term.subject="pædagogisk arbejde"

Præciser din søgning:

Emne
Forfatter
Materialetype
Sprog
Årstal
Kilde
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Pissedårlig pædagogik

  • Bog
  37.21 PIS

  Pissedårlig pædagogik

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Debatbog der på humoristisk vis sætter fokus på den dårlige pædagogik og peger på konstruktive veje mod en bedre praksis
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38837869|980|.
  Bidrag af: 
  Trine Ankerstjerne, Trine Ankerstjerne, Alexander von Oettingen
  Note: 
  Indhold: Martin Bayer: Pissedårlig pædagog. Line Togsverd: Derfor kan vi ikke undvære "pissedårlig pædagogik". Rikke Smedegaard Hansen: Pissedårlig afmægtig pædagogik. Trine Ankerstjerne: Pissedårlig faglighed. Andreas Rasch-Christensen: Pissedårlige tidlige indsatser. Alexander von Oettingen: Pissedårlig leg
  ISBN nr.: 
  9788702311594
  Omfang: 
  88 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38837869|260|a
  Available: 
  870970-basis:38837869|980|a
 2. Kroppslig litterasitet

  • Bog
  37.24 OSN

  Kroppslig litterasitet

  2021
  1. utgave
  Boka bygger på teori om kroppslig litterasitet (physical literacy) fremmet av Margaret Whitehead, og gir en bred forståelse av hvilke muligheter som ligger i en bevissthet om kroppens potensialer. Forfatteren diskuterer hva som bør ligge i begrepet kroppslig litterasitet, og på hvilken måte dette kan være til nytte for lærere i barnehage og grunnskole
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38664921|980|.
  Note: 
  Indhold: Kroppslig litterasitet : filosofisk tilnærming og innhold ; Kroppsliggjøring : den kroppslige dimensjon ; Barnesyn og begrepsbruk i nasjonale planer ; Fra physical literacy til kroppslig litterasitet ; Danning i kroppslig litterasitet ; Kroppslig litterasitet: praktiske konsekvenser
  ISBN nr.: 
  9788245014655
  Omfang: 
  169 sider
  Udgiver: 
  Fagbokforlaget
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38664921|260|a
  Available: 
  870970-basis:38664921|980|a
 3. Pædagogen som forandringsagent : samskabelse og forandring i pædagogisk praksis

  • Bog
  37.01 PÆD

  Pædagogen som forandringsagent : samskabelse og forandring i pædagogisk praksis

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Om samskabelse som en pædagogisk tilgang, der kan udvikle og kvalificere praksis på de områder, hvor der er potentiale til det
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39557053|980|.
  Bidrag af: 
  Anni Stavnskær Pedersen, Maria Christina Behnke, Mads Thomsen (f. 1981-06-01)
  ISBN nr.: 
  9788750057895
  Omfang: 
  198 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39557053|260|a
  Available: 
  870970-basis:39557053|980|a
 4. Fremtidens klubtilbud : fritids- og ungdomspædagogik i teori og praksis

