term.subject="lovgivning"

Præciser din søgning:

Emne
Forfatter
Materialetype
Sprog
Årstal
Kilde
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Lærebog om indkomstskat

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61535969|980|.
  ISBN nr.: 
  9788757449624
  Omfang: 
  1413 sider
  Udgiver: 
  Djøf
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:61535969|260|a
  Available: 
  870970-basis:61535969|980|a
 2. Sundhedsret

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39570548|980|.
  ISBN nr.: 
  9788757451764
  Omfang: 
  597 sider
  Udgiver: 
  Djøf
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39570548|260|a
  Available: 
  870970-basis:39570548|980|a
 3. Socialret : børn og unge

  • Bog
  38.42 SOC

  Socialret : børn og unge

  2021
  2. udgave, 2. oplag (2022)
  Systematisk gennemgang af retsgrundlaget for kommunernes administration af børne- og ungeområdet
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38743872|980|.
  Note: 
  Indhold: Trine Schultz: Børn og unge i socialretten ; Organisering, kompetence og kontrol ; Kommunens generelle ydelser, vejledning og forebyggende indsats ; Handleplaner ; Foranstaltninger ; Anbringelse ; Tvangsmæssige foranstaltninger i øvrigt. Anne Mørk: Det familieretlige udgangspunkt. Offentlige ydelser til børn / Anne Mørk og John Klausen. Hanne Hartoft: Tilsyn og underretningspligter ; Undersøgelse og oplysning af børnesager ; Forhold under anbringelsen ; Magtanvendelse over for anbragte børn og unge. Bekæmpelse af ungdomskriminalitet / Hanne Hartoft og Trine Schultz. Særlige sagsbehandlingsregler og retssikkerhedsgarantier / Hanne Hartoft og Anne Mørk. John Klausen: Efterværn og opretholdelse af anbringelse ; Hjælp til børn og unge med handicap ; Finansiering mv.
  ISBN nr.: 
  9788757445626
  Omfang: 
  629 sider
  Udgiver: 
  Djøf
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38743872|260|a
  Available: 
  870970-basis:38743872|980|a
 4. Jura for pædagoger

  • Bog
  Mary Stisen: Jura for pædagoger
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61628452|980|.
  Note: 
  Indhold: Retskilder og metode ; Forvaltningsret ; Tværprofessionelt samarbejde omkring børn og unge ; Underretningspligten ; Børn og unge ; Erstatningsansvar ; Voksne med særlige behov ; Familieret
  ISBN nr.: 
  9788702341119
  Omfang: 
  215 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:61628452|260|a
  Available: 
  870970-basis:61628452|980|a
 5. Socialret : forsørgelse og beskæftigelse

  • Bog
  38.42 SOC

  Socialret : forsørgelse og beskæftigelse

  2020
  3. udgave, 1. oplag (2020)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48802923|980|.
  Note: 
  Indhold: Forsørgelse og beskæftigelse ; Kompetence, sagsbehandling og kontrol ; Arbejdsløshedsdagpenge ; Introduktion til arbejdsskadesikring ; Sygedagpenge ; Jobafklaringsforløb og ressourceforløbsydelse ; Kontanthjælp, uddannelseshjælp og selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse ; Den aktive beskæftigelsesindsats ; Integration af udlændinge i Danmark ; Kompensation til handicappede i erhverv ; Revalidering ; Fleksjob og ledighedsydelse ; Ressourceforløb og ressourceforløbsydelse ; Førtidspension ; Tilbagebetaling ; Vandrende arbejdstagere ; Finansiering af forsørgelse og beskæftigelse
  ISBN nr.: 
  9788757439151
  Omfang: 
  518 sider
  Udgiver: 
  Djøf
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:48802923|260|a
  Available: 
  870970-basis:48802923|980|a
 6. Selskabsstrukturer : joint ventures, koncerner og grænseoverskridende omstruktureringer

  • Bog
  34.53 ENG

  Selskabsstrukturer : joint ventures, koncerner og grænseoverskridende omstruktureringer

