term.subject="motivation"

Præciser din søgning:

Emne
Forfatter
Materialetype
Sprog
Årstal
Kilde
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Selvbestemmelsesteorien : motivation, psykologiske behov og sociale kontekster

  • Bog
  13.16 RAV

  Selvbestemmelsesteorien : motivation, psykologiske behov og sociale kontekster

  2021
  1. udgave, 3. oplag (2022)
  Teoretisk og forskningsbaseret introduktion til selvbestemmelsesteorien (SDT)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38926098|980|.
  Note: 
  SDT: Self-determination theory, Indhold: En teori om menneskers motivation og trivsel ; Motiveret af stok og gulerod eller af interesse? ; Behov for autonomi, kompetence og samhørighed ; Mennesket som aktivt og integrerende, men sårbart ; Indoptagelse af kultur og kontekster ; Selvet som organismisk proces ; Tre miniteorier om årsager, mål og relationer ; Opdragelse, læring og identitetsudvikling ; Arbejdsliv, sundhed og samfund ; Følelsesliv og psykisk lidelse ; Behovsstøtte ; Hvordan når SDT-forksningen sine resultater? ; Kritik af SDT ; En model til centrale SDT-begreber ; Et forskningsprogram i udvikling ; Videre læsning
  ISBN nr.: 
  9788741274461
  Omfang: 
  422 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38926098|260|a
  Available: 
  870970-basis:38926098|980|a
 2. Kerneopgaven i krise : bliv konkret og spar på kræfterne

  • Bog
  35 SEN

  Kerneopgaven i krise : bliv konkret og spar på kræfterne

  2021
  1. udgave, 2. oplag (2021)
  "Vi har travlt - men ikke med kerneopgaven" anfører forfatter og foredragsholder Anders Seneca, der er er af Danmarks skarpeste hjerner på kerneopgaven. Ledere og andre interesserede får her hans bud på, hvordan kerneopgaven bliver konkret, så spildtid mindskes og trivsel øges på arbejdspladsen
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38763024|980|.
  ISBN nr.: 
  9788773390177
  Omfang: 
  143 sider
  Udgiver: 
  Grønningen 1
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38763024|260|a
  Available: 
  870970-basis:38763024|980|a
 3. Mennesket er motiveret : derfor er vores arbejde så meget mere end styring

  • Bog
  Dorthe Birkmose: Mennesket er motiveret : derfor er vores arbejde så meget mere end styring
  38.401 BIR

  Mennesket er motiveret : derfor er vores arbejde så meget mere end styring

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Et opgør med styring som megatrend! Diskussion af hvordan professionelle i hjælpearbejdet kan modvirke forråelse ved hjælp af perspektivskifte som metode. Gennemgang af tre forskellige paradigmer: det styrende, det følgende og det vejledende paradigme. Henvender sig til medarbejdere og ledere
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62184884|980|.
  Bidrag af: 
  Syddansk Universitet
  Note: 
  Indhold: Vi kan ikke have prøvet alt, og noget andet ville nok kunne hjælpe ; Motivation er parathed til handling ; Professionel hjælpekunst ; Blikket for usynlige vanskeligheder og mestringsstrategier ; Lewins forskning i styrende, vejledende og følgende ledelsesstile ; Det styrende paradigme som én mulighed ; Det følgende paradigme som et alternativ ; Det vejledende paradigme som en tredje mulighed ; Paradigmevalg som metode ; Styring som megatrend og forsvarsmekanisme ; Vi bør konsekvensberegne, inden vi tager styring ; Ledelse er så meget mere end styring
  ISBN nr.: 
  9788740833867
  Omfang: 
  348 sider
  Udgiver: 
  Syddansk Universitetsforlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:62184884|260|a
  Available: 
  870970-basis:62184884|980|a
 4. Unges motivation og læring : 12 eksperter om motivationskrisen i uddannelsessystemet

  • Bog
  37.364 UNG

  Unges motivation og læring : 12 eksperter om motivationskrisen i uddannelsessystemet

  2020
  2. udgave, 2. oplag (2021)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38393545|980|.
  Bidrag af: 
  Unges Lyst til Læring projekt, Noemi Katznelson, Niels Ulrik Sørensen, Knud Illeris
  Note: 
  Udgivet i forbindelse med projektet Unges Lyst til Læring, Indhold: Einar M. Skaalvik : de usynliggjorte fremskridt ; Noemi Katznelson og Mette Pless : motivation produceres i sammenhænge ; Carolyn Jackson : frygten for fiasko ; Harriet Bjerrum Nielsen : ram energien ; Diane Reay : effekten af test ; Knud Illeris : læringsmiljø skal skabes - motivation skal findes ; Gert Biesta : et opgør med nyttetænkningen ; Barbara Stauber : skolen må give svar på de unges spørgsmål ; Thomas Ziehe : tendenser i ungdomskulturen påvirker grundlæggende motivationsmønstre ; Mats Trondman : opbruddet i lærerautoriteten ; Katrin Hjort : personlig udvikling motiverer ; Ove Kaj Pedersen : 85 procent er en historisk succes
  ISBN nr.: 
  9788741277233
  Omfang: 
  303 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38393545|260|a
  Available: 
  870970-basis:38393545|980|a
 5. Ekspertise : Utvikling av kunnskap og ferdigheter