  • Bog
  37.26 FRE

  Fremtidens klubtilbud : fritids- og ungdomspædagogik i teori og praksis

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Gennem praksisnære eksempler fra både pædagoger og unge gives der et indblik i den betydning fritids- og ungdomsklubber i Danmark har i mange unges liv og der kastes lys over den særlige fritids- og ungdomspædagogik som bedrives. Henvender sig til klubpædagoger, -ledere og pædagogstuderende
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61391045|980|.
  Bidrag af: 
  Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund, Landsforeningen Ungdomsringen
  Note: 
  Indhold: Fritids- og ungdomspædagogik i et historisk perspektiv ; Hvordan kan vi forstå ungdommen? ; Den fritids- og ungdomspædagogiske opgave ; Dokumentationshistorier (Mentorforløb med de unge i fokus ; Klub i en corona-tid ; De første skridt modsystematisk ungeinvolvering ; Et unikt ung-til-ung-fællesskab) ; Systematik ; Nysgerrighed og eksperimentering ; Refleksion og sparring ; Ledelse af fritids- og ungdomspædagogisk faglighed ; Dokumentationshistorier (Med hesten som fælles tredje ; Pigerum med pædagogisk pondus ; Musikprojekt med store ambitioner ; En anderledes organisering af klubbens klubråd) ; Fællesskabsdannelse ; Relationsarbejde ; Trivsel og forebyggende arbejde ; Demokratisk dannelse ; Ung-til-ung som pædagogisk metode ; Yderligere nedslag i den fritids- og ungdomspædagogiske praksis) ; Dokumentationshistorier (Når trivselsarbejdet bliver sat i system ; "Det var i hvert fald sjovere end at sidde heroppe i skolen på sin flade røv" ; Rummet som pædagogisk medspiller ; Flertalsmisforståelser som pædagogisk omdrejningspunkt)
  ISBN nr.: 
  9788790742614
  Omfang: 
  257 sider
  Udgiver: 
  BUPL, Ungdomsringen
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:61391045|260|a
  Available: 
  870970-basis:61391045|980|a
 5. Pædagogiske ståsteder og bevægelser : på tværs af almen-, social- og specialpædagogik

  • Bog
  Bent Madsen (f. 1947): Pædagogiske ståsteder og bevægelser : på tværs af almen-, social- og specialpædagogik
  37.01 MAD

  Pædagogiske ståsteder og bevægelser : på tværs af almen-, social- og specialpædagogik

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Studiebog om pædagogers faglighed, som den kommer til udtryk i praksis på tværs af det pædagogiske arbejdsområde. For studerende på pædagoguddannelsen og pædagoger
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38837885|980|.
  Note: 
  Indhold: Pædagogik og verden ; Læring og dannelse ; Individualitet og fællesskab ; Inklusion og eksklusion ; Opdragelse og omsorg ; Udsathed og livsduelighed ; Lighed og ulighed ; Det almene og det særlige ; Forældreskab og professionsautoritet ; Interaktioner og relationer ; Viden og handling ; Profession og faglighed
  ISBN nr.: 
  9788741274911
  Omfang: 
  250 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38837885|260|a
  Available: 
  870970-basis:38837885|980|a
 6. Mentalisering i skolen

  • Bog
  13.43 MEN

  Mentalisering i skolen

  2021
  1. udgave, 2. oplag (2022)
  Denne praksisbog viser grundskolens pædagogiske personale, hvorledes de kan anvende mentalisering i deres pædagogiske virke til både at fremme elevernes menneskelige og faglige udvikling
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39152509|980|.
  Note: 
  Indhold: Teori - mentaliseringsteoriens grundbegreber i skolen ; Modeller - mentaliseringsmodeller anvendt i skolen ; Teori - anvendelse af mentaliseringsinterventioner for den enkelte elev ; Modeller - arbejdet med den enkelte elev ; Teori - mentalisering og gruppedynamikker i klassen ; Modeller - arbejdet med gruppedynamikker ; Teori - egen refleksion og egen regulering gennem STORM for fagprofessionelle ; Modeller - STORM for fagprofessionelle
  ISBN nr.: 
  9788741277769
  Omfang: 
  281 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39152509|260|a
  Available: 
  870970-basis:39152509|980|a
 7. Temaer og aktiviteter i dagtilbud

  • Bog
  : Temaer og aktiviteter i dagtilbud
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38831496|980|.
  Bidrag af: 
  Christian Aabro
  Note: 
  Indhold: Almenpædagogiske begreber (Karen Prins: Demokrati. Jan Jaap Rothuizen: Dannelse. Crisstina Munck: Udvikling. Tekla Canger: Mangfoldighed. Anette Boye Koch: Trivsel). Temaer i dagtilbud (Henriette Blomgren: Æstetik : skønhedsbobler, sensitive dialoger og samværsmodus. Musikken, barnet og fællesskabet / Mikkel Snorre Wilms Boysen, Frederik Kjær Zeuthen og Thomas Thorsen. Sisse Winther Oreskov: Kropslige og sansemæssige dimensioner. Tejs Møller: Natur, udeliv og bæredygtighed). Arbejde med pædagogiske mål (Johanne Marie Kirkeby: Læreplansarbejde. Louise Bruslund Pedersen: Evalueringsarbejde. Om kvalitet, kvalitetsvurdering og kvalitetsmåling / No Emil Sjöberg Kampmann og Anja Svejgaard Pors. Lena Basse: Sprogarbejde : at støtte sproget i hverdagen. Esben Kofod-Hannberg: Skoleparathedsarbejde
  ISBN nr.: 
  9788741279695
  Omfang: 
  296 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38831496|260|a
  Available: 
  870970-basis:38831496|980|a
 8. Pædagogik for bæredygtighed og science i dagtilbud

