term.subject="pædagoger"

Præciser din søgning:

Emne
Forfatter
Materialetype
Sprog
Årstal
Kilde
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Pædagogiske ståsteder og bevægelser : på tværs af almen-, social- og specialpædagogik

  • Bog
  Bent Madsen (f. 1947): Pædagogiske ståsteder og bevægelser : på tværs af almen-, social- og specialpædagogik
  37.01 MAD

  Pædagogiske ståsteder og bevægelser : på tværs af almen-, social- og specialpædagogik

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Studiebog om pædagogers faglighed, som den kommer til udtryk i praksis på tværs af det pædagogiske arbejdsområde. For studerende på pædagoguddannelsen og pædagoger
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38837885|980|.
  Note: 
  Indhold: Pædagogik og verden ; Læring og dannelse ; Individualitet og fællesskab ; Inklusion og eksklusion ; Opdragelse og omsorg ; Udsathed og livsduelighed ; Lighed og ulighed ; Det almene og det særlige ; Forældreskab og professionsautoritet ; Interaktioner og relationer ; Viden og handling ; Profession og faglighed
  ISBN nr.: 
  9788741274911
  Omfang: 
  250 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38837885|260|a
  Available: 
  870970-basis:38837885|980|a
 2. Jura for pædagoger

  • Bog
  Mary Stisen: Jura for pædagoger
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61628452|980|.
  Note: 
  Indhold: Retskilder og metode ; Forvaltningsret ; Tværprofessionelt samarbejde omkring børn og unge ; Underretningspligten ; Børn og unge ; Erstatningsansvar ; Voksne med særlige behov ; Familieret
  ISBN nr.: 
  9788702341119
  Omfang: 
  215 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:61628452|260|a
  Available: 
  870970-basis:61628452|980|a
 3. Elevperspektiver

  • Bog
  37.363 ELE

  Elevperspektiver

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Denne antologi tager udgangspunkt i skoledagen set fra elevens perspektiv, for på den baggrund at forbedre elevernes skolegang. Bogen har relevans for lærere, lærerstuderende, skolepolitikere samt andre med engagement i grundskolen
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38821865|980|.
  Bidrag af: 
  Claus Munch Drejer, Micki Sonne Kaa Sunesen, Ditte Dalum Christoffersen
  Note: 
  Indhold: Hvad er elevperspektiver? (Claus Munch Drejer: Tre perspektiver på eleven. Søren Pjengaard: Fem forskellige elevperspektiver med konsekvenser for skolens praksis og dannelsesopgave. Kit Stender Petersen: Et børneetisk perspektiv : om solidaritet og opmærksomhed i arbejdet med børn og unge. Katrine Cecilie Weiland Willaa: Følelsesreglernes betydning for børns følelsesmæssige trivsel i indskolingen). Hvorfor er elevperspektiver væsentlige at medtænke i skolen som praksisform? (Tekla Canger: Fortællingens potentiale : unges perspektiver på marginalisering. Laila Colding Lagermann: Inddrag maraginaliserede unge som en del af løsningen - ikke blot som en del af problemet. Ditte Dalum Christoffersen: "Jeg kan ikke sidde stille". Louise Klinge: Børns perspektiver på relationen til deres lærere). Hvordan kan man arbejde med elevperspektiver i skolen (Micki Sonne Kaa Sunesen: Eleven som forsker. Suna Christensen: Klimastrejke som skoleudviklingsperspektiv. Pernille Rosenkilde: Inddragelse af elevperspektiver i en inkluderende praksis. Visual thinking strategies : at støtte elever i at sætte ord på det, de ser / Anne Zieler & Marie Abel Heise. Kedsomhed i skolen / Mette Marie Ledertoug & Nanna Paarup)
  ISBN nr.: 
  9788772047003
  Omfang: 
  221 sider
  Udgiver: 
  Klim
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38821865|260|a
  Available: 
  870970-basis:38821865|980|a
 4. Pissedårlig inklusion

