term.subject="multisygdom"

Præciser din søgning:

Emne
Forfatter
Materialetype
Sprog
Årstal
Kilde
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Social- og sundhedsassistenters refleksionskompetencer i primærsektor

  • Tidsskriftsartikel

  Social- og sundhedsassistenters refleksionskompetencer i primærsektor

  I: Uddannelsesnyt online, Årg. 32, nr. 2 (2021),
  En interviewundersøgelse med 20 social- og sundhedsassistenter (SSA) i primærsektor,hvor der ses et stigende antal borgere med multisygdom, viser at SSA'ers refleksionskompetencer spænder vidt, og det er svært at fastholde teoretisk viden, der begrunder handlinger i sygepleje. Evt. refleksion over problematiske situationer og dilemmaer fra praksis samt fokus på teoretisk viden kan understøtte SSA'er i udøvelse af sygepleje i primær sektor
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:39271796|980|.
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Uddannelsesnyt online, Årg. 32, nr. 2 (2021)
  By: 
  870971-tsart:39271796|260|a
  Available: 
  870971-tsart:39271796|980|a
 2. Træning som behandling til mennesker med multisygdom

  • Tidsskriftsartikel

  Træning som behandling til mennesker med multisygdom

  I: Fysioterapeuten, Årg. 103, nr. 2 (2021), S. 45-50
  Mennesker med multisygdom kan forbedre mental og fysisk sundhed ved at træne to til tre gange om ugen. Både aerob træning og styrketræning, eller en kombination af begge, kan forbedre sundheden uanset hvilke sygdomme, patienten måtte have
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:38994069|980|.
  Omfang: 
  S. 45-50
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Fysioterapeuten, Årg. 103, nr. 2 (2021)
  By: 
  870971-tsart:38994069|260|a
  Available: 
  870971-tsart:38994069|980|a
 3. Flere multisyge kalder på mere koordineret sygepleje

  • Tidsskriftsartikel

  Flere multisyge kalder på mere koordineret sygepleje

  I: Sygeplejersken, Årg. 120, nr. 14 (2020), S. 22-25
  En tredjedel af alle danskere lider af mere end én kronisk sygdom - og andelen vokser. Ny rapport fra Danske Regioner og en hvidbog fra Videnscenter for Multisygdom og Kronisk Sygdom peger på, at der mere end nogensinde er behov for, at sygeplejersker påtager sig den koordinerende rolle
  Serie: 
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:38766368|980|.
  Note: 
  I anledning af rapporten "Hvidbog om multisygdom - dokumentation af multisygdom i det danske samfund- fra silotænkning til sammenhæng"
  Omfang: 
  S. 22-25
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Sygeplejersken, Årg. 120, nr. 14 (2020)
  By: 
  870971-tsart:38766368|260|a
  Available: 
  870971-tsart:38766368|980|a
 4. Heterogenitet i multisygdomsdefinitionen : Hvilke konsekvenser kan det have?

  • Tidsskriftsartikel

  Heterogenitet i multisygdomsdefinitionen : Hvilke konsekvenser kan det have?

  I: Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund online, Årg. 17 , nr. 32 (2020),
  Interessen i forskning om multisygdom har været støt stigende de seneste år, men, trods denne interesse, er der fortsat ingen konsensus om, hvordan multisygdom skal defineres, og variationen i, hvordan multisygdom bliver defineret og brugt i den videnskabelige litteratur, er stor
  Serie: 
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:134282215|980|.
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund online, Årg. 17 , nr. 32 (2020)
  By: 
  870971-tsart:134282215|260|a
  Available: 
  870971-tsart:134282215|980|a
 5. Det, patienten ikke siger

  • Tidsskriftsartikel
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:47885698|980|.
  Omfang: 
  S. 167-173
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Månedsskrift for almen praksis, 2020 nr. 3
  By: 
  870971-tsart:47885698|260|a
  Available: 
  870971-tsart:47885698|980|a
 6. Multisygdom : pseudoepidemi og sølv-tsunami

  • Tidsskriftsartikel

  Multisygdom : pseudoepidemi og sølv-tsunami

  I: Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund online, Årg. 17 , nr. 32 (2020),
  Multisygdom har altid eksisteret, men blev desmaskeret af hyperspecialiseringen i sundhedsvæsnet, der har gjort denne gruppe af patienter til et problem, de ikke var tidligere
  Serie: 
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:134282428|980|.
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund online, Årg. 17 , nr. 32 (2020)
  By: 
  870971-tsart:134282428|260|a
  Available: 
  870971-tsart:134282428|980|a
 7. Hvidbog om multisygdom : dokumentation af multisygdom i det danske samfund : fra silotænkning til sammenhæng

