term.subject="metode"

Præciser din søgning:

Emne
Forfatter
Materialetype
Sprog
Årstal
Kilde
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Eksempelvis : eksempler der tænker

  • Bog
  10 HAN

  Eksempelvis : eksempler der tænker

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Beskrivelse af fire måder at arbejde med eksempler på, der ikke bare er relevante for filosofisk tænkning, men for alle fag, der forholder sig undersøgende til cases
  Serie: 
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38712233|980|.
  Note: 
  Indhold: Det gode eksempel (Eksempler og begreber ; Eksemplets magt) ; En typologi over eksempler (De fire positioner ; Den idealistiske brug af eksempler ; Den realistiske brug af eksempler ; Den dialektiske brug af eksempler ; Den materialistiske brug af eksempler) ; Slavoj Žižeks materialistiske eksempler (Eksemplet som intervention ; Eksempelstrategier ; Genplacering, gentagelse og generalisering)
  ISBN nr.: 
  9788772107028
  Omfang: 
  99 sider
  Udgiver: 
  Aalborg Universitetsforlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38712233|260|a
  Available: 
  870970-basis:38712233|980|a
 2. Hva er autoetnografi?

  • Bog
  19.01 HVA

  Hva er autoetnografi?

  2021
  1. utgave
  Summary: Autoetnografi er en vitenskapsteoretisk, metodisk og praktisk tilnærming innen kvalitativ metode. Ved bruk av autoetnografi forstås personers subjektive erfaringer som en sentral kilde til kunnskap. Målet med en autoetnografisk tilnærming i forskningen er å utfordre forståelser av kunnskap, samt forestillinger og praksiser, som ofte blir tatt for gitt. Autoetnografi benyttes gjerne til å granske og kritisere kulturelle forhold gjennom en linse av personlige erfaringer. Hva er autoetnografi? er aktuell for studenter og forskere på alle nivå som er nysgjerrig på autoetnografi som retning innen kvalitative forskningsmetoder
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830190-katalog:133004246|980|.
  Note: 
  Innhold: Introduksjon; »Jamen hva er det da?« En autoetnografisk introduksjon til hvad autoetnografikan være; Erfaringsbaseret kunnskap; Autoetnografiske tradisjoner, tilnærmelser og uttrykk; »Ækunne bare hviske før du kom« - om autoetnografisk arbeid med kunskapsmakt og fortummelse i barnevernet; Et autoetnografisk fremstillig av ondskap i en omsorgsrelasjon; Å bli en forsker – en autoetnografisk reise med tre holdeplasser; Å sette ord på det som ikke bør fortelles – om autoetnografisk arbeid med skambelagte erfaringer; * møte seg sjøl i døra – om sykepleier, pårørende og akademiker, eller me, myself and I, II, III; Om kebab og intim omsorg: dialogisk autoetnografi om vennskap; Avslutning - det kan vi jo ikke kale det?
  ISBN nr.: 
  9788202706692
  Omfang: 
  184 sider
  Udgiver: 
  Cappelen Damm Akademisk
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  830190-katalog:133004246|260|a
  Available: 
  830190-katalog:133004246|980|a
 3. Eklektiske analysestrategier

