term.subject="socialrådgivere"

Præciser din søgning:

Emne
Forfatter
Materialetype
Sprog
Årstal
Kilde
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Socialret : børn og unge

  • Bog
  Trine Schultz: Socialret : børn og unge
  38.42 SOC

  Socialret : børn og unge

  2021
  2. udgave, 2. oplag (2022)
  Systematisk gennemgang af retsgrundlaget for kommunernes administration af børne- og ungeområdet
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38743872|980|.
  Note: 
  Indhold: Trine Schultz: Børn og unge i socialretten ; Organisering, kompetence og kontrol ; Kommunens generelle ydelser, vejledning og forebyggende indsats ; Handleplaner ; Foranstaltninger ; Anbringelse ; Tvangsmæssige foranstaltninger i øvrigt. Anne Mørk: Det familieretlige udgangspunkt. Offentlige ydelser til børn / Anne Mørk og John Klausen. Hanne Hartoft: Tilsyn og underretningspligter ; Undersøgelse og oplysning af børnesager ; Forhold under anbringelsen ; Magtanvendelse over for anbragte børn og unge. Bekæmpelse af ungdomskriminalitet / Hanne Hartoft og Trine Schultz. Særlige sagsbehandlingsregler og retssikkerhedsgarantier / Hanne Hartoft og Anne Mørk. John Klausen: Efterværn og opretholdelse af anbringelse ; Hjælp til børn og unge med handicap ; Finansiering mv.
  ISBN nr.: 
  9788757445626
  Omfang: 
  629 sider
  Udgiver: 
  Djøf
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38743872|260|a
  Available: 
  870970-basis:38743872|980|a
 2. Socialrådgiveren i frontlinjen : en introduktion til street-level bureaucracy i socialt arbejde

  • Bog
  Anders Bøggild Christensen: Socialrådgiveren i frontlinjen : en introduktion til street-level bureaucracy i socialt arbejde
  38.401 BØG

  Socialrådgiveren i frontlinjen : en introduktion til street-level bureaucracy i socialt arbejde

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Om hvordan socialrådgiveren i frontlinjen håndterer mødet og samarbejdet med borgerne. Der tages fat i forskellige aspekter af Michael Lipskys teori om street-level bureaucracy i relation til den danske debat, empiri og forskning om socialt arbejde. Henvender sig til socialrådgiverstuderende og praktikere inden for det sociale arbejde
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39545551|980|.
  Note: 
  Indhold: Street-level bureaucracy : et teoretisk perspektiv ; Socialrådgiverens handlingsrum som professionel ; Socialrådgiveren i et krydspres ; Socialrådgiverens faglige skøn og beslutninger ; Supplerende perspektiver : street-level bureaucracy som et åbent perspektiv
  ISBN nr.: 
  9788741279473
  Omfang: 
  127 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39545551|260|a
  Available: 
  870970-basis:39545551|980|a
 3. Etisk resiliens : en undersøgelse af den etiske karakterstyrke

  • Bog
  Carl Kähler: Etisk resiliens : en undersøgelse af den etiske karakterstyrke
  13.3 KÄH

  Etisk resiliens : en undersøgelse af den etiske karakterstyrke

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Med udgangspunkt i en række voksne skilsmissebørns beretninger om deres oplevelser af følgerne af forældrenes skilsmisse undersøges den etiske karakterstyrkes betydning for børns måde at komme igennem krisen på. Henvender sig til psykologer, socialrådgivere, socialpædagoger og andre, der møder børn og unge, der har oplevet svære opvækstvilkår
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39478218|980|.
  Note: 
  Indhold: Teori og metode ; Skilsmissebørn ; Mændene fortæller ; Kvinderne fortæller ; Tidlig frustration, omsorgssvigt, deprivation og tilknytningsforstyrrelser ; Oprør, mønsterbrud, tilknytning, socialisering og udvikling ; Påvirkninger, konstitution og reaktion ; Den psykosociale og etiske baggrund ; Modenhed - et kriterium på resiliens ; Sammenfatning og diskussion af undersøgelsen resultater
  ISBN nr.: 
  9788772164311
  Omfang: 
  160 sider
  Udgiver: 
  Frydenlund
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39478218|260|a
  Available: 
  870970-basis:39478218|980|a
 4. Socialfaglige begreber : en studiebog for socialrådgiveruddannelsen

  • Bog
  38.43 SOC

  Socialfaglige begreber : en studiebog for socialrådgiveruddannelsen

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Præsentation af de centrale begreber med relevans for uddannelsen. Begrebernes funktion, formål og indhold gennemgås og forklares. Til hvert begreb er der eksempler, refleksionsopgaver og forslag til videre læsning
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39045559|980|.
  Note: 
  Indhold: Institutionelle begreber ; Praktiske begreber ; Teoretiske begreber ; Faglige begreber
  ISBN nr.: 
  9788741275642
  Omfang: 
  263 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39045559|260|a
  Available: 
  870970-basis:39045559|980|a
 5. Borgerinddragelse i socialt arbejde

