term.subject="samfund"

Præciser din søgning:

Emne
Forfatter
Materialetype
Sprog
Årstal
Kilde
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Utopier i arbejdslivet

  • Bog
  30.11 UTO

  Utopier i arbejdslivet

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Coronapandemiens nedlukning har medført ændrede arbejdsformer og har skabt en parathed til forandring. 10 indlæg fra arbejdslivsforskere ser på fremtidens arbejdsliv. For forskere og universitetsstuderende indenfor felterne sociologi og arbejdsmarked
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39512793|980|.
  Bidrag af: 
  Joachim Wrang, Mia Husted, Ditte Tofteng
  Note: 
  Indhold: Utopier i arbejdslivet : introduktion / Mia Husted, Ditte Tofteng. Det varme arbejde - og det kolde / Bertel Nygaard. Plads til pluralisme! En utopi for arbejdslivet / Svend Brinkmann. Borgerløn som arbejdssamfundets utopiske horisont / Erik Christensen. Utopien om at stjæle tiden tilbage / Mia Husted, Ditte Tofteng. Demokratiserende arbejdslivsforskning : kritisk analyse og utopisk horisont / Janne Gleerup, Birger Steen Nielsen. Anerkend at både Bente og Bent kan blive syge af deres arbejde / Malene Friis Andersen. Når Finansministeriet drømmer / Nanna Vaaben, Pia Böwadt, Rikke Pedersen. En utopi om resiliente organisationer og samfund / Claus Elmholdt, Kristian Dahl, Jonas Kroustrup. Lønarbejdets dystropi og den evige krise / Eskil Halberg. En verden uden arbejde / Derek Thomson
  ISBN nr.: 
  9788772042541
  Omfang: 
  256 sider
  Udgiver: 
  Klim
  Målgruppe: 
  alment niveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39512793|260|a
  Available: 
  870970-basis:39512793|980|a
 2. Når tro kommer på tværs : etiske dilemmaer mellem religion og samfund

  • Bog
  15 BIR

  Når tro kommer på tværs : etiske dilemmaer mellem religion og samfund

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Debatbog om etik og religiøs praksis med eksempler, perspektiver og argumenter fra en lang række af de dilemmaer, vi løber ind i, når troens standpunkter møder de etiske. Til samfundsinteresserede læsere
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38860844|980|.
  Bidrag af: 
  Lisbeth Elkjær Øland
  Note: 
  Indhold: Når tro kommer på tværs bliver etikken synlig ; Dilemmaer forbundet med seksualitet ; Dilemmaer i sundhedsvæsenet ; Dilemmaer forbundet med familie og børn ; Dilemmaer i sociale sammenhænge
  ISBN nr.: 
  9788772322131
  Omfang: 
  174 sider
  Udgiver: 
  Bibelselskabet
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38860844|260|a
  Available: 
  870970-basis:38860844|980|a
 3. Hvad skal vi med videnskaben?

  • Bog
  19.08 AND

  Hvad skal vi med videnskaben?

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Hvorfor er forskning og ny viden gennem videnskab vigtig? For læsere af videnskabslitteratur og dem med interesse for fx samfund og forskningsverdenen
  Serie: 
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38759477|980|.
  ISBN nr.: 
  9788793772182
  Omfang: 
  67 sider
  Udgiver: 
  Information
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38759477|260|a
  Available: 
  870970-basis:38759477|980|a
 4. Videnskab, teknologi og samfund : en introduktion til STS

  • Bog
  19.01 VID

  Videnskab, teknologi og samfund : en introduktion til STS

  2021
  1. udgave, 2. oplag (2022)
  Introduktion til videnskabs- og teknologistudier (STS), der er et internationalt forskningsfelt, som undersøger hvordan videnskab, samfund og teknologi samskabes
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38926446|980|.
  Bidrag af: 
  Stine Willum Adrian, Peter Danholt, Christopher Gad
  Note: 
  STS: Science technology studies, Indhold: Videnskabshistorie / Kristian Hvidtfelt Nielsen, Casper Andersen. Den sociale konstruktion af videnskabelig viden og teknologi / Lasse Blond, Finn Olesen. Symbolsk interaktionisme i STS : usynligt arbejde, grænseobjekter og grounded theory / Claus Bossen, Peter Lauritsen. Aktør-netværksteori / Torben Elgaard Jensen. Feministisk STS / Stine Willum Adrian. Postfænomenologi / Finn Olesen, Mikkel Bille, Søren Riis. Ontologi, topologi og multiplicitet i STS / Helene Ratner. Performativitetsbegrebet i STS / Christopher Gad. Infrastrukturstudier / Henriette Langstrup, Brit Ross Winthereik. Postkoloniale STS-studier / Casper Andersen, Kristian Hvidtfelt Nielsen. Sociotekniske forestillinger / Kasper Schiølin. Borgerinddragelse i videnskab / Maja Horst. Kosmopolitik - Isabelle Stengers' position / Peter Danholt. Digital STS / Andreas Birkbak. STS i den antropocæne tidsalder / Anders Blok, Casper Bruun Jensen
  ISBN nr.: 
  9788741277653
  Omfang: 
  350 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38926446|260|a
  Available: 
  870970-basis:38926446|980|a
 5. Religiøst sprog i en verden, der ikke forstår det

