term.subject="for videregående uddannelse"

Præciser din søgning:

Emne
Forfatter
Materialetype
Sprog
Årstal
Kilde
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Socialpsykologi : en introduktion til videnskaben om individet i en social sammenhæng

  • Bog
  30.13 DAM

  Socialpsykologi : en introduktion til videnskaben om individet i en social sammenhæng

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Gennemgang af aktuelle teorier og forskningsresultater fra den internationale forskning. Endvidere diskussion af de kritiske socialpsykologiske traditioner, som har været fremtrædende i Danmark. Henvender sig til studerende på videregående uddannelser, men kan læses af alle, som ønsker at forstå menneskets sociale adfærd, tanker og følelser
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39153491|980|.
  Note: 
  Indhold: Hvad er socialpsykologi? ; Social perception og kognition ; Selv og identitet ; Holdninger og hvordan de ændres ; Social påvirkning ; Nære relationer ; Prosocial adfærd og agression ; Grupper ; Samarbejde, konflikt og fordomme
  ISBN nr.: 
  9788741280318
  Omfang: 
  240 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39153491|260|a
  Available: 
  870970-basis:39153491|980|a
 2. Velfærdssamfundet : en grundbog

  • Bog
  33.9 GRE

  Velfærdssamfundet : en grundbog

  2021
  6. udgave, 1. oplag (2021)
  Velfærdsmæssige problemstillinger i det danske samfund beskrives og analyseres. Der inddrages sociologiske, økonomiske og politologiske teorier, der viser, hvilke begreber og data, der kan anvendes til at beskrive det danske velfærdssamfund
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61866159|980|.
  Note: 
  Indhold: Hvad er velfærd? ; Kort rids over den danske forvaltning ; Centrale velfærdsmæssige områder ; Arbejdsmarkedet - hvilken rolle? ; Uddannelse og livslang læring ; Sundhed og forebyggelse ; Principper for evaluering ; Et internationalt udsyn ; Fremtidens velfærd - nogle perspektiver og udfordringer
  ISBN nr.: 
  9788702319910
  Omfang: 
  242 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:61866159|260|a
  Available: 
  870970-basis:61866159|980|a
 3. På vej : fortællinger om mobilitet, læring og livshistorie

  • Bog
  37.09 PÅ

  På vej : fortællinger om mobilitet, læring og livshistorie

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Diskussion af de erfaringer, som socialt udsatte unge på de forberedende grunduddannelser har gjort sig med praktikophold i udlandet
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38999184|980|.
  Note: 
  Indhold: Mobilitet, håb og udfordringer ; Udgangspunktet - JUMP-projektet ; Socialt udsatte unge ved overgang fra skole til erhvervsuddannelse eller arbejde ; Overgangslandskabet i Danmark ; Overgangslandskabet i Tyskland ; Interviews - elevernes perspektiv ; Mobilitetsfortællinger ; Om at rejse og komme tilbage : elevers mobilitetserfaringer i JUMP-projektet
  ISBN nr.: 
  9788772163543
  Omfang: 
  192 sider
  Udgiver: 
  Frydenlund Academic
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38999184|260|a
  Available: 
  870970-basis:38999184|980|a
 4. Computational thinking : teoretiske, empiriske og didaktiske perspektiver

