term.subject="infektionssygdomme"

Præciser din søgning:

Emne
Forfatter
Materialetype
Sprog
Årstal
Kilde
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Medisinsk mikrobiologi og infeksjonssykdommer

  • Bog
  61.612 TJA

  Medisinsk mikrobiologi og infeksjonssykdommer

  2021
  5. utgave
  Medisinsk mikrobiologi er læren om virus, bakterier og andre mikroorganismer som kan forårsake infeksjonssykdommer. Vi har gode metoder for å forebygge, påvise og behandle disse sykdommene, men de er likevel et stort helseproblem: De er vanlige, ofte smittsomme og noen ganger farlige. I denne boken blir kunnskap om infeksjonssykdommer knyttet til mikroorganismene som forårsaker dem. Medisinsk mikrobiologi og infeksjonssykdommer har blitt en lærebokklassiker. Den er skrevet i et forståelig språk, og små historier fra virkeligheten gjør stoffet lett tilgjengelig og spennende. Leseren får vite hvordan man forebygger, diagnostiserer og behandler infeksjonssykdommer, og får samtidig innsikt i bakgrunnen for metodene som blir brukt. I denne 5. utgaven har coronaviruset som forårsaker sykdommen covid-19, smittevern og håndtering av pandemiutbruddet, samt vaksiner fått bred omtale. Boken er for øvrig gjennomgående oppdatert, og det er lagt til nytt stoff om blant annet norovirus, rotavirus og antimikrobielle midler.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830190-katalog:132887438|980|.
  Note: 
  Indhold: Innledning; Hvordan infeksjoner oppstår; Infeksjonsforebyggende tiltak; Smittestoffernes oppbygning og egenskaper; Mikrobegenetikk; Mikroorganismers angrepsmekanismer; Infeksjonsforsvaret; Prøver til mikrobiologisk undersøkelse; Tegn på infeksjonssykdom; bakterier og sykdom; Virus og sykdom; Sopp og sykdom; Parasitter (protozoer og helminter) og sykdom; Prioner og sykdom; Helsetjenesteassosierete infeksjoner; Midler mot sykdomsfremkallende mikroorganismer; Ordforklaring; Nyttige nettsider; Bildeliste; Stikkord.
  ISBN nr.: 
  9788245035469
  Omfang: 
  345 sider
  Udgiver: 
  Fagbokforlaget
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  830190-katalog:132887438|260|a
  Available: 
  830190-katalog:132887438|980|a
 2. Hygiejne for klinikere

