term.subject="forsorg"

Præciser din søgning:

Emne
Forfatter
Materialetype
Sprog
Årstal
Kilde
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Hjemløse menneskers veje til et værdigt liv

  • Bog
  38.44 HJE

  Hjemløse menneskers veje til et værdigt liv

  2021
  1. oplag (2021)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:133962255|980|.
  Bidrag af: 
  Overførstergården, Per Kofoed Larsen
  Note: 
  Udgivet i anledning af Herberget Overførstergårdens 25-års jubilæum, Indhold: Overførstergården / Gunvor Wibroe. Vi har alle en rolle i afskaffelsen af hjemløshed / Astrid Krag. Flere veje til et værdigt liv / Per K. Larsen. Drømme og håb / Torben Larsen. Høje ambitioner, jordnære løsninger og tæt samarbejde / Brian Dybro. Samarbejde på tværs mellem NGO og kommune / Karen-Marie Heltoft. Et sted at være og høre hjemme / Cliff Kaltoft. Lave ydelser er en stopklods i kampen mod hjemløshed / Poul Struve Nielsen. SAND - De hjemløses landsorganisation / Ask Svejstrup. En stærkere faglig indsats mod hjemløshed / Benny Andersen
  ISBN nr.: 
  9788799471928
  Omfang: 
  89 sider
  Udgiver: 
  Overførstergården
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:133962255|260|a
  Available: 
  870970-basis:133962255|980|a
 2. Recovery-orienteret rehabilitering : re-orientering for mental sundhed

  • Bog
  38.7 BLI

  Recovery-orienteret rehabilitering : re-orientering for mental sundhed

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Bogen præsenterer 70 re-orienterende metoder, redskaber og tilgange til recovery-arbejdet med menneske med funktionsnedsættelse. Henvender sig til fagprofessionelle, sagsbehandlere og ledere på tværs af social- og sundhedsområdet
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61527788|980|.
  Note: 
  Indhold: Recovery-orientering ; Recovery-orientering: egne ord og narrativer ; Recovery-orientering : aktørens adgang til at blive mødt ressourcefokuseret ; Recovery-orientering : adgang til netværk og fællesskaber ; Recovery-orientering : empowerment og handlekraft ; Recovery-orientering : social retfærdighed ; Rehabilitering: det faglige afsæt ; Metatilgangen Åben Dialog ; Metametoden Feedback Informed Treatment (FIT)
  ISBN nr.: 
  9788762819863
  Omfang: 
  262 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:61527788|260|a
  Available: 
  870970-basis:61527788|980|a
 3. Når staten er far og mor : børneværnets anbringelser af børn i Danmark 1905-1975 (Bearbejdet udgave)

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38919318|980|.
  Bidrag af: 
  Syddansk Universitet
  Note: 
  Bearbejdet udgave af hendes ph.d.-afhandling. 2019, Indhold: 70 års børnelove (Børnenes beskyttelseslov, 1905-1921 ; Børneværnet under beskydning, 1922-1957 ; Den tilpasningsvanskelige ungdom, 1958-1975) ; Børneværnenes sociale arbejde (Det bureaukratiserede kaldsarbejde ; Skønsprincipper i anbringelsessager ; Hvilke forældre og børn under luppen?) ; Forældre og børn i skemaerne (Forældreskab i skemaerne ; Børn i skemaerne) ; Forhandlinger om forældremyndighed (Forsøgt hjemgivet ; I tjeneste eller lære ; Konklusion)
  ISBN nr.: 
  9788740833379
  Omfang: 
  344 sider
  Udgiver: 
  Syddansk Universitetsforlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38919318|260|a
  Available: 
  870970-basis:38919318|980|a
 4. Faglighed og styring : fagprofessionel dømmekraft på socialområdet

  • Bog
  Ann Hermansen, Marie Østergaard Møller, Simon Østergaard Møller: Faglighed og styring : fagprofessionel dømmekraft på socialområdet
  38.4 FAG

  Faglighed og styring : fagprofessionel dømmekraft på socialområdet

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Om hvordan man kan udvikle styring og fagprofessionel ledelse i en retning, som understøtter en styrket fagprofessionalisme i mødet med borgerne, og hvordan man som fagprofessionel og som leder af fagprofessionelle i højere grad kan balancere behovet for styring og autonomi på socialområdet
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38822195|980|.
  Note: 
  Indhold: Det sociale områdes styrings- og vidensgrundlag (Fra standardisering til fagprofessionel dømmekraft ; Det sociale områdes udfordringer ; Fagprofessionel dømmekraft) ; Et praksiseksempel på kvalificering af fagprofessionel dømmekraft (Vidensamarbejde i sociale indsatser : om fagprofessionelle sammenstød i dokumentationssystemer ; Journalbaseret effektanalyse ; Organisering af fagprofessionel dømmekraft) ; Bedre kobling af ledelse, styring og fagprofessionel dømmekraft (Ledelse, der understøtter fagprofessionel dømmekraft ; Balanceret styring og udvikling af fagprofessionel praksis ; Eftertanke og nye spørgsmål)
  ISBN nr.: 
  9788757448320
  Omfang: 
  228 sider
  Udgiver: 
  Djøf
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38822195|260|a
  Available: 
  870970-basis:38822195|980|a
 5. Magt i socialt arbejde

