term.subject="psykologi"

Præciser din søgning:

Emne
Forfatter
Materialetype
Sprog
Årstal
Kilde
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Selvbestemmelsesteorien : motivation, psykologiske behov og sociale kontekster

  • Bog
  Ib Ravn: Selvbestemmelsesteorien : motivation, psykologiske behov og sociale kontekster
  13.16 RAV

  Selvbestemmelsesteorien : motivation, psykologiske behov og sociale kontekster

  2021
  1. udgave, 3. oplag (2022)
  Teoretisk og forskningsbaseret introduktion til selvbestemmelsesteorien (SDT)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38926098|980|.
  Note: 
  SDT: Self-determination theory, Indhold: En teori om menneskers motivation og trivsel ; Motiveret af stok og gulerod eller af interesse? ; Behov for autonomi, kompetence og samhørighed ; Mennesket som aktivt og integrerende, men sårbart ; Indoptagelse af kultur og kontekster ; Selvet som organismisk proces ; Tre miniteorier om årsager, mål og relationer ; Opdragelse, læring og identitetsudvikling ; Arbejdsliv, sundhed og samfund ; Følelsesliv og psykisk lidelse ; Behovsstøtte ; Hvordan når SDT-forksningen sine resultater? ; Kritik af SDT ; En model til centrale SDT-begreber ; Et forskningsprogram i udvikling ; Videre læsning
  ISBN nr.: 
  9788741274461
  Omfang: 
  422 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38926098|260|a
  Available: 
  870970-basis:38926098|980|a
 2. Teori baggrund og faglige overvejelser om PAS-systemet : (Pædagogisk Analyse System)

  • Bog
  37.01 HIL

  Teori baggrund og faglige overvejelser om PAS-systemet : (Pædagogisk Analyse System)

  2021
  1. oplag (2021)
  En overordnet tilgang til PAS-vurderinger præsenteres. De psykologiske og filosofiske overvejelser og teorier som PAS (Pædagogisk Analyse System) er bygget på
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:134008865|980|.
  ISBN nr.: 
  9788790805418
  Omfang: 
  93 sider
  Udgiver: 
  Munkholm
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:134008865|260|a
  Available: 
  870970-basis:134008865|980|a
 3. Praktisk psykiatri

  • Bog
  61.642 PRA

  Praktisk psykiatri

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38593552|980|.
  ISBN nr.: 
  9788762817036
  Omfang: 
  199 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38593552|260|a
  Available: 
  870970-basis:38593552|980|a
 4. Kort & godt om psykoterapi

  • Bog
  61.642 KOR

  Kort & godt om psykoterapi

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Bogen kommer rundt om alle de væsentlige aspekter ved psykoterapi. Den fortæller om de mest udbredte retninger, og om hvordan og hvorfor de virker. Den fortæller om psykoterapi ved forskellige psykiske lidelser, og den giver et overordnet indblik i den vigtige forskning bag psykoterapien og dens virkningsmekanismer
  Emner: 
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38921231|980|.
  Note: 
  Indhold: Hvad er psykoterapi? ; Forskellige terapiformer ; Fællesfaktorer i psykoterapi ; Psykoterapi ved specifikke lidelser ; Forskning ; Om at søge psykoterapi
  ISBN nr.: 
  9788771588446
  Omfang: 
  122 sider
  Udgiver: 
  Dansk Psykologisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38921231|260|a
  Available: 
  870970-basis:38921231|980|a
 5. Gruppsykologi : om grupper, organisationer och ledarskap

  • Bog
  30.13 SVE

  Gruppsykologi : om grupper, organisationer och ledarskap

  2021
  7. uppl.
  Forlagsbeskrivelse: "Människan lever i grupper och grupper lever i människan. Inom såväl offentliga som affärsdrivande organisationer har vi i vår tid en stark (och ibland överoptimistisk) tro på ”gruppen” och dess möjligheter. Här ska viktiga beslut fattas och ett kvalificerat arbete utföras utifrån idén om den samlade kompetensens kraft och potential. För att detta ska vara möjligt räcker det inte med vackra ord och goda intentioner. I denna bok ges en systematisk genomgång av olika teoribildningar inom gruppsykologi och ledarskapsteori. Författaren flätar samman tidlös och aktuell kunskap från psykologi och pedagogik samt ledarskaps- och organisationsteori i en diskussion kring de möjligheter och dilemman som grupper, organisationer och dess ledare ställs inför. Den professionella och sociala kompetens som är nödvändig i moderna organisationer behandlas utförligt. "Gruppsykologi" har blivit en klassiker och är nu inne på sin sjunde upplaga. Boken skiljer sig från annan litteratur inom fältet genom att den integrerar kunskap om grupper, organisationer och ledarskap på ett heltäckande vis. Denna upplaga har genomgått en omfattande bearbetning och uppdatering. "
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830190-katalog:132028788|980|.
  ISBN nr.: 
  9789144140971
  Omfang: 
  325 s.
  Udgiver: 
  Studentlitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  830190-katalog:132028788|260|a
  Available: 
  830190-katalog:132028788|980|a
 6. Sundhedspsykologi i sygeplejen

