term.subject="metodelære"

Præciser din søgning:

Emne
Forfatter
Materialetype
Sprog
Årstal
Kilde
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Forskningsmetoder i folkesundhedsvidenskab

  • Bog
  61.4 FOR

  Forskningsmetoder i folkesundhedsvidenskab

  2021
  6. udgave, 2. oplag (2022)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39035561|980|.
  Bidrag af: 
  Anja Marie Bornø Jensen, Signild Vallgårda, Anja Marie Bornø Jensen
  Note: 
  Indhold: Klaus Høyer: Hvad er teori, og hvordan forholder teori sig til metode?. Videnskabsteori og metode / Ivan Lind Christensen og Mette Nordahl Svendsen. Kvalitative interviews / Anja Marie Bornø Jensen, Iben Mundbjerg Gjødsbøl og Ivana Bogicevic. Feltarbejde og deltagerobservation / Tine Tjørnhøj-Thomsen, Susan Reynolds Whyte og Mette Terp Høybye. Participatoriske forskningsmetoder / Mette Kirstine Tørslev og Maria Kristiansen. Introduktion til diskursanalyse / Sniff Andersen Nexø og Søren Rud. Dorthe Brogård Kristensen: Fænomenologi - filosofi, metode og analytisk værktøj. Historiske analyser / Signild Vallgårda og Maria Olejaz. Signild Vallgårda: Sammenlignende undersøgelser. Den epidemiologiske forskningsmetode / Katrine Strandberg-Larsen og Mette Madsen. Mogens Grønvold: Spørgeskemaundersøgelser. Lisbeth B. Knudsen: Registerforskning. Interventionsforskning i en folkesundhedskontekst / Sarah Fredsted Villadsen, Ulla Christensen og Signe Smith Jervelund. Mixed methods / Maria Kristiansen og Anna Vera Jørring Pallesen. Formidling af kvalitative og kvantitative forskningsresultater / Anja Marie Bornø Jensen og Signe Smith Jervelund. Mette Hartlev: Udvalgte love og regler for forskning med mennesker. Hermeneutik : filiosofi, analyse og metode / Loa Kirstine Teglgaard Christensen og Nete Schwennesen. Videnskabs- og teknologistudier-STS / Henriette Langstrup og Sarah Wadmann
  ISBN nr.: 
  9788762820906
  Omfang: 
  479 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39035561|260|a
  Available: 
  870970-basis:39035561|980|a
 2. Analyse for pædagogstuderende

  • Bog
  37.01 JAC

  Analyse for pædagogstuderende

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Præsentation af forskningstilgange og teorier, som kan bruges til gennemførelse af analyser og eksempler fra den pædagogiske praksis på, hvordan de kan anvendes trin for trin
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39514982|980|.
  Note: 
  Indhold: Diskurs som begreb og metode - hvad tales der om, og hvordan tales der om det? ; Fænomenologisk analyse - hvordan oplever man en begivenhed? ; Kritisk realisme som analysemetode - at forklare verden ; Den narrative analyse - at finde betydninger over tid ; Affordance-baseret analysetilgang - samspillet mellem barn, omgivelser og udvikling
  ISBN nr.: 
  9788750056607
  Omfang: 
  135 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39514982|260|a
  Available: 
  870970-basis:39514982|980|a
 3. Forskningsmetode for sundhedsprofessionelle

  • Bog
  Jesper Kjærgaard (f. 1981), Mette Juhl, Bente Appel Esbensen: Forskningsmetode for sundhedsprofessionelle
  61.4 FOR

  Forskningsmetode for sundhedsprofessionelle

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Der sigtes på at skærpe den studerendes videnskabelige tankegang med introduktion til både kvantitative og kvalitative metoder med mange illustrative eksempler fra klinikken. Henvender sig til studerende på de sundhedsfaglige professionsuddannelser, f.eks. sygeplejerske, jordemoder, fysio- og ergoterapeut, radiograf eller bioanalytiker
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61342001|980|.
  Bidrag af: 
  Bente Appel Esbensen
  Note: 
  Indhold: Forskning og forskningsperspektiver (Introduktion til forskning ; Videnskabsteoretiske nøglebegreber ; Forskningsetik og lovgivning) ; Kvantitativ forskning (Introduktion til kvantitativ forskning og epidemiologi ; Epidemiologiske studiedesign ; Teoretiske begreber i epidemiologien ; Statistiske begreber i epidemiologien) ; Kvalitativ forskning (Introduktion til kvalitativ forskning ; Tre kvalitative tilgange ; Datagenerering i kvalitativ forskning ; Analysestrategier ; Evaluering af kvalitative studier) ; Fra den videnskabelige viden til klinisk praksis (Sammenfattende studier ; Kliniske retningslinjer og evidens )
  ISBN nr.: 
  9788771188196
  Omfang: 
  255 sider
  Udgiver: 
  Frydenlund
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:61342001|260|a
  Available: 
  870970-basis:61342001|980|a
 4. Fra metode til viden

