term.subject="psykologisk teori"

Præciser din søgning:

Emne
Forfatter
Materialetype
Sprog
Årstal
Kilde
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Kort & godt om tilknytning

  • Bog
  Niels Peter Rygaard, Pernille Darling Rasmussen: Kort & godt om tilknytning
  13.43 KOR

  Kort & godt om tilknytning

  2021
  1. udgave, 2. oplag (2022)
  Kort og overskuelig gennemgang af teorien om tilknytning og tilknytningsforskning i praksis. Bogen henvender sig primært til studerende og fagprofessionelle indenfor det pædagogiske felt, der ønsker ny viden om området, men forældre kan også sagtens læse med
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61705392|980|.
  ISBN nr.: 
  9788771588408
  Omfang: 
  119 sider
  Udgiver: 
  Dansk Psykologisk Forlag
  Målgruppe: 
  alment niveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:61705392|260|a
  Available: 
  870970-basis:61705392|980|a
 2. Opvækst og psykisk udvikling : grundbog i udviklingspsykologiske teorier og perspektiver

  • Bog
  : Opvækst og psykisk udvikling : grundbog i udviklingspsykologiske teorier og perspektiver
  13.43 OPV

  Opvækst og psykisk udvikling : grundbog i udviklingspsykologiske teorier og perspektiver

  2019
  2. udgave, 1. oplag (2019)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:46680049|980|.
  Bidrag af: 
  Bjørn Nake, Lone Østerlind, Liv Mette Gulbrandsen
  Note: 
  Indhold: Liv Mette Gulbrandsen: Børn, opvækst og udvikling ; Urie Bronfenbrenner : en økologisk udviklingsmodel ; Kulturpsykologiske tilgange til børns udvikling. Grundbegreber i den klassiske psykoanalyse : normaludvikling og psykopatologi hos børn og unge / Geir Høstmark Nielsen og Per-Einar Binder. Selvet og relationerne : nyere psykoanalytiske perspektiver / Per-Einar Binder og Geir Høstmark Nielsen. Lars Smith: Tilknytning : teori og forskning. Bjørg Røed Hansen: Daniel Sterns udviklingsmodel. Jean Piaget : en konstruktivistisk teori om børns udvikling / Karsten Hundeide og Liv Mette Gulbrandsen. Lev Semenovitj Vygotskij og den kulturhistoriske psykologi / Jacob Klitmøller og Pernille Hviid. Karsten Hundeide: Diskurser, redskaber og kontrakter i børns udvikling : et kulturpsykologisk perspektiv. Sissel Reichelt: Systemteoretisk opfattelse af familier med børn. Jan Skjerve: Adfærdsterapi og adfærdsanalyse. Willy Tore Mørch: Træning af forældre til børn med adfærdsvanskeligheder
  Original titel: 
  Oppvekst og psykologisk utvikling
  ISBN nr.: 
  9788750053521
  Omfang: 
  429 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:46680049|260|a
  Available: 
  870970-basis:46680049|980|a
 3. Fra den Anden, de formodes at vide, til den Andens fald

  • Tidsskriftsartikel

  Fra den Anden, de formodes at vide, til den Andens fald

  I: Lamella online, Årg. 4, nr. 5 (2020),
  Fremstilling af en række teoretiske og tekniske facetter af overføringsrelationen med udgangspunkt i Lacans forståelse af "den Anden, der formodes at vide", som er den position, analysanden må placere analytikeren i, for at overføringen og dermed den analytiske behandling kan begynde
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:61373586|980|.
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Lamella online, Årg. 4, nr. 5 (2020)
  By: 
  870971-tsart:61373586|260|a
  Available: 
  870971-tsart:61373586|980|a
 4. Oppvekst og psykologisk utvikling