  • Bog
  13.15 COM

  Computational thinking : teoretiske, empiriske og didaktiske perspektiver

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Kortlægning, analyse og diskussion af computational thinking og dens anvendelse i vores liv og samfund. For forskere, undervisere og studerende i fag, der omhandler computational thinking, teknologiforståelse, informatik og digitale kompetencer på universiteter, professionshøjskoler samt efter- og videreuddannelser
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62650168|980|.
  Bidrag af: 
  Rocio Chongtay, Robb Mitchell, Rocio Chongtay, Nina Bonderup Dohn
  Note: 
  Indhold: CT på landkortet - historisk og systematisk (Computational thinking - indplacering i et landskab af it-begreber / Nina Bondebup Dohn. Computational thinking - et idehistorisk rids / Stig Børsen Hansen. Cykling som kropsbaseret computationel praksis / Kristian Mortensen, Johannes Wagner. Computational thinking og uddannelsen af fremtidens dataloger / Kerstin Fischer, Stig Børsen Hansen, Kilian Foth). Computationelle problemer og hvordan man løser dem (Computational thinking som redskab til problemløsning på tværs af fagområder / Rocio Chongtay. For mennesker, maskiner og medier : indholdsforfatteren som computational thinker / Jesper Jensen, Lars Johnsen, Margrethe H. Møller. Computational thinking i terminologisk begrebsarbejde / Lise Lotte Weilgaard Christensen, Bodil Nistrup Madsen. Algoritmisk dannelse / Anne Gerdes). Didaktisk design for computational thinking (Teknologiforståelsesdidaktik - problemløsning, empowerment, eksistens, udfordring og innovation / Jens Jørgen Hansen. Didaktiske fokuspunkter i design for læring af og læring med computational thinking / Nina Bonderup Dohn. Kropsbaseret computational thinking / Jussi Mikkonen. Læring af computational thinking gennem storycoding / Jussi Mikkonen, Christina Fyhn)
  ISBN nr.: 
  9788759336465
  Omfang: 
  350 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:62650168|260|a
  Available: 
  870970-basis:62650168|980|a
 5. Videnskabsteori og socialt arbejde : en grundbog

  • Bog
  : Videnskabsteori og socialt arbejde : en grundbog
  38.401 VID

  Videnskabsteori og socialt arbejde : en grundbog

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  En indføring i, hvordan videnskabsteori kan anvendes inden for socialt arbejde i såvel projektskrivning som i det sociale arbejdes praksis. Bygger på forskningsprojekter, så læseren får indsigt i nutidige versioner af, hvordan videnskabsteoretiske overvejelser får betydning for refleksioner og erkendelse, der er forbundet med analyseprocesser.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39552256|980|.
  Bidrag af: 
  Michael Christensen (f. 1979-07-01)
  Note: 
  Indhold: Skabelse og anvendelse af videnskabelig viden / Nadja Holmgaard Lysen, Michael Christensen. Positivisme - fremstilling af evidens / Jacob Christensen. Kritisk realisme - de underliggende mekanismer og strukturer i samfundet / Stella Mia Sieling-Monas. Eksistentiel fænomenologi - den sansede verden / Casper Feilberg, Maria Appel Nissen. Hermeneutik - forståelse, fortolkning og mening / Michael Christensen. Interaktionisme - hvordan undersøger man mening i interaktion mellem mennesker / Mie Engen. Socialkonstruktivisme - kritisk refleksion og kampen om virkeligheden / Claus Brygger Jacobi. Socialkonstruktivisme - om hvordan sociale problemer bliver til / Anne Marie Villumsen, Rasmus Anker Rysgaard. Poststrukturalismer - forstyrrelser af fastlåste forståelser / Rikke Egaa Jørgensen, Charlotte Rosenberg. Science Technology Studies (STS) - de ikke-menneskelige aktører i socialt arbejde / Matilde Høybye-Mortensen
  ISBN nr.: 
  9788759335284
  Omfang: 
  252 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39552256|260|a
  Available: 
  870970-basis:39552256|980|a
 6. Bæredygtig business : for bundlinjen og en bedre verden