  • Bog
  37.21 PÆD

  Pædagogik for bæredygtighed og science i dagtilbud

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Giver en teoretisk og metodisk ramme, som kan hjælpe pædagogen til både at reflektere over og skabe konkrete pædagogiske forløb. En pædagogisk praksis, der kan bidrage til, at børnene bliver bevidste om naturfænomener, klima og miljøspørgsmål
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61612327|980|.
  Note: 
  Indhold: Bæredygtighed ; Baggrund for en pædagogik for bæredygtig udvikling ; De første skridt til en pædagogik for bæredygtighed ; Fører børns glæde ved natur også til engagement? ; Bæredygtig pædagogik med fokus på de 7 R'er ; Dannelse ; Enhed af bæredygtighed og science ; Træk ved et læringsmiljø for science og bæredygtighed ; Opmærksomhed, interesse, nysgerrighed og undren ; Leg og fantasi som omdrejningspunkt ; En pædagogisk praksis baseret på en legeverden om bæredygtighed og science
  ISBN nr.: 
  9788759339169
  Omfang: 
  137 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:61612327|260|a
  Available: 
  870970-basis:61612327|980|a
 9. Se eleven indefra : relationsarbejde og mentalisering i indskolingen og på mellemtrinnet

  • Bog
  Ida Brandtzæg, Stig Torsteinson, Guro Øiestad: Se eleven indefra : relationsarbejde og mentalisering i indskolingen og på mellemtrinnet
  13.43 SE

  Se eleven indefra : relationsarbejde og mentalisering i indskolingen og på mellemtrinnet

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Denne bog viser, hvorledes lærere med succes kan flytte fokus fra elevernes adfærd til bevæggrundene for adfærden og på den baggrund skabe trygge relationer og hensigtsmæssig adfærd. For lærere, lærerstuderende samt alle andre, der arbejder med børn
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38986554|980|.
  Bidrag af: 
  Sine Falk
  Note: 
  Indhold: Trygge elever i en relationsorienteret skole ; Hvad er tilknytningsteori, og hvorfor er det vigtigt i klasseværelset? ; Introduktion til Tryghedscirklen ; Se dig selv udefra ; At være sammen med eleverne ; Hvordan er man sammen med børn med forskelligt temperament? ; Utryghed - løsningen er at være sammen ; Om brud i kontakten og vigtigheden af reparation
  Original titel: 
  Se eleven innenfra
  ISBN nr.: 
  9788771605679
  Omfang: 
  165 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38986554|260|a
  Available: 
  870970-basis:38986554|980|a
 10. Småbørnspædagogik 1960-2020 : pædagogiske erindringer

  • Bog
  Stig Broström: Småbørnspædagogik 1960-2020 : pædagogiske erindringer
  37.21 BRO

  Småbørnspædagogik 1960-2020 : pædagogiske erindringer

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Om de forandringer som pædagogikken i Danmark har gennemgået i perioden 1960-2020, hvor daginstitutionerne har bevæget sig fra at være steder med forebyggende omsorg for de få, til dynamiske lege- og læringsmiljøer for langt de fleste børn
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38816926|980|.
  ISBN nr.: 
  9788772162812
  Omfang: 
  334 sider
  Udgiver: 
  Frydenlund
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38816926|260|a
  Available: 
  870970-basis:38816926|980|a