term.subject="læreprocesser psykologi"

Præciser din søgning:

Emne
Forfatter
Materialetype
Sprog
Årstal
Kilde
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Små forskelle med store konsekvenser : køn, hjerneudvikling og pædagogik 0-16 år

  • Bog
  Ann-Elisabeth Knudsen: Små forskelle med store konsekvenser : køn, hjerneudvikling og pædagogik 0-16 år
  13.2 KNU

  Små forskelle med store konsekvenser : køn, hjerneudvikling og pædagogik 0-16 år

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Der er forskel på drenge og pigers hjerner. Forfatteren udfolder hvordan vi med denne viden om hjerneudvikling, køn og identitet bedst støtter børn i at finde sig tilpas i verden
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38973681|980|.
  Note: 
  Indhold: Overvejelser om køn ; Hjerne og udvikling ; Myter og facts om kønsforskelle ; Hjerneceller kan forandre køn ; Børnehavealderen - fart på empatien , Køn og legetøjspræferencer ; Køn i lege og hverdagssituationer ; Eventyr og fortællinger for børn i alle aldre ; Frihed til at lære - køn i skolen ; Flid eller talent? ; Strategier i klasserummet
  ISBN nr.: 
  9788750056751
  Omfang: 
  264 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38973681|260|a
  Available: 
  870970-basis:38973681|980|a
 2. Kreative læreprocesser og æstetiske perspektiver : (ud)dannelse for det hele menneske

  • Bog
  13.15 CHE

  Kreative læreprocesser og æstetiske perspektiver : (ud)dannelse for det hele menneske

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Opdateret viden om kreativitet og æstetiske læreprocesser. Udgangspunktet er forskning, der viser, at kreativitet ikke handler om individuelt talent, men er en handling, man dyrker sammen med andre i givne kontekster, og bogen diskuterer konsekvensen heraf for uddannelse og læring
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48482686|980|.
  Bidrag af: 
  Henrik Bjørnemose Andersen
  ISBN nr.: 
  9788772102900
  Omfang: 
  259 sider
  Udgiver: 
  Aalborg Universitetsforlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:48482686|260|a
  Available: 
  870970-basis:48482686|980|a
 3. Læring mellem udvikling og tilpasning : kritiske og afklarende bidrag 2007-2018

  • Bog
  Knud Illeris: Læring mellem udvikling og tilpasning : kritiske og afklarende bidrag 2007-2018
  37.01 ILL

  Læring mellem udvikling og tilpasning : kritiske og afklarende bidrag 2007-2018

  2019
  1. udgave, 1. oplag (2019)
  16 artikler om emner og problemstillinger i relation til, hvordan menneskelig læring fungerer, især inden for skole- og uddannelsesområderne
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:46314549|980|.
  Note: 
  Indhold: Læringsforståelsen som helhed (Læringsteoriernes historiske udvikling ; Livslang læring som en psykologisk proces ; Om dannelse og meningsfuld læring ; Kompetencetænkning i vidensøkonomien) ; Læringsformer og ikke-læring (Læring og kognition ; Læringsmiljø skal skabes - motivation skal findes ; Transfer af læring ; Ni teorier om transformativ læring og en generel konklusion ; Transformativ læring og identitet) ; Læring i forskellige sammenhænge (Voksnes læring ; Læring på arbejdspladsen ; Pædagogiske tilgange til arbejdsrelateret læring - med særligt henblik på kortuddannede) ; Læring og samfund (Basal læringsforståelse og aktuel uddannelsespolitik ; Inklusion og eksklusion i konkurrencestatens skole ; Læring i bæredygtighed) ; Afrunding (Udviklingen af en omfattende og sammenhængende teori om læring)
  ISBN nr.: 
  9788759333518
  Omfang: 
  252 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:46314549|260|a
  Available: 
  870970-basis:46314549|980|a
 4. Flere fantastiske forbindelser : relationer og konstruktioner i læringsmiljøer

