term.subject="handicappede"

Præciser din søgning:

Emne
Forfatter
Materialetype
Sprog
Årstal
Kilde
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Recovery-orienteret rehabilitering : re-orientering for mental sundhed

  • Bog
  38.7 BLI

  Recovery-orienteret rehabilitering : re-orientering for mental sundhed

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Bogen præsenterer 70 re-orienterende metoder, redskaber og tilgange til recovery-arbejdet med menneske med funktionsnedsættelse. Henvender sig til fagprofessionelle, sagsbehandlere og ledere på tværs af social- og sundhedsområdet
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61527788|980|.
  Note: 
  Indhold: Recovery-orientering ; Recovery-orientering: egne ord og narrativer ; Recovery-orientering : aktørens adgang til at blive mødt ressourcefokuseret ; Recovery-orientering : adgang til netværk og fællesskaber ; Recovery-orientering : empowerment og handlekraft ; Recovery-orientering : social retfærdighed ; Rehabilitering: det faglige afsæt ; Metatilgangen Åben Dialog ; Metametoden Feedback Informed Treatment (FIT)
  ISBN nr.: 
  9788762819863
  Omfang: 
  262 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:61527788|260|a
  Available: 
  870970-basis:61527788|980|a
 2. Børn med fysiske sygdomme i dagtilbud : fra udsathed til fællesskab

  • Bog
  Sigrid Borup Bojesen: Børn med fysiske sygdomme i dagtilbud : fra udsathed til fællesskab
  37.21 BOR

  Børn med fysiske sygdomme i dagtilbud : fra udsathed til fællesskab

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Her formidles grundlæggende viden om de forskellige udfordringer, der kan være omkring et barn med en fysisk sygdom i dagtilbud. Henvender sig primært til pædagogisk personale i dagtilbud
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61924612|980|.
  Note: 
  Indhold: Udsathed, fællesskab og identitet - særligt for børn med fysiske sygdomme ; Børnenes perspektiver - fra tilpasning til aktiv inddragelse ; Børnefællesskaber - fra eksklusion til inklusion af børn med fysiske sygdomme ; Krop og sygdom - fra fysisk eksklusion til fysisk inklusion ; Familier til børn med fysiske sygdomme - fra klientgørelse til fælles deltagelse ; Professionel ved sygdom - fra afmagt til handlekraft ; Sygdom og samfund - fra stigmatisering til samfundsmæssig inklusion
  ISBN nr.: 
  9788772340869
  Omfang: 
  128 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:61924612|260|a
  Available: 
  870970-basis:61924612|980|a
 3. Fri os fra medlidenhed

  • Bog
  38.7 FRI

  Fri os fra medlidenhed

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Forfatterne, begge med misdannede arme, de har tilsammen 10 fingre, tager på tur i Danmark for at snakke med andre med handicaps og forældre til børn med handicaps. Deres beretning er til andre handicappede og personer, der er i berøring med handicappede, privat såvel som professionelt
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61736808|980|.
  Bidrag af: 
  Martine Lind Krebs
  ISBN nr.: 
  9788740671698
  Omfang: 
  303 sider
  Udgiver: 
  Turbine
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:61736808|260|a
  Available: 
  870970-basis:61736808|980|a
 4. Tachikawa-pedagogikk for foreldre og barn : en kommunikasjonsmetode ved alvorlig fysisk funksjonsnedsettelse

  • Bog
  61.31 TAC

  Tachikawa-pedagogikk for foreldre og barn : en kommunikasjonsmetode ved alvorlig fysisk funksjonsnedsettelse

  2021
  Boken gir en praktisk innføring i Tachikawa-pedagogikk med teori, bilder og eksempler på hvordan den kan tas i bruk, samt foreldres erfaringer. Tachikawa-pedagogikken handler ikke bare om å forbedre barnets fysiske og fysiologiske funksjon, men også om å gjenoppdage foreldres glede over å være sammen med barn gjennom berøring og gjensidighet. Vi håper at denne boken kan gi kunnskap og ferdigheter til foreldre, lærere og helsepersonell, slik at mange flere barn og voksne med alvorlig funksjonsnedsettelse blir mer selvstendige og delaktige.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830190-katalog:133004475|980|.
  Bidrag af: 
  Magne Tørring (1978-), Mika Mayumi, Foreningen for Tachikawa-pedagogikk
  Note: 
  Indhold: Innledning; Tachikawa-pedagogikk for foreldre; Lær barnet å styrke kroppens livsnødvendige funksjoner; Lær barnet å få en bedre hverdag; Lær barnet å utvide sin verden; Lær å forstå barnet bedre; Hvordan kombinere øvelserne; Hva vi ønsker med Tachikawa-pedagogikken;
  ISBN nr.: 
  9788245038835
  Omfang: 
  192 sider
  Udgiver: 
  Fagbokforlaget
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  830190-katalog:133004475|260|a
  Available: 
  830190-katalog:133004475|980|a
 5. Seksualitet og udviklingshandicap

