term.subject="innovation"

Præciser din søgning:

Emne
Forfatter
Materialetype
Sprog
Årstal
Kilde
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Forandringspædagogik : et nyt fagdidaktisk dannelsesprojekt

  • Bog
  Sarah Robinson, Helle Munkholm Davidsen: Forandringspædagogik : et nyt fagdidaktisk dannelsesprojekt
  37.1 FOR

  Forandringspædagogik : et nyt fagdidaktisk dannelsesprojekt

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Denne bog viser, hvorledes forandringspædagogik kan være med til at udvikle skolens undervisning og dannelsesideal og dermed skabe elever, som er medskabere af deres fremtid. For lærere på grund- og ungdomsuddannelserne, lærerstuderende, skolepolitikere samt andre med engagement i skoleverdenen
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39524511|980|.
  Note: 
  Indholdsfortegnelse: Indledning (Forandringspædagogik ; Den nordiske tradition ; Læring, eksistens og forandring ; Et nyt dannelsesprojekt ; At blive menneske i en åben og kompleks fremtid ; Bogens indhold og opbygning) ; Eleverne som medskabere af deres fremtid (Opgør med industrisamfundets skole ; En skole fuld af muligheder ; Værdier, skole og samfund) ; Filosofisk grundlag (Eleverne som forandringsskabere) ; Muligheder og læring (Entreprenørskab som mulighedstænkning ; Læring: middel- og målstyring ; Læringskultur ; Åben Læring ; Personlig læring) ; Mulighedsdidaktik (Muligheder og fagdidaktik ; Det udvidede læringsbegreb ; Kulturelle normer ; Det postmoderne fortolkningsvilkår ; Skolens kulturelle grundlag ; En verden fuld af muligheder) ; Autonomi, motivation og dannelse (Autonomi og entreprenørskab ; Autonomi og motivation ; Kan elever bestemme selv? ; Autonomi og dannelse ; Elever har brug for frihed) ; Mangfoldighed og livsmuligheder (Kan man være sig selv i skolen? ; Biesta og ikke-normativ dannelse ; Flere veje til et værdifuldt liv ; Transformativ læring og personlig livforståelse) ; Et nyt syn på livsmuligheder (Skolens pædagogiske tradition ; Forandringsskabende pædagogik ; Kendetegn ved forandringspædagogik) ; Forandringspædagogik (U-turn ; Fagdidaktiske greb ; Model for forandringspædagogik) ; Skolens fremtid
  ISBN nr.: 
  9788772162898
  Omfang: 
  133 sider
  Udgiver: 
  Frydenlund
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39524511|260|a
  Available: 
  870970-basis:39524511|980|a
 2. Skabt af en kunstig intelligens? : udnyt computerens kreative potentiale

  • Bog
  19.631 SKA

  Skabt af en kunstig intelligens? : udnyt computerens kreative potentiale

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Om hvordan computeralgoritmer og nye digitale teknologier som machine learning og kunstig intelligens kan udvide rammerne for kreativt arbejde
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39307405|980|.
  ISBN nr.: 
  9788759337257
  Omfang: 
  178 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39307405|260|a
  Available: 
  870970-basis:39307405|980|a
 3. Strategisk innovationsledelse : om balancen mellem drift og udvikling i offentlige og private organisationer

  • Bog
  60.1 BRI

  Strategisk innovationsledelse : om balancen mellem drift og udvikling i offentlige og private organisationer

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Om hvordan offentlige og private organisationer kan skabe balance mellem drift og udvikling for kontinuerligt at holde sig relevante. Henvender sig til studerende på alle niveauer på professionshøjskolerne og universiteterne. Desuden er bogen tænkt som faglig inspiration til selvstændige rådgivere samt konsulenter og ledere i offentlige og private organisationer
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39545594|980|.
  Note: 
  Indhold: Vejen fra strategi til udviklingsmål (Visionen og strategien rammesætter kravet til balancen ; Hvilke innovationsprioriteter fordres af visionen og strategien? ; Introduktion til balancen mellem drift og udvikling) ; Viden til realisering af udviklingsmål (Organisationsstrukturer, der fremmer balancen mellem drift og udvikling ; Organisatorisk læring bidrager til at skabe balance ; Capacity building som forbedrings orientering ; Innovation capacity building : en balancekunst, der kræver feedback ; Læring på tværs af organisatoriske grænser) ; Realisering af udviklingsmål i praksis
  ISBN nr.: 
  9788702334401
  Omfang: 
  155 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39545594|260|a
  Available: 
  870970-basis:39545594|980|a
 4. OUH links : strategisk innovation i sundhedsvæsenet