  • Bog
  : Sundhedspsykologi i sygeplejen
  61.701 SUN

  Sundhedspsykologi i sygeplejen

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Bogen giver med afsæt i det praksisnære sygeplejestuderende, sygeplejersker og andre relevante sundhedsfaggrupper et indblik i centrale psykologiske teorier og faktorer, som er relevante for sygeplejepraksis
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61385223|980|.
  Bidrag af: 
  Steen Hundborg
  Note: 
  Indholdsfortegnelse: Teknologi og rollen som sundhedsprofessionel (Når sundhed og sundhedsadfærd kvantificeres og deles ; Når e-patienten møder sundhedssystemet ; Demokratiseringen af sundhedsinformation ; Konsultation og samtale med e-patienten ; Når e-patienten uddeler stjerner ; Udfordres professionalismen af teknologien?) ; Den biopsykosociale sundhedsmodel (Den biomedicinske sygdomsmodel ; Den biopsykosociale sygdomsmodel ; Common sense-modellen ; Locus of control ; Self-efficacy ; Selvdetermineringsteorien ; Coping ; Et møde mellem to forklaringsmodeller) ; Fra motivation til handling - livsstilsændringens psykologi (To psykologiske systemer påvirker adfærdsændringen ; Motivationens byggesten ; Fra motivation til handling - over tid ; Vaner ; Fristelser og cravings ; Selvkontrol ; Emotioners rolle ved spisning ; Omgivelsernes rolle ved kostændring) ; Den motiverende samtale (Den motiverende samtale i en sygeplejefaglig kontekst ; Hvorfor gør de ikke (bare), som vi siger? ; Den motiverende samtale ; Ånden i den motiverende samtale ; Metoden i den motiverende samtale) ; Tværkulturelt samarbejde (Krop og sjæl i eksil ; Sprogbarrierer og sygdomstolkning ; Den tolkede samtale ; Tværkulturel samskabelse ; Tværkulturelle værktøjer) ; Aldersforskelle: Den ændre patient (Alderisme ; Life script: Betydningen af, hvornår sygdommen rammer ; Ældre patienter ; Opmærksomhedspunkter i kommunikationen med ældre patienter ; Tips til kommunikation med ældre patienter) ; Rusmiddelproblematik i sygeplejerskens arbejde (Kriterier for afhængighed ; Medicin med misbrugspotentiale ; Abstinenssymptomer ; Sammenfald mellem rusmiddelrelaterede lidelser og andre psykiske lidelser ; Mødet med patienten ; Den længerevarende engagement i patienten) ; Angst og angstlidelser (Hvad er følelsen ; Fra hensigtsmæssig til patologisk frygt og angst ; Angstlidelserne ; Udredning og behandling af angstlidelser) ; Depression (Symptomatologi ; Årsagssammenhænge ; Depression i klinisk praksis) ; Kriser ved alvorlig sygdom (Den historiske udvikling af krisebegrebet ; Når patienter er i krise ; Hvordan støtter man en kriseramt patient? ; Når krisen udvikler sig bekymrende) ; Sorg (Hvad er sorg? ; Når sorgen bliver kompliceret ; Videreuddannelse i sorg) ; Den kroniske syge patient (Hvad er kroniske sygdom? ; Den medfølelsesbaserede tilgang til psykologi ; Hvordan reagerer vi på kronisk sygdom?) ; Køn (Køn og middellevetid ; Forekomst af sygdomme, miljø og livsstil ; Dødelighed ; Kønnenes strategi som patienter ; Køn og psykiske lidelser ; Mødet med mandlige og kvindelige patienter ; Opsamlende om adfærd og psykologi) ; Seksualitet (Nye tal på danskernes sexliv ; Seksualitetens funktion ; Skal sundhedsprofessionelle beskæftige sig med patienternes sexliv?) ; Smertepsykologi (Akut smerte og kronisk smerte ; Psykologiske mekanismer ved akutte hhv. kroniske smerter ; Kroniske smerter - en livsomvæltning og et samfundsproblem ; Den kroniske smertepatient ; Psykologiske følgevirkninger ; Vedligeholdende og forstærkende psykologiske faktorer ; At møde et menneske i smerte ; Intervention) ; Alvorligt syge og døende - den palliative indsats (Alvorligt syge døende patienter) ; Neuropsykologi - voksenområdet (Hvad er neuropsykologi? ; Hvad er en neuropsykolog? ; Den neuropsykologiske undersøgelse ; Neuropsykologisk rehabilitering ; Anosognosi - nedsat sygdomserkendelse ; Svære adfærdsforstyrrelser ; Neuropædagogik ; Angst ; Depression) ; Stress og stresshåndtering for sundhedspersonale (Hvad er stress? ; Hvordan påvirker stress helbredet? ; Måling af stress ; Hvor stort er problemet? ; Risikofaktorer ; Hvad beskytter mod stress? ; Stresshåndtering)
  ISBN nr.: 
  9788793810532
  Omfang: 
  406 sider
  Udgiver: 
  FADL
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:61385223|260|a
  Available: 
  870970-basis:61385223|980|a
 7. Klinisk neuropsykologi

