term.subject="forebyggelse"

Præciser din søgning:

Emne
Forfatter
Materialetype
Sprog
Årstal
Kilde
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Stress og skam i arbejdslivet : en guide til fælles forebyggelse

  • Bog
  60.136 STE

  Stress og skam i arbejdslivet : en guide til fælles forebyggelse

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Skam er den følelse, der ligger bag mange stresstilfælde. Forfatteren har forsket i de bagvedliggende faktorer bag stressrelaterede sammenbrud og sygemeldinger. For ledere og medarbejdere samt ansatte i HR-afdelinger og fagforbund
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61658459|980|.
  Note: 
  Indhold: Den menneskelige afhængighed ; Et nyt perspektiv på et komplekst problem ; Skam og vejen til stress ; To reaktionsmønstre på skam ; Problemanalyse af et komplekst problem ; Hverdagens problemstillinger ; Forskernes blik på ledelse og stress ; Fluen på væggen hos lederne ; Fluen på væggen hos medarbejderne ; Ledernes samtaler med medarbejdere ; Værktøjer og teknikker til medarbejdere ; Dialogkort ; Større fokus på mellemlederne
  ISBN nr.: 
  9788759335239
  Omfang: 
  239 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:61658459|260|a
  Available: 
  870970-basis:61658459|980|a
 2. Grundbog i belastningspsykologi : forebyggelse af primær og sekundær traumatisering ved psykisk krævende arbejde

  • Bog
  61.6422 HØG

  Grundbog i belastningspsykologi : forebyggelse af primær og sekundær traumatisering ved psykisk krævende arbejde

  2021
  4. reviderede udgave, 1. oplag (2021)
  Om professionelles arbejde i psykisk krævende job, med fokus på forståelse af selve påvirkningerne, reaktionerne og strategier til at forebygge og håndtere mentale arbejdsskader på såvel organisations-, ledelses- og individniveau
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61882731|980|.
  Bidrag af: 
  Thomas Middelboe
  Note: 
  Indholdsfortegnelse: Myterne om den usårlige hjælper, den almægtige leder og det store hvorfor? (Magt, ansvar, skyld, skam og afmagt ; Held og uheld; Ansvaret for det psykiske arbejdsmiljø ; Risikoen - eller chancen - for udvikling ; Respekt for de ramte ; Det store HVORFOR?) ; Påvirkningerne - Hvem påvirkes? (Traumatiske hændelser ; Høje følelsesmæssige krav) ; Påvirkningerne - Forhold af betydning for påvirkningen (Beskyttende faktorer og risikofaktorer) ; Påvirkningerne - Den ydre hændelse (Hændelsens varighed ; Hændelsens karakter) ; Påvirkningerne - Håndtering af den ydre hændelse (Organisatoriske forhold ; Individuelle forhold) ; Påvirkningerne - Øvrige forhold, der påvirker (Arbejdets status ; Klager over mulige fejl ; Mediernes dækning) ; Reaktionerne - Mental slagside og bæredygtighed (Mental slagside ; Bæredygtig tilrettelæggelse af arbejdet ; Centrale udfordringer) ; Reaktionerne - Faresignaler om mental slagside (20 faresignaler for mental slagside hos individet ; 10 faresignaler om mental slagside i teams og arbejdsgrupper) ; Reaktionerne - Spejlneuroner og Rød-Grøn-Blå-modellen (Spejlneuroner ; Bagsiden ved spejlneuroner ; Rød-Grøn-Blå-modellen ; At være afstemt og i kontakt ; At være overinvolveret ; At være underinvolveret ; Virksomhedens kultur ; Individuel præference) ; Reaktionerne - Fra faresignaler til belastningstilstande (Stress ; Udbrændthed ; Let angst ; Lette depressive symptomer ; Lettere posttraumatiske reaktioner ; Øget forbrug af stimulanser) ; Reaktionerne - Traumatisk betingede psykiske lidelser (Tilpasningsreaktion ; Posttraumatiske tilstande ; Angst ; Depression ; Misbrug ; Vurdering af trivsel og alvorlig mental slagside) ; Strategierne - Personalepolitikker (Rammer for personalepolitikker ; Virksomhedens modenhedsniveau ; Træning af de forebyggende standardprocedurer ; Tavs viden) ; Strategierne - Belastningsfirkanten (x-aksen - de objektive belastninger ; y-aksen - den subjektive sårbarhed ; De fire felter ; Rørt, ramt, rystet) ; Strategierne - VIK-modellen og afmagt-magt-pendulet (Væren ; VIK-modellen ; Afmagt-magt-pendulet) ; Strategierne - Det store HVORFOR? (Mening og medfølelsestilfredshed ; Personlige erfaringer ; Det arbejdsmæssige HVORFOR og det private HVORFOR ; Håbets rolle ; IGLO-U) ; Strategierne - Uddannelsesstedets, organisationens og ledernes rolle og ansvar (Uddannelsesstedernes rolle og ansvar ; Organisationens rolle og ansvar ; Lederens rolle og ansvar) ; Strategierne - Gruppens rolle og ansvar - social støtte (Følelsesmæssig støtte ; Feedback-orienteret støtte ; Rådgivende og faglig støtte ; Praktisk støtte) ; Strategierne - Individets rolle og ansvar - hjælp til selvhjælp (Den strategiske diamant ; Strategier rettet mod tankerne ; Strategier rettet mod følelserne ; Strategier rettet mod kroppen ; Strategier rettet mod adfærd ; Øvelser - Hvis du arbejder med voldsomme og makabre billeder på skærm ; Øvelser til at håndtere påtrængende tanker, billeder og lyde) ; Strategierne - Yderligere forebyggende praksisser (Supervision - gruppe eller individuel ; Buddy-ordning ; Mentorordning ; Ledersparring/coaching ; Traumeterapi) ; Strategierne - Hvis skaden er sket (Psykologisk krisehjælp - ansatte/pårørende/efterladte ; Psykologisk defusing - aflastningssamtalen ; Psykologisk debriefing ; Analysegrupper ; Hel eller delvis sygemelding ; Kriseledelse ; Psykisk førstehjælp ; Epilog: At være menneskelig) ; Tillægskapitler - klimaforandringer som stressfaktor (De direkte ofre ; Primær og sekundær traumatisering af fagfolk på baggrund af klimaskabte hændelser ; Nyt forskningsområde ; Klimaangst og prætraumatisk stress) ; Tillægskapitler - Almindelige reaktioner under og efter en belastende hændelse (Reaktioner under hændelsen ; Reaktioner efter hændelsen ; Opsamling) ; Tillægskapitler - Kort om belastningens neurofysiologi (Korttidsreaktioner ; Langtidsreaktioner) ; Tillægskapitler - Kort om diagnoser (WHO's stressrelaterede diagnoser ; Diagnoser knyttet til svær belastning og større livsændringer ; Angstdiagnoserne ; Depressionsdiagnoserne ; Misbrugsdiagnoserne) ; Tillægskapitler - Forskning vedrørende sekundær traumatisering og traumatisk stress (Historisk tilbageblik ; Forskningsmæssige udfordringer ; Risikofaktorer i forhold til primær og sekundær traumatisering ; Beskyttende faktorer i forhold til sekundær traumatisering ; Afsluttende bemærkninger) ; Appendiks (Guide til trivselsindekset: WHO-5 ; Professional Quality of Life Scale)
  ISBN nr.: 
  9788799632091
  Omfang: 
  273 sider
  Udgiver: 
  Ictus
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:61882731|260|a
  Available: 
  870970-basis:61882731|980|a
 3. Sår og sårbehandling

