term.subject="historie"

Præciser din søgning:

Emne
Forfatter
Materialetype
Sprog
Årstal
Kilde
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. En danmarkshistorie : fra middelalder til nutid (Fra middelalder til nutid)

  • Bog
  96 DAN

  En danmarkshistorie : fra middelalder til nutid (Fra middelalder til nutid)

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Velskrevet etbinds danmarkshistorie, hvor nogle af landets fremmeste historikere kaster lys over mere end 1000 års historie med fokus på bl.a. politiske og kulturelle forhold. Bogen er beregnet til undervisningsbrug ved universiteterne, men kan læses af alle interesserede i emnet og bruges som populærhistorie. Til opgavebrug fra gymnasieniveau
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38632841|980|.
  Bidrag af: 
  Bjørn Poulsen (f. 1955), Thorsten Borring Olesen
  Note: 
  I kolofonen: Registre: Troels Solgaard Andersen og forlaget, Afløser: Danmarks historie - i grundtræk, Indhold: Bjørn Poulsen: Indledning - tiden før 1050 ; Højmiddelalderen, 1050-1340. Jeppe Büchert Netterstrøm: Senmiddelalderen, 1340-1523. Reformation og magtstat, 1523-1660 / Charlotte Appel og Carsten Porskrog Rasmussen. Enevælde, 1660-1814 / Nina Javette Koefoed og Mette Frisk Jensen. Claus Møller Jørgensen: Fra enevældig helstat til nationalstat, 1814-1914. Bertel Nygaard: Verdenskrigsepoken, 1914-1945. Anne Sørensen: Efterkrigstiden, 1945-1973. Globale tider, efter 1973 / Thorsten Borring Olesen og Helle Strandgaard Jensen
  ISBN nr.: 
  9788771847345
  Omfang: 
  440 sider
  Udgiver: 
  Aarhus Universitetsforlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38632841|260|a
  Available: 
  870970-basis:38632841|980|a
 2. Buddha

  • Bog
  29.43 BOR

  Buddha

  2021
  1. oplag (2021)
  Om Buddha og buddhismens indflydelse og udvikling historisk og op til vor tid, hvor Buddha er blevet cool, et brand, et symbol og en livsstil. Til interesserede i buddhismen
  Serie: 
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38493396|980|.
  Note: 
  Indhold: Buddha er cool ; Gautama og de andre Buddhaer ; Jeg er ikke, derfor er jeg ; En mand af verden ; I Buddhas fodspor
  ISBN nr.: 
  9788772190792
  Omfang: 
  60 sider
  Udgiver: 
  Aarhus Universitetsforlag
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38493396|260|a
  Available: 
  870970-basis:38493396|980|a
 3. Moderne ortodokse kirker

  • Bog
  28.1 MOD

  Moderne ortodokse kirker

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  De ortodokse kirker er i en sådan vækst, at de i dag er den næststørste kirketradition i verden. Bogen gennemgår de ortodokse kirker i de forskellige lande, deres historie og udvikling og deres status i dag. Sidste del af bogen fokuserer på de ortodokse kirker og migrantmenigheder i Danmark
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62372281|980|.
  Bidrag af: 
  Emil Bjørn Hilton Saggau
  Note: 
  Indhold: De ortodokse kirkers historie (De ortodokse kirker fra Konstantin til Konstantinopels fald / Emil Hilton Saggau. De ortodokse kirker fra Byzans' undergang til murens fald / Emil Hilton Saggau. Folkenes og nationernes kirker i Sydøsteuropa / Emil Hilton Saggau. Folkenes og nationernes kirker i Nordøsteuropa / Sebastian Rimestad). De ortodokse kirkers praksis, teologi og identitet (De ortodokse kirkers teologi : historie, personer og temaer / Christian Gottlieb. De ortodokser kirkers identitet / Sebastian Rimestad. De ortodokse kirkers trosliv / Jon A.P. Gissel). De ortodokse kirker og Danmark (Danmark og mødet med de ortodokse kirker / Annika Hvithamar, Emil Hilton Saggau. De ortodokse trossamfund i Danmark / Annika Hvithamar, Marie Vejrup, Emil Hilton Saggau), Side 283-290: Forslag til videre læsning - dansksproget forskning i de ortodokse kilder
  ISBN nr.: 
  9788759337394
  Omfang: 
  302 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  forskningsniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:62372281|260|a
  Available: 
  870970-basis:62372281|980|a
 4. Historieundervisning : en fagmetodik