  • Bog
  26.3 BJE

  Religiøst sprog i en verden, der ikke forstår det

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Hvis kirken vil kommunikere med samfundet, må den formulere sig i et sprog, som flere kan forstå. Det er budskabet i bogen, der giver bud på, hvilke krav det stiller til kommunikationen og kommer med konkrete anvisninger på, hvordan man som præst kan oversætte kirkesprog til fællessprog i klummer og kommentarer
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61714308|980|.
  ISBN nr.: 
  9788741008684
  Omfang: 
  211 sider
  Udgiver: 
  Eksistensen
  Målgruppe: 
  alment niveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:61714308|260|a
  Available: 
  870970-basis:61714308|980|a
 6. Socialpsykologi : en introduktion til videnskaben om individet i en social sammenhæng

  • Bog
  Jesper Dammeyer: Socialpsykologi : en introduktion til videnskaben om individet i en social sammenhæng
  30.13 DAM

  Socialpsykologi : en introduktion til videnskaben om individet i en social sammenhæng

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Gennemgang af aktuelle teorier og forskningsresultater fra den internationale forskning. Endvidere diskussion af de kritiske socialpsykologiske traditioner, som har været fremtrædende i Danmark. Henvender sig til studerende på videregående uddannelser, men kan læses af alle, som ønsker at forstå menneskets sociale adfærd, tanker og følelser
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39153491|980|.
  Note: 
  Indhold: Hvad er socialpsykologi? ; Social perception og kognition ; Selv og identitet ; Holdninger og hvordan de ændres ; Social påvirkning ; Nære relationer ; Prosocial adfærd og agression ; Grupper ; Samarbejde, konflikt og fordomme
  ISBN nr.: 
  9788741280318
  Omfang: 
  240 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39153491|260|a
  Available: 
  870970-basis:39153491|980|a
 7. I affekt : studier i senmoderne politik og kultur

  • Bog
  30.12 NIE

  I affekt : studier i senmoderne politik og kultur

  2021
  1. oplag (2021)
  En kritisk karakteristik af fremtrædende træk ved samtidens politik og kultur med udgangspunkt i affektbegrebet. Hvad sker der med vores måde at forstå, debattere og tage demokratiske beslutninger på, hvis dannelse og rationalitet fortrænges af følelser? Et teoretisk-analytisk bud på en rammeforståelse af affekters rolle i det senmoderne samfund
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38816357|980|.
  Note: 
  Indhold: Hvad er affekter ; Affekter og almen social praksis ; Affekter og politisk praksis ; Affekter og æstetisk praksis ; Afslutning: Affekter og samfundsmæssig reorganisering?
  ISBN nr.: 
  9788772194851
  Omfang: 
  181 sider
  Udgiver: 
  Aarhus Universitetsforlag
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38816357|260|a
  Available: 
  870970-basis:38816357|980|a
 8. Social bæredygtighed : begreb, felt og kritik

  • Bog
  30.11 SOC

  Social bæredygtighed : begreb, felt og kritik

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47909139|980|.
  Bidrag af: 
  Katia Dupret, Luise Li Langergaard
  Note: 
  Indhold: Luise Li Langergaard: Den sociale dimension af social bæredygtighed : tre forståelser af det sociale. Katia Dupret: Teknologisk medieret solidaritet som social bæredygtighed. Jo Krøjer: Social bæredygtighed i velfærdsstaten og i velfærdsinstitutionelt omsorgsarbejde. Susanne Ekman: Offentlig ledelse som gearing og gældsspekulation : hvordan besparelser og effektiviseringskrav lærer den offentlige sektor at love mere, end den kan holde. Peter Hagedorn-Rasmussen: Værdistrømmenes fletværk - social bæredygtighed i et organisatorisk perspektiv. Christine Revsbech Jensen: Social bæredygtighed og social forandring - stabil og mobil med JUMP. Jonas Egmose: Den økologiske bæredygtigheds sociale klangbund - perspektiver på menneskelige levesteder. Socialøkonomi og solidaritetsøkonomi som bæredygtige velfærdsarenaer / Linda Lundgaard Andersen & Lars Hulgaard
  ISBN nr.: 
  9788772162065
  Omfang: 
  245 sider
  Udgiver: 
  Frydenlund Academic
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:47909139|260|a
  Available: 
  870970-basis:47909139|980|a
 9. Identitetskriser : veje og vildveje for det fragmenterede moderne menneskes identitet