  • Bog
  61.641 KLI

  Klinisk neuropsykologi

  2021
  2. udgave, 1. oplag (2021)
  Om neuorologiske og psykiatriske skader og sygdomme i hjernen og hvad disse betyder for menneskers tanker, følelser og intellektuelle færdigheder
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38500937|980|.
  Bidrag af: 
  Randi Starrfelt, Christian Gerlach (f. 1971-01-11), Anders Gade
  Note: 
  Indhold: Neuropsykologi: begrebernes og metodernes historie og udvikling / Christian Gerlach, Anders Gade og Randi Starrfelt. Symptomer og syndromer (Afasi / Lise Randrup Jensen og Palle Møller Pedersen. Aleksi og agrafi / Randi Starrfelt og Katrine Sand. Visuelle perceptionsforstyrrelser og agnosi / Christian Gerlach, Lisbet Marstrand og Ro Julia Robotham. Christian Gerlach: Visuospatiale forstyrrelser ; Apraksi. Neglekt / Maria Nordfang, Palle Møller Pedersen og Asser Mikkel Hestbech. Palle Møller Pedersen: Anosognosi. Akalkuli / Christian Gerlach og Randi Starrfelt. Anders Gade: De kliniske amnesisyndromer ; Præfrontal kortex: forstyrrelser i eksekutive funktioner ; Orbital og medial præfrontal kortex: forstyrrelser i emotioner, værdier, selvet og social kognition ; Forstyrrelser i motivation og målrettet adfærd. Cerebellum / Anders Gade & Jette Kamp Johansen). Sygdomme (Jens Østergaard Riis: Traumatisk hjerneskade. Hjernerystelse / Mille Møller Thastum og Jens Østergaard Riis. Multipel sklerose / Lisbet Marstrand, Agnete Jønsson og Kim Rune Hansen. Palle Møller Pedersen: Apopleksi. Intrakranielle tumorer / Christina Malling Engelmann og Johanne Asperud Thomsen. Epilepsi / Annelise Smed og Kirsten Vinter. Alzheimers sygdom / Asmus Vogel og Jette Stokholm. Frontotemporal demens / Jette Stokholm og Asmus Vogel. Parkinsons sygdom og Lewy body demens / Malene Flensborg Damholdt og Kasper Jørgensen. Metaboliske, endokrine og andre systemiske sygdomme / Anders Gade og Gitte Moos Knudsen. Anders Gade: Hjernens infektionssygdomme. Skizofreniens neuropsykologi / Birgitte Fagerlund og Birte Glenthøj. Depression / Kamilla Miskowiak, Babara Ravnkilde og Anders Gade. Træthed ved erhvervet hjerneskade / Frederik Lehman Dornoville de la Cour og Anne Norup. Funktionelle lidelser / Mille Møller Thastum, Johanne Liv Agger og Per Fink. ADHD / Ann-Marie Low og Jens Richardt Møllegaard Jepsen. Obsessiv-kompulsiv tilstand, Tourette syndrom og andre forstyrrelser i OCD-spektret / Anders Gade og Camilla Funch Uhre). Rehabilitering (Gitte Wörtwein: Mekanismer ved generhvervelse af tabte funktioner efter hjerneskader. Neuropsykologisk rehabilitering / Annemarie Hilkjær Petersen og Birgitte Hysse Forchhammer. Pårørende efter erhvervet hjerneskade / Anne Norup og Rikke Kieffer-Kristensen). Grundlag og metoder (Erik Lykke Mortensen: Individuelle forskelle: psykiske egenskaber og neuropsykologi. Neuropsykologisk undersøgelsesmetode / Kasper Jørgensen og Kim Rune Hansen. T. Rune Nielsen: Tværkulturel neuropsykologisk undersøgelse. Billeddannelse og neuropsykologi / Christian Gerlach og Steen Gregers Hasselbalch. Palle Møller Pedersen: Metoder til effektforskning i rehabilitering. Anders Gade: Hånddominans og hemisfærespecialisering)
  ISBN nr.: 
  9788772162638
  Omfang: 
  630 sider
  Udgiver: 
  Frydenlund
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38500937|260|a
  Available: 
  870970-basis:38500937|980|a
 8. Kognitiv adfærdsterapi på tværs : transdiagnostiske problemer og metoder

