term.subject="forskningsmetode"

Præciser din søgning:

Emne
Forfatter
Materialetype
Sprog
Årstal
Kilde
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Klinisk forskning innen helsefag : hvordan utvikle god forskning - sentrale elementer

  • Bog
  61.07 KLI

  Klinisk forskning innen helsefag : hvordan utvikle god forskning - sentrale elementer

  2021
  Abstract: Forskning er en sentral oppgave for helsetjenesten og angår derfor alt helsepersonell. Klinisk forskning er med på å sikre at pasientene får kunnskapsbasert behandling, og er en viktig forutsetning for utvikling av fremtidens helsetjenester. Hensikten med denne boken er å vekke og å styrke interessen for forskning samt å formidle kunnskap om pasientnær forskning til studenter, helsepersonell, ph.d.-kandidater og forskere.Boken tar for seg et vidt spekter av temaer og formidler kunnskap og gode råd om blant annet: oppbygging av kunnskapsbasert praksis, planlegging av kliniske studier og valg av forskningsdesign, brukerdeltakelse i forskning, søknader for finansiering, forskningsetikk og personvern, hvordan skrive CV, samt formidling av forskning. Det er også med eksempler på sykepleiere med et karriereløp som innebærer kombinerte stillinger, som både arbeider klinisk og samtidig driver forskning
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830190-katalog:132421579|980|.
  Bidrag af: 
  Tone Rustøen, Anners Lerdal
  ISBN nr.: 
  9788245022926
  Omfang: 
  256 sider
  Udgiver: 
  Fagbokforlaget
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  830190-katalog:132421579|260|a
  Available: 
  830190-katalog:132421579|980|a
 2. Hva er autoetnografi?

  • Bog
  19.01 HVA

  Hva er autoetnografi?

  2021
  1. utgave
  Summary: Autoetnografi er en vitenskapsteoretisk, metodisk og praktisk tilnærming innen kvalitativ metode. Ved bruk av autoetnografi forstås personers subjektive erfaringer som en sentral kilde til kunnskap. Målet med en autoetnografisk tilnærming i forskningen er å utfordre forståelser av kunnskap, samt forestillinger og praksiser, som ofte blir tatt for gitt. Autoetnografi benyttes gjerne til å granske og kritisere kulturelle forhold gjennom en linse av personlige erfaringer. Hva er autoetnografi? er aktuell for studenter og forskere på alle nivå som er nysgjerrig på autoetnografi som retning innen kvalitative forskningsmetoder
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830190-katalog:133004246|980|.
  Note: 
  Innhold: Introduksjon; »Jamen hva er det da?« En autoetnografisk introduksjon til hvad autoetnografikan være; Erfaringsbaseret kunnskap; Autoetnografiske tradisjoner, tilnærmelser og uttrykk; »Ækunne bare hviske før du kom« - om autoetnografisk arbeid med kunskapsmakt og fortummelse i barnevernet; Et autoetnografisk fremstillig av ondskap i en omsorgsrelasjon; Å bli en forsker – en autoetnografisk reise med tre holdeplasser; Å sette ord på det som ikke bør fortelles – om autoetnografisk arbeid med skambelagte erfaringer; * møte seg sjøl i døra – om sykepleier, pårørende og akademiker, eller me, myself and I, II, III; Om kebab og intim omsorg: dialogisk autoetnografi om vennskap; Avslutning - det kan vi jo ikke kale det?
  ISBN nr.: 
  9788202706692
  Omfang: 
  184 sider
  Udgiver: 
  Cappelen Damm Akademisk
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  830190-katalog:133004246|260|a
  Available: 
  830190-katalog:133004246|980|a
 3. Vitenskapsfilosofi og vitenskapsteori : for helsefag