  • Bog
  30.13 JØR

  Identitetskriser : veje og vildveje for det fragmenterede moderne menneskes identitet

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47789303|980|.
  Note: 
  Indhold: Identitet og samtidskultur (Hvad er identitet? ; Moderniteten som kulturel ramme for udvikling og stabilisering af identitet) ; Udvikling af identitet og identitetsforstyrrelser (Identitetens udvikling - særligt op til ungdomsårene og det tidlige voksenliv ; Individuelle identitetskriser og psykopatologi ; Psykoterapeutisk forståelse og behandling af identitetsforstyrrelser)
  ISBN nr.: 
  9788741272931
  Omfang: 
  511 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:47789303|260|a
  Available: 
  870970-basis:47789303|980|a
 10. Menneske : sundhed, samfund og kultur

  • Bog
  61.4 MEN

  Menneske : sundhed, samfund og kultur

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Antologi med bidrag fra forskere og praktikere med tilknytning til Grønland om emner der udspringer af grønlandske problematikker inden for sundhed og sundhedsvæsen
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38188178|980|.
  Bidrag af: 
  Ilisimatusarfik, Anders Øgaard, Tine Aagaard, Lise Hounsgaard
  Note: 
  På titelsiden: Ilisimatusarfik - University of Greenland, Indhold: Susanne Møller: Sygeplejeuddannelsen set i et uddannelseshistorisk perspektiv. Helbred og et godt liv i et sociokulturelt perspektiv (Familier og velfærd : mere udvikling - mindre behandling / af Gert Mulvad og Tine Aagaard. Sundhed og sundhedsvæsen i Grønland år 2020 / af Henrik L. Hansen og Paneeraq Noahsen. Arnaq Grove: Dialogtolkning i konsultationen i det grønlandske sundhedsvæsen - uddannelse mod stærkere tolke. Fællesskaber, trivsel og sundhed / af Peter Berliner og Gestur Hovgaard). Brugerpektiver på sundheds- og velfærdsindsatser (Tine Aagaard: Patientperspektiver - en vidensform. At være grønlandsk patient i Danmark - patientens perspektiv / af Anna Kleist Egede, Lise Hounsgaard og Lene Seibæk. Tove Borg: Rehabilitering som del af borgernes livsførelse og læring i relationelle og kulturbestemte kontekster. Lene Seibæk: Patientinddragelse i klinisk hospitalspraksis). Faglige perspektiver på sundhed og velfærd (Janne Flora: "Jeg ved ikke hvorfor han gjorde det. Det skete af sig selv" - kausalitet og selvmord. Päivi Juuso: The connection to nature as an aid to recovery in the Circumpolar North. Livskvalitet i alderdommen - hverdagtemaers indflydelse på den gode alderdom / af Tenna Jensen og Kamilla Nørtoft. MarieKathrine Poppel: Alkohol og mænds vold mod kvinder i samliv. Rusmidler i en grønlandsk sammenhæng - historie, forebyggelse og behandling / af Birgit V. Niclasen og Bodil Karlshøj Poulsen. Når helbredet svigter i alderdommen - ældres møde med uvished i behandlingsforløb i det grønlandske sundhedsvæsen / af Mette Schlütter og Lise Hounsgaard. Helen Schultz: Narrativ teori og praksis. Sundhedsretlige betragtninger - mellem himmel og jord / af Morten Nornild, Bjarne Erbo Grønfeldt og Henriette. Anders Øgaard: Pædagogiske perspektiver fotr telemedicin : et praksisfelt i Grønland under udvikling). Organisation og ledelse (Rekruttering og fastholdelse i det grønlandske sundhedsvæsen set fra sygeplejerskers perspektiver / af Helle Mougaard-Frederiksen og Tine Aagaard. Maria Ackrén: Sundhedsvæsen og sundhedsøkonomi i autonome regioner). Forskningstilgange og -etik (Videnskabsetik i sundhedsforskning i et postkolonialt samfund med en lille befolkning / af Gert Mulvad og Tine Aagaard. Michael Lynge Pedersen: Sundhedstjenesteforskning. Community-based participatory research methodology in Greenland : a case study of population dynamics in Greenland / Gitte Adler Reimer and Elizabeth Rink. Tine Aagaard: Patienters viden og hvordan vi kan interviewe om den)
  ISBN nr.: 
  9788772046310
  Omfang: 
  412 sider
  Udgiver: 
  Klim
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38188178|260|a
  Available: 
  870970-basis:38188178|980|a