  • Bog
  : Sår og sårbehandling
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62156058|980|.
  Bidrag af: 
  Susan Bermark, Britta Østergaard Melby
  Note: 
  På omslaget: En grundbog i sygeplejen, Indhold: Huden ; Hudpleje ; Sårhelingsprocessen ; Sårvurdering ; Generel sårbehandling ; Behandlingsmuligheder ; Det venøse bensår ; Kompressionsbehandling ; Arterielle sår ; Diabetiske fodsår ; Tryksår ; Traumatiske sår ; Skin tear ; Brandsår ; Plastikkirurgiske sår ; Kræftsår ; Ødem/lymfødem ; Peristomale hudforandringer og sår i relation til stomi ; Immunologiske sår ; Sårinfektioner ; Sårsmerter ; Ernæring til patienter med sår ; Kognitiv terapi og kropsopfattelse ; Tværfagligt samarbejde ; Telemedicinsk understøttet sårbehandling
  ISBN nr.: 
  9788793810624
  Omfang: 
  438 sider
  Udgiver: 
  FADL
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:62156058|260|a
  Available: 
  870970-basis:62156058|980|a
 4. Fra kriminologi til kriminalprævention

  • Bog
  34.31 BAL

  Fra kriminologi til kriminalprævention

  2020
  1. oplag (2020)
  Et bud på, hvad vi ved om kriminalitetens årsager, og hvordan vi kan bruge denne viden til at blive bedre til at forebygge kriminalitet
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48809308|980|.
  Bidrag af: 
  Afford
  ISBN nr.: 
  9788793709935
  Omfang: 
  593 sider
  Udgiver: 
  Afford, Trykværket
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:48809308|260|a
  Available: 
  870970-basis:48809308|980|a
 5. Sundhedsfremme i kommuner og lokalsamfund : mellem forskning, planlægning og praksis