  • Bog
  37.363 PIS

  Pissedårlig inklusion

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Er pissedårlig inklusion det samme som eksklusion? Nej, det mener bogens forfattere ikke, for begreberne udelukker ikke hinanden, men følges ad. Pissedårlig inklusion er bare et grimt udtryk for meget dårlig inklusion. For lærere og pædagoger
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39044943|980|.
  Bidrag af: 
  Jørn Bjerre (f. 1969), Alexander von Oettingen, Lars Hende Svenson
  Note: 
  Indhold: Susan Tetler: Hvordan inklusionsidealet bliver til pissedårlig inklusion. Jørn Bjerre: Opskriften på pissedårlig inklusion. Christina Holm Poulsen: Selv de bedste intentioner kan føre til pissedårlig inklusion. Janne Hedegaard Hansen: Inklusionens benspænd. Lars Hende Svenson: Den idealistiske embedsmand møder den pissedårlige inklusion. Alexander von Oettingen: Den katolske pige og den pissedårlige inklusion
  ISBN nr.: 
  9788702316469
  Omfang: 
  88 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39044943|260|a
  Available: 
  870970-basis:39044943|980|a
 5. Kørekort til kroppen : fundamentet til et godt børneliv : grundbog om motorik set i perspektiverne af læring, specialundervisning og social kompentenceudvikling

  • Bog
  61.265 KØR

  Kørekort til kroppen : fundamentet til et godt børneliv : grundbog om motorik set i perspektiverne af læring, specialundervisning og social kompentenceudvikling

  2021
  1. oplag (2021)
  Præsentation af teori og forskning om børns motorik, samt inspiration og eksempler på hvordan man kan træne børns motorik i daginstitutioner og folkeskoler
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61825134|980|.
  Bidrag af: 
  Kosmos Nationalt Videncenter, Sofie Koch, Børge Koch
  Note: 
  Indhold: Motorik og læring ; Barnets udvikling ; Hvad påvirker barnets motorik? ; Fra teori til praksis ; Skab bevægelsesglæde ; Inspiration til motoriktræning ; Redskabs- og træningsbaner ; Praksiseksempler
  ISBN nr.: 
  9788797111147
  Omfang: 
  139 sider
  Udgiver: 
  Det Nationale Videncenter Kosmos
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:61825134|260|a
  Available: 
  870970-basis:61825134|980|a
 6. Børns sprogtilegnelse : sproglig udvikling hos danske børn i alderen 0-6 år

  • Bog
  : Børns sprogtilegnelse : sproglig udvikling hos danske børn i alderen 0-6 år
  13.15 BØR

  Børns sprogtilegnelse : sproglig udvikling hos danske børn i alderen 0-6 år

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Formålet er at give praktikere og studerende, der arbejder med småbørn forskningsbaseret viden om, hvilke faktorer der påvirker sprogtilegnelse, og at vise, hvordan indsigterne fra den danske og internationale forskning kan anvendes i den praktiske hverdag med børnene. Bogen giver en samlet indføring i børns sprogtilegnelse og børns sproglige udvikling som en integreret del af deres kognitive og sociale udvikling
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61587748|980|.
  Bidrag af: 
  Laila Kjærbæk, Ditte Boeg Thomsen, Flemming B. Olsen
  Note: 
  Indhold: Børns sprogtilegnelse / Laila Kjærbæk, Ditte Boeg Thomsen. Fonologisk udvikling / Marit C. Clausen, Fabio Trecca. Ordtilegnelse / Mads Nielsen, Ditte Boeg Thomsen. Grammatisk udvikling / Laila Kjærbæk. Sprog, sansning og tanke : kognitive og neurologiske aspekter af sprogtilegnelse / Ditte Boeg Thomsen. Kommunikativ udvikling og pragmatiske færdigheder / Ditte Boeg Thomsen, Mads Nielsen. To- og flersprogede børn / Signe Klok Jensen, Laila Kjærbæk. Børn, der stammer / Bjarne Dammsbo. Sprogudvikling hos børn med høretab / Annette Esbensen. Sprogudvikling hos børn med udviklingsmæssige sprogforstyrrelser / Rikke Vang Christensen. Sprogudvikling / Cecilia Brynskov. Sprogtestning / Holger Juul, Anne Steenberg Gellert, Kikki Førsteliin Andersen. Sprogmiljø i dagtilbud / Laila Kjærbæk
  ISBN nr.: 
  9788772163932
  Omfang: 
  376 sider
  Udgiver: 
  Frydenlund
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:61587748|260|a
  Available: 
  870970-basis:61587748|980|a
 7. Forstå PDA hos børn : en vejledning om ekstrem kravundgåelse til forældre og fagfolk

  • Bog
  61.645 FOR

  Forstå PDA hos børn : en vejledning om ekstrem kravundgåelse til forældre og fagfolk