  • Bog
  13.14 FLE

  Flere fantastiske forbindelser : relationer og konstruktioner i læringsmiljøer

  2019
  1. udgave, 1. oplag (2019)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47034027|980|.
  Bidrag af: 
  Kenneth J. Gergen, René Kristensen (f. 1956-09-12), Ida Højelse Svith, René Kristensen (f. 1956-09-12)
  Note: 
  Indhold: Kenneth J. Gergen: Fra propositioner til praksis ; pædagogik for livet. Refleksive spørgsmål og de internaliserede andre - brugen af Karl Tomms undersøgelsesformer i pædagogiske sammenhænge / Karl Tomm og René Kristensen. Samtaler, der er værd at have / Jackie Stavros og Cheri Torres. Elspeth McAdam: At arbejde værdsættende i skoler og fællesskaber. Bliss Browne: Inkluderende fællesskaber i et nyt lys : at søge efter helheden. Ole Løw: Om gensidighedens pædagogik. Louise Klinge: Relationskompetencen. Kjeld Fredens: En skole for fremtiden. Ross W. Greene: Samarbejdsbaseret og proaktiv problemløsning. Bo Hejlskov Elvén: Low arousal, afstemt pædagogik. Christina Schlander: Compassion i skoler. Co-teaching : skab fællesskaber gennem partnerskaber mellem lærere i klasserummet / Marilyn Friend og Tammy Barron. René Kristensen: Miniprojekter i samskabende pædagogisk udvikling. Anne Linder: Tillidsfulde relationer - vejen til at udvikle et demokratisk sindelag
  ISBN nr.: 
  9788771608519
  Omfang: 
  220 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:47034027|260|a
  Available: 
  870970-basis:47034027|980|a
 5. Kroppen som fundament for læring : teori, kartlegging, stimulering og tiltak

  • Bog
  13.14 KRO

  Kroppen som fundament for læring : teori, kartlegging, stimulering og tiltak

  2019
  1. udgave
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830190-katalog:126542461|980|.
  Bidrag af: 
  Anne Berg
  Note: 
  Indhold: Hva er læring? Hjernens utvikling. Kasus. Observasjon, kartlegging og testing av barns motoriske kompetanse og funksjonsnivå. Generell og spesifikk stimulering/tiltak. Spesifikk stimulering/tiltak.
  ISBN nr.: 
  9788215030401
  Omfang: 
  154 sider
  Udgiver: 
  Universitetsforlaget
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  830190-katalog:126542461|260|a
  Available: 
  830190-katalog:126542461|980|a
 6. Pædagogisk psykologi : en grundbog

  • Bog
  37.01 PÆD

  Pædagogisk psykologi : en grundbog

  2018
  2. udgave, 1. oplag (2018)
  En beskrivelse af den pædagogiske psykologis udvikling i takt med moderniteten, og hvordan disciplinen bliver afgørende for realiseringen af de vestlige samfunds uddannelsessystemer
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:54070039|980|.
  ISBN nr.: 
  9788759331347
  Omfang: 
  314 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:54070039|260|a
  Available: 
  870970-basis:54070039|980|a
 7. Læringens univers

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:54196202|980|.
  Note: 
  Indhold: Læringens univers ; Teorierne ; Om læringssyn og undervisning ; Om overskridende læring - metalæring ; Opsamlinger på læring og undervisning ; Omlæring - en syntese
  ISBN nr.: 
  9788741272207
  Omfang: 
  237 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:54196202|260|a
  Available: 
  870970-basis:54196202|980|a
 8. Læring med kroppen forrest

  • Bog
  13.14 FRE

  Læring med kroppen forrest

  2018
  1. udgave, 3. oplag (2019)
  Om læring, især børn og unges, og hvordan denne læring ikke kun skal ske via hjernen, men også med kroppen via praktiske, kunstneriske og musiske aktiviteter. Det kropslige fundament har stor betydning for livslang læring
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:53884830|980|.
  ISBN nr.: 
  9788741268194
  Omfang: 
  286 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:53884830|260|a
  Available: 
  870970-basis:53884830|980|a
 9. Pædagogisk psykologi : videnskaben om læring og undervisning

  • Bog
  Jesper Dammeyer: Pædagogisk psykologi : videnskaben om læring og undervisning
  37.01 DAM