  • Bog
  61.6 HVI

  Hvidbog om multisygdom : dokumentation af multisygdom i det danske samfund : fra silotænkning til sammenhæng

  2017
  1. udgave, 1. oplag (2017)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:53002986|980|.
  Bidrag af: 
  Anne Frølich, Frede Olesen (f. 1947), Inge Kristensen (f. 1967)
  Note: 
  Indhold: Søren Brostrøm: Multisygdom er en udfordring for både borger, sundhedsvæsen og samfund. Livet skal leves, mens man har det / Helle Høstrup og Alexandra Ryborg Jønsson. Finn Breinholt Larsen: Multisygdom - hvad er problemet?. Peter Vedsted: Social ulighed i multisygdom. Polyfarmaci ved multisygdom / Mikkel Bring Christensen og Hanne Rolighed Christensen. Primærsektoren og multisygdom / Karen Nørskov Toke og Mogens Vestergaard. Multisyge i et regionalt perspektiv / Janet Samuel og Erik Jylling. Steen Rank Petersen: Er helhedsløsninger i kommunerne vejen frem?. Nye styringsformer i sundhedsvæsenet / Inge Kristensen med bidrag af Sidsel Vinge ... et al. Multisygdom : hvad gør de i andre sundhedssystemer? / Michaela Schiøtz og Anne Frølich. Den politiske arena for multisygdom / Christian Harsløf ... et al. Kjeld Møller Pedersen: Omkostninger og multisygdom. Jakob E. Bardram: Big Data hvor N=1. Et nyt Kaiser-Permanente / Frede Olesen og Anne Frølich
  ISBN nr.: 
  9788792841520
  Omfang: 
  122 sider
  Udgiver: 
  Forlag1.dk
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:53002986|260|a
  Available: 
  870970-basis:53002986|980|a
 8. Mere hverdag i sundhedsvæsenet : Hverdagsliv og navigation i sundhedsvæsenet blandt mennesker med multisygdom

  • Tidsskriftsartikel

  Mere hverdag i sundhedsvæsenet : Hverdagsliv og navigation i sundhedsvæsenet blandt mennesker med multisygdom

  I: Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund online, Årg. 17 , nr. 32 (2020),
  Udforskning af hvordan kroniske sygdomme erfares og hvordan livet med multisygdom leves. Med udgangspunkt i multisyges perspektiver på deres hverdagsliv vises, hvorledes multisyge balancerer de mange behandlinger og anden pasning af sygdommene og hensyn og ønsker til hverdagslivet med arbejde, familie og andre sociale relationer
  Serie: 
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:134281502|980|.
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund online, Årg. 17 , nr. 32 (2020)
  By: 
  870971-tsart:134281502|260|a
  Available: 
  870971-tsart:134281502|980|a
 9. PROMs og livskvalitet : Hvordan måles livskvalitet hos mennesker med multisygdom?

  • Tidsskriftsartikel

  PROMs og livskvalitet : Hvordan måles livskvalitet hos mennesker med multisygdom?

  I: Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund online, Årg. 17 , nr. 32 (2020),
  Beskrivelse de udfordringer, der er opstået i det indledende arbejde, i bestræbelsen på at udvikle et nyt patient rapporteret outcome measure (PROM) for livskvalitet blandt patienter med multisygdom
  Serie: 
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:134281847|980|.
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund online, Årg. 17 , nr. 32 (2020)
  By: 
  870971-tsart:134281847|260|a
  Available: 
  870971-tsart:134281847|980|a
 10. Hjælp multisyge mennesker til bedre egenomsorg

  • Tidsskriftsartikel

  Hjælp multisyge mennesker til bedre egenomsorg

  I: Fag & forskning, 2020, nr. 4, S. 70-74
  Begreber fra antropologien kan være nyttige, når sygeplejersker skal støtte kronisk, multisyge patienter i at mestre deres liv
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:38856693|980|.
  Omfang: 
  S. 70-74
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Fag & forskning, 2020, nr. 4
  By: 
  870971-tsart:38856693|260|a
  Available: 
  870971-tsart:38856693|980|a