term.subject="recovery"

Præciser din søgning:

Emne
Forfatter
Materialetype
Sprog
Årstal
Kilde
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Recovery-orienteret rehabilitering : re-orientering for mental sundhed

  • Bog
  38.7 BLI

  Recovery-orienteret rehabilitering : re-orientering for mental sundhed

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Bogen præsenterer 70 re-orienterende metoder, redskaber og tilgange til recovery-arbejdet med menneske med funktionsnedsættelse. Henvender sig til fagprofessionelle, sagsbehandlere og ledere på tværs af social- og sundhedsområdet
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61527788|980|.
  Note: 
  Indhold: Recovery-orientering ; Recovery-orientering: egne ord og narrativer ; Recovery-orientering : aktørens adgang til at blive mødt ressourcefokuseret ; Recovery-orientering : adgang til netværk og fællesskaber ; Recovery-orientering : empowerment og handlekraft ; Recovery-orientering : social retfærdighed ; Rehabilitering: det faglige afsæt ; Metatilgangen Åben Dialog ; Metametoden Feedback Informed Treatment (FIT)
  ISBN nr.: 
  9788762819863
  Omfang: 
  262 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:61527788|260|a
  Available: 
  870970-basis:61527788|980|a
 2. Recovery-orienterede praksisser - i velfærdsinstitutioner og civilsamfund

  • Bog
  61.642 REC

  Recovery-orienterede praksisser - i velfærdsinstitutioner og civilsamfund

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38727893|980|.
  Bidrag af: 
  Jeppe Oute, Kim Jørgensen (f. 1965-07-03)
  Note: 
  Indhold: Recovery-bevægelsens rødder og rammebetingelser (Larry Davidson: Recovery-bevægelsens historiske og konceptuelle rødder. Recovery i den nordiske velfærdsstat - accept, tilpasning eller oprør? / Pernille Mørch Jensen, Bengt Karlsson og Marit Borg. Recoverykapital og kapabiliteter / Otta Ness et. al.) ; Recovery-orienterede praksisser i psykiatriske velfærdsinstitutioner (Recovery i psykiatriske behandlingsinstitutioner og ideen om sygdomsindsigt / Mari Holen og Agnes Ringer. Mike Slade: Recovery-orienteringen i psykiske sundhedstjenester. Recovery + Åben Dialog = Relationel Recovery? / Bengt Karlsson og Marit Borg. Recovery og personer med dobbeltdiagnose - dilemmaer og muligheder / Eva Brekke og Morten Brodahl. Alain Topor: Hverdagens hjælpsomme praksis - hvordan kan professionelle bidrage til recovery-processen for mennesker med alvorlige psykiske problemer?) ; Recovery-orienterede praksisser i civilsamfundet (Sidsel Busch: Stemmehørerbevægelsen og recovery. "Hvis du opgiver håbet, opgiver du vel også livet" - håb, recovery og alt andet end trivialiteter / Knut Tore Sælør og Rose Marie Bank. Recovery og social inklusion / Lars Holmboe og Jesper Holst Seistrup. Kim Jørgensen: Recovery-orienteret arbejde i klinisk praksis - muligheder og udfordringer)
  ISBN nr.: 
  9788759335055
  Omfang: 
  231 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38727893|260|a
  Available: 
  870970-basis:38727893|980|a
 3. Fast-track discharge after elective cesarean section : PhD dissertation

  • Bog
  61.68 KRU

  Fast-track discharge after elective cesarean section : PhD dissertation

  2020
  1. oplag (2020)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830190-katalog:38312847|980|.
  Omfang: 
  Ca. 180 sider
  Udgiver: 
  Health, Aarhus University
  Målgruppe: 
  forskningsniveau, voksenmaterialer
  By: 
  830190-katalog:38312847|260|a
  Available: 
  830190-katalog:38312847|980|a
 4. Gi' stemmerne dit øre

  • Tidsskriftsartikel

  Gi' stemmerne dit øre

  I: Socialpædagogen, Årg. 78, nr. 5 (2021), S. 10-15
  Forsigtigt sat skønnes det, at mellem 2 og 6 pct. af befolkningen i et eller andet omfang hører stemmer. Mange opfatter stemmer som et symptom på alvorlig psykisk sygdom. Men faktisk viser forskning, at to ud af tre stemmerhørere ikke har problemer med at høre stemmer
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:39340135|980|.
  Omfang: 
  S. 10-15
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Socialpædagogen, Årg. 78, nr. 5 (2021)
  By: 
  870971-tsart:39340135|260|a
  Available: 
  870971-tsart:39340135|980|a
 5. Brugerstyrede indlæggelser : mellem "gammel" og "ny" psykiatri