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38514202|980|.
  Bidrag af: 
  Emil Husted, Justine Grønbæk Pors
  Note: 
  Indhold: Når problemer kalder på samtænkning - indledende tanker om eklekticisme som samfundsfaglig analysestrategi / Justine Grønbæk Pors & Emil Husted. Strejfet af en tåre - at læse affekt gennem friktionelle begreber / Dorthe Staunæs & Justine Grønbæk Pors. Analysestrategi med Foucault og Laclau - civilsamfundet som styringsteknologi og flydende betegner / Mathias Hein Jessen & Allan Dreyer Hansen. Et eklektisk blik på politisk organisering - diskursteori, material semiotik og affektteori / Emil Husted & Ursula Plesner. Kaspar Villadsen: Dispositivanalyse - mellem Foucault og Deleuze. Tørken i 2018 læst med Niklas Luhmann og Jane Bennett - iagttagelser af (iagttagelser af) antropocæn uafgørbarhed / Erik Mygind du Plessis & Justine Grønbæk Pors. Normkritik som strategi for alternativ organisering - Gibson-Grahams elektiske brug af Butler og Segdwick / Sine Nørholm Just & Sara Dahlman. Kunsten at undre sig / Morten Knudsen & Holger Højlund. Laterale sammenligninger som eklektisk analysestrategi / Irina Papazu & Lena Olaison. Niels Åkerstrøm Andersen: At iagttage noget igennem noget andet - at skabe emiri hos Erslev, foucault og Luhmann. Anna Leander: En samarbejdende komposition af kollager og studiet af kommerciel sikkerhed
  ISBN nr.: 
  9788776831790
  Omfang: 
  320 sider
  Udgiver: 
  Nyt fra Samfundsvidenskaberne
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38514202|260|a
  Available: 
  870970-basis:38514202|980|a
 4. Forskningsinterview : en praktisk og metodisk introduktion

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38744194|980|.
  Note: 
  Indhold: Før du går i gang med interview ; Hvordan sikres kvalitet? ; Udvælgelse, relation og kontakt til interviewpersoner ; Interviewguide ; Interviewsituationen ; Analyse og fortolkning
  ISBN nr.: 
  9788757446067
  Omfang: 
  224 sider
  Udgiver: 
  Djøf
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38744194|260|a
  Available: 
  870970-basis:38744194|980|a
 5. Videnskabelighed trin for trin : manual til udarbejdelse af universitetsopgaver på human-, samfunds- og sundhedsvidenskabeligt grundlag

  • Bog
  Vanessa Sonne-Ragans (f. 1969): Videnskabelighed trin for trin : manual til udarbejdelse af universitetsopgaver på human-, samfunds- og sundhedsvidenskabeligt grundlag
  19.1 SON

  Videnskabelighed trin for trin : manual til udarbejdelse af universitetsopgaver på human-, samfunds- og sundhedsvidenskabeligt grundlag

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  A til Z manual for universitetsstuderende til brug for udarbejdelse af selvstændige og bundne skriftlige opgaver på videnskabeligt niveau. Manualen anviser en retning for, hvordan studerende udvikler en løs idé til et færdigt videnskabeligt produkt. Henvender sig primært til universitetsstuderende, men kan også anvendes af undervisere som en struktur for et undervisningsforløb
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38831526|980|.
  Note: 
  Indhold: Den videnskabelige teori og dens mekanismer ; Den metodiske deduktion ; Den videnskabelige undersøgelse trin for trin ; Kvalifikationsrammen og forskning i metafaglighed
  ISBN nr.: 
  9788741279459
  Omfang: 
  134 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38831526|260|a
  Available: 
  870970-basis:38831526|980|a
 6. Kvalitative undersøgelser i læreruddannelsens BA-projekt : inspiration fra praksisnær skoleforskning

  • Bog
  : Kvalitative undersøgelser i læreruddannelsens BA-projekt : inspiration fra praksisnær skoleforskning
  37.17 KVA

  Kvalitative undersøgelser i læreruddannelsens BA-projekt : inspiration fra praksisnær skoleforskning