  • Bog
  : Sundhedsfremme i kommuner og lokalsamfund : mellem forskning, planlægning og praksis
  61.4 SUN

  Sundhedsfremme i kommuner og lokalsamfund : mellem forskning, planlægning og praksis

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48219608|980|.
  Bidrag af: 
  Pernille Tanggaard Andersen, Charlotte Bech Lau, Heidi Myglegaard Andersen
  Note: 
  Indhold: Sundhedsfremmeplanlægning og praksis : teorier og perspektiver (Planlægningsmodeller til sundhedsfremme i lokalsamfund / Carsten Kronborg Bak, Pernille Tanggaard Andersen & Heidi Myglegård Andersen. Supersetting-tilgangen til integreret sundhedsfremme i lokalsamfundet / Tine Buch Andersen, Helene Christine Reinbach & Paul Bloch. Community health - et alternativ til individrettede sundhedsstrategier / Heidi Myglegård Andersen & Jesper Holm. Hverdagslivssociologi som refleksionsrum for sundhedsfremmepraksis / Charlotte Bech Lau & Kristian Nagel Delica) ; Sundhedsfremme kommunalt og i lokalmiljøer (Sundhedssystemet i Danmark - organisering, resultater og udfordringer / Karsten Vrangbæk, Hans Okkels Birk & Marius Brostrøm Kousgaard. Tværsektorielt samarbejde om ulighed i sundhed - potentialer og dilemmaer i praksis / af Ditte Heering Holt, Pia Vivian Pedersen & Morten Hulvej Rod. Empowerment, brugerinddragelse og samskabelse i praksis / af Pernille Tanggaard Andersen & Carsten Kronborg Bak. Håndholdte indsatser som behovssensitiv sundhedsfremme i en kommunal kontekst / Kristian Nagel Delica & Charlotte Bech Lau. Sundhedsfremme i lokalsamfund - med den socialøkonomiske virksomhed INSP som empirisk eksempel / Heidi Lene Myglegård Andersen & Silla Marie Mørch Sievers)
  ISBN nr.: 
  9788741274843
  Omfang: 
  253 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:48219608|260|a
  Available: 
  870970-basis:48219608|980|a
 6. Hvad er depression? : bliv klogere på årsager, behandling og forebyggelse

  • Bog
  61.643 VID

  Hvad er depression? : bliv klogere på årsager, behandling og forebyggelse

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Faktuel viden om depression og behandling deraf. Det er populærvidenskabeligt formidlet og i stand til at løfte forståelsesniveauet for såvel patienter, pårørende, læger, samfundets magthavere som den alment interesserede læser
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38329677|980|.
  Note: 
  Indhold: Hvad er en depression? ; Afgrænsning af depressionssygdommen ; Depressionens forløb ; Samfundsforhold og hyppighed af depression ; Tilstande, der kan ligne depression ; Depressionens sociale konsekvenser ; Særlige former for depression ; Depression hos særlige grupper ; Legemlig sygdom og depression ; Depression sammen med andre psykiske sygdomme ; Hvorfor får man depression? ; Stress ; Hvad sker der med hjernen ved depression? ; Depression, søvn og døgnrytmeforstyrrelser ; Hvornår og hvordan behandles depressionen? ; Psykoterapi mod depression ; Medicinsk antidepressiv behandling ; Virkninger og bivirkninger ved antidepressiv medicin ; Hvornår og hvordan skal man ophøre med medicinsk behandling? ; Elektrochok - ECT ; Andre behandlinger, der efter alt at dømme virker ; Behandlinger, vi er mere usikre på ; Forebyggelse af depression ; Den vanskelige behandlelige depression ; Hvad med de pårørende? ; Kan man lære noget af en depression?
  ISBN nr.: 
  9788793590885
  Omfang: 
  292 sider
  Udgiver: 
  FADL
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38329677|260|a
  Available: 
  870970-basis:38329677|980|a
 7. Mobbing i barnehage og skole : nye perspektiver

  • Bog
  37.31 MOB

  Mobbing i barnehage og skole : nye perspektiver

  2020
  1. utgave, 1. opplag
  Om hvordan synet på barn og unge påvirker forståelsen av mobbing og de tiltak som settes inn i barnehage og skole. Forfatterne er opptatt av hvordan nye perspektiver på mobbing kan få betydning for barnehager og skolers arbeid for et trygt og godt barnehage- og skolemiljø
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48792383|980|.
  ISBN nr.: 
  9788202681760
  Omfang: 
  175 sider
  Udgiver: 
  Cappelen Damm
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:48792383|260|a
  Available: 
  870970-basis:48792383|980|a
 8. Geriatrisk sykepleie : God omsorg til den gamle pasienten