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39168766|980|.
  Note: 
  Indhold: Hvad sker der, Emil? - en case ; Teoretisk introduktion ; Diskurserne, velfærdsstaten og praksis ; Magtrelationer i professionel praksis ; Matbegrebets muligheder ; Magtbegrebets begrænsninger ; Magten ud af skyggen - konklusioner
  ISBN nr.: 
  9788759336182
  Omfang: 
  108 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39168766|260|a
  Available: 
  870970-basis:39168766|980|a
 6. Sammenhængende ledelse, indsatser og løsninger : relationel kapacitet i praksis i arbejdet med børn og unge

  • Bog
  38.5 SAM

  Sammenhængende ledelse, indsatser og løsninger : relationel kapacitet i praksis i arbejdet med børn og unge

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38749633|980|.
  ISBN nr.: 
  9788772340074
  Omfang: 
  130 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38749633|260|a
  Available: 
  870970-basis:38749633|980|a
 7. Faglige skøn i socialt arbejde

  • Bog
  Peter Bundesen, Anette Skals: Faglige skøn i socialt arbejde
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39007207|980|.
  Note: 
  Indhold: Det faglige skøn ; Strukturelle standarder for de faglige skøn ; Faglige skøn i sygedagpengesager ; Udøvelse af faglige skøn i sygedagpengesager ; Ændringer i det faglige skøn
  ISBN nr.: 
  9788759335727
  Omfang: 
  118 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39007207|260|a
  Available: 
  870970-basis:39007207|980|a
 8. Samtaler med barn og ungdom

  • Bog
  38.55 KVE

  Samtaler med barn og ungdom

  2021
  1. utgave, 1. opplag
  Forskningsforankret og bredt anlagt grunnbok om ulike aspekter ved samtaler med sårbare og utsatte barn. Den handler blant annet om barn som medvirkende subjekter og deres rettigheter regulert via konvensjon og lovverk, om alliansearbeid, spørsmålsformer og de praktiske rammene for samtaler, om konsekvensene som traumer har for psykososial fungering og hukommelse, samt om innholdet i og effekten av tilrettelagte avhør
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38876198|980|.
  ISBN nr.: 
  9788245034936
  Omfang: 
  400 sider
  Udgiver: 
  Fakbokforlaget
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38876198|260|a
  Available: 
  870970-basis:38876198|980|a
 9. Udsatte børn - et helhedsperspektiv

  • Bog
  38.5 UDS

  Udsatte børn - et helhedsperspektiv

  2021
  4. udgave, 1. oplag (2021)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61353771|980|.
  Bidrag af: 
  Karen-Asta Bo, Karen-Asta Bo, Jens Guldager, Birgitte Zeeberg
  Note: 
  Indhold: Helhedssyn - teori og modeller på børnefamilieområdet / Jens Guldager. Et psykologisk perspektiv på børns mistrivsel / Bente Lisborg og Lisbeth Rask. Fattige børn / Adam Johansen. Udsatte børn i skolelivet og på andre sociale arenaer / Helle Schjellerup Nielsen. Professionelt arbejde med udsatte minoritetsetniske børn og deres familier / Marianne Skytte. Lov, kommunale rammer og faglighed i socialt arbejde med udsatte børn og unge / Frank Ebsen. Praktikeres syn på børn i udsatte positioner : opfattelser, vurderinger og handlinger / Morten Ejrnæs. Det udsatte barn blandt mange professionelle / Birgitte Zeeberg. Samtaler med børn / Karen-Asta Bo og Ingrid Gehl
  ISBN nr.: 
  9788750059370
  Omfang: 
  445 sider
  Udgiver: 
  Akademisk
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:61353771|260|a
  Available: 
  870970-basis:61353771|980|a
 10. Tværfaglighed i socialt arbejde

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39007215|980|.
  Note: 
  Indhold: Tværfagligt samarbejde - en nødvendighed ; Professionernes kernefaglighed, tværfagligt samarbejde, funktion og dysfunktion ; Det retlige grundlag for det tværfaglige arbejde ; Regler, viden og beslutningsmønstre i praksis ; Professionelles faglige opfattelser og holdningers betydning for tværfaglighed ; Konklusion : socialrådgiveren, borgeren og tværfaglighed
  ISBN nr.: 
  9788759336199
  Omfang: 
  138 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39007215|260|a
  Available: 
  870970-basis:39007215|980|a