  • Bog
  61.46 KOL

  Hygiejne for klinikere

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Bred indføring i hospitalsinfektioners årsag og natur, hvordan de smitter og hvordan de forebygges med effektive hygiejniske forholdsregler
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39544601|980|.
  Note: 
  Indholdsfortegnelse: Introduktion og baggrund ( Definition af begreber ; Infektionernes omfang og karakter ; Baggrunden for hospitalsinfektioner ; Fra smitte til infektion ; Hovedprincipper i det infektionsforebyggende arbejde) ; Mikroorganismerne (Indledning ; Bakterier ; Svampe ; Virus ; Typning af mikroorganismer) ; Smittekilder og smitteveje (Indledning ; Smitte fra egne mikroorganismer (selvinfektion) ; Smitte fra patient til patient (Krydsinfektion) ; Hospitalspersonale som kilde til hospitalsinfektioner ; Smitte via vand, mad og lægemidler (Vehikelbåren smitte)) ; Antibiotika og hospitalsinfektioner (Indledning ; Antibiotikas økologiske bivirkninger ; Antibiotic stewardship) ; Desinfektion og sterillisation (Grundprincipper ; Rengøring ; Desinfektion ; Sterilisering ; Organisering og kvalitetssikring af genbehandling) ; Generelle hygiejniske retningslinjer (Indledning ; Håndhygiejne ; Brug af arbejdsdragter ; Brug af personlige værnemidler ; Rengøring af hospitalsmiljøet med fokus på berøringsflader ; Bortskaffelse af risikoaffald) ; Supplerende hygiejniske retningslinjer (Indledning ; Isolation på almindelig enestue ; Isolation på enestue med sluse ; Isolation på højisolationsafsnit ; Særlige værnemidler ; Rengøring og desinfektion af isolationsstuer ; Særlige retningslinjer mod MRSA og andre multiresistente bakterier) ; Forebyggelse af infektioner i katetre (Katetre som risikofaktor ; Urinsvejskatetre ; Intravaskulære katetre ; Infektion i intravaskulære katetre) ; Forebyggelse af postoperative sårinfektioner (Infektionsrisiko ved operationer ; Risikofaktorer, som knytter sig til patienten ; Antibiotikaprofylakse ; Forberedelse af patienten og operationsfeltet ; Hygiejniske forholdsregler hos operationspersonalet ; Forholdsregler under selve operationen ; Ventilation på operationsstuer) ; Forebyggelse af hopspitalserhvervet pneumoni (Indledning ; Ventilatorassocieret pneumoni (VAP) ; Legionella-pneumoni) ; Hospitalsinfektioner med højsmitsomme mikroorganismer fra samfundet (Indledning ; Infektioner med blodbårne virus: hepatitis B, hepatitis C og HIV ; Meticillinresistent staphylococcus aureus (MRSA) ; Gastroenteritis med noravirus ; Gastroenteritis med andre smittefarlige mikroorganismer ; Enterokolitis med Clostridium difficile ; Tuberkulose ; Luftvejsinfektioner med SARS-CoV-2 og andre luftvejsvirus) ; Udredning af epidemiske smitteudbrud på hospitaler (Baggrund og definitioner ; Typer af udbrud ; Erkendelsen af udbrud ; Kommunikation og organisering af udbrudsgruppe ; Kommunikation og læring) ; Registrering og overvågning af hospitalsinfektioner (Indledning ; Overvejelser om registrering ; Definitioner ; Registreringstyper) ; Organisering af infektionshygiejnen (Baggrund ; Principper for opbygning af den lokale hygiejneorganisation ; Infektionshygiejne på regionalt niveau ; Infektionshygiejne på nationalt niveau ; Infektionshygiejne og de nationale kvalitetsmål ; Afsluttende bemærkninger)
  ISBN nr.: 
  9788702321234
  Omfang: 
  217 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39544601|260|a
  Available: 
  870970-basis:39544601|980|a
 3. Klinisk mikrobiologi & infektionsmedicin

  • Bog
  61.612 KLI

  Klinisk mikrobiologi & infektionsmedicin

  2021
  5. udgave, 1. oplag (2021)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39582376|980|.
  Bidrag af: 
  Niels Høiby, Åse Bengård Andersen
  ISBN nr.: 
  9788793810099
  Omfang: 
  689 sider
  Udgiver: 
  FADL
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39582376|260|a
  Available: 
  870970-basis:39582376|980|a
 4. Smittefarer ved dyrlægers arbejde med dyr

  • Tidsskriftsartikel

  Smittefarer ved dyrlægers arbejde med dyr

  I: Dansk veterinærtidsskrift, Årg. 104, nr. 1 (2021), S. 18-19
  Dyrlægers tætte omgang med syge dyr er forbundet med smittefare. Overblik over nogle af de væsentligste zoonoser, som dyrlæger under danske forhold bør være opmærksomme på
  Serie: 
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:38918249|980|.
  Omfang: 
  S. 18-19
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Dansk veterinærtidsskrift, Årg. 104, nr. 1 (2021)
  By: 
  870971-tsart:38918249|260|a
  Available: 
  870971-tsart:38918249|980|a
 5. Sådan slutter det

