term.subject="opgaveskrivning"

Præciser din søgning:

Emne
Forfatter
Materialetype
Sprog
Årstal
Kilde
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Fra tanke til tekst : en praktisk guide til skrivehåndværket

  • Bog
  Mikkel Hvid: Fra tanke til tekst : en praktisk guide til skrivehåndværket
  19.1 HVI

  Fra tanke til tekst : en praktisk guide til skrivehåndværket

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61796193|980|.
  ISBN nr.: 
  9788759340080
  Omfang: 
  81 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:61796193|260|a
  Available: 
  870970-basis:61796193|980|a
 2. Kvalitative undersøgelser i læreruddannelsens BA-projekt : inspiration fra praksisnær skoleforskning

  • Bog
  : Kvalitative undersøgelser i læreruddannelsens BA-projekt : inspiration fra praksisnær skoleforskning
  37.17 KVA

  Kvalitative undersøgelser i læreruddannelsens BA-projekt : inspiration fra praksisnær skoleforskning

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Inspiration til hvordan man kan arbejde med at undersøge en lærerfaglig problemstilling til bachelorprojektet. Om hvordan undersøgelsesarbejdet med kvalitative metoder kan se ud i praksis. Med gennemgang af alt lige fra undersøgelsesprocessen og problemformulering til analyse af empiriske data. Henvender sig til lærerstuderende
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61375546|980|.
  Bidrag af: 
  Hanne Møller
  Note: 
  Indhold: Bachelorprojektet - en dør til et professionelt virke : en læsevejledning / Hanne Møller ... et al.. Indkredsning af lærerfaglige problemstillinger (Udspændthedsanalyser af litteratur og praksis / Sofie Sauzet. Lektionsstudier til problemformuleringsfasen / Hanne Møller, Charlotte Krog Skott. At spørge og at undersøge - med afsæt i interesse, viden og nysgerrighed / Kristine Kabel). Metodearbejde og produktion af data (Æstetisk inspirerede forskningsmetoder / Mathias Sune Berg, Helle Winther. Om at finde sin plads i klasserummet og samskabe data / Margit Eva Jensen. Metoder til at undersøge digitale teknologiers rolle i skolens praksis / Vibeke Schrøder. Udvikling og brug af observationsskemaer / Annette Søndergaard Gregersen). Analysearbejde (Visuelle etnografiske analysemetoder - fra filmoptagelser til skrevne analyser / Mads Middelboe Rehder, Thilde Emilie Møller. Analyse i flere lag - observation og interview / Sine Penthin Grumløse og Lotte Hedegaard-Sørensen. Analyser af mundtlig kommunikation / Marie Dahl Rasmussen)
  ISBN nr.: 
  9788759337431
  Omfang: 
  175 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:61375546|260|a
  Available: 
  870970-basis:61375546|980|a
 3. Videnskabelighed trin for trin : manual til udarbejdelse af universitetsopgaver på human-, samfunds- og sundhedsvidenskabeligt grundlag

  • Bog
  Vanessa Sonne-Ragans (f. 1969): Videnskabelighed trin for trin : manual til udarbejdelse af universitetsopgaver på human-, samfunds- og sundhedsvidenskabeligt grundlag
  19.1 SON

  Videnskabelighed trin for trin : manual til udarbejdelse af universitetsopgaver på human-, samfunds- og sundhedsvidenskabeligt grundlag

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  A til Z manual for universitetsstuderende til brug for udarbejdelse af selvstændige og bundne skriftlige opgaver på videnskabeligt niveau. Manualen anviser en retning for, hvordan studerende udvikler en løs idé til et færdigt videnskabeligt produkt. Henvender sig primært til universitetsstuderende, men kan også anvendes af undervisere som en struktur for et undervisningsforløb
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38831526|980|.
  Note: 
  Indhold: Den videnskabelige teori og dens mekanismer ; Den metodiske deduktion ; Den videnskabelige undersøgelse trin for trin ; Kvalifikationsrammen og forskning i metafaglighed
  ISBN nr.: 
  9788741279459
  Omfang: 
  134 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38831526|260|a
  Available: 
  870970-basis:38831526|980|a
 4. Skriv opgaver på læreruddannelsen : håndbog i akademisk skrivning og studieteknik

  • Bog
  Marianne Eskebæk Larsen: Skriv opgaver på læreruddannelsen : håndbog i akademisk skrivning og studieteknik
  37.17 SKR

  Skriv opgaver på læreruddannelsen : håndbog i akademisk skrivning og studieteknik

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Studiemetodisk værktøjsbog for lærerstuderende om at få det bedste udbytte af uddannelsen samt kunne skrive akademiske opgaver. Bogen er desuden yderst relevant for undervisere på læreruddannelsen, som skal undervise i studieteknik og akademisk skrivning
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48729789|980|.
  Note: 
  Indhold: Studieteknik og skriveproces (Fra elev til studerende ; Læsning af fagtekster ; Den gode skriveproces ; Sammen om at lære ; Sammen om at skrive) ; Fra ide til færdig opgave (Problemstilling og problemformulering ; Vejledning ; Informationssøgning og kildehåndtering ; Skriv akademisk ; Skriv metakommunikerende og få sammenhæng i din tekst ; Skriv med empiri ; Skriv med teori ; Skriv argumenterende ; Formalia i din opgave ; Skriv korrekt ; Den mundtlige eksamen ; Sådan bliver dine prøver og opgaver bedømt) ; Læreruddannelsens opgavegenrer (Opgavetyper på læreruddannelsen ; Dele af opgaver i læreruddannelsen ; Bachelorprojektet)
  ISBN nr.: 
  9788759332672
  Omfang: 
  226 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:48729789|260|a
  Available: 
  870970-basis:48729789|980|a
 5. Kort & godt om opgaveskrivning

