere de vejledte, så de tager aktivt, samskabende del i vejledningen. Til det arbejde introduceres en ny procesmodel - den samskabende vejledningsmodel - og 24 tilhørende vejledningsmetoder. Henvender sig til alle, der vejleder: i kommunernes vejledning af unge og i alle former for gennemførelses- og fastholdelsesvejledning i grundskoler, ungdomsuddannelser samt videregående uddannelser
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38805886|980|.
  Note: 
  Indhold: Kom godt i gang med samskabende vejledning (Hvad er samskabende vejledning? ; Den samskabende vejledningsmodel ; Gennemgang af modellen og metoder til afprøvning ; Den samskabende vejleder) ; Forståelsen bag den samskabende vejledningsmodel (Den faciliterende vejleder ; Samskabende vejledning som læring ; Kritisk tilgang til vejledning ; Oversigt over vejledningsmetoder)
  ISBN nr.: 
  9788771588569
  Omfang: 
  151 sider
  Udgiver: 
  Dansk Psykologisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38805886|260|a
  Available: 
  870970-basis:38805886|980|a
 2. Pædagogisk vejledning : facilitering af læring i pædagogiske kontekster

  • Bog
  37.17 LØW

  Pædagogisk vejledning : facilitering af læring i pædagogiske kontekster

  2021
  3. udgave, 1. oplag (2021)
  Præsentation og drøftelse af otte forskellige vejledningsformer. Læseren guides igennem vejledningsformernes historiske baggrund, grundlæggende ideer, begreber og teorier, case-eksempler samt basale vejledningskompetencer. Undervejs drøfter forfatteren centrale teorier og praksisfelter. Henvender sig til alle relationsprofessioner og -uddannelser
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39239701|980|.
  Note: 
  Indhold: Hvad er vejledning ; Kommunikation og læring ; Vejledning som praksislæring og modellæring ; Vejledning som mentoring ; Vejledning som refleksion over handling ; Vejledning som reflekterende processer og positioner ; Løsningsorienteret vejledning (LØFT) ; Mestringsorienteret vejledning ; Vejledning som bevidnende processer og positioner : narrativ vejledning ; Co-teachende pædagogisk vejledning ; Vejledning mellem påvirkning og medvirken
  ISBN nr.: 
  9788750058670
  Omfang: 
  305 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39239701|260|a
  Available: 
  870970-basis:39239701|980|a
 3. Sygeplejens superhelte : sygeplejeteoretikere der styrker klinisk praksis

  • Bog
  61.701 SYG

  Sygeplejens superhelte : sygeplejeteoretikere der styrker klinisk praksis

  2021
  1. udgave, 2. oplag (2021)
  Belysning af sygeplejeteoriens rødder og fortsatte relevans i klinisk sammenhæng. Henvender sig til sygeplejestuderende på grunduddannelsen samt deres undervisere i den teoretiske undervisning og deres vejledere i klinisk praksis
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38667017|980|.
  Bidrag af: 
  Morten Visby, Bente Martinsen (f. 1966-08-27), Pia Dreyer, Annelise Norlyk
  Note: 
  Indhold: Marit Kirkevold: Sygeplejeteoriens evige aktualitet. Kari Martinsen: Min rejse med Løgstrup - i filosofi og sygepleje. Med Lifeworld-led care i en akutafdeling / af Hanne Mørkenborg Bové og Annelise Norlyk. Med Benner på neurologisk afdeling / af Anita Haahr og Bente Martinsen. Med Meleis på ungeklinik / af Mette Spliid Ludvigsen og Liv Fegran. Med Fundamentals of Care i sygeplejerskeuddannelsen / af Rikke Brændgaard Sørensen, Helle Kronborg Krogsgaard og Siri Lygum Voldbjerg. Med Martinsen på medicinsk afdeling / af Sine Maria Herholdt-Lomholdt og Charlotte Delmar. Med Henderson på intensiv / af Pia Dreyer og Britta Schmidt. Med Orem i et tværsektorielt patientforløb / af Annelise Norlyk og Malene Beck. Fra viden til teori : sygeplejeteorier i historisk perspektiv / af Kirsten Beedholm og Kirsten Frederiksen
  ISBN nr.: 
  9788762819962
  Omfang: 
  213 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38667017|260|a
  Available: 
  870970-basis:38667017|980|a
 4. Stille elever : klar til forandring?