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Inspiration til hvordan man kan arbejde med at undersøge en lærerfaglig problemstilling til bachelorprojektet. Om hvordan undersøgelsesarbejdet med kvalitative metoder kan se ud i praksis. Med gennemgang af alt lige fra undersøgelsesprocessen og problemformulering til analyse af empiriske data. Henvender sig til lærerstuderende
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61375546|980|.
  Bidrag af: 
  Hanne Møller
  Note: 
  Indhold: Bachelorprojektet - en dør til et professionelt virke : en læsevejledning / Hanne Møller ... et al.. Indkredsning af lærerfaglige problemstillinger (Udspændthedsanalyser af litteratur og praksis / Sofie Sauzet. Lektionsstudier til problemformuleringsfasen / Hanne Møller, Charlotte Krog Skott. At spørge og at undersøge - med afsæt i interesse, viden og nysgerrighed / Kristine Kabel). Metodearbejde og produktion af data (Æstetisk inspirerede forskningsmetoder / Mathias Sune Berg, Helle Winther. Om at finde sin plads i klasserummet og samskabe data / Margit Eva Jensen. Metoder til at undersøge digitale teknologiers rolle i skolens praksis / Vibeke Schrøder. Udvikling og brug af observationsskemaer / Annette Søndergaard Gregersen). Analysearbejde (Visuelle etnografiske analysemetoder - fra filmoptagelser til skrevne analyser / Mads Middelboe Rehder, Thilde Emilie Møller. Analyse i flere lag - observation og interview / Sine Penthin Grumløse og Lotte Hedegaard-Sørensen. Analyser af mundtlig kommunikation / Marie Dahl Rasmussen)
  ISBN nr.: 
  9788759337431
  Omfang: 
  175 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:61375546|260|a
  Available: 
  870970-basis:61375546|980|a
 7. Recovery-orienteret rehabilitering : re-orientering for mental sundhed

  • Bog
  Finn Blickfeldt Juliussen: Recovery-orienteret rehabilitering : re-orientering for mental sundhed
  38.7 BLI

  Recovery-orienteret rehabilitering : re-orientering for mental sundhed

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Bogen præsenterer 70 re-orienterende metoder, redskaber og tilgange til recovery-arbejdet med menneske med funktionsnedsættelse. Henvender sig til fagprofessionelle, sagsbehandlere og ledere på tværs af social- og sundhedsområdet
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61527788|980|.
  Note: 
  Indhold: Recovery-orientering ; Recovery-orientering: egne ord og narrativer ; Recovery-orientering : aktørens adgang til at blive mødt ressourcefokuseret ; Recovery-orientering : adgang til netværk og fællesskaber ; Recovery-orientering : empowerment og handlekraft ; Recovery-orientering : social retfærdighed ; Rehabilitering: det faglige afsæt ; Metatilgangen Åben Dialog ; Metametoden Feedback Informed Treatment (FIT)
  ISBN nr.: 
  9788762819863
  Omfang: 
  262 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:61527788|260|a
  Available: 
  870970-basis:61527788|980|a
 8. Digitale forskningsmetoder

  • Bog
  19.6107 DIG

  Digitale forskningsmetoder

  2021
  1. utgave
  Summary: Digitale forskningsmetoder gir en introduksjon til ulike strategier for å samle samfunnsvitenskapelige data ved bruk av digitale hjelpemidler. Boken skiller mellom forskningsdesign hvor innhold på internett og sosiale medier brukes som sekundærdata (tekst, bilder og video som ikke er produsert for forskningsformål) og forskningsdesign hvor digitale plattformer og verktøy brukes til å skape primærdata (innsamling av data for forskningsformål). Sentrale temaer som behandles i boken er: Rekruttering av respondenter til spørreskjema via sosiale media Nettbaserte intervju Virtuell etnografi og visuelle metoder Stordata Forskningsetiske dilemma ved digitale forskningsmetoder Metodologiske utfordringer ved digitale forskningsmetoderBoken passer både for studenter og etablerte forskere som ønsker en innføring i samfunnsvitenskapelige digitale forskningsmetoder
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830190-katalog:133004033|980|.
  Note: 
  Forord. - Introduksjon. - Internett og sosiale medier som sekundærdata. - ; Internett og sosiale medier som primærdata. - ; Bruk av sosiale medier i rekruttering av deltakere til forskningsprosjekter. - ; Stordata og åpne data i forskning. - ; Visuelle data, etnografi og digital historiefortelling. - ; Digitale intervju . - ; Forskningsetiske utfordringer ved digitale metoder. - Referanser. - Stikkord
  Original titel: 
  Digitale forskningsmetoder
  ISBN nr.: 
  9788202693930
  Omfang: 
  168 sider
  Udgiver: 
  Cappelen Damm Akademisk
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  830190-katalog:133004033|260|a
  Available: 
  830190-katalog:133004033|980|a
 9. Forskningsmetode for sundhedsprofessionelle