  • Bog
  37.149 HIS

  Historieundervisning : en fagmetodik

  2021
  1. udgave, 2. oplag (2022)
  Denne fagmetodik præsenterer en meget varieret række af undervisningsmuligheder til faget historie i grundskolen. Bogen har stor relevans på læreruddannelsen i faget historie og blandt grundskolens historielærere
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38895516|980|.
  Bidrag af: 
  Jens Aage Poulsen, Sten Larsen (f. 1949)
  Note: 
  Indhold: Almene og grundlæggende principper og metoder (Hvad er god historieundervisning? / Sten Tommy Larsen, Jens Aage Poulsen. Involvering af eleverne / Sten Tommy Larsen. Fortidsmøder / Loa Ingeborg Bjerre. Historisk tænkning / Jens Aage Poulsen. Undersøgende og problemorienteret - hvordan? / Jens Aage Poulsen). Arbejdsmetoderer til historiefaget (Innovation og kreativitet / Sten Tommy Larsen, Rasmus Hermansen Rasmussen. Nærområdet som læremiddel og læringsarena / Jens Aage Poulsen. Flerkulturel historieundervisning / Nanna Bøndergaard Butters. Global historie / Jens Aage Poulsen. Museumsbesøg / Linda Nørgaard Andersen. Åben skole / Jens Pietras. Grafiske læremidler / Jens Aage Poulsen. Visuelle læremidler / Jens Pietras. Historiske film / Peter Yding Brunbech. Analoge og digitale didaktiske læremidler / Jens Aage Poulsen. Identitetsnære læremidler og undervisningsforløb / Benjamin Laier, Sten Tommy Larsen. Genstande / Marie Bonde Olesen. It / Jens Aage Poulsen. Mindesmærker og erindringssteder / Jens Aage Poulsen. Historiske rollespil / Marianne Dietz. Historiebrug / Jens Aage Poulsen. Fake news og konspirationsteorier / Rikke Alberg Peters. Narrativitet / Sten Tommy Larsen. Sammenhængsforståelse / Jens Pietras, Jens Aage Poulsen). Afslutning (Fælles mål skal styre - hvorfor og hvordan? / Sten Tommy Larsen, Jens Aage Poulsen. Evaluering / Sten Tommy Larsen, Jens Aage Poulsen)
  ISBN nr.: 
  9788741279367
  Omfang: 
  369 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38895516|260|a
  Available: 
  870970-basis:38895516|980|a
 5. Bibelske konfigurationer i kunst og kultur

  • Bog
  : Bibelske konfigurationer i kunst og kultur
  90.1 BIB

  Bibelske konfigurationer i kunst og kultur

  2021
  1. oplag (2021)
  Teologer og humanister analyserer, hvordan Bibelen indgår i et betydnings-skabende netværk under kulturens overflade og dukker op i konkrete konfigurationer. Bidragene handler om vidt forskellige emner, som litteratur og billedkunst, kogebøger og ledelseslitteratur, musik og drama, rugemødre og sexarbejdere
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38921444|980|.
  Bidrag af: 
  Bent Holm (f. 1946), Gitte Buch-Hansen, Jesper Tang Nielsen
  Note: 
  Indhold: Reformation og revolution : Bibelens rolle i tidligt moderne politiske transformationer (Bent Holm: Apokalypsens drama : eskatologi og dramaturgi i 1500-1600-tallets protestantiske kroningsritualitet. Thomas Lederballe: I maleriets krop, år 8 : J.-L. Davids sabinerinder mellem bibelreception og politik i revolutionsårenes Frankrig) ; Bibelen i den lutherske ortodoksi : affekter og erfaringer i dannelsen af det moderne subjekt (Sven Rune Havsteen: Markusevangeliets lidelseshistorie i musikken : to tolkninger fra det 18. århundrede. Den pietistiske bibellæser og de helliges hermeneutik : eksegese og formaning i Halle-teologen Rambachs forelæsninger / Kristian Mejrup og Lars Cyril Nørgaard) ; Religionskritik og eksistens : brugen af Bibelen i 1800-tallets litteratur (Iben Damgaard: En Fandens fortælling om Jesus' himmelfart : genskrivninger af nytestamentlige Jesusfortællinger i nattens drømme, mareridt og værtshussnak l Dostojevskijs Brødrene Karamazov. Torsten Bøgh Thomsen: Naturen, min store, hellige Bibel : H.C. Andersen og kristendommen) ; Ironi, absurditet og tvetydighed : Bibelen på postmoderne betingelser (Sofie Kluge: Fortællingens mysterium : Bogstavelighed og ironi i Jorge Luis Borges' "El Evangelio según Marcos". Nils Holger Petersen: Højsangen og Prædikerens bog i Sol går op sol går ned (2015) : en intermedial analyse af Pelle Gudmundsen-Holmgreens opera) ; Identitetspolitikkens æra : bibelbrug i managmentteori og kogebøger ( Jesper Tang Nielsen: Bibelen i erhvervslivet : fra Paulus til konsulentbranchen og tilbage igen. Anne Katrine de Hemmer Gudme: Jakobs linser og Saras brød : reception af Bibelen i bibelkogebøger) ; Grænseoverskridende muligheder : Bibelen og den globaliserede krop (Sigrid la Cour Sonne: Et Exodus for nigerianske sexarbejdere på Vesterbro : metodisk møde mellem etnografen og eksegesen. Den hellige familie anno 2020 : en fortælling om (in)fertilitet i Bibelen, nutidens fertilitetsbehandlinger og Lars Physants forviste alterbillede til Maglebrænde Kirke / Marija Krogh Hjerteholm og Gitte Buch-Hansen) ; Tilsynekomst og materialisering : bibelske fortællinger i moderne æstetisk teori (Lillian Munk Rösing: Malerisk materialisering : om bebudelsen og korsfæstelsen som kunsthistoriske prototyper)
  ISBN nr.: 
  9788741000251
  Omfang: 
  391 sider
  Udgiver: 
  Eksistensen Akademisk
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38921444|260|a
  Available: 
  870970-basis:38921444|980|a
 6. De intellektuelle

