term.subject="psykiatri"

Præciser din søgning:

Emne
Forfatter
Materialetype
Sprog
Årstal
Kilde
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Praktisk psykiatri

  • Bog
  61.642 PRA

  Praktisk psykiatri

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38593552|980|.
  ISBN nr.: 
  9788762817036
  Omfang: 
  199 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38593552|260|a
  Available: 
  870970-basis:38593552|980|a
 2. Håndbog i sygepleje : psykiatri

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39239477|980|.
  Bidrag af: 
  Marina Wichmand Nielsen
  Note: 
  Indhold: Følelser og deres betydning ; Mødet med personen med psykiatrisk problemstilling ; Miljøterapi ; Den kognitive model ; Forstyrrelser i personlighedsstrukturen ; Selvskade ; Selvmordsrisiko ; Sygepleje til psykotiske personer ; Depression ; Mani ; Angst ; Rusmidler og afhængighed ; Delirium ; Vrede og aggression ; Tvangsforestillinger i psykiatrien ; Demens ; Recovery og tilbagefaldsforebyggelse
  ISBN nr.: 
  9788793590809
  Omfang: 
  196 sider
  Udgiver: 
  FADL
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39239477|260|a
  Available: 
  870970-basis:39239477|980|a
 3. Grundbog i klinisk psykiatrisk sygepleje

  • Bog
  : Grundbog i klinisk psykiatrisk sygepleje
  61.642 GRU

  Grundbog i klinisk psykiatrisk sygepleje

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38730738|980|.
  Bidrag af: 
  Frederik Alkier Gildberg
  Note: 
  Indhold: Hvad er psykiatri? (Introduktion ; Psykopatologi ; Dobbeltdiagnoser ; Observation af den psykiatriske patient ; Psykiatri og lovgivning ; Journalføring i den psykiatriske sygepleje ; Tvang ud fra et patientperspektiv ; Sygeplejerskens møde med fysisk og psykisk vold i psykiatrien) ; Psykiatrisk sygepleje ( Supervision af psykiatrisk sygepleje ; Relationel psykiatrisk sygepleje : et relationelt anliggende med terapeutisk sigte ; Patient- og pårørendeinddragelse i et politisk- og recoveryorienteret perspektiv ; Børne- og ungdomspsykiatri : et selvstændigt speciale) ; Psykiatriske sygeplejeteorier (En introduktion til personcentreret omsorg i psykiatrisk sygepleje ; Phil Barker : The Tidal Model : anvendelsesmuligheder i en klinisk hverdag ; Empowerment ; Mentaliseringsbaseret terapi ; Guidet Egen-Beslutning : en sygeplejefaglig metode ; Safewards ; Sanseintegration i relation til psykisk sygdom ; At skabe håb og drømme for en bedre fremtid! : er der anden karriere end den moralske for psykiatriske patienter ; Traumebevidst tilgang (TBT))
  ISBN nr.: 
  9788793590281
  Omfang: 
  428 sider
  Udgiver: 
  FADL
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38730738|260|a
  Available: 
  870970-basis:38730738|980|a
 4. Kort & godt om psykoterapi

  • Bog
  61.642 KOR

  Kort & godt om psykoterapi

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Bogen kommer rundt om alle de væsentlige aspekter ved psykoterapi. Den fortæller om de mest udbredte retninger, og om hvordan og hvorfor de virker. Den fortæller om psykoterapi ved forskellige psykiske lidelser, og den giver et overordnet indblik i den vigtige forskning bag psykoterapien og dens virkningsmekanismer
  Emner: 
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38921231|980|.
  Note: 
  Indhold: Hvad er psykoterapi? ; Forskellige terapiformer ; Fællesfaktorer i psykoterapi ; Psykoterapi ved specifikke lidelser ; Forskning ; Om at søge psykoterapi
  ISBN nr.: 
  9788771588446
  Omfang: 
  122 sider
  Udgiver: 
  Dansk Psykologisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38921231|260|a
  Available: 
  870970-basis:38921231|980|a
 5. Kognitiv adfærdsterapi på tværs : transdiagnostiske problemer og metoder

  • Bog
  61.642 KOG

  Kognitiv adfærdsterapi på tværs : transdiagnostiske problemer og metoder

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39045419|980|.
  Bidrag af: 
  Mikkel Arendt, Nicole K. Rosenberg
  ISBN nr.: 
  9788741277288
  Omfang: 
  508 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39045419|260|a
  Available: 
  870970-basis:39045419|980|a
 6. Recovery-orienterede praksisser - i velfærdsinstitutioner og civilsamfund

  • Bog
  : Recovery-orienterede praksisser - i velfærdsinstitutioner og civilsamfund
  61.642 REC