  • Bog
  61.37 SEK

  Seksualitet og udviklingshandicap

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Om seksualitet og mennesker med udviklingshandicap. Seksualiteten beskrives ud fra en bio-psyko-social tilgang og ud fra den grundholdning, at seksualitet er en del af det at være menneske, såvel biologisk, psykologisk som socialt
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39610272|980|.
  Bidrag af: 
  Center for Oligofrenipsykiatri, Lena Nyborg Nansen
  Note: 
  Indhold: Vignet 1 / Mette Egelund Olsen. Fra tabu til tema / Birgit Kirkebæk. Vignet 2 / Mette Egelund Olsen. Seksualitet i det brede perspektiv / Lena Nyborg Nansen. Vignet 3 / Mette Egelund Olsen. Seksualpædagogik og seksualvejledning : hvad må, kan og skal vi? / Lena Nyborg Nansen. Vignet 4 / Mette Egelund Olsen. Hvad er seksualitet hos mennesker med udviklingshandicap? / Marianne Træbing Secher. Vignet 5 / Mette Egelund Olsen. Psykologiske aspekter af seksualitet hos mennesker med udviklingshandicap / Birthe Rusike. Vignet 6 / Mette Egelund Olsen. Kønsidentitet og seksualitet / Malene Leth. Vignet 7 / Mette Egelund Olsen. Sanser og seksualitet / Andrea Hadberg Nielsen, Maria Sørensen. Vignet 8 / Mette Egelund Olsen. Lægemidler, seksualitet, hyperseksualitet og udviklingshandicap / Kurt Sørensen. Vignet 9 / Mette Egelund Olsen. Usædvanlig eller problematisk seksualitet og udviklingshandicap / Kurt Sørensen. Vignet 10 / Mette Egelund Olsen. JanusCentrets arbejde med børn og unge med udviklingshandicap og grænseoverskridende seksuel adfærd / Mimi Strange. Vignet 11 / Mette Egelund Olsen. Udviklingshandicap og seksuelle krænkelser / Ingelise Ørndorf. Vignet 12 / Mette Egelund Olsen. DPU som hjælperedskab i forhold til seksualitet / Jørgen Lyhne, Anna Maria Langhoff Nielsen. Vignet 13 / Mette Egelund Olsen. Seksualpolitik og beredskabsplan / Kim Steimle Rasmussen. Vignet 14 / Mette Egelund Olsen
  ISBN nr.: 
  9788792383082
  Omfang: 
  300 sider
  Udgiver: 
  Oligo, Center for Oligofrenipsykiatri
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39610272|260|a
  Available: 
  870970-basis:39610272|980|a
 6. Occupational therapy for physical dysfunction

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830190-katalog:133018379|980|.
  Bidrag af: 
  Diane Powers Dirette, Sharon A. Gutman
  ISBN nr.: 
  9781975152413, 1975110552
  Omfang: 
  xxi, 1098 sider
  Udgiver: 
  Wolters Kluwer
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  830190-katalog:133018379|260|a
  Available: 
  830190-katalog:133018379|980|a
 7. Handicappsykologi : en grundbog om arbejdet med mennesker med funktionsnedsættelse

  • Bog
  38.7 HAN

  Handicappsykologi : en grundbog om arbejdet med mennesker med funktionsnedsættelse

  2020
  2. udgave, 1. oplag (2020)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48319998|980|.
  Note: 
  Indhold: Psykologi relateret til mennesker med handicap - det teoretiske perspektiv (Handicappsykologi : en teoretisk introduktion ; Handicap og udvikling : barnet med handicap ; Handicap og udvikling i et livsperspektiv : unge og voksne med handicap ; Handicap i familien - familier med handicap) ; Rundt om forskellige handicapgrupper (Psykisk udviklingshæmning ; Bevægelseshandicap ; Sansehandicap ; Autismespektrumforstyrrelser) Intervention - det pædagogiske og psykologiske arbejde med personer med handicap (Pædagogiske og psykologiske metoder i arbejdet med mennesker med handicap ; Det relationsorienterede arbejde med mennesker med handicap ; Støtte til sprog og kommunikation ; Interventioner i forbindelse med problemadfærd ; Handicap og inkludering
  ISBN nr.: 
  9788759333440
  Omfang: 
  299 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:48319998|260|a
  Available: 
  870970-basis:48319998|980|a
 8. Handicap og beskæftigelse : fra barrierer til broer