  • Bog
  Annelise Dahlbæk: Kort & godt om opgaveskrivning
  19.1 DAH

  Kort & godt om opgaveskrivning

  2020
  1. udgave, 2. oplag (2022)
  Hvordan skriver man en akademisk opgave, så den lever op til kravene for en videnskabelig tekst?
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47597943|980|.
  Note: 
  Indhold: Hvorfor er opgaveskrivning vigtig? ; Hvad er opgaveskrivning? ; Hvad er en indledning? ; Hvad er en problemformulering? ; Hvad er metode? ; Hvad er teori- og begrebsafklaring? ; Hvad er en analyse? ; Hvad er en diskussion? ; Hvad er en konklusion? ; Hvad er en perspektivering? ; Hvad er referencer?
  ISBN nr.: 
  9788771587678
  Omfang: 
  141 sider
  Udgiver: 
  Dansk Psykologisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:47597943|260|a
  Available: 
  870970-basis:47597943|980|a
 6. Skriv opgaver på socialrådgiveruddannelsen : håndbog i akademisk skrivning og studieteknik

  • Bog
  Marianne Eskebæk Larsen: Skriv opgaver på socialrådgiveruddannelsen : håndbog i akademisk skrivning og studieteknik
  38.407 SKR

  Skriv opgaver på socialrådgiveruddannelsen : håndbog i akademisk skrivning og studieteknik

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Studiemetodisk værktøjsbog for socialrådgiverstuderende om at få det bedste udbytte af uddannelsen samt kunne skrive akademiske opgaver. Bogen er desuden yderst relevant for undervisere på socialrådgiveruddannelsen, som skal undervise i studieteknik og akademisk skrivning
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48895808|980|.
  Note: 
  Indhold: Studieteknik og skriveproces (Fra elev til studerende ; Læsning af fagtekster ; Den gode skriveproces ; Sammen om at lære ; Sammen om at skrive) ; Fra ide til færdig opgave (Problemstilling og problemformulering ; Vejledning ; Informationssøgning og kildehåndtering ; Skriv akademisk ; Skriv metakommunikerende og få sammenhæng i din tekst ; Skriv med empiri ; Skriv med teori ; Skriv argumenterende ; Litteratur og henvisninger ; Skriv korrekt ; Den mundtlige eksamen ; Sådan bliver dine prøver og opgaver bedømt) ; Socialrådgiveruddannelsens opgavegenrer (Skriftlige stedprøver ; Korte opgaver ; Bachelorprojektet)
  ISBN nr.: 
  9788759332665
  Omfang: 
  228 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:48895808|260|a
  Available: 
  870970-basis:48895808|980|a
 7. Genvej til opgaveskrivning

  • Bog
  Anne Holm Nyland: Genvej til opgaveskrivning
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39053365|980|.
  ISBN nr.: 
  9788799671427
  Omfang: 
  62 sider
  Udgiver: 
  KommuniCare
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39053365|260|a
  Available: 
  870970-basis:39053365|980|a
 8. Akademiske fraser til opgaver, projekter og artikler

  • Bog
  Lotte Rienecker, Anne Sofie Jakobsen, Peter Stray Jørgensen: Akademiske fraser til opgaver, projekter og artikler
  19.1 AKA

  Akademiske fraser til opgaver, projekter og artikler

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Præsentation og gennemgang af en stor samling akademiske fraser (formuleringer, vendinger og udtryk) i skemaer og lister, der kan bruges til at binde en teksts forskellige elementer sammen og hjælpe til med at formidle tekstens faglige indhold
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38371339|980|.
  Note: 
  Indhold: Introduktion og teori (Genre, videnskabelighed, elementer, træk og fraser) ; Frasesamling (Fraser til indledning ; Fraser til litteraturgennemgang ; Fraser til teori og begreber ; Fraser til metodeafsnit : metoder, empiri og fremgangsmåde ; Fraser til analyse og resultater ; Fraser til diskussion ; Fraser til konklusion ; Fraser til perspektivering ; Fraser på tværs af afsnit ; Fraser der fremhæver, eller som udtrykker forbehold ; Fraser i argumentation ; Fraser der refererer til kilder ; Fraser til henvisninger til tabeller, diagrammer, illustrationer m.m.)
  ISBN nr.: 
  9788759334843
  Omfang: 
  147 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38371339|260|a
  Available: 
  870970-basis:38371339|980|a
 9. Hippolytus og Dronningen

  • Tidsskriftsartikel

  Hippolytus og Dronningen

  I: Cut magazine online, 2021-06-20,
  Beskrivelse af den danske film, Dronningen (2019), og den græske tragedie, Hippolytus (428 f.v.t.), som lægger op til et samarbejde mellem mediefag og oldtidskundskab i forbindelse med SRP
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:61523103|980|.
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Cut magazine online, 2021-06-20
  By: 
  870971-tsart:61523103|260|a
  Available: 
  870971-tsart:61523103|980|a
 10. Hvad retter de? : nyindskrevne studerendes revision af universitetsopgaver

  • Tidsskriftsartikel

  Hvad retter de? : nyindskrevne studerendes revision af universitetsopgaver

  I: NyS online, Nr. 59 (2021),
  Undersøgelse af, hvad nyindskrevne studerende retter - og ikke retter - når de bliver instrueret i at læse korrektur på deres tekster
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:61380116|980|.
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, forskningsniveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  NyS online, Nr. 59 (2021)
  By: 
  870971-tsart:61380116|260|a
  Available: 
  870971-tsart:61380116|980|a