  • Bog
  38.42 BOR

  Borgerinddragelse i socialt arbejde

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Borgerinddragelse i den offentlige velfærd byder på mange potentialer, men der er også dilemmaer. Begrebet introduceres og der kastes et kritisk blik på potentialer og dilemmaer, ligesom der indgår eksempler på specifikke udfordringer fra det sociale arbejdes forskellige praksisområder. For studerende og ansatte inden for det sociale område
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61946209|980|.
  Note: 
  Indhold: Udfordringer i borgerinddragelse forskellige kontekster ; Hvad er borgerinddragelse? ; Rammer for borgerinddragelse ; Borgeres handlekraft ; Konkrete strategier til borgerinddragelse
  ISBN nr.: 
  9788759337110
  Omfang: 
  125 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:61946209|260|a
  Available: 
  870970-basis:61946209|980|a
 6. Børn som deltagere i professionel praksis : åbninger, muligheder og rettigheder

  • Bog
  : Børn som deltagere i professionel praksis : åbninger, muligheder og rettigheder
  38.51 BØR

  Børn som deltagere i professionel praksis : åbninger, muligheder og rettigheder

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Om børns rettigheder og deltagelse i deres egne sager på myndighedsområdet eller i den pædagogiske hverdagspraksis
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39544679|980|.
  Bidrag af: 
  Tom Havemann, Mimi Petersen, Ida Kornerup
  Note: 
  Indhold: Børns deltagelsesmuligheder (Perspektiver på børns deltagelsesmuligheder i socialt og pædagogisk arbejde / Mimi Petersen, Ida Kornerup. Veje til deltagelse / Ida Kornerup, Mimi Petersen). Praksis - udfordringer og overvejelser (Børn med handicap : fokus på inklusionsbørn eller på rådighedsskabende deltagelse? / Kurt Bendix-Olsen. Inddragelse af børn i familieretlige sager / Sarah Alminde. Børns inddragelse i sager med mistanke om overgreb / Lene Mosegaard Søbjerg, Alice Fredsgaard Thams, Margrethe Birkekær Christensen. Mit liv - din beslutning? : perspektiver på uledsagede flygtningebørns deltagelsesmuligheder / Mimi Petersen). Metoder, forskning og udvikling (Fokusgrupper med børn og unge : aktive forhandlere i eget hverdagsliv / Helle Schjellerup Nielsen. Børn som deltagere i evaluering af læringsmiljøer i dagtilbud / Anette Boye Koch. Når unge ikke inddrages i handleplaner : "det meste blev foreslået" / Louise Harkes). Alternative veje (Marginaliserede unge og tranformativ deltagelse / Mette Bladt, Rasmus Christensen. Kærlighed og professionalisme i det faglige arbejde med børn / Berit Skauge, Roar Sundby, Hanne E. Sørlie. Digitale krænkelser - hvordan aktive børn bliver til udsatte børn / Anne Grytbakk)
  ISBN nr.: 
  9788702316834
  Omfang: 
  251 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39544679|260|a
  Available: 
  870970-basis:39544679|980|a
 7. Anerkendelse - i professionelle relationer

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38866087|980|.
  Note: 
  Indhold: Anerkendelsens dialektik, former og etik (Anerkendelsens dialektik ; Anerkendelsens former ; Anerkendelsens etik) ; Værdsættelsens fokus, principper og metoder (Værdsættende udforskning og samtaler (AI) ; Løsnings- og styrkeorienterede tilgange (LØFT))
  ISBN nr.: 
  9788759335956
  Omfang: 
  122 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38866087|260|a
  Available: 
  870970-basis:38866087|980|a
 8. Samtaler med unge : at balancere mellem relation og myndighed

  • Bog
  38.53 SAM

  Samtaler med unge : at balancere mellem relation og myndighed

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Praktisk guide til, hvordan socialrådgivere kan afholde samtaler, der sikrer, at unge bliver inddraget i beslutninger om deres egen sag. Foruden guiderne udfoldes og diskuteres nogle af de udfordringer, der knytter sig til udsatte unges livsvilkår, deres deltagelse i myndighedssamtaler og myndighedssamtalens organisatoriske omgivelser
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38358723|980|.
  Note: 
  Indhold: Hvad vil vi med bogen, og hvordan kan den bruges? ; Relation og udviklingsstøtte ; Samtalens struktur og organisering ; Den formelle opgave ; Spørgsmål i ungesamtalen ; Guide til observation af socialrådgiveres ungesamtaler ; Unges deltagelse i myndighedssamtaler ; Udsatte overgange i en "larmende" tid ; Hyppige socialrådgiverskift : årsager, konsekvenser - og tanker om fremtiden ; Når der forskes i socialt arbejde - en forskningspraksis
  ISBN nr.: 
  9788750054221
  Omfang: 
  303 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38358723|260|a
  Available: 
  870970-basis:38358723|980|a
 9. Sundhed, menneske og samfund - i socialt og pædagogisk arbejde

  • Bog
  61.4 SUN

  Sundhed, menneske og samfund - i socialt og pædagogisk arbejde

  2020
  2. i.e. 1. udgave, 1. oplag (2020)
  Bogen viser, hvordan samfundet sætter rammerne for den velfærdsprofessionelles møde med borgeren
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48441025|980|.
  Bidrag af: 
  Grit Niklasson
  Note: 
  Bygger på: Sundhed, menneske og samfund, Indhold: Tine Rostgaard: Velfærdsstaten. Ina Munch: Paradoksale udfordringer i professionelt arbejde med sundhed og sygdom : kulturelle sundheds- og sygdomsopfattelser. Bjarne Bruun Jensen: Sundhedsfremme og forebyggelse. Torben Jørