term.subject="palliativ indsats"

Præciser din søgning:

Emne
Forfatter
Materialetype
Sprog
Årstal
Kilde
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Palliation og rehabiliterende palliation

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39536854|980|.
  Bidrag af: 
  Heidi Bergenholtz, Ingeborg Ilkjær, Charlotte Fabricius Kragh, Jakob Eberhardt
  Note: 
  Indhold: Samfund og rammer (Rehabiliterende palliation til den livstruede patient og familie / af Karin B. Dieperink ... et al. ; Institutionelle rammer og vilkår for koordinering af rehabilitering og palliation / af Eva Jespersen ... et al. ; Heidi Bergenholtz: Den basale palliative indsats på hospitalet. Lisbet Due Madsen: Den specialiserede palliative indsats. Mette Raunkiær: Basal palliativ indsats i den primære sundhedstjeneste) ; Mennesker i palliation (Charlotte Fabricius Kragh: Patientperspektiv på palliation og rehabilitering. Pårørende til alvorligt syge mennesker i rehabiliterende og palliative forløb / af Camilla Bernild og Helle Wendner Vedsegaard ; Palliativ indsats til børn og unge / af Camilla Lykke ... et al.) ; Eksistentielle perspektiver i palliation (Ingeborg Ilkjær: Eksistentiel og åndelig omsorg i palliation. Rikke Vinter Hedensted: Sorg. Ingeborg Ilkjær: Døden. Birthe Ørskov: Etik i palliativ sygepleje) ; Profession (Marianne Spile: Klinisk beslutningstagen og lederskab i tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. Læringsperspektiver på palliation / af Charlotte Fabricius Kragh og Jesper Grud Rasmussen)
  ISBN nr.: 
  9788712059011
  Omfang: 
  330 sider
  Udgiver: 
  Gad
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39536854|260|a
  Available: 
  870970-basis:39536854|980|a
 2. Ergoterapi og fysioterapi i den palliative praksis

  • Bog
  61.54 ERG

  Ergoterapi og fysioterapi i den palliative praksis

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Den første danske lærebog om emnet, og da ergo- og fysioterapeuter i dag udgør en væsentlig del af den tværfaglige palliative indsats i Danmark, er det vigtigt med en bog om emnet. Intentionen er, at den skal være informativ, praksisrelevant og give mulighed for refleksion over egen praksis.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61341994|980|.
  Bidrag af: 
  Gunn Ammitzbøll, Line Lindahl-Jacobsen, Dorthe Varning Poulsen
  Note: 
  Indhold: Udviklingen inden for terapeutisk palliation / Line Lindahl-Jacobsen, Dorthe Varning Poulsen. Organisering og kompetencer i den palliative indsats / Mette Falk, Tenna Askjær. Rehabilitering og palliation / Jette Thuesen, Eva Jespersen. Mødet med den palliative borger / Hannah Holt Bentz, Karen Dahl Mejlstrup. Fysioterapeutisk undersøgelse og målsætning / Karen Hjerrild Andreasson, Gunn Ammitzbøll. Ergoterapeutisk undersøgelse og målsætning / Eva Ejlersen Wæhrens, Kristina Tomra Nielsen. Patient- og pårørendeinddragelse i palliative forløb / Louise Søgaard Hansen, Louise Rosholm. Fortællinger fra det tværfaglige samarbejde i den palliative indsats / Malene Laursen. Ergoterapeutisk intervention, opfølgning og evaluering / Maria Bensen Joensen, Gitte Johannesen, Anja Weirsøe Dynesen. Fysioterapeutisk behandling, intervention og opfølgning / Gunn Ammitzbøll, Karen Hjerrild Andreasson. Velfærdsteknologi til mennesker, der lever med en livstruende sygdom / Naja Benigna Kruse, Marc Sampedro Pilegaard. Værdig afslutning på livet for mennesker på plejehjem og hospice / Mette Andresen, Dorthe Varning Poulsen. Kreative aktiviteter som en vej til glæde og livskvalitet / Elise Bromann Bukhave, Jennifer Creek. Naturmiljøers betydning for det mentale helbred / Shila Samuelsen, Dorthe Varning Poulsen. Aktivitetsvidenskabelige perspektiver på hverdagsliv og ergoterapeutisk brug af aktiviteter til mennesker med livstruende sygdom / Jesper Larsen Mærsk, Karen la Cour, Eva Ejlersen Wæhrens. Ødem og lymfødem hos den palliative patient / Kirsten Hedeager. Sårbare grupper og social ulighed i den palliative og rehabiliterende indsats til mennesker med livstruemde sygdomme / Jesper Mærsk, Charlotte Handberg. Etniske minoriteter - kulturmøder i den palliative indsats / Anne Vibeke Steffens, Mia Dahl Jensen. Palliation for børn og unge / Jakob Buchreitz, Anja Funch, Tine Busch Davidsen. Den terminale fase / Line Lindahl-Jacobsen, Dorte Mathiesen. Forventninger til fremtidens terapeuter i den palliative indsats / Dorthe Varning Poulsen, Line Lindahl Jacobsen
  ISBN nr.: 
  9788712061762
  Omfang: 
  252 sider
  Udgiver: 
  Gad
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:61341994|260|a
  Available: 
  870970-basis:61341994|980|a
 3. Livets afslutning : behandling, pleje og omsorg : en vejledning til plejepersonale, der arbejder med palliation

  • Bog
  61.7 NIE

  Livets afslutning : behandling, pleje og omsorg : en vejledning til plejepersonale, der arbejder med palliation