  • Bog
  61.4 OUH

  OUH links : strategisk innovation i sundhedsvæsenet

  2020
  1. oplag (2020)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48840647|980|.
  Bidrag af: 
  Odense Universitetshospital, Peder Jest, Kristine Djursaa, Tessa Gjødesen
  Note: 
  OUH: Odense Universitetshospital, Stephanie Lose: Den brændende platform skal være affyringsrampe for innovationsraketten. Tessa Lind Gjødesen: Innovation med rammer og retning. Kristian Kidholm: Forskning som grundlag for udvikling og evaluering af innovative sundhedsteknologier. Kim Brixen: Forskning og innovation på et universitetshospital. Dorthe Boe Danbjørg: En livline til hospitalet for nybagte forældre. Kristina Garne Holm: Telemedicinsk tidligt hjemmeophold til for tidligt fødte børn. En decentral forsknings- og innovationsenhed på OUH. Karen Andersen-Ranberg: GERI-kufferten - en værktøjskasse til opsporing af akut sygdom. Christian Graversen: Behov dækkes bedst gennem samarbejde. Peder Jest: Samarbejde med erhvervsvirksomheder. Nye partnerskaber skal forme fremtidens sundhed / af Christian Bason og Sara Gry Striegler. Ulrik Schønnemann: Samarbejde mellem mindre virksomhed og stort hospital. Claus Duedal Pedersen: Internationalt samarbejde gør os bedre. Pia Gjellerup: Et langt, sejt træk fører til resultater
  ISBN nr.: 
  9788797188705
  Omfang: 
  95 sider
  Udgiver: 
  Odense Universitetshospital
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:48840647|260|a
  Available: 
  870970-basis:48840647|980|a
 5. Kreativitet, innovation og humor : de bedste teorier og de bedste råd

  • Bog
  13.15 EIN

  Kreativitet, innovation og humor : de bedste teorier og de bedste råd

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Om ideudvikling med fokus på en synergieffekt mellem de tre begreber: Kreativitet, innovation og humor. Til ledere, medarbejdere, kunstnere og andre som arbejder med ideudvikling for at skabe øget værdi
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38513672|980|.
  Note: 
  Indhold: Ideen med denne bog ; Kreativitet ; Teknikker til at få ideer ; Kreativitet i grupper ; Innovation ; Møde med virkeligheden ; Humor ; Humor som middel til kreativitet
  ISBN nr.: 
  9788759336502
  Omfang: 
  116 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38513672|260|a
  Available: 
  870970-basis:38513672|980|a
 6. Samskaping : sosial innovasjon for helse og velferd