  2021
  1. udgave, 2. oplag (2021)
  Når gængs pædagogisk-psykologisk tilgang til børn og unge med autisme ikke fungerer, kan PDA - angstbetinget kravundgående adfærd - være forklaringen. PDA er en tillægsprofil til autismediagnosen, og bogen bringer ny viden, strategier og praktiske eksempler til forældre og barnets fagpersoner
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38611682|980|.
  Bidrag af: 
  Susanne Ove
  Note: 
  PDA: Pathological demand avoidance, Indhold: Hvad er PDA? ; Positiv taktik i hverdagen ; Om at leve med PDA ; Den optimale skolegang for et barn med PDA ; Hvordan børn med PDA kan opnå følelsesmæssig trivsel og selvindsigt ; Opsummering og spørgsmål om fremtiden
  Original titel: 
  Understanding pathological demand avoidance syndrome in children
  ISBN nr.: 
  9788772161945
  Omfang: 
  208 sider
  Udgiver: 
  Frydenlund
  Målgruppe: 
  alment niveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38611682|260|a
  Available: 
  870970-basis:38611682|980|a
 8. Læsning og skrivning i indskolingen : en differentieret praksis

  • Bog
  : Læsning og skrivning i indskolingen : en differentieret praksis
  37.14896 LÆS

  Læsning og skrivning i indskolingen : en differentieret praksis

  2021
  1. oplag (2021)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39135973|980|.
  Bidrag af: 
  Thomas Roed Heiden, Lone Nielsen (f. 1973), Birgit Orluf, Thomas Roed Heiden
  Note: 
  Indhold: Skriftsproglig udvikling i indskolingen / Lone Nielsen og Thomas Roed Heiden. Læsning og skrivning i et medialiseret samfund : at folde de multimodale vinger ud - 1. klasse fremstiller fagbøger om sommerfugle / Gitte Hjarnø og Lone Nielsen. Flersprogede elevers møde med udfordrende tekster / Gitte Hjarnø, Mette Skovdal og Birgit Orluf. Afdækning af skriftsproglig udvikling i 1. klasse / Pia Mortensen og Thomas Roed Heiden. Elever i og med vanskeligheder med læsning og skrivning i 1. klasse / Pia Mortensen og Thomas Roed Heiden. Ord der dur - at arbejde med fagtekster / Christa Berner Moe og Birgit Orluf. Louise Duus Skovbjerg: Stationsundervisning : en ramme for en differentieret skriftsprogsundervisning. Læsning og skrivning i før-SFOen / Mette Skovdal og Thomas Roed Heiden. At vælge læremidler - en del af lærerens professionskompetence : en model og spørgeramme til analyse af læremidler til den første sproftsprogsundervisning i dansk / Lone Nielsen og Birgit Orluf
  ISBN nr.: 
  9788793820173
  Omfang: 
  204 sider
  Udgiver: 
  KvaN
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39135973|260|a
  Available: 
  870970-basis:39135973|980|a
 9. Fra fravær til fællesskab : hvad kan skolen gøre?

  • Bog
  37.31 LUN

  Fra fravær til fællesskab : hvad kan skolen gøre?

  2021
  1. oplag (2021)
  Interessant og vigtig bog, der i forbindelse med elevers skolefravær, sætter fokus på skolens rolle og handlemuligheder i forhold til at nedbringe fraværet. Bogen henvender sig til alle skoleprofessionelle
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61473319|980|.
  Note: 
  Indhold: Fokus på fravær (Skolens fællesskab ; To ubekendte) ; Hvad er fravær? (Fraværskategorier ; Skolevægring ; Pjæk ; Tilbageholdelse ; Fra individ til relation og kultur ; Skoleeksklusion ; Fraværets forskellige former ; Et spørgsmål om erkendelsesteori) ; Børnenes fortællinger (At se med eleverne ; At lytte med eleverne ; Alexander ; Lea ; Sofie ; Når skoleoplevelser fører til fravær) ; Fra fravær til skoletrivsel (Forebyg fravær ; Forholdet til de voksne ; Forholdet til kammeraterne ; Mobning og ensomhed ; Forholdet til det faglige ; Kedsomhed ; Motivation og trivsel ; Elevengagement ; Skoletilhør) ; Skolekulturens betydning for fravær (Hvad er skolekultur? ; Tre forskellige skolekulturer ; Den aggressive skolekultur ; Den passive skolekultur ; Den proaktive skolekultur) ; Hvad kan skolen gøre? (Et fælles afsæt ; Håndtering af fravær ; Foldagers fem faser i håndtering af fravær ; Hurtig handling ; Forebyggelse af fravær ; Rettidige relevante indsatser ; At arbejde med skoletilhør) ; Samarbejde med forældre (En vigtig opgave ; Skoleledernes forpligtelser ; Fravær rammer familierne ; Relationen mellem skole og forældre ; Børn i skoletrivsel giver glade forældre ; Et responsivt forældresamarbejde ; Responsive kendetegn ; Et positivt forældresyn) ; Fra fravær til fællesskab (Det kan skolen gøre) ; Det videre arbejde (Ni opgaver)
  ISBN nr.: 
  9788772191638
  Omfang: 
  204 sider
  Udgiver: 
  Aarhus Universitetsforlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:61473319|260|a
  Available: 
  870970-basis:61473319|980|a
 10. Metodevalg i en dynamisk pædagogisk praksis