  • Bog
  60.1 BÆR

  Bæredygtig business : for bundlinjen og en bedre verden

  2021
  1. udgave, 2. oplag (2022)
  Kan du som leder forene stigende vækst og sorte tal på bundlinjen med det at drive en bæredygtig og grøn virksomhed? Det mener forfatterduoen, som i bogen giver ledere og "nøglepersoner" konkrete metoder og eksempler på, hvordan man driver "bæredygtig business"
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39254816|980|.
  Note: 
  Indholdsfortegnelse: Verdensmålene: Mod en bæredygtig fremtid ; Derfor kan din virksomhed vinde på at arbejde med bæredygtighed (Bæredygtighed giver adgang til markeder ; Bæredygtighed er god storytelling ; Ikke-bæredygtige forretninger løber en økonomisk risiko ; Bæredygtighed er ticket toplay med de store virksomheder ; Investorerne kigger mod bæredygtige virksomheder ; Bæredygtige virksomheder kan tiltrække og fastholde motiveret og engageret arbejdskraft) ; Sådan finder du virksomhedens fokus og indsatsområde medbæredygtighedstrekanten (Bæredygtighedstrekanten ; Hvad brænder I for? ; Hvad forventes af jer? ; Hvad er virksomhedens impact på samfund og klode?) Inspirerende eksempler og nyttige begreber til dit arbejde med Verdensmålene (Verdensmål 12 : Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer ; Verdensmål 15 : Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet ; Verdensmål 8 : Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle ; Verdensmål 10 : Opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder ; Verdensmål 13 : Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser) ; Sådan øger du motivation og engagement hos medarbejderne- behovsanalyse (Hvad er motivation og engagement, og hvorfor arbejde med det? ; Hvad er behovsanalyse, og hvordan bruges den? ; Samspillet mellem de psykologiske grundbehov - to korte cases ; Model over psykologisk behovsanalyse til motivation og engagement) ; Sådan øger du motivation og engagement hos medarbejderne -målrammeanalyse (Hvad er målrammeanalyse, og hvordan bruger du den? ; Samspillet mellem målrammerne - to korte cases ; Model over psykologisk målrammeanalyse til motivation og engagement ; Opsamling på psykologisk behovsanalyse og målrammeanalyse) ; Sådan sælger du bæredygtige produkter -målrammeanalyse (Model over målrammeanalyse til salg og kommunikation af bæredygtige produkter ; Bilens udvikling set med målrammebriller ; Sådan bruger du målrammer til at udvikle og sælge dit bæredygtige produkt ; Målrammerne i samspil) Sådan sælger du bæredygtige produkter -behovsanalyse (Model over behovsanalyse til salg af bæredygtige produkter ; Grundlæggende psykologiske behov og salg af biler ; Sådan bruger du de grundlæggende psykologiske behov til at analysere og sælge dit bæredygtige produkt) ; Flagskibe som metode til kommunikation
  ISBN nr.: 
  9788740664362
  Omfang: 
  215 sider
  Udgiver: 
  Turbine
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39254816|260|a
  Available: 
  870970-basis:39254816|980|a
 7. Tryk på kontakten : god klassekultur i virtuel undervisning

  • Bog
  37.12 TRY

  Tryk på kontakten : god klassekultur i virtuel undervisning

  2021
  1. udgave, 2. oplag (2021)
  Da corona-pandemien i 2020 lukkede skoler og uddannelsessteder ned, opstod der et akut behov for fjernundervisning samt for virtuel vedligeholdelse af klassernes sociale fællesskab. Denne bog viser fjernundervisere gennem hele uddannelsesforløbet, hvorledes de kan organisere undervisningen samt pleje relationerne online
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38793241|980|.
  Note: 
  Indholdsfortegnelse: Ledelse af det virtuelle rum (Kontakt ; Visuel kontakt ; Den faciliterende undervisning ; Normdannelse ; organisering af det virtuelle rum : Sæt rammerne og lav ritualer ; Organisering af gruppedannelse og -arbejde ; Tildeling af taletid ; tilfældighedsprincippet ; Den bevidste udvælgelse ; Aktivitet og deltagelse i plenum ; Eksempler på strukturerede valg og organisering ; Tålmodig og organiserende ledelse) ; Relationsarbejde online (Relationsarbejde i undervisning ; Underviserens relationer til eleverne ; En til en-tid ; Elevernes relationer til hinanden ; Den nye relation ; Det er akavet! : Det har vi sgu da ikke tid til ; Eksempler på kontakt, kendskab og aktiv deltagelse) ; Onlinesamarbejde med kollegaer (Det gode møde online ; Fine Faser ; Når mødet begynder ; Mødeledelse ; Det uformelle element ; Forventninger til udbyttet af arbejdet med øvelser ; Sammen og hver for sig) ; Øvelser (Jeg hedder, fordi.. ; Kender du typen? ; To sandheder og en løgn (eller modsat) ; Anerkendelsesøvelsen ; Fire standpunkter ; Roundabout ; Tre ting til fælles ; Bordet rundt ; DetektiVen ; Interviewcirklen ; Bacons Lov : Nå, men kender du så ikke ..? ; Stafetten ; Hvem er hvem?)
  ISBN nr.: 
  9788772164168
  Omfang: 
  102 sider
  Udgiver: 
  Frydenlund
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38793241|260|a
  Available: 
  870970-basis:38793241|980|a
 8. Når læringsrummet bliver internationalt : fagdidaktisk set