  Pædagogisk psykologi : videnskaben om læring og undervisning

  2017
  1. udgave, 3. oplag (2022)
  Præsenterer i en dansk sammenhæng de vigtigste læringsteorier og uddannelsesmæssige temaer ud fra den nyeste internationale empiriske forskning
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:52834074|980|.
  Note: 
  Indholdsfortegnelse: Del 1 - Indledning ; Hvad er pædagogisk psykologi (Fra biologi til samfund ; En naturvidenskabelig, humanvidenskabelig og samfundsvidenskabelig tilgang ; Forholdet mellem pædagogik og psykologi ; En værktøjskasse til pædagogikken ; Metoder i pædagogisk psykologi ; Den pædagogiske psykologis historie ; Pædagogisk psykologi i Danmark og i udlandet ; Bogens opbygning - hvordan den kan læses) ; Pædagogik, læring og udvikling: De vigtigste grundforståelser (Er barnet godt eller ondt? ; Traditionel pædagogik og progressiv/reformpædagogik ; Udviklingsforståelser ; Læringsforståelser ; Didaktik - om planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning) ; Del 2 - Klassiske teorier og temaer om læring og undervisning ; Adfærdsorienterede læringsteorier ( Klassisk og operant betingning ; Adfærdsorienteret pædagogisk psykologi i praksis ; Klasseledelse ; Straf og indlært hjælpeløshed ; Den fysiske indretning) ; Kognitive pædagogisk-psykologiske teorier (Hukommelse og læring ; Glemme ; Kognitiv overbelastning, flaskehalse og interferens ; Top-down- og bottom-up-processer ; Metakognition - at tænke over, hvordan man lærer ; Indlæring af begreber ; Direkte instruktion) ; Personlighed: Intelligens, personlighedstræk og self-efficacy (Intelligens ; Self-efficacy - tro på egen mestringsevne ; Personlighedstræk ; Kognitive stile og læringsstile ; Talentfulde børn) ; Trivsel: Motivation, trivsel og personlig udvikling (Motivation ; Motivationsorientering ; Selvbestemmelsesteorien ; Positiv psykologi ; Mentale øvelser ; Flow) ; Relationer: Følelser, drift og konflikter (Lærer-elev-relationen ; Lærerens personlige kompetencer ; Lærerens "overbevisninger" ; Forældrenes opdragelsesstile ; Venskaber og klassekammerater ; Mobning ; Følelsernes betydning, når der undervises og læres ; Undervisning er ikke psykoterapi, men så list alligevel ; Psykoanalytisk og psykodynamisk teori) ; Baggrund: Socioøkonomisk status, etnicitet og køn (Socioøkonomisk status ; Forældreinvolvering ; Etniske og kulturelle forskelle ; Køn) ; Del 3 - Overskridelse ; Kognitiv konstruktivisme (Genetisk epistemologi ; Assimilation og akkomodation ; Konstruktivistiske undervisningsmetoder) ; Social konstruktivisme (Zonen for nærmeste udvikling ; Lavere og højere ordens kognitive funktioner ; Vygotsky og undervisning ; Brug af teknologi i undervisningen) ; Operativ konstruktivisme (Batesons logiske kategorier for læring ; Kybernetik ; Autopoiese ; Luhmann ; Diskussion og gruppearbejde ; Projektarbejde og problembaseret undervisning ; Skolekultur) ; Kritiske pædagogisk-psykologiske teorier (Socialkonstruktionisme ; Narrative metoder ; Poststrukturalistisk kritik ; Konsultativ eller individorienteret tilgang til problematikken) ; Del 4 - Praksis ; Lars har svært ved at læse og sidde stille - en pædagogisk-psykologisk case (Udredning ; Intervention ; Den effektive underviser) ; Den pædagogiske psykologis sammensatte univers (Myriaden af faktorer, som har betydning for læring ; Læringens dimensioner ; Evidensbaseret undervisning ; Fysisk aktivitet og læring ; Inklusion)
  ISBN nr.: 
  9788741266725
  Omfang: 
  231 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:52834074|260|a
  Available: 
  870970-basis:52834074|980|a
 10. First steps from walking in snow to cross-country skiing : an interactional perspective on ephemeral surfaces for personal mobility

  • Tidsskriftsartikel

  First steps from walking in snow to cross-country skiing : an interactional perspective on ephemeral surfaces for personal mobility

  I: Akademisk kvarter online, Vol. 18 (2019),
  Med fokus på social interaktion undersøges hvordan sne sanses og fremhæves i forbindelse med øvelser i at gå på sne for at lære at stå på ski. På grundlag af audiovisuelle optagelser af en forælder som underviser sit barn ved at tale om vejret og sne imens de går på sneen
  Serie: 
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:46488865|980|.
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Akademisk kvarter online, Vol. 18 (2019)
  By: 
  870971-tsart:46488865|260|a
  Available: 
  870971-tsart:46488865|980|a