  • Tidsskriftsartikel

  Brugerstyrede indlæggelser : mellem "gammel" og "ny" psykiatri

  I: Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund online, Årg. 18 , nr. 34 (2021),
  Brugerinddragelse er veletableret som ideal i psykiatrien og der er store forhåbninger til, at øget brugerinddragelse og inddragelse af brugeres hverdagsliv, vil føre til recovery
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:134357835|980|.
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund online, Årg. 18 , nr. 34 (2021)
  By: 
  870971-tsart:134357835|260|a
  Available: 
  870971-tsart:134357835|980|a
 6. Fællesskabets betydning i selvansvarliggørelsens tidsalder : om vinterjordbær, recovery og kollektivt (selv)ansvar i Japan

  • Tidsskriftsartikel

  Fællesskabets betydning i selvansvarliggørelsens tidsalder : om vinterjordbær, recovery og kollektivt (selv)ansvar i Japan

  I: Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund online, Årg. 18 , nr. 34 (2021),
  Artiklen tager udgangspunkt i recovery-tilgangens implicitte fordring om selvansvar ift. psykisk lidelse og problematiserer måden, hvorpå dette individualiseres som en del af arbejdet med recovery
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:134373784|980|.
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund online, Årg. 18 , nr. 34 (2021)
  By: 
  870971-tsart:134373784|260|a
  Available: 
  870971-tsart:134373784|980|a
 7. Forskønnede forbilleder i peer-support : om hvordan forsøget på at være "det gode eksempel" kan skabe urealistiske billeder af recovery i mental sundhed

  • Tidsskriftsartikel

  Forskønnede forbilleder i peer-support : om hvordan forsøget på at være "det gode eksempel" kan skabe urealistiske billeder af recovery i mental sundhed

  I: Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund online, Årg. 18 , nr. 35 (2021),
  Om et canadisk behandlingstilbud, et Clubhouse, der har til formål at hjælpe mennesker med psykisk sygdom tilbage til et normalt liv. Alligevel er afsættet for artiklen, at der er uoverensstemmelse mellem den givne organisations ønske om at opnå recovery ved at bruge de ansatte som peer-forbil-leder, og hvad der faktisk er den empiriske virkelighed
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:134379278|980|.
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund online, Årg. 18 , nr. 35 (2021)
  By: 
  870971-tsart:134379278|260|a
  Available: 
  870971-tsart:134379278|980|a
 8. Komplementær og alternativ behandling i socialpsykiatrien: Understøttes den personlige recovery?

  • Tidsskriftsartikel

  Komplementær og alternativ behandling i socialpsykiatrien: Understøttes den personlige recovery?

  I: Klinisk sygepleje, Årg. 35, nr. 2 (2021), S. 145-162
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:39575973|980|.
  Omfang: 
  S. 145-162
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Klinisk sygepleje, Årg. 35, nr. 2 (2021)
  By: 
  870971-tsart:39575973|260|a
  Available: 
  870971-tsart:39575973|980|a
 9. Brugerinddragelse i psykiatrien : professionel viden, ansvar og relationsarbejde i forandring

  • Tidsskriftsartikel

  Brugerinddragelse i psykiatrien : professionel viden, ansvar og relationsarbejde i forandring

  I: Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund online, Årg. 18 , nr. 34 (2021),
  Med paradigmet om brugerinddragelse forventes borgere i dag at påtage sig et ansvar for at styre, mestre og overvåge deres egen sundhed. Brugerinddragelse lægger derfor op til mere grundlæggende forandringer i relationen mellem borger og professionel, og udfordrer eksisterende videns- og ansvarshierarkier
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:134357673|980|.
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund online, Årg. 18 , nr. 34 (2021)
  By: 
  870971-tsart:134357673|260|a
  Available: 
  870971-tsart:134357673|980|a
 10. Kom Finn, vi går lige en tur

  • Tidsskriftsartikel

  Kom Finn, vi går lige en tur

  I: Ergoterapeuten, 2021, nr. 8, S. 34-41
  Specialkonsulent i Socialstyrelsen voksede op på børnehjem med mobning og usynligt misbrug
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:62100036|980|.
  Omfang: 
  S. 34-41
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Ergoterapeuten, 2021, nr. 8
  By: 
  870971-tsart:62100036|260|a
  Available: 
  870971-tsart:62100036|980|a