  • Bog
  37.2 RAS

  Metodevalg i en dynamisk pædagogisk praksis

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Gennem eksempler fra f.eks. miljøterapi, narrativ pædagogik og konsekvenspædagogik viser forfatteren at bevidst veksling mellem forskellige metoder giver mening i arbejdet med børn. Metoderne grupperes i tre grundlæggende måder at forholde sig til et barn på: alvidende, ikke-vidende og delvist vidende voksen. Tilgangen kan anvendes i forhold til alle børn, og bogen henvender sig til pædagogstuderende og pædagoger i praksis samt alle andre der beskæftiger sig med børn og unge
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39514346|980|.
  Note: 
  Hertil knytter sig: Lars Rasborg ; Spejling og jeg-støtte, Indholdsfortegnelse: Indledning (Enhedsmodellen - kort fortalt ; Enhedsmodellens betydning for praksis ; Ikke mit problem alene ; Læsevejledning) ; Teknisk indledning (Metoderne i enhedsmodellen ; Enhedsmodellens relevans ; Modellen og pædagogikbegreber ; Et bredt metodebegreb ; Børn, relationer og samfund ; Genre, sprog og begreber ; Bogens opbygning) ; Grundlaget for enhedsmodellen - En model, der rummer alle børn (Gruppe 1: Sunde børn ; Gruppe 2: Omsorgssvigtede børn ; Gruppe 3: Børn med psykiatriske diagnoser ; Sund, svigtet eller psykisk forstyrret) Grundlaget for enhedsmodellen - Fire antagelser om opdragelse (Antagelse 1 om demokratisk indstilling ; Antagelse 2 om sociale normer ; Antagelse 3 om omsorg ; Antagelse 4 om egenvilje og autoritær tilbøjelighed ; Sammenfatning) ; Grundlaget for enhedsmodellen - Almindelig pædagogik (Børn skal ændre sig ; Metoder i almindelig pædagogik ; Afgrænsning fra autoritær pædagogik ; De sociale normer er autoriteten) ; Enhedsmodellen - Dynamiske metodevalg (Cilia ; Alban) ; Enhedsmodellen - Enhedsmodellen - en vej til begrundede metodevalg (Modellen som praksisvejledning ; Elvira ; Bevægelser rundt i modellen ; Modellen som teoretisk konstruktion ; Videnspositionen adskiller metoderne ; Barnet påvirker metoden ; Modellen som analyseredskab) ; Enhedsmodellen - Temaer på tværs af metodegrupperne (Demokrati ; Den voksnes autoritet ; Merviden ; Mentalisering ; Kritik og ros ; Holdningen i jeg-støtte og almindelig pædagogik ; Spørgsmål og spejlinger ; Bivirkninger af spejling) ; Enhedsmodellen i praksis - Analyse af praksis (Gør vi det, vi tror, vi gør? ; Et udvalg af metoder ; Konkrete praksisbeskrivelser ; Analyseteknikken ; Erik Larsens miljøterapi ; Mentaliseringsbaseret miljøterapi ; Narrativ pædagogik ; Low arousal ; Tydeliggørende pædagogik (TEACCH) ; Konsekvenspædagogik ; Sammenfatning på tværs af koncepterne) ; Enhedsmodellen i praksis - Er der et fjerdevalg? ; Vej 1: Almindelig pædagogik med paradoksal effekt ; Vej 2: Autoritære metoder med paradoksaleffekt ; Vej 3: Psykoterapi ; Vej 4: Dyreassisteret støtte og behandling ; Vej 5: Medicinsk behandling ; Vej 6: Kost, kropsarbejde mv. ; Vej 7: Interventioner i samfundet ; Vej 8: Ingen forventning om udvikling) ;Enhedsmodellen i praksis - Relationer (Relationel metode ; Bidrag fra forskning i psykoterapi) ; Slutord (Paradoksaleffekter ; Barnets metoder)
  ISBN nr.: 
  9788750054986
  Omfang: 
  242 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39514346|260|a
  Available: 
  870970-basis:39514346|980|a