  • Bog
  30.01 BAL

  Fra metode til viden

  2020
  1. oplag (2020)
  Hjælpeværktøj til den kvantitative del af den samfundsvidenskabelige metode for begyndere. Vigtig for forståelsen og bedømmelsen af indholdet i denne series bind 1 og 2
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48809286|980|.
  Bidrag af: 
  Afford
  ISBN nr.: 
  9788793709980
  Omfang: 
  244 sider
  Udgiver: 
  Afford, Trykværket
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:48809286|260|a
  Available: 
  870970-basis:48809286|980|a
 5. Retorik og metode

  • Bog
  : Retorik og metode
  80.8 RET

  Retorik og metode

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  En samlet fremstilling af metoder til arbejdet med retorisk kommunikation. Blandt de metoder, der behandles, er digital tekstanalyse, tænkehøjt-læsning, interviewstudier, aktionsforskning, etnografisk feltarbejde, digital issue mapping og nærlæsning. Metoderne placeres historisk og deres vigtigste antagelser fremlægges
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48809553|980|.
  Bidrag af: 
  Mette Bengtsson, Kristine Marie Berg, Stefan Iversen
  Note: 
  Indhold: Nærlæsning / Stefan Iversen og Lisa Storm Villadsen. Rasmus Rønlev: Tekstlig-intertekstlig analyse. Retorisk policyanalyse - studiet af politiske dokumenter som proces og produkt / Rasmus Kjærgaard Rasmussen og Sine Nørholm Just. Tænkehøjt-læsning / Mette Bengtsson og Elisabeth Hoff-Clausen. Skriftlig protokolanalyse / Jens E. Kjeldsen, Eirik Vatnøy og Ida Andersen. Jens E. Kjeldsen: Interviewstudier : forskningsinterview og fokusgrupper i retoriske receptionsstudier. Rebekka Lykke Nørremark: Digital issue mapping på tværs af medier og digitale platforme. Digital tekstanalyse : fjernlæsning / Louise Schou Therkildsen og Jon Viklund. Eksplorativ retorisk analyse af sociale medier / Eirik Vatnøy og Dawn Wheatley. Christina Matthiesen: Aktionsforskning. Julie Marie Isager: Etnografisk feltarbejde. Iben Brinch Jørgensen: Skrivning som metode
  ISBN nr.: 
  9788759335208
  Omfang: 
  307 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:48809553|260|a
  Available: 
  870970-basis:48809553|980|a
 6. Folkesundhedsvidenskab og epidemiologi

  • Bog
  : Folkesundhedsvidenskab og epidemiologi
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38431951|980|.
  Bidrag af: 
  Lotte Evron, Johanne Lind Rasmussen, Maria Kjøller Pedersen (f. 1983)
  Note: 
  Indhold: Folkesundhedsvidenskab (Sundhed og folkesundhed / Lene Povlsen. Folkesundhedsarbejde i et historisk perspektiv / Lene Povlsen. Sundhedsfremme og forebyggelse / Lotte Evron. Den demografiske udvikling og dens betydning for folkesundheden / Johanne Lind Rasmussen. Social ulighed i folkesundhed / Maria Kjøller Pedersen). Epidemiologi (Epidemiologiske analyser / Maria Kjøller Pedersen. Epidemiologiske design / Anne Vinther Schmidt. Kausalitet og fejlkilder i epidemiologisk forskning / Anne Vinther Schmidt) Søgning og kritisk læsning af epidemiologiske forskningsartikler (Litteratursøgning / Helen Grundtvig Kristensen. Opbygning og læsning af forskningsartikler / Lisbeth Villemoes Sørensen. Kritisk artikellæsning / Maria Kjøller Pedersen og Kamilla Holt. Analyse og kritisk artikellæsning af tværsnitsundersøgelse / Kamila Adellund Holt. Analyse og kritisk artikellæsning af randomiseret kontrolleret undersøgelse / Kamila Adellund Holt)
  ISBN nr.: 
  9788712060390
  Omfang: 
  300 sider
  Udgiver: 
  Gad
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38431951|260|a
  Available: 
  870970-basis:38431951|980|a
 7. Den skinbarlige virkelighed : vidensproduktion i samfundsvidenskaberne

  • Bog
  Ib Andersen (f. 1943): Den skinbarlige virkelighed : vidensproduktion i samfundsvidenskaberne
  30.01 AND