  • Bog
  37.1 STI

  Stille elever : klar til forandring?

  2021
  2. udgave, 1. oplag (2021)
  Denne udgivelse hjælper undervisere med at forstå de stille elever og gøre dem mere aktivt deltagende og synlige i undervisningen. For lærere, vejledere og lærerstuderende
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39194848|980|.
  Note: 
  Hertil findes supplerende materiale på forlagets hjemmeside, Indhold: Stille elever : et gammelt fænomen i ny forklædning ; En karakteristik af de stille elever ; Teorien bag ; Et gruppeforløb for stille elever ; Hvordan kan den enkelte lærer støtte den stille elev i den daglige undervisning? ; Gør det en forskel? ; Derfor! ; Redskaberne ; Oversigt over de enkelte blokke i gruppeforløbet
  ISBN nr.: 
  9788775494828
  Omfang: 
  197 sider
  Udgiver: 
  Straarup & Co.
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39194848|260|a
  Available: 
  870970-basis:39194848|980|a
 5. Småt er godt : sådan arbejder du med videoobservation i praktik

  • Bog
  37.17 SMÅ

  Småt er godt : sådan arbejder du med videoobservation i praktik

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Hvordan man som lærerstuderende kan bruge videooptagelser som et redskab til at indsamle observationer som grundlag for analyse og refleksion
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39272342|980|.
  Note: 
  Indhold: Viden om praksis ; Videoobservation - før, under og efter ; Vejledningssituationen ; Videoanalysemodel og eksempler på analyser af videoklip
  ISBN nr.: 
  9788771607741
  Omfang: 
  73 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39272342|260|a
  Available: 
  870970-basis:39272342|980|a
 6. Matematikvanskeligheder på mellemtrinnet : kortlægning gennem samtale

  • Bog
  37.1451 MAT

  Matematikvanskeligheder på mellemtrinnet : kortlægning gennem samtale

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  En hjælp til kortlægning af elevens forudsætninger inden for de forskellige matematikfaglige områder samt forslag til undervisning. Indeholder kopisider med informationstest
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48623026|980|.
  Note: 
  Hertil knytter sig: Regnehuller - brøker, decimaltal og procent ; Regnehuller - negative tal, potenser og pi, store og små tal ; Regnehuller - ligninger ; Regnehuller - plus, minus og gange ; Regnehuller - division og positionssystemet ; Lærervejledning til Regnehuller
  ISBN nr.: 
  9788771588279
  Omfang: 
  129 sider
  Udgiver: 
  Dansk Psykologisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:48623026|260|a
  Available: 
  870970-basis:48623026|980|a
 7. Faglig ledelse af professionelle læringsfællesskaber

  • Bog
  37.363 FAG

  Faglig ledelse af professionelle læringsfællesskaber

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Hvordan kan skoleledere skabe, udvikle og befordre professionelle læringsfællesskaber, som kan optimere elevernes trivsel, læring og menneskelige udvikling? For ledere og vejledere i grundskolen
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38454315|980|.
  Note: 
  Hertil findes supplerende materiale på seriens hjemmeside, Indhold: Forudsætninger for udvikling af PLF i skolen ; Eleverne har brug for professionelle læringsfællesskaber ; Ledelsen som PLF ; Det svære samarbejde ; Lederens facilitering af PLF ; PLF-fora ; Taksonomi for ny faglig ledelse af PLF
  ISBN nr.: 
  9788772340128
  Omfang: 
  208 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38454315|260|a
  Available: 
  870970-basis:38454315|980|a
 8. Eksistentiel vejledning : at skabe mening i skole, uddannelse og arbejdsliv