  • Bog
  60.13 EKS

  Ekspertise : Utvikling av kunnskap og ferdigheter

  2020
  1. udgave
  For å bli ekspert innenfor et område, enten det handler om praktiske ferdigheter, idrett, kunst eller kunnskap, er øving av stor betydning. Man trenger store mengder med øving og erfaring, men det i seg selv er ikke tilstrekkelig for å bli ekspert på et felt. Dette er et tema det finnes lite faglitteratur om. Denne boka tar for seg viktige faktorer for utvikling av ekspertkompetanse. Den omhandler læring, motivasjon, sosiale faktorer, utvikling, talent, motorikk og improvisasjon. Forfatterne drar veksler på psykologisk, pedagogisk og biologisk forskning. Boka inneholder også tekster skrevet av ekspertutøvere på ulike områder, hvor de beskriver hva som har vært viktige faktorer i deres utvikling.Boka retter seg mot bachelor- og masterstudenter innen pedagogikk, psykologi, idrett og lærerutdanning, men også andre fag der ferdighetsutvikling er sentralt
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830190-katalog:127068968|980|.
  Bidrag af: 
  Hermundur Sigmundsson
  ISBN nr.: 
  9788245032864
  Omfang: 
  162 sider
  Udgiver: 
  Fagbokforlaget
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  830190-katalog:127068968|260|a
  Available: 
  830190-katalog:127068968|980|a
 6. Motivation på arbejdspladsen : overblik, indblik og anvendelse

  • Bog
  60.136 HOL

  Motivation på arbejdspladsen : overblik, indblik og anvendelse

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Hvad er det, der motiverer os i vores arbejde? Der gives et overblik over, hvad forskningen ved om arbejdsmotivation. Formidling og diskussion af både de klassiske motivationsteorier, herunder f. eks. behaviorismen, behovsteorierne og rimelighedsteorierne, og en række nyere motivationsteorier såsom commitment, engagement og meningsfuldhed i arbejdet
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48269265|980|.
  Note: 
  På omslaget: En grundbog
  ISBN nr.: 
  9788750054795
  Omfang: 
  400 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:48269265|260|a
  Available: 
  870970-basis:48269265|980|a
 7. 12 snørklede stier : om unges veje mod arbejdslivet

  • Bog
  37.09 12

  12 snørklede stier : om unges veje mod arbejdslivet

  2020
  2. udgave, 1. oplag (2020)
  12 portrætter af unge med vidt forskellig baggrund og valg af uddannelse og job. Hvert portræt efterfølges af et sociologisk tema, som fx skoletræthed, studiejob, kreativitet, iværksætteri eller andre forhold og vilkår, som har præget den unge
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48501559|980|.
  ISBN nr.: 
  9788797183915
  Omfang: 
  186 sider
  Udgiver: 
  Bogskabet
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:48501559|260|a
  Available: 
  870970-basis:48501559|980|a
 8. Ungdom i udskolingen : nye organiseringer af skoleliv og elevtilblivelser

  • Bog
  37.363 UNG

  Ungdom i udskolingen : nye organiseringer af skoleliv og elevtilblivelser

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Mange elever i udskolingen har meget lidt lyst og motivation til at engagere sig i skolelivet. Denne bog dykker ned i denne problematik og analyserer på, om man ved at reorganisere skolehverdagens organisering og praksisser kan fremme lysten til at lære. For skoleledere, politikere samt udskolingens pædagogiske personale
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38501607|980|.
  Bidrag af: 
  Unge Pædagoger, Rikke Brown, Helene Falkenberg, Maj Sofie Rasmussen, René B. Christiansen
  Note: 
  Indhold: Rikke Brown: Grænsedragninger og fællesskaber i en linjeorganiseret udskoling. Helene Falkenberg: Skoleklassedannelsens (rytmiske) mikroprocesser. Maj Sofie Rasmussen: Når fritid også bliver skole - (dis)engagement og overskridende processer i en passionsbaseret udskoling
  ISBN nr.: 
  9788792914651
  Omfang: 
  122 sider
  Udgiver: 
  UP
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38501607|260|a
  Available: 
  870970-basis:38501607|980|a
 9. Mål der giver mening : motivation og differentiering i klassen

  • Bog
  Karen Engelund: Mål der giver mening : motivation og differentiering i klassen
  37.12 ENG

  Mål der giver mening : motivation og differentiering i klassen

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Præsentation af blomstermålsmetoden som er en metode til undervisningsdifferentiering og fastsættelse af læringsmål. Metoden tager udgangspunkt i den enkelte elev og i samarbejde med eleven
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47780632|980|.
  Note: 
  Indhold: Gider vi arbejde mere med mål? ; Den enkelte elevs forudsætninger ; Blomstermål som metode ; Blomstermål på alle klassetrin ; Blomstermålstimer i praksis ; Undgå begyndervanskeligheder ; Blomstermål differentierer ; Blomstermål sikrer medbestemmelse for eleven ; Blomstermål motiverer ; Elever med særlige forudsætninger ; Elevsamtaler og forældresamtaler ; Understøttende undervisning og lektiecafé ; Blomstermål i ti trin ; Overskud i undervisningen ; Opgaver til alle
  ISBN nr.: 
  9788750055006
  Omfang: 
  110 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:47780632|260|a
  Available: 
  870970-basis:47780632|980|a
 10. Har du svært ved at tage dig sammen? : hvorfor nogle har mere motivation end andre (og hvordan du kan få mere)

  • Tidsskriftsartikel

  Har du svært ved at tage dig sammen? : hvorfor nogle har mere motivation end andre (og hvordan du kan få mere)

  I: Zetland online, 2021-06-11,
  Mange døjer med motivationen efter coronakrisen. Men hvorfor har nogle så svært ved at komme op af sofaen, når andre får det til at se så nemt ud?
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:39357739|980|.
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Zetland online, 2021-06-11
  By: 
  870971-tsart:39357739|260|a
  Available: 
  870971-tsart:39357739|980|a