  • Bog
  61.642 KOG

  Kognitiv adfærdsterapi på tværs : transdiagnostiske problemer og metoder

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39045419|980|.
  Bidrag af: 
  Mikkel Arendt, Nicole K. Rosenberg
  ISBN nr.: 
  9788741277288
  Omfang: 
  508 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39045419|260|a
  Available: 
  870970-basis:39045419|980|a
 9. Filosofi og etikk i skolen

  • Bog
  37.141 FIL

  Filosofi og etikk i skolen

  2021
  1. udgave
  Boken gir en innføring i noen av de mest sentrale europeiske filosofenes tanker om verden og mennesket, med hovedvekt på antikken. Den inneholder også en redegjørelse for etisk teori og nærhetsetikk, og har et eget kapittel om filosofiske temaer som sannhet, skjønnhet og rettferdighet.Filosofi og etikk i skolen er også en praktisk bok. Her forklares hvordan læreren kan lede filosofiske samtaler med elevene. Filosofisk samtale er en dialogisk praksis som er dypt forankret i humanistisk arv og tradisjon. Den skjerper elevenes kognitive evner og styrker innlevelsen i andres perspektiv. I samtalen oppdager elevene viktigheten av gode spørsmål og begrunnelser, noe som motvirker påståelighet og polarisering.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830190-katalog:132886326|980|.
  Note: 
  Indhold: Det politiske bakteppet. Filosofi. Filosofisk samtale. Etikk. Filosofiske temaer
  ISBN nr.: 
  9788202687625
  Omfang: 
  200 s.
  Udgiver: 
  Cappelen Damm Akademisk
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  830190-katalog:132886326|260|a
  Available: 
  830190-katalog:132886326|980|a
 10. Børns sprogtilegnelse : sproglig udvikling hos danske børn i alderen 0-6 år

  • Bog
  : Børns sprogtilegnelse : sproglig udvikling hos danske børn i alderen 0-6 år
  13.15 BØR

  Børns sprogtilegnelse : sproglig udvikling hos danske børn i alderen 0-6 år

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Formålet er at give praktikere og studerende, der arbejder med småbørn forskningsbaseret viden om, hvilke faktorer der påvirker sprogtilegnelse, og at vise, hvordan indsigterne fra den danske og internationale forskning kan anvendes i den praktiske hverdag med børnene. Bogen giver en samlet indføring i børns sprogtilegnelse og børns sproglige udvikling som en integreret del af deres kognitive og sociale udvikling
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61587748|980|.
  Bidrag af: 
  Laila Kjærbæk, Ditte Boeg Thomsen, Flemming B. Olsen
  Note: 
  Indhold: Børns sprogtilegnelse / Laila Kjærbæk, Ditte Boeg Thomsen. Fonologisk udvikling / Marit C. Clausen, Fabio Trecca. Ordtilegnelse / Mads Nielsen, Ditte Boeg Thomsen. Grammatisk udvikling / Laila Kjærbæk. Sprog, sansning og tanke : kognitive og neurologiske aspekter af sprogtilegnelse / Ditte Boeg Thomsen. Kommunikativ udvikling og pragmatiske færdigheder / Ditte Boeg Thomsen, Mads Nielsen. To- og flersprogede børn / Signe Klok Jensen, Laila Kjærbæk. Børn, der stammer / Bjarne Dammsbo. Sprogudvikling hos børn med høretab / Annette Esbensen. Sprogudvikling hos børn med udviklingsmæssige sprogforstyrrelser / Rikke Vang Christensen. Sprogudvikling / Cecilia Brynskov. Sprogtestning / Holger Juul, Anne Steenberg Gellert, Kikki Førsteliin Andersen. Sprogmiljø i dagtilbud / Laila Kjærbæk
  ISBN nr.: 
  9788772163932
  Omfang: 
  376 sider
  Udgiver: 
  Frydenlund
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:61587748|260|a
  Available: 
  870970-basis:61587748|980|a