  • Bog
  30.1624 SVE

  De intellektuelle

  2021
  1. oplag (2021)
  Om den intellektuelles rolle nationalt og internationalt i den historiske udvikling i det 20. og 21. århundrede. For læsere af idé- og kulturhistoriske værker
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38729934|980|.
  Note: 
  Indhold: Den intellektuelle : en figur i splid med sig selv ; Danske intellektuelle i det 20. og 21. århundrede
  ISBN nr.: 
  9788793358904
  Omfang: 
  376 sider
  Udgiver: 
  Spring
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38729934|260|a
  Available: 
  870970-basis:38729934|980|a
 7. De danske kvinders historie

  • Bog
  30.1726 DAN

  De danske kvinders historie

  2021
  2. udgave, 1. oplag (2021)
  Grundbog om dansk kvindehistorie fra slutningen af 1700-tallet og frem til i dag med udblik til den engelske, franske og amerikanske kvindehistorie
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61841369|980|.
  Bidrag af: 
  Poul Steiner Jensen
  Note: 
  Indhold: 1770-1850 : den tidlige kvindesag ; 1850-1915 : fra grundlov til stemmeret ; 1915-1940 : seksualitet og børnebegrænsning ; 1940-1960 : kvinder i krigstid og fredstid ; 1960-2000 : velstandsboom og kvinder i protest ; Efter 2000: den danske kvinde i et nyt årtusinde
  ISBN nr.: 
  9788743320845
  Omfang: 
  210 sider
  Udgiver: 
  Systime
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:61841369|260|a
  Available: 
  870970-basis:61841369|980|a
 8. Pligt og omsorg : velfærdsstatens lutherske rødder

  • Bog
  33.9 PLI

  Pligt og omsorg : velfærdsstatens lutherske rødder

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Bogen viser hvordan den kristne kulturarv og luthersk teologi har præget det danske samfund på områder, vi ikke umiddelbart forstår som religiøse - og giver baggrunden for vores forestillinger om autoritet, socialt ansvar, pligt, arbejde, fattige og omsorg
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39498561|980|.
  Bidrag af: 
  Gorm Harste, Bo Kristian Holm, Nina Javette Koefoed
  Note: 
  Indhold: Reformationen i Danmark ; På sporet af velfærdsstatens dybe rødder ; Reformationen slår igennem ; Et nyt Gudsforhold og dets konsekvenser / Bo Kristian Holm. Fra reformation til enevælde ; En Lutherske autoritet i dansk enevælde / Bo Kristian Holm og Nina J. Koefoed. Præsten og den kristne børnelærdom ; Den kristne opdragelse i 1700-tallets Danmark / Sasja Emilie Mathiasen Stopa. 1700-tallets hustandssamfund ; Den Lutherske husstand / Nina J. Koefoed. Danmark i Europa ; Den Lutherske arbejdsetik / Gorm Harste. Den sociale udvikling ; En kristen forsørgelse af alle fattige / Maria Nørby Pedersen. 1800-tallet ; En Lutherske velfærdsstat? / Nina J. Koefoed. Velfærdsstatens Lutherske rødder / Nina J. Koefoed og Bo Kristian Holm
  ISBN nr.: 
  9788712064794
  Omfang: 
  316 sider
  Udgiver: 
  Gad
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39498561|260|a
  Available: 
  870970-basis:39498561|980|a
 9. Rusland : nye og gamle fortællinger

  • Bog
  97.9 STE

  Rusland : nye og gamle fortællinger

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61841407|980|.
  ISBN nr.: 
  9788743321842
  Omfang: 
  78 sider
  Udgiver: 
  Systime
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:61841407|260|a
  Available: 
  870970-basis:61841407|980|a
 10. Danskhed under forandring : det danske mindretals selvopfattelse

  • Bog
  Rejhan Bosnjak: Danskhed under forandring : det danske mindretals selvopfattelse
  96.9 BOS

  Danskhed under forandring : det danske mindretals selvopfattelse

  2021
  1. oplag (2021)
  Det danske mindretal i Sydslesvig befinder sig i et spændingsfelt mellem tradition og nybrud viser undersøgelse af forholdet mellem mindretallet i Sydslesvig og Danmark
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61532676|980|.
  Bidrag af: 
  Syddansk Universitet
  Note: 
  Indhold: Mindretallets udvikling efter Anden Verdenskrig ; Mindretallets danskheder ; Sprog ; Forholdet til Danmark ; Konklusion - mindretallet og fremtiden ; Forskning, kilder, metode og teoriramme
  ISBN nr.: 
  9788740833690
  Omfang: 
  215 sider
  Udgiver: 
  Syddansk Universitetsforlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:61532676|260|a
  Available: 
  870970-basis:61532676|980|a