  • Bog
  15.2 LUN

  Eksistentiel vejledning : at skabe mening i skole, uddannelse og arbejdsliv

  2020
  1. udgave, 2. oplag (2021)
  Praksisfokuseret inspirations- og brugsbog til eksistentiel vejledning af børn, unge, voksne og ældre. Bogen har relevans for vejledere fra grundskolen og videre frem gennem arbejdslivet til pensionisttilværelsen
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38477412|980|.
  Note: 
  Indhold: Hvad er eksistentiel vejledning ; Hvorfor eksistentiel vejledning? (Eksistentiel vejledning i en accelereret verden ; Bæredygtig vejledning ; At arbejde med værdier) ; Mening og metoder (At tro på sig selv og skabe meningsfuld forandring ; Viljen til mening er en livslang proces ; Fra valgfokus til holistisk tilgang ; Fire grundlæggende eksistentielle spørgsmål ; Biografiske og kreative metoder åbner for erkendelse) ; Eksistentiel vejledning i praksis (Vejledning, der virker ; Etik og arbejdet med blinde vinkler ; Facilitering af den eksistentielle vejledningssamtale ; Eksistentiel vejledningspraksis) ; Øvelser (Øvelseskategori : hvad er meningen? ; Øvelseskategori : mit liv ; Øvelseskategori : værdier ; Øvelseskategori : værker ; Øvelseskategori : arbejde og identitet ; Øvelseskategori : fremtidsbilleder ; Øvelseskategori : at leve meningsfuldt)
  ISBN nr.: 
  9788771588682
  Omfang: 
  219 sider
  Udgiver: 
  Dansk Psykologisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38477412|260|a
  Available: 
  870970-basis:38477412|980|a
 9. En moderne og aktuel didaktik

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47780705|980|.
  Bidrag af: 
  Celine Ferot, Karina Kiær, Ane Qvortrup
  Note: 
  Indhold: Didaktikkens udvikling - mellem matter og meaning, mål og medier, fag, elever og læring ; Udviklinger i uddannelsessystemets hensigt - fra perfektion og perfektibilitet over dannelse til entreprenørskab og bæredygtighed / af Ane Qvortrup og Hanne Fie Rasmussen. Karina Kiær: Læreres databrug - mellem indsigt og valg. Hvad skal vi bruge det til? : ansigtsløs kommunikation i praksis - et danskdidaktisk perspektiv / af Karina Kiær og Minea Neigaard. Signe Schmidt Rye: Interkulturel kompetence - et større fokus i faget engelsk. Gitte Stamp: At træne sin læringsmuskel - når lærere skal lære elever at lære. Dansklæreres målforståelser i didaktiske design med innovation / af Karina Kiær og Celine Ferot. Rikke Teglskov: It i matematikundervisningen. Minea Neigaard: It-didaktik - en vej til varieret undervisning. Peder Møgelvang Pedersen: Professionsundervisningens it-didaktik - et paradigmeskift for didaktikken
  ISBN nr.: 
  9788771604092
  Omfang: 
  204 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:47780705|260|a
  Available: 
  870970-basis:47780705|980|a
 10. De gode kompetencer i det 21. århundrede

  • Bog
  37.1 GOD

  De gode kompetencer i det 21. århundrede

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Viden og konkrete værktøjer til, hvordan man i skolen kan arbejde med de færdigheder, tilgange og karaktertræk, der inden for uddannelsesområdet regnes som afgørende for at opnå succes i det moderne samfund: kollaboration, kommunikation, kreativitet og kritisk tænkning
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47861594|980|.
  Note: 
  Hertil findes supplerende materiale på bogens hjemmeside
  ISBN nr.: 
  9788771609752
  Omfang: 
  120 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:47861594|260|a
  Available: 
  870970-basis:47861594|980|a