  Den skinbarlige virkelighed : vidensproduktion i samfundsvidenskaberne

  2019
  6. udgave, 1. oplag (2019)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:46862473|980|.
  Note: 
  Indhold: Introduktion og oversigt (Introduktion til samfundsvidenskabelige metoder ; Valg af samfundsvidenskabelige undersøgelsesmetoder) ; Forarbejde og planlægning (Problemformuleringen ; Det videre arbejde med problemformuleringen og undersøgelsen ; Valg af undersøgelsesdesign ; Praktisk organisering og styring af undersøgelsen) ; Indsamling, klargøring og bearbejdning (Hvordan får du adgang til data? ; Dataindsamlingsteknikker ; Spørgeteknikker ; Analyse og tolkning af data) ; Færdiggørelse - den endelige dokumentation (Om at komme i gang med skrivningen ; Rapportskrivning ; Formidling af undersøgelsesresultater ; Samfundsforskningens juridiske og etiske aspekter)
  ISBN nr.: 
  9788759329597
  Omfang: 
  347 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:46862473|260|a
  Available: 
  870970-basis:46862473|980|a
 8. Metodekogebogen : 130 analysemetoder fra humaniora og samfundsvidenskab

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:46108248|980|.
  Bidrag af: 
  Svend Skriver, Mie Femø Nielsen
  Note: 
  Indhold: Metoder til strategi- og virksomhedsanalyse ; Metoder til at analysere sociale systemer og kulturer ; Metoder til at analysere forløb, udvikling og forandring ; Metoder til at analysere adfærd ; Metoder til at analysere identitet ; Metoder til at analysere interaktion ; Metoder til at analysere større mængde data ; Metoder til at analysere tekst i kontekst ; Metoder til at analysere tekster ; Metoder til at dybdeanalysere tekster ; Metoder til at analysere billede, lyd og video ; Metoder til at analysere rum, sted og materialitet
  ISBN nr.: 
  9788793060814
  Omfang: 
  440 sider
  Udgiver: 
  U Press
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:46108248|260|a
  Available: 
  870970-basis:46108248|980|a
 9. Det magiske øjeblik : kvalitativ analyse skridt for skridt

  • Bog
  19.01 MAG

  Det magiske øjeblik : kvalitativ analyse skridt for skridt

  2019
  1. udgave, 2. oplag (2022)
  Indføring i forskellige kvalitative tilgange til at analysere empirisk materiale
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47009944|980|.
  ISBN nr.: 
  9788741268675
  Omfang: 
  138 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:47009944|260|a
  Available: 
  870970-basis:47009944|980|a
 10. Metoder i samfundsvidenskaberne

  • Bog
  : Metoder i samfundsvidenskaberne
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:46125703|980|.
  Bidrag af: 
  Catharina Juul Kristensen, M. Azhar Hussain
  Note: 
  Indhold: Problemformulering, projektdesign og forskningsetik (Samfundvidenskabelige metoder, hvad er det? / Catharina Juul Kristensen og M. Azhar Hussain. Udarbejdelse af problemstillinger og problemformuleringer i samfundsvidenskabelige universitetsopgaver / Ole Helby Petersen og Peter Triantafillou. Hvordan laver man en stærk analysestrategi / Mads Dagnis Jensen og Jon Kvist. Litteratur- og informationssøgning i samfundsvidenskaberne / Mikkel Hvidtfeldt Andersen, Lars Jørgensen og Søren Davidsen. Catharina Juul Kristensen: Forskningsetik i samfundsvidenskaberne) ; Kvalitative metoder (Birgitte Poulsen: Semistrukturerede interviews. Hanne Warming: Narrative interviews. Bodil Damgaard: Fokusgrupper. Peter Triantafillou: Analyse af dokumenter og dokumentation. Computerbaseret dokumentanalyse / Jesper Dahl Kelstrup og Kennet Lynggaard. Yvonne Mørck: Feltstudiet. Catharina Juul Kristensen: Shadowing - observationer af enkeltpersoners praksis) ; Kvantitative metoder (Jørn Kjølseth Møller: Spørgeskemaet som metode til indsamling af egne data. Anders Ejrnæs: Sekundære data i komparative og tidsserieundersøgelser. Anders Chr. Hansen: Vækstanalyse af tidsserier - BNP, CO₂ og fattigdom. M. Azhar Hussain: Datapræsentation og fordelinger. Hypotesetests: chi-i-anden og T-testen / M. Azhar Hussain og Thomas Theis Nielsen. Thorkild Casse: Simpel lineær regressionsanalyse. Multipel lineær regressionsanalyse / Johannes K. Dreyer og M. Azhar Hussain) ; Andre tilgange (Birgit Jæger: Mixed methods. Nicole Thualagant: Kontekstualiserede casestudier. Line Engbo Gissel: Proces-sporing - process tracing. Flemming Juul Christiansen: Eksperimenter. Lisbet Christoffersen: Samfundsjuridisk metode. Thomas Theis Nielsen: Kort og kortlægning i socialvidenskaberne)
  ISBN nr.: 
  9788759330982
  Omfang: 
  431 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:46125703|260|a
  Available: 
  870970-basis:46125703|980|a