  2020
  2. udgave, 1. oplag (2020)
  Introduktion til en række almindeligt anvendte selskabsstrukturer, som joint ventures og omstruktureringer, samt indblik i hvordan strukturerne etableres og hvilke juridiske problemer de giver anledning til
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48320171|980|.
  ISBN nr.: 
  9788757447019
  Omfang: 
  497 sider
  Udgiver: 
  Djøf
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:48320171|260|a
  Available: 
  870970-basis:48320171|980|a
 7. Toldret

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48730469|980|.
  ISBN nr.: 
  9788757442564
  Omfang: 
  485 sider
  Udgiver: 
  Djøf
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:48730469|260|a
  Available: 
  870970-basis:48730469|980|a
 8. Sundhedsjura for praktikere

  • Bog
  Finn Kittelmann: Sundhedsjura for praktikere
  61.41 KIT

  Sundhedsjura for praktikere

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Indføring i de mest centrale regler og love, der har betydning for den daglige indsats i sundhedsvæsenet. De konkrete love og regler bliver sat ind i en faglig sammenhæng og illustreret gennem praktiske eksempler på deres anvendelse
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39094134|980|.
  Note: 
  Indhold: Introduktion til vigtige love om sundhedsvæsenet ; Sundhedsloven, formål og personkreds mv. ; Psykiatriloven - om anvendelse af tvang i psykiatrien mv. ; Anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile ; Lov om social service - udvalgte bestemmelser ; Autorisationsloven : hvem er sundhedsperson? hvad betyder en autorisation? ; Den offentlige sektors jura ; Institutioner af betydning for sundhedsvæsenet
  ISBN nr.: 
  9788750054825
  Omfang: 
  198 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39094134|260|a
  Available: 
  870970-basis:39094134|980|a
 9. Skatteforvaltning - skatteproces - skattekontrol

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48166237|980|.
  Note: 
  Indhold: Principper og historik (Skatteforvaltningsrettens overordnede systematik ; Historik ; Skatteforvaltningsloven) ; Skatteforvaltningen (Told- og skatteforvaltningen - organisation og kompetence ; Skatterådet ; Kommunalbestyrelsens kompetence - Borgerservice ; Skatteministeren ; Sagsbehandlingsregler ; Genoptagelse og ændring ; Ekstraordinær skatteansættelse - Fristgennembrud - 6 måneders reaktionsfrist) ; Skatteproces (Administrativ klage - klagesystem ; Klage til Skatteministeren ; Skatteankestyrelsen ; Fælles regler for klage ; Skatteankenævn ; Landsskatteretten ; Ombudsmanden ; Domstolsprøvelse ; Sagsomkostninger - Omkostningsdækning) ; Skatteansættelsen (Indledning og historik ; Procedure og fremgangsmåde ved skatteansættelsen ; Skatteindberetningsloven ; Oplysningspligten ; Oplysningsfrister ; Administrative sanktioner ved undladt eller ukorrektopfyldelse af oplysningspligt ; Skatteansættelsen - Sagsoplysning og "bevisbyrde") ; Skattekontrollen (Indledning og historik ; National og international skattekontrol ; Kontrolbeføjelsernes tidsmæssige udstrækning ; Kontrolbeføjelser over skatteyderen ; Kontrolbeføjelser over for tredjemand ; Retssikkerhedsloven)
  ISBN nr.: 
  9788757444865
  Omfang: 
  437 sider
  Udgiver: 
  Jurist- og Økonomforbundet
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:48166237|260|a
  Available: 
  870970-basis:48166237|980|a
 10. Børn i familie- og socialretten

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47584434|980|.
  Note: 
  Indhold: Familier og forholdet mellem forældre og børn ; Forældreansvar og forældremyndighed ; Forældremyndighed og barnets bopæl ved opbrud i familien ; Samvær, anden kontakt og orientering om barnet ; Sagsbehandling og samarbejde mellem statsforvaltning og kommune ; Kommunens generelle forpligtelser over for børn ; Underretningspligt ; Oplysning af børnesager ; Sociale foranstaltninger for børn ; Sagsbehandling og samarbejde mellem myndigheder og andre aktører
  ISBN nr.: 
  9788757438598
  Omfang: 
  190 sider
  Udgiver: 
  Djøf
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:47584434|260|a
  Available: 
  870970-basis:47584434|980|a