  • Bog
  Jesper Kjærgaard (f. 1981), Mette Juhl, Bente Appel Esbensen: Forskningsmetode for sundhedsprofessionelle
  61.4 FOR

  Forskningsmetode for sundhedsprofessionelle

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Der sigtes på at skærpe den studerendes videnskabelige tankegang med introduktion til både kvantitative og kvalitative metoder med mange illustrative eksempler fra klinikken. Henvender sig til studerende på de sundhedsfaglige professionsuddannelser, f.eks. sygeplejerske, jordemoder, fysio- og ergoterapeut, radiograf eller bioanalytiker
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61342001|980|.
  Bidrag af: 
  Bente Appel Esbensen
  Note: 
  Indhold: Forskning og forskningsperspektiver (Introduktion til forskning ; Videnskabsteoretiske nøglebegreber ; Forskningsetik og lovgivning) ; Kvantitativ forskning (Introduktion til kvantitativ forskning og epidemiologi ; Epidemiologiske studiedesign ; Teoretiske begreber i epidemiologien ; Statistiske begreber i epidemiologien) ; Kvalitativ forskning (Introduktion til kvalitativ forskning ; Tre kvalitative tilgange ; Datagenerering i kvalitativ forskning ; Analysestrategier ; Evaluering af kvalitative studier) ; Fra den videnskabelige viden til klinisk praksis (Sammenfattende studier ; Kliniske retningslinjer og evidens )
  ISBN nr.: 
  9788771188196
  Omfang: 
  255 sider
  Udgiver: 
  Frydenlund
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:61342001|260|a
  Available: 
  870970-basis:61342001|980|a
 10. Videnskabsteori og socialt arbejde : en grundbog

  • Bog
  38.401 VID

  Videnskabsteori og socialt arbejde : en grundbog

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  En indføring i, hvordan videnskabsteori kan anvendes inden for socialt arbejde i såvel projektskrivning som i det sociale arbejdes praksis. Bygger på forskningsprojekter, så læseren får indsigt i nutidige versioner af, hvordan videnskabsteoretiske overvejelser får betydning for refleksioner og erkendelse, der er forbundet med analyseprocesser.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39552256|980|.
  Bidrag af: 
  Michael Christensen (f. 1979-07-01)
  Note: 
  Indhold: Skabelse og anvendelse af videnskabelig viden / Nadja Holmgaard Lysen, Michael Christensen. Positivisme - fremstilling af evidens / Jacob Christensen. Kritisk realisme - de underliggende mekanismer og strukturer i samfundet / Stella Mia Sieling-Monas. Eksistentiel fænomenologi - den sansede verden / Casper Feilberg, Maria Appel Nissen. Hermeneutik - forståelse, fortolkning og mening / Michael Christensen. Interaktionisme - hvordan undersøger man mening i interaktion mellem mennesker / Mie Engen. Socialkonstruktivisme - kritisk refleksion og kampen om virkeligheden / Claus Brygger Jacobi. Socialkonstruktivisme - om hvordan sociale problemer bliver til / Anne Marie Villumsen, Rasmus Anker Rysgaard. Poststrukturalismer - forstyrrelser af fastlåste forståelser / Rikke Egaa Jørgensen, Charlotte Rosenberg. Science Technology Studies (STS) - de ikke-menneskelige aktører i socialt arbejde / Matilde Høybye-Mortensen
  ISBN nr.: 
  9788759335284
  Omfang: 
  252 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39552256|260|a
  Available: 
  870970-basis:39552256|980|a