  Recovery-orienterede praksisser - i velfærdsinstitutioner og civilsamfund

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38727893|980|.
  Bidrag af: 
  Jeppe Oute, Kim Jørgensen (f. 1965-07-03)
  Note: 
  Indhold: Recovery-bevægelsens rødder og rammebetingelser (Larry Davidson: Recovery-bevægelsens historiske og konceptuelle rødder. Recovery i den nordiske velfærdsstat - accept, tilpasning eller oprør? / Pernille Mørch Jensen, Bengt Karlsson og Marit Borg. Recoverykapital og kapabiliteter / Otta Ness et. al.) ; Recovery-orienterede praksisser i psykiatriske velfærdsinstitutioner (Recovery i psykiatriske behandlingsinstitutioner og ideen om sygdomsindsigt / Mari Holen og Agnes Ringer. Mike Slade: Recovery-orienteringen i psykiske sundhedstjenester. Recovery + Åben Dialog = Relationel Recovery? / Bengt Karlsson og Marit Borg. Recovery og personer med dobbeltdiagnose - dilemmaer og muligheder / Eva Brekke og Morten Brodahl. Alain Topor: Hverdagens hjælpsomme praksis - hvordan kan professionelle bidrage til recovery-processen for mennesker med alvorlige psykiske problemer?) ; Recovery-orienterede praksisser i civilsamfundet (Sidsel Busch: Stemmehørerbevægelsen og recovery. "Hvis du opgiver håbet, opgiver du vel også livet" - håb, recovery og alt andet end trivialiteter / Knut Tore Sælør og Rose Marie Bank. Recovery og social inklusion / Lars Holmboe og Jesper Holst Seistrup. Kim Jørgensen: Recovery-orienteret arbejde i klinisk praksis - muligheder og udfordringer)
  ISBN nr.: 
  9788759335055
  Omfang: 
  231 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38727893|260|a
  Available: 
  870970-basis:38727893|980|a
 7. Den klassiske psykiatris historie : pioneren Harald Selmer og psykiatriens fødsel i Danmark

  • Bog
  99.4 SEL
  Selmer Harald

  Den klassiske psykiatris historie : pioneren Harald Selmer og psykiatriens fødsel i Danmark

  2021
  1. oplag (2021)
  Om hvor psykiatrien egentlig kommer fra, og hvilken rolle den danske psykiatris fader, lægen Harald Selmer, spillede for udviklingen af den organisation og behandlingskultur, der har præget dansk psykiatri helt frem til i dag
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38582712|980|.
  Note: 
  Indhold: Dansk psykiatris rødder ; Den danske psykiatridebat ; Lægernes indtog ; Pioneren Harald Selmer ; Anstalten ; Psykiatrisk behandling ; Arven efter Harald Selmer ; En ny videnskab ; Historiens betydning
  ISBN nr.: 
  9788772191119
  Omfang: 
  136 sider
  Udgiver: 
  Aarhus Universitetsforlag
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38582712|260|a
  Available: 
  870970-basis:38582712|980|a
 8. Hvordan krenkede barn blir syke voksne

  • Bog
  61.642 HVO

  Hvordan krenkede barn blir syke voksne

  2021
  4. utgave
  Om samspillet mellom de tre fenomenene kropp, erfaring og erfaringens betydning. Eller sagt på en annen måte, den handler om medisinens store dilemma: forholdet mellom den objektive, medisinske sannhet og pasientens subjektive erfaringer. Forfatterne opplever at klinisk praksis fortsatt ikke tar tilstrekkelig hensyn til dette samspillet. De spør seg om medisinfaget har den rette kunnskapen for å kunne behandle mennesker som har blitt syke av krenkelser
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39509911|980|.
  ISBN nr.: 
  9788215046891
  Omfang: 
  271 sider
  Udgiver: 
  Universitetsforlaget
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39509911|260|a
  Available: 
  870970-basis:39509911|980|a
 9. Tal og fakta om psykisk sygdom i Danmark

  • E-bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62643889|980|.
  Bidrag af: 
  Psykiatrifonden
  Note: 
  Erstatter: Tal til psyken, Indhold: Psykisk sygdom ; Forekomst af psykisk sygdom ; Kønsforskelle ; Indlæggelser og behandling ; Psykisk sundhed blandt minoritetsgrupper ; Psykisk sygdom og uddannelse ; Psykisk sygdom og tilknytning til arbejdsmarkedet ; Fysisk overdødelighed ved psykisk sygdom ; Omkostninger ved psykisk sygdom ; Behandling ; Recovery ; Tvang ; Børn og unge ; Risikofaktorer for udvikling af psykiske helbredsproblemer ; Stigma og tabu forbundet med psykisk sygdom ; Mediedækning af psykisk sygdom
  Omfang: 
  36 sider
  Udgiver: 
  PsykiatriFonden
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:62643889|260|a
  Available: 
  870970-basis:62643889|980|a
 10. Psykiatri og diagnoser : i forbrugerismens tidsalder

  • Bog
  René Rasmussen (f. 1954): Psykiatri og diagnoser : i forbrugerismens tidsalder
  61.642 RAS

  Psykiatri og diagnoser : i forbrugerismens tidsalder

  2020
  1. oplag (2020)
  Diskussion af hvad mental sundhed er, og hvad en psykisk diagnose betyder. Spørgsmål, der berører flere og flere i takt med at diagnosernes antal øges, da det kræver en diagnose for at kunne få en behandling i sundhedssystemet
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47831237|980|.
  Note: 
  Indhold: Rids af den mentale sundheds historie ; Sygdom og normalitet ; DSM - konsumerisme og videnskab ; Kognitiv terapi og social tilpasning ; ADHD ; Depression og lykke ; OCD
  ISBN nr.: 
  9788773783900
  Omfang: 
  167 sider
  Udgiver: 
  Politisk Revy
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:47831237|260|a
  Available: 
  870970-basis:47831237|980|a