  • Bog
  37.601 LAU

  Når læringsrummet bliver internationalt : fagdidaktisk set

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Inspiration til at udvikle praksis for undervisning med international eller interkulturel dimension. Bogen indeholder praktiske eksempler fra forskellige fagområder og især fra de videregående uddannelser. For undervisere på videregående uddannelser og for gymnasielærere på internationale linjer
  Serie: 
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38604295|980|.
  Bidrag af: 
  Flemming B. Olsen
  Note: 
  Indhold: Det internationale læringsrum - hvad, hvorfor og hvordan? ; De internationale og interkulturelle dimensioner i det faglige indhold ; Udvikling af de studerendes interkulturelle kompetencer ; Sprog i det internationale læringsrum ; Gruppearbejde i det internationale læringsrum ; Undervisning i det internationale læringsrum ; Fra læringsmål til praktisk undervisning - og tilbage igen
  ISBN nr.: 
  9788772162775
  Omfang: 
  110 sider
  Udgiver: 
  Frydenlund
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, gymnasieniveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38604295|260|a
  Available: 
  870970-basis:38604295|980|a
 9. Faglighed og styring : fagprofessionel dømmekraft på socialområdet

  • Bog
  38.4 FAG

  Faglighed og styring : fagprofessionel dømmekraft på socialområdet

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Om hvordan man kan udvikle styring og fagprofessionel ledelse i en retning, som understøtter en styrket fagprofessionalisme i mødet med borgerne, og hvordan man som fagprofessionel og som leder af fagprofessionelle i højere grad kan balancere behovet for styring og autonomi på socialområdet
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38822195|980|.
  Note: 
  Indhold: Det sociale områdes styrings- og vidensgrundlag (Fra standardisering til fagprofessionel dømmekraft ; Det sociale områdes udfordringer ; Fagprofessionel dømmekraft) ; Et praksiseksempel på kvalificering af fagprofessionel dømmekraft (Vidensamarbejde i sociale indsatser : om fagprofessionelle sammenstød i dokumentationssystemer ; Journalbaseret effektanalyse ; Organisering af fagprofessionel dømmekraft) ; Bedre kobling af ledelse, styring og fagprofessionel dømmekraft (Ledelse, der understøtter fagprofessionel dømmekraft ; Balanceret styring og udvikling af fagprofessionel praksis ; Eftertanke og nye spørgsmål)
  ISBN nr.: 
  9788757448320
  Omfang: 
  228 sider
  Udgiver: 
  Djøf
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38822195|260|a
  Available: 
  870970-basis:38822195|980|a
 10. Teologi og pædagogik. Bind 2, Udkast til en helhedstænkning

  • Bog
  37.142 TEO

  Teologi og pædagogik. Bind 2, Udkast til en helhedstænkning

  2020
  1. oplag (2020)
  Her udfoldes den statusopgørelse over dansk religionspædagogik, der er temaet i det første bind. Med afsæt i protestantisk teologi og moderne filosofi rettes opmærksomheden mod menneskets totalsituation for at få fat på, hvad det indebærer for vor erkendelse af tilværelsen som helhed
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47831628|980|.
  Bidrag af: 
  Carlo Grevy
  Note: 
  Indhold: Opsummering og oplæg (Ekskurs 1 : om historicitet og forståelse) ; Kristologi, historicitet og forståelse ; Dogmatik mellem historiepositivisme og hermeneutik (Den kristne bekendelse og den historisk-kritiske videnskab ; Ekskurs 2 : om den græske og hebræiske gudstanke og vor situation ; Den kristne bekendelse og den almene hermeneutik ; Ekskurs 3 : om brud og nyskabelse i teologisk og pædagogisk tænkning) ; På vej mod en pædagogisk helhedstænkning (Nogle ansatser til en pædagogisk enheds- og helhedstænkning ; Pragmatisme, eksistensfilosofi og pædagogik) ; Oplæg til spændingsfelter ; Religionspædagogik og dannelsestraditioner ; Situationsbevidsthed og religionspædagogik (Lighed med Goldman ; Distance til Goldman ; Ekskurs 4 : om Michael Grimmitts religionspædagogiske tænkning ; Goldman og Grimmitt af blivende interesse)
  ISBN nr.: 
  9788799766765
  Omfang: 
  133 sider
  Udgiver: 
  Pendulum
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:47831628|260|a
  Available: 
  870970-basis:47831628|980|a