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830190-katalog:53469523|980|.
  Bidrag af: 
  Liv Mette Gulbrandsen
  Note: 
  På omslaget: Innføring i psykologiske perspektiver, Indhold: Liv Mette Gulbrandsen: Barn, oppvekst og utvikling ; Urie Bronfenbrenner : en økologisk utviklingsmodell ; Kulturpsykologiske tilnærminger til barns utvikling. Den klassiske psykoanalysens grunnbegreber : normalutvikling og psykopatologi hos barn og unge / Geir Høstmark Nielsen og Per-Einar Binder. Selvet og relasjonene : nyere psykoanalytiske perspektiv / Per-Einar Binder og Geir Høstmark Nielsen. Lars Smith: Tilknytning : teori og forskning. Bjørg Røed Hansen: Daniel Sterns utviklingsmodell. Jean Piaget : en konstruktivistisk teori om barns utvikling / Karsten Hundeide og Liv Mette Gulbrandsen. Jacob Klitmøller og Pernille Hviid: Liv Semenovitj Vygotskij og den kulturhistoriske psykologi. Karsten Hundeide: Diskurser, redskaper og kontrakter i barns utvikling : et kulturpsykologisk perspektiv. Sissel Reichelt og Rolf Sundet: Systemteoretisk forståelse av familier med barn. Jan Skjerve: Atferdsterapi og atferdsanalyse. Willy Tore Mørch: Opplæring av foreldre til barn med atferdsvansker
  ISBN nr.: 
  9788215026930
  Udgiver: 
  Universitetsforlaget
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  By: 
  830190-katalog:53469523|260|a
  Available: 
  830190-katalog:53469523|980|a
 5. Pædagogisk-psykologisk praksis : mellem psykometri, konsultation og inklusion

  • Bog
  37.31 PÆD

  Pædagogisk-psykologisk praksis : mellem psykometri, konsultation og inklusion

  2015
  1. udgave, 1. oplag (2015)
  Om hvordan psykologisk og pædagogisk-psykologisk viden kan omsættes til gavn for arbejdet med børn og unge, og hvordan en del af kritikken af pædagogisk-psykologisk praksis kan imødegås gennem større vægt på didaktiske kompetencer
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51616707|980|.
  Note: 
  Indhold: PPR's aktuelle situation (Hvad er pædagogisk-psykologisk praksis? ; Tilgange og metoder i pægagogisk-psykologisk praksis ; Inklusion som (ny) hovedgruppe i PPR ; Pægagogisk-psykologi - baggrundsfaktorer). Pædagogisk-psykologisk praksis (En pragmatisk-konsultativ tilgang ; Pægagogisk-psykologisk praksis - modsætningernes holdeplads ; Den pædagogiske psykolog som hverdagslivsforsker ; Innovative og kreative praksisformer i PPR ; PPR om PPR ; PPR's fortid, nutid og fremtid)
  ISBN nr.: 
  9788741256269
  Omfang: 
  284 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:51616707|260|a
  Available: 
  870970-basis:51616707|980|a
 6. Teori gør forskellen : analytiske strategier i kritisk psykologi

  • Tidsskriftsartikel

  Teori gør forskellen : analytiske strategier i kritisk psykologi

  I: Nordiske udkast, Årg. 45, nr. 2 (2017), S. 24-39
  Beskrivelse af analytiske udfordringer og strategier for kritisk psykologi ud fra en forståelse af kritisk psykologi fra subjektets standpunkt
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:46119401|980|.
  Omfang: 
  S. 24-39
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Nordiske udkast, Årg. 45, nr. 2 (2017)
  By: 
  870971-tsart:46119401|260|a
  Available: 
  870971-tsart:46119401|980|a
 7. Håbet og de unge mennesker

  • Tidsskriftsartikel

  Håbet og de unge mennesker

  I: Kognition & pædagogik, Årg. 25, nr. 95 (2015), S. 26-35
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:36468181|980|.
  Omfang: 
  S. 26-35
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Kognition & pædagogik, Årg. 25, nr. 95 (2015)
  By: 
  870971-tsart:36468181|260|a
  Available: 
  870971-tsart:36468181|980|a
 8. Livsduelighed handler om karakterdannelse

  • Tidsskriftsartikel

  Livsduelighed handler om karakterdannelse

  I: Kognition & pædagogik, Årg. 25, nr. 95 (2015), S. 36-46
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:36468203|980|.
  Omfang: 
  S. 36-46
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Kognition & pædagogik, Årg. 25, nr. 95 (2015)
  By: 
  870971-tsart:36468203|260|a
  Available: 
  870971-tsart:36468203|980|a
 9. Opdateret tænkning om positivitetskvotienter

  • Tidsskriftsartikel

  Opdateret tænkning om positivitetskvotienter

  I: Kognition & pædagogik, Årg. 25, nr. 95 (2015), S. 6-25
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:36468157|980|.
  Omfang: 
  S. 6-25
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Kognition & pædagogik, Årg. 25, nr. 95 (2015)
  By: 
  870971-tsart:36468157|260|a
  Available: 
  870971-tsart:36468157|980|a
 10. Resiliens i fremtiden - integrative metateoretiske bidrag

  • Tidsskriftsartikel
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:36959134|980|.
  Omfang: 
  S. 198-218, 303
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Psyke & logos, Årg. 36, nr. 2 (2015)
  By: 
  870971-tsart:36959134|260|a
  Available: 
  870971-tsart:36959134|980|a