term.subject="social- og sundhedspersonale"

Præciser din søgning:

Emne
Forfatter
Materialetype
Sprog
Årstal
Kilde
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Mennesket er motiveret : derfor er vores arbejde så meget mere end styring

  • Bog
  38.401 BIR

  Mennesket er motiveret : derfor er vores arbejde så meget mere end styring

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Et opgør med styring som megatrend! Diskussion af hvordan professionelle i hjælpearbejdet kan modvirke forråelse ved hjælp af perspektivskifte som metode. Gennemgang af tre forskellige paradigmer: det styrende, det følgende og det vejledende paradigme. Henvender sig til medarbejdere og ledere
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62184884|980|.
  Bidrag af: 
  Syddansk Universitet
  Note: 
  Indhold: Vi kan ikke have prøvet alt, og noget andet ville nok kunne hjælpe ; Motivation er parathed til handling ; Professionel hjælpekunst ; Blikket for usynlige vanskeligheder og mestringsstrategier ; Lewins forskning i styrende, vejledende og følgende ledelsesstile ; Det styrende paradigme som én mulighed ; Det følgende paradigme som et alternativ ; Det vejledende paradigme som en tredje mulighed ; Paradigmevalg som metode ; Styring som megatrend og forsvarsmekanisme ; Vi bør konsekvensberegne, inden vi tager styring ; Ledelse er så meget mere end styring
  ISBN nr.: 
  9788740833867
  Omfang: 
  348 sider
  Udgiver: 
  Syddansk Universitetsforlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:62184884|260|a
  Available: 
  870970-basis:62184884|980|a
 2. Relationer i sundhedsvæsenet : hvorfor og hvordan?

  • Bog
  : Relationer i sundhedsvæsenet : hvorfor og hvordan?
  61.01 REL

  Relationer i sundhedsvæsenet : hvorfor og hvordan?

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Om hvordan man forbedrer og beriger relationer i sundhedsvæsenet. En række forskere og klinikere med tværprofessionel baggrund giver hver deres bud på, hvordan man i den kliniske kontekst kan arbejde med en relationel opmærksomhed på omsorg og behandling - til gavn for både patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle. Henvender sig til sundhedsprofessionelle og studerende
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39446472|980|.
  Bidrag af: 
  Jens Søndergaard (f. 1963-07-01), Anette Grønning, Elisabeth Assing Hvidt
  Note: 
  Indhold: Relationer i sundhedsvæsenet : grundtanke og bærende ideer / af Elisabeth Assing Hvidt, Jens Søndergaard og Anette Grønning. Udgangspunkt for relationsdannelse (Empati som udgangspunkt for relationsdannelse / af Elisabeth Assing Hvidt, Christina Maar Andersen og Jens Søndergaard. Det relationelle som fundament for omsorg / af Dorte Toudal Viftrup og Niels Christian Hvidt. Relationer og velfærdsteknologi / af Kim Lee, Sally Wulff Jørgensen og Carl J. Brandt) ; Samarbejde om relationsdannelse (Fælles beslutningstagning : hvorfor og hvordan? / af Karina Dahl Steffensen og Jesper Bo Nielsen. Læge-patient-relationens betydning for livet med kronisk sygdom / af Aida Hougaard Andersen og Kirsten Kaya Roessler. Symmetrisk partnerskab i læge-patient-relationen : en eksemplarisk case / af Dorthe Christiane Zinck Iversen og Inger Uldall Juhl. Hvordan kan den tværfaglige relation mellem læge og præst styrke patientrelationen? / af Inger Uldall Juhl og Lone Vesterdal. Katja Schrøder: Betydningen af kollegiale relationer ved utilsigtede hændelsesforløb) ; Læringsforløb med fokus på relationsdannelse (Narrativ medicin : komplekse relationer / af Merethe Kirstine Andersen, Anette Bygum og Anders Juhl Rasmussen. Eksistentielle overvejelser : sårbare relationer mellem sundhedsprofessionelle, patienter og pårørende / af Connie Timmermann ... et al. Relationsdannelse med patienten : belyst ved mikroskopi af samtalen. Relationen mellem etniske minoritetspatienter og sundhedsprofessionelle / af Anne Ulsø og Elisabeth Assing Hvidt. Den digitale læge-patient-relation / af Anette Grønning og Elisabeth Assing Hvidt)
  ISBN nr.: 
  9788759336830
  Omfang: 
  280 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39446472|260|a
  Available: 
  870970-basis:39446472|980|a
 3. Recovery-orienteret rehabilitering : re-orientering for mental sundhed

  • Bog
  Finn Blickfeldt Juliussen: Recovery-orienteret rehabilitering : re-orientering for mental sundhed
  38.7 BLI

  Recovery-orienteret rehabilitering : re-orientering for mental sundhed

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Bogen præsenterer 70 re-orienterende metoder, redskaber og tilgange til recovery-arbejdet med menneske med funktionsnedsættelse. Henvender sig til fagprofessionelle, sagsbehandlere og ledere på tværs af social- og sundhedsområdet
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61527788|980|.
  Note: 
  Indhold: Recovery-orientering ; Recovery-orientering: egne ord og narrativer ; Recovery-orientering : aktørens adgang til at blive mødt ressourcefokuseret ; Recovery-orientering : adgang til netværk og fællesskaber ; Recovery-orientering : empowerment og handlekraft ; Recovery-orientering : social retfærdighed ; Rehabilitering: det faglige afsæt ; Metatilgangen Åben Dialog ; Metametoden Feedback Informed Treatment (FIT)
  ISBN nr.: 
  9788762819863
  Omfang: 
  262 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:61527788|260|a
  Available: 
  870970-basis:61527788|980|a
 4. Kropspleje : personlig hygiejne