  • Bog
  61.6018 GER

  Geriatrisk sykepleie : God omsorg til den gamle pasienten

  2020
  3. utgave
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830190-katalog:130669484|980|.
  Bidrag af: 
  Marit Kirkevold, Kari Brodtkorb, Anette Hylen Ranhoff
  Note: 
  Indhold: Gammel og syk /Marit Kirkevold. Biologisk aldring /Lili Mensen. Aldringsteorier /Kirsten Thorsen. Den gamle pasienten /Anette Hylen Ranhoff. Når pasienter med minoritetsbakgrunn blir gamle /Ingrid Hanssen. Den gamles integritet /Marit Kirkevold. Personsentrert og individuelt tilpasset sykepleie /Marit Kirkevold. Kartlegging og vurdering /Marit Kirkevold og Kristin Jeppestøl. Samarbeid med pasient og pårørende /Marit Kirkevold. Forebyggende sykepleie /Anette Hylen Ranhoff. Stellet - integritetsfremmende hjelp til personlig hygiene /Kari Brodtkorb. Eldre og legemidler /Anette Hylen Ranhoff og Elin Engh. Helsetjenester til eldre /Kari Brodtkorb og Anette Hylen Ranhoff. Juridiske rammer og etiske utfordringer /Åshild Slettebø og Reidar Pedersen. Den akutt syke gamle /Anette Hylen Ranhoff. Sykepleie til eldre i hjemmesykepleien /Gro Næss. Sykepleie i sykehjem /Kari Brodtkorb og Solveig Hauge. sansesvikt i eldre år /Gro Gade Haanes. Ernæring, mat og måltider /Kari Brodtkorb. Munnhelse /Gunhild Vesterhus Strand. Eliminasjonsproblemer /Liv Heidi Skotnes, Elin Kristin Einarsen og Lisbeth Dahlhaug. Bevegelse og aktivitet /Jorunn Lægdheim Helbostad. Tretthet /Anette Hylen Ranhoff. Søvn og søvnproblemer /Anette Hylen Ranhoff. Respirasjon og sirkulasjon /Kari Brodtkorb. Smerte /Karin Torvik og Reidun Karin Norheim Myhre Sandvik. Kognitiv svikt og demens /Kirsti Skovdahl. Angst og depresjon /Kari Kvaal. Delirium (akutt forvirring) /Anette Hylen Ranhoff. Hjerneslag /Marit Kirkevold. Parkinsons sykdom /Karen Herlofson og Marit Kirkevold. Diabetes /Marjolein Iversen. Pleie og omsorg ved livets slutt /Ellen Karine Grov. Osteoporose og brudd /Anette Hylen Ranhoff, Jorunn Helbostad og Mette Irene Martinsen. Ritualer og åndelig omsorg /Tor Torbjørnsen og Liv Ødbehr.
  ISBN nr.: 
  9788205531116
  Omfang: 
  587 sider
  Udgiver: 
  Gyldendal Akademisk
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  830190-katalog:130669484|260|a
  Available: 
  830190-katalog:130669484|980|a
 9. Nænsom nødværge : Durewall-metoden

  • Bog
  61.44 MAM

  Nænsom nødværge : Durewall-metoden

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Principper og teknikker til, hvorledes man som medarbejder kan forebygge eller håndtere vold, trusler og konflikter i hverdagen eksempelvis i ældreplejen, i socialpsykiatrien og på det sociale område. Med øvelser og refleksionsopgaver
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38393693|980|.
  ISBN nr.: 
  9788762820616
  Omfang: 
  94 sider
  Udgiver: 
  Gyldendal
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38393693|260|a
  Available: 
  870970-basis:38393693|980|a
 10. Den gode, den onde og den virkeligt velmenende hjælper : om at sætte grænser i professionelt hjælpearbejde

  • Bog
  61.44 GOE

  Den gode, den onde og den virkeligt velmenende hjælper : om at sætte grænser i professionelt hjælpearbejde

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48320007|980|.
  Note: 
  Indhold: Når grænsesætning udfordres indefra (Pres på hjælperen indefra ; Hjælperens blinde vinkler ; Blokeringer i hjælperens professionelle repertoire ; Kunsten at være professionelt i kontakt med sig selv ; At turde kigge dybt og fordomsfrit på sig selv ; Hjælperens indre drivkræfter) ; Når grænsesætning udfordres udefra (Pres fra hjælpsøgende og deres netværk ; Organisatoriske og samfundsmæssige udfordringer ; Lokale kulturelle forventninger til hjælperen ; Når samspillende omstændigheder udfordrer hjælperens grænsesætning) ; Praktiske perspektiver (At holde sig i professionel form som grænsesætter ; Arbejdspladsens grænsesætning)
  ISBN nr.: 
  9788759333815
  Omfang: 
  176 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:48320007|260|a
  Available: 
  870970-basis:48320007|980|a