  • Bog
  61.07 THO

  Vitenskapsfilosofi og vitenskapsteori : for helsefag

  2018
  2. udgave
  Summary: Det blir stadig oftere stilt krav til helsepersonell om å dokumentere praksis, og en legger mer og mer vekt på forskningsbasert kunnskap i helsesektoren. Bokens overordnede tema er vitenskapsteori og vitenskapsfilosofi såkalte metavitenskaper som beskjeftiger seg med analyser av forutsetningene for vitenskapelig virksomhet. Fordi det ikke er avgjort en gang for alle hva som regnes for vitenskapelighet, er det viktig å ha kunnskap om vitenskapshistoriske utviklingstrekk. Forfatteren gjør rede for sentrale vitenskapsfilosofiske tradisjoner (rasjonalisme, empirisme, positivisme, fenomenologi og hermeneutikk) og legger vekt på å forklare hvordan de dels representerer tankemessig kontinuitet, dels radikale brudd. Forfatteren viser at spørsmålet om valg av forskningsmetode ikke kan isoleres fra valg av vitenskapsteoretisk posisjon, og at metodiske tilnærminger må tilpasses det problemfelt som skal undersøkes. Gjennom hele boken presiseres relevansen til helsefag, og det blir gitt viktige holdepunkter for dokumentasjons- og forskningsvirksomhet. Boken er først og fremst skrevet for helsefagstudenter på forskjellige nivåer. Den retter seg også mot helsepersonell som vil utvikle sin evne til å forholde seg kritisk og undersøkende til forskning og teoriutvikling innenfor eget og andre fag, og mot dem som vil gå i gang med forskningsprosjekter. Eline Thornquist er fysioterapeut, dr.philos. og professor emerita ved Høgskulen på Vestlandet. Hun har i mange år vært professor ved Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Bergen, nå Høgskulen på Vestlandet. Hun har variert erfaring fra klinisk virksomhet, undervisning og forskning. Interessefeltet er spesielt helsefagenes kunnskapsgrunnlag. Thornquist har skrevet en rekke artikler og fagbøker
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830190-katalog:125938647|980|.
  Note: 
  Innledning ; Rasjonalisme ; Empirisme og positivisme ; Fenomernologi ; Hermeneutikk ; Sammenheng : vitenskapsteori og forskningsvirksomhet ; Litteraturliste ; Stikkordregister ; Personregister
  ISBN nr.: 
  9788245024647
  Omfang: 
  28 sider
  Udgiver: 
  Fagbokforlaget
  Målgruppe: 
  alment niveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  830190-katalog:125938647|260|a
  Available: 
  830190-katalog:125938647|980|a
 4. Kvalitative forskningsmetoder for medisin og helsefag : en innføring

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830190-katalog:112921788|980|.
  ISBN nr.: 
  9788215028286
  Omfang: 
  254 sider
  Udgiver: 
  Universitetsforlaget
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  By: 
  830190-katalog:112921788|260|a
  Available: 
  830190-katalog:112921788|980|a
 5. How to research

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830190-katalog:112892516|980|.
  Bidrag af: 
  Loraine Blaxter (1945-), Christina Hughes (1952-), Malcolm Tight
  ISBN nr.: 
  0335194532, 0335194524
  Omfang: 
  xiii, 263 s.
  Udgiver: 
  Open University Press
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  By: 
  830190-katalog:112892516|260|a
  Available: 
  830190-katalog:112892516|980|a
 6. Metoder på tværs : om forudsætningerne for sociologisk metodekombination

  • Bog
  30.1 RII

  Metoder på tværs : om forudsætningerne for sociologisk metodekombination

  2001
  1. udgave, 1. oplag
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830190-katalog:24028623|980|.
  ISBN nr.: 
  8757406324
  Omfang: 
  157 sider
  Udgiver: 
  Jurist- og Økonomforbundet
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  830190-katalog:24028623|260|a
  Available: 
  830190-katalog:24028623|980|a
 7. Diskursanalysen til debat : kritiske perspektiver på en populær teoriretning

  • Bog
  30.01 DIS

  Diskursanalysen til debat : kritiske perspektiver på en populær teoriretning

  2002
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830190-katalog:24233502|980|.
  Bidrag af: 
  Bøje Larsen (f. 1943), Kristine Munkgård Pedersen
  ISBN nr.: 
  8770343349
  Omfang: 
  265 sider
  Udgiver: 
  Nyt fra Samfundsvidenskaberne
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  By: 
  830190-katalog:24233502|260|a
  Available: 
  830190-katalog:24233502|980|a
 8. Sammenlignende videnskabsteori : for psykologer og pædagoger

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830190-katalog:05630010|980|.
  Bidrag af: 
  Danmarks Lærerhøjskole
  Note: 
  Serien udgivet af Danmarks Lærerhøjskole
  ISBN nr.: 
  8774760165
  Omfang: 
  228 sider
  Udgiver: 
  Lærerforeningernes Materialeudvalg
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  By: 
  830190-katalog:05630010|260|a
  Available: 
  830190-katalog:05630010|980|a
 9. Diskurs og konstruktion : en samfundsvidenskabelig kritik af diskursanalyser og socialkonstruktivismer

  • Bog
  30.01 BRE

  Diskurs og konstruktion : en samfundsvidenskabelig kritik af diskursanalyser og socialkonstruktivismer

  2002
  1. udgave, 2. oplag (2003)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830190-katalog:24120082|980|.
  ISBN nr.: 
  8787811774
  Omfang: 
  194 sider
  Udgiver: 
  Sociologi
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  By: 
  830190-katalog:24120082|260|a
  Available: 
  830190-katalog:24120082|980|a
 10. Qualitative research in counselling and psychotherapy

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830190-katalog:42755710|980|.
  Note: 
  Indhold: Qualitative inquiry and the reconstruction of counselling and psychotherapy ; The relevance and contribution of hermeneutics ; The phenomenological approach ; Hermeneutics and phenomenology: the core of qualitative method ; Etnographic approaches to research in counselling and psychotherapy ; Using grounded theory ; The analysis of conversation, discourse and narrative ; Qualitative inquiry as bricolage ; How to do qualitative research ; The role of qualitative methods in outcome research ; Critical issues in the use of qualitative inquiry
  ISBN nr.: 
  0761955062, 0761955054
  Omfang: 
  x, 237 sider
  Udgiver: 
  Sage
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  By: 
  830190-katalog:42755710|260|a
  Available: 
  830190-katalog:42755710|980|a