  • Bog
  61.4 SAM

  Samskaping : sosial innovasjon for helse og velferd

  2020
  Innhold: Sosial innovasjon og samskaping. -- Samskabelse af innovative offentlige løsninger. -- Improvisation: Innovation - fra nyhed til nærvær. -- Innovasjon i velferd - er nettverk løsningen? -- Innovasjon som nytt styringsparadigme i en kommunal hverdag? -- Hvordan kan innovasjon og samskaping bidra til framtidig bærekraft i kommunene? -- Helseinnovasjonssenteret - et kommunesamarbeid om forskning, tjenesteutvikling og innovasjon. -- Fra visjon til innovasjon - sosial innovasjon i sykehjem. -- Digital innovasjon i helse. -- Innovasjon og entreprenørskap - noen nyttige innsikter fra bedriftsperspektivet. -- Tverrpprofesjonell samarbeidslæring i profesjonsutdanningene. -- The Change Laboratory® as a tool for collaboration and social innovation. -- Pasienter og brukere som digitale partnere. -- Et kompleksitetsteoretisk perspektiv på tverrprofesjonell organisasjonspraksis og innovasjonsprosesser. -- Kommunikasjon i samskaping av forskjellige virkeligheter. -- Hvad skete der med innovationen, da den blev "social"? -- Innovasjon i science fiction: perspektiver på endring og nyskaping.Vår tids globale utfordringer utløser behov for nye og bærekraftige løsninger for samfunnsutviklingen. Nasjonale politiske reformer i helse- og velferdssektoren har lansert innovasjon som endringsstrategi. Men hva er innovasjon, og hvordan kan innovasjon få betydning for vår helse og velferd? Disse spørsmålene utforskes i antologien «Samskaping. Sosial innovasjon for helse og velferd». Her presenterer de fremste forskerne bidrag fra både akademia og praksis. Ambisjonen er å synliggjøre kunnskapsfronten innen dette relativt nye feltet. Boken er aktuell for alle helse- og sosialfaglige utdanninger i Norge, på bachelor-, master- og ph.d-nivå, samt for lærere, forskere og praktikere i helse- og sosialsektoren.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830190-katalog:126969627|980|.
  Bidrag af: 
  Elisabeth Willumsen, Atle Ødegård
  ISBN nr.: 
  9788215034089
  Omfang: 
  319 s.
  Udgiver: 
  Universitetsforlaget
  Målgruppe: 
  udenfor kategori eller vurdering fravalgt, voksenmaterialer
  By: 
  830190-katalog:126969627|260|a
  Available: 
  830190-katalog:126969627|980|a
 7. Forandring og læring i organisationer : seks praktiske tilgange

  • Bog
  60.1 KOL

  Forandring og læring i organisationer : seks praktiske tilgange

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Praktiske tilgange til at sætte vidensdeling, læring, forandring og innovation i gang. På forskellige måder kan organisationen lære af sine erfaringer og forbedre sine konkurrencefordele gennem innovation og kontinuerlig produkt-, proces- og medarbejderudvikling
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48320287|980|.
  Note: 
  Indhold: Læring i organisationer ; Praksisfællesskaber ; Proactive review ; Vidensoverdragelse ; Tankebyg ; Fremtidsværksted ; Forandringslaboratorium
  ISBN nr.: 
  9788759334096
  Omfang: 
  246 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:48320287|260|a
  Available: 
  870970-basis:48320287|980|a
 8. The conceptual and methodological development of the "Social innovation measurement model"-questionnaire (SIMM-Q)

  • Tidsskriftsartikel

  The conceptual and methodological development of the "Social innovation measurement model"-questionnaire (SIMM-Q)

  I: Akademisk kvarter online, Vol. 23 (2021),
  Beskrivelse af en model for social innovation på mikroniveau samt belysning af udviklingen af en kvantitativ metode kaldet "Social innovation measurement model"-questionnaire (SIMM-Q)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:62005726|980|.
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Akademisk kvarter online, Vol. 23 (2021)
  By: 
  870971-tsart:62005726|260|a
  Available: 
  870971-tsart:62005726|980|a
 9. Does the world need Mavericks?

  • Tidsskriftsartikel

  Does the world need Mavericks?

  I: Tid & tendenser, Årg. 26, no. 2 (2021), S. 78-87
  Verden har brug for nytænkende mennesker, der kan vise befolkningen vejen frem
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:61409939|980|.
  Omfang: 
  S. 78-87
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Tid & tendenser, Årg. 26, no. 2 (2021)
  By: 
  870971-tsart:61409939|260|a
  Available: 
  870971-tsart:61409939|980|a
 10. Vores samfund, sundhedsvæsen og borgere har brug for systematisk velfærdsinnovation

  • Tidsskriftsartikel

  Vores samfund, sundhedsvæsen og borgere har brug for systematisk velfærdsinnovation

  I: Dagens medicin, 2021, nr. 9, S. 38-39
  Store velfærdsudfordringer kan kun løses i fællesskab og ved, at der skabes en samarbejdsmodel, der bringer forskningen tættere på borgerne og velfærdens kernepraksis
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:39380927|980|.
  Omfang: 
  S. 38-39
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Dagens medicin, 2021, nr. 9
  By: 
  870971-tsart:39380927|260|a
  Available: 
  870971-tsart:39380927|980|a