  • Avisartikel

  Sådan slutter det

  I: Weekendavisen, 2021-12-17, Ideer, s. 4-5
  Vil coronapandemien hjemsøge os i århundreder, eller vil den ende sine dage som en snotnæse?
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-avis:61905219|980|.
  Omfang: 
  Ideer, s. 4-5
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Weekendavisen, 2021-12-17
  By: 
  870971-avis:61905219|260|a
  Available: 
  870971-avis:61905219|980|a
 6. Pås på skovflåterne

  • Tidsskriftsartikel

  Pås på skovflåterne

  I: Aktuel naturvidenskab, 2021, nr. 3, S. 8-10
  Selvom sandsynligheden for at blive smittet af en skovflåt er ikke så stor, er de i stand til at overføre mange forskellige sygdomsfremkaldende oranismer til mennesket herunder Borrelia burgdorferi, Anaplasma phagocytophilum, Babesia divergens, Candidatus Neoerhlichia mikurensis, Rickettsia-bakteria m. fl.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:39086859|980|.
  Omfang: 
  S. 8-10
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Aktuel naturvidenskab, 2021, nr. 3
  By: 
  870971-tsart:39086859|260|a
  Available: 
  870971-tsart:39086859|980|a
 7. Flåter bider også om efteråret: Disse sygdomme kan du få

  • Tidsskriftsartikel

  Flåter bider også om efteråret: Disse sygdomme kan du få

  I: Videnskab.dk online, 2021-10-17,
  Så længe det er over fem grader, kan man møde flåter på jagt efter blod - men langt fra alle flåtbid er farlige
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:61612246|980|.
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Videnskab.dk online, 2021-10-17
  By: 
  870971-tsart:61612246|260|a
  Available: 
  870971-tsart:61612246|980|a
 8. Forbruget af vacciner til hund og kat i Danmark gennem det seneste årti - hvor godt hænger det sammen med gældende vaccineanbefalinger?

  • Tidsskriftsartikel

  Forbruget af vacciner til hund og kat i Danmark gennem det seneste årti - hvor godt hænger det sammen med gældende vaccineanbefalinger?

  I: Dansk veterinærtidsskrift, Årg. 104, nr. 8 (2021), S. 36-42
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:61736638|980|.
  Omfang: 
  S. 36-42
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Dansk veterinærtidsskrift, Årg. 104, nr. 8 (2021)
  By: 
  870971-tsart:61736638|260|a
  Available: 
  870971-tsart:61736638|980|a
 9. Dansk sundhedsprofessor: Man skal ikke vaccinere børnene

  • Avisartikel

  Dansk sundhedsprofessor: Man skal ikke vaccinere børnene

  I: Berlingske tidende, 2021-06-06, Sektion 1, s. 4-5
  En af Danmarks førende vaccineeksperter advarer kraftigt mod at coronavaccinere børn under 16 år - fordelene ved en vaccine opvejer ikke de mulige ulemper, mener hun. Samtidig udtrykker eksperten en vis skepsis for vaccinernes påvirkning af vores sundhed på den lange bane. Mød professor Christine Stabell Benn - og hør andre topeksperters modargumenter
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-avis:39250861|980|.
  Omfang: 
  Sektion 1, s. 4-5
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Berlingske tidende, 2021-06-06
  By: 
  870971-avis:39250861|260|a
  Available: 
  870971-avis:39250861|980|a
 10. Brostrøm klar til debat om vaccination af børn

  • Avisartikel

  Brostrøm klar til debat om vaccination af børn

  I: Børsen, 2021-08-05, S. 12-13
  Det kan blive aktuelt at vaccinere børn under 12 år, hvis studierne med Pfizer og Moderna viser gode resultater, mener Sundhedsstyrelsens direktør
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-avis:39498294|980|.
  Omfang: 
  S. 12-13
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Børsen, 2021-08-05
  By: 
  870971-avis:39498294|260|a
  Available: 
  870971-avis:39498294|980|a