  2020
  4. udgave, 1. oplag (2020)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48875335|980|.
  Note: 
  Indhold: Hvordan er det at være gammel? ; Mål og indhold i palliation ; Når døden nærmer sig ; Fysiske symptomer og behandling ; Smerter ; Træthed/fatigue ; Gener fra mave-tarmkanalen ; Åndenød ; Psykiske symptomer og behandling ; Kommunikation ; Pårørende - statist eller medspiller ; Fokus på personalet ; Åndelig omsorg
  ISBN nr.: 
  9788741006666
  Omfang: 
  91 sider
  Udgiver: 
  Eksistensen
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:48875335|260|a
  Available: 
  870970-basis:48875335|980|a
 4. En krævende og givende proces - om tilblivelsen af nationale "Anbefalinger til kompetencer for musikterapeuter indenfor palliativ indsats"

  • Tidsskriftsartikel

  En krævende og givende proces - om tilblivelsen af nationale "Anbefalinger til kompetencer for musikterapeuter indenfor palliativ indsats"

  I: Dansk musikterapi, Årg. 18, nr. 1 (2021), S. 30-33
  Anbefalingerne blev udarbejdet med udgangspunkt i et skabelon fra andre faggrupper (læger, sygeplejersker, m.m) hvor der blev taget stilling til viden, og færdigheder og kompetencer indenfor de syv kompetenceroller faglig ekspert, professionel, sundhedsfremmer, kommunikator, samarbejder, leder/koordinator og akademiker/formidler
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:39164558|980|.
  Omfang: 
  S. 30-33
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Dansk musikterapi, Årg. 18, nr. 1 (2021)
  By: 
  870971-tsart:39164558|260|a
  Available: 
  870971-tsart:39164558|980|a
 5. Patienter med levercirrose savner tilbud om tidlig palliativ indsats

  • Tidsskriftsartikel

  Patienter med levercirrose savner tilbud om tidlig palliativ indsats

  I: Fag & Forskning, 2021, nr. 4, S. 42-47
  Sundhedsmyndighederne har gennem de senere år lagt op til, at den palliative indsats til patienter med livstruende sygdomme skal styrkes. Men virkeligheden er fortsat en anden for patienter med fremskreden levercirrose
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:62123443|980|.
  Omfang: 
  S. 42-47
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Fag & Forskning, 2021, nr. 4
  By: 
  870971-tsart:62123443|260|a
  Available: 
  870971-tsart:62123443|980|a
 6. Sykepleieres erfaringer med omsorg for pasienter i terminal fase på sykehjem - en litteraturstudie

  • Tidsskriftsartikel

  Sykepleieres erfaringer med omsorg for pasienter i terminal fase på sykehjem - en litteraturstudie

  I: Klinisk sygepleje, Årg. 35, nr. 4 (2021), S. 324-333
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:61998977|980|.
  Omfang: 
  S. 324-333
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Klinisk sygepleje, Årg. 35, nr. 4 (2021)
  By: 
  870971-tsart:61998977|260|a
  Available: 
  870971-tsart:61998977|980|a
 7. Sygeplejerskers oplevelse af at blive anmodet om eutanasi af patienter med livstruende sygdom. En systematisk matasyntese med metaaggregering

  • Tidsskriftsartikel

  Sygeplejerskers oplevelse af at blive anmodet om eutanasi af patienter med livstruende sygdom. En systematisk matasyntese med metaaggregering

  I: Klinisk sygepleje, Årg. 35, nr. 4 (2021), S. 260-288
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:61995722|980|.
  Omfang: 
  S. 260-288
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Klinisk sygepleje, Årg. 35, nr. 4 (2021)
  By: 
  870971-tsart:61995722|260|a
  Available: 
  870971-tsart:61995722|980|a
 8. Samtale om livets afslutning på hospitalet

  • Tidsskriftsartikel

  Samtale om livets afslutning på hospitalet

  I: Fag & forskning, 2021, nr. 1, S. 12-21
  End-of-Life-samtalen. Patienter og pårørende på hospitalet skal have tilbud om en systematisk samtale om livets afslutning. Men ingen skal tvinges til at deltage i den
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:39212498|980|.
  Omfang: 
  S. 12-21
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Fag & forskning, 2021, nr. 1
  By: 
  870971-tsart:39212498|260|a
  Available: 
  870971-tsart:39212498|980|a
 9. God kræftbehandling er også også god diagnostik, god rehabilitering og god palliation

  • Tidsskriftsartikel

  God kræftbehandling er også også god diagnostik, god rehabilitering og god palliation

  I: Dagens medicin, 2021, nr. 3, S. 50-51
  Der er behov for, at sundhedsvæsenet arbejder ud fra en national kvalitetsplan med fælles kvalitetsstandarder for hver enkelt del af kræftbehandlingen fra start til slut, uafhængigt af hvem der yder den sundhedsfaglige indsats
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:39002078|980|.
  Note: 
  I anledning af Kræftens Bekæmpelses kvalitetsrapport "Kvalitetsmonitorering af de kliniske kvalitetsdatabaser"
  Omfang: 
  S. 50-51
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Dagens medicin, 2021, nr. 3
  By: 
  870971-tsart:39002078|260|a
  Available: 
  870971-tsart:39002078|980|a
 10. Characteristics of patients reporting symptoms by open-ended questions in specialist palliative care

  • Tidsskriftsartikel

  Characteristics of patients reporting symptoms by open-ended questions in specialist palliative care

  I: Danish medical journal online, Vol. 68 nr. 8 (2021),
  Om brug af åbne spørgsmål for at afdække øvrige symptomer som f.eks. ødem, svimmelhed, hoste, m.m. hos patienter i palliativ pleje
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:61429506|980|.
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Danish medical journal online, Vol. 68 nr. 8 (2021)
  By: 
  870971-tsart:61429506|260|a
  Available: 
  870971-tsart:61429506|980|a