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48742009|980|.
  Bidrag af: 
  Emma Nielsen
  Note: 
  Indhold: Historisk perspektiv ; Etik ; POMI-modellen ; Huden ; Personlig hygiejne i en hospitalsafdeling ; Visitation til omsorg, pleje og personlig hygiejne i hjemmet ; Sygepleje i borgerens hjem versus borgerens hjem som arbejdsplads ; Håndhygiejne ; Forskning ; Evidensbaseret sygepleje ; Perspektiver
  ISBN nr.: 
  9788793590793
  Omfang: 
  114 sider
  Udgiver: 
  FADL
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:48742009|260|a
  Available: 
  870970-basis:48742009|980|a
 5. Er pårørende nogle, som "bare følger med?"

  • Tidsskriftsartikel

  Er pårørende nogle, som "bare følger med?"

  I: Social udvikling, 2021, nr. 3, S. 36-41
  Professionelles samarbejde med pårørende kan være konfliktfyldt og udfordrende, men en mere nysgerrig og interesseret tilgang kan være åbningen for fælles løsninger til gavn for såvel borgeren som den pårørende
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:39412608|980|.
  Note: 
  Indekseret efter onlineversion, da 2021, nr. 3 ikke er udkommet i trykt udgave
  Omfang: 
  S. 36-41
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Social udvikling, 2021, nr. 3
  By: 
  870971-tsart:39412608|260|a
  Available: 
  870971-tsart:39412608|980|a
 6. Fra kulturmyter om supermænd til psykologisk tryghed og forebyggende dialoger : et nyt perspektiv på risikovurderingen af arbejdspladser med vold og trusler

  • Tidsskriftsartikel

  Fra kulturmyter om supermænd til psykologisk tryghed og forebyggende dialoger : et nyt perspektiv på risikovurderingen af arbejdspladser med vold og trusler

  I: Social udvikling, 2021, nr. 3, S. 15-21
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:39411652|980|.
  Note: 
  Indekseret efter onlineversion, da 2021, nr. 3 ikke er udkommet i trykt udgave
  Omfang: 
  S. 15-21
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Social udvikling, 2021, nr. 3
  By: 
  870971-tsart:39411652|260|a
  Available: 
  870971-tsart:39411652|980|a
 7. Frygt, mod og håb - forebyggelse og risikoledelse

  • Tidsskriftsartikel

  Frygt, mod og håb - forebyggelse og risikoledelse

  I: Social udvikling, 2021, nr. 2, S. 13-17
  Med fokus på ledernes rolle i forbindelse med at over en tredjedel af socialpædagogerne i 2018 var udsat for vold, mens knapt halvdelen var udsat for trusler om vold på arbejdspladsen, beskrives den frygt, der automatisk og helt naturligt opstår på alleniveauer i branchen, og som skal håndteres
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:39422328|980|.
  Note: 
  Indekseret efter onlineversion, da 2021, nr. 2 ikke er udkommet i trykt udgave
  Omfang: 
  S. 13-17
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Social udvikling, 2021, nr. 2
  By: 
  870971-tsart:39422328|260|a
  Available: 
  870971-tsart:39422328|980|a
 8. KL vil indføre plejeløfte for alle nyuddannede i ældreplejen

  • Tidsskriftsartikel

  KL vil indføre plejeløfte for alle nyuddannede i ældreplejen

  I: Danske kommuner, Årg. 52, nr. 16 (2021), S. 8-9
  Et nyt plejeløfte inspireret af lægeløftet skal give mere faglig stolthed til sosu-faget og dermed være med til at tiltrække og fastholde flere hænder i ældreplejen
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:61459332|980|.
  Omfang: 
  S. 8-9
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Danske kommuner, Årg. 52, nr. 16 (2021)
  By: 
  870971-tsart:61459332|260|a
  Available: 
  870971-tsart:61459332|980|a
 9. Dialog bringer frafald og sygefravær ned

  • Tidsskriftsartikel

  Dialog bringer frafald og sygefravær ned

  I: Mandag morgen, 2021, nr. 35, S. 8-9
  Et stort frafald på sosu-uddannelserne og et højt sygefravær blandt de færdiguddannede gør ondt på ældreplejen som i forvejen mangler hænder. To kommuner ser dog ud til at have fået bugt med problemerne med fravær på grund af sygdom
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:61609326|980|.
  Omfang: 
  S. 8-9
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Mandag morgen, 2021, nr. 35
  By: 
  870971-tsart:61609326|260|a
  Available: 
  870971-tsart:61609326|980|a
 10. Making sounds visible in speech-language therapy for aphasia

  • Tidsskriftsartikel
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:135193305|980|.
  Note: 
  Med filmklip
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Social interaction online, Vol. 4, no. 3 (2021)
  By: 
  870971-tsart:135193305|260|a
  Available: 
  870971-tsart:135193305|980|a