  • Bog
  33.112 HAN

  Handicap og beskæftigelse : fra barrierer til broer

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Gennem eksisterende og ny viden om handicap og beskæftigelse, gives både ny indsigt i årsagerne til at mennesker med handicap er underrepræsenterede på arbejdsmarkedet og forslag til hvordan flere med handicap kan blive en del af arbejdsfællesskabet. Bogen henvender sig til alle med interesse for arbejdsmarkedsforhold, handicap, beskæftigelse og beskæftigelsessystemet
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38386859|980|.
  Bidrag af: 
  Thomas Bredgaard
  Note: 
  Indhold: Handicap og beskæftigelse (Thomas Bredgaard: Problemstilling og undersøgelsedesign. Integreret arbejdsmarkedsforståelse / Thomas Bredgaard og Frederik Thuesen. Handicap og arbejdsmarked fra infustrisamfund til arbejdssamfund / Thomas Bredgaard og Finn Amby). Personer med bevægelseshandicap (Selvtillid, forskelsbehandling og fysisk rum / Frederik Thuesen og Julia Salado-Rasmussen. Sociale netværk og deres betydning for jobsøgning og beskæftigelse / Frederik Thuesen og Ditte Shamshiri-Petersen. Helle Holt: Livsovergange af betydning for beskæftigelse ; Et vendepunkt i et livsforløb). Arbejdsgiverne (Arbejdsgiveres holdninger, viden og erfaringer / Ditte Shamshiri-Petersen, Julia Salado-Rasmussen og Cecilie krogh. Fravalgt på grund af handicap / Cecilie Krogh og Ditte Shamshiri-Petersen. Fire arbejdsgivertyper / Thomas Bredgaard og Julia Salado-Rasmussen. Arbejdsgiveres motivation og erfaringer / Julia Salado-Rasmussen, Stella Mia Sieling-Monas og Sanne Christiansen). Beskæftigelsessystemet (Finn Amby: Jobcentrenes rammer og organisering af handicapområdet ; Jobcentrenes indsats, viden og holdninger. Lena Kjeldsen: Jobcentrenes koordinering med interne og eksterne aktører. Samarbejde mellem jobcentrene og virksomhederne / Thomas Bredgaard og Cecilie Krogh). Fra barrierer til broer (Thomas Bredgaard: Fleksjob. Konklusioner og anbefalinger / Thomas Bredgaard et al.)
  ISBN nr.: 
  9788757448986
  Omfang: 
  390 sider
  Udgiver: 
  Djøf
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38386859|260|a
  Available: 
  870970-basis:38386859|980|a
 9. Overlevelsesmanual for omsorgspårørende

  • Bog
  61.01 LEN

  Overlevelsesmanual for omsorgspårørende

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Fremragende hjælp og vejledning til dem, der er nærmeste pårørende til en langvarigt/kronisk somatisk syg eller handicappet voksen
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48808867|980|.
  ISBN nr.: 
  9788772162362
  Omfang: 
  256 sider
  Udgiver: 
  Frydenlund
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:48808867|260|a
  Available: 
  870970-basis:48808867|980|a
 10. Livet set fra en skæv vinkel

  • Bog
  99.4 MAN
  Mandrup-Møller Tor Martin

  Livet set fra en skæv vinkel

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Åbenhjertig beretning om et liv som kørestolsbruger. Henvender sig til handicappede, pårørende og fagpersoner
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48850065|980|.
  Genre: 
  erindringer
  Bidrag af: 
  Helene Franck Mortensen
  Note: 
  Indhold: Tor kommer til verden ; Barndomshjemmet ; Tor møder omverdenen (Geelsgård Kostskole ; Maglemose Skolen) ; Tor flytter hjemmefra (Egmont Højskolen ; Østerskoven i Hobro ; Solbakken ; Absalonsgade) ; Livet med en BPA-hjælperordning (Om at være arbejdsleder ; Om at have hjælpere) ; Store projekter (Nøgenkalendere - 1998 + 1999 ; Tour de elstol - 2000 ; Cd'en "Livet" - 2003 ; Ekstrasengen) ; Livet som pårørende (At være forælder til et barn med handicap ; At være søskende til et familiemedlem med handicap) ; Træning gennem livet ; Intimitet og seksualitet (Handicap og seksualitet i et historisk perspektiv ; Tors egen seksualpolitik ; Uddannelsen til seksualvejleder ; Arbejdet som seksualvejleder ; Eksempel på seksualpolitik for et kærestepar ; Prostitution og handicap ; Tors indstilling til prostitution) ; Hverdagsanekdoter (Oplevelser med Tors egne ord)
  ISBN nr.: 
  9788797237700
  Omfang: 
  ix, 298 sider
  Udgiver: 
  En Skæv Vinkel
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:48850065|260|a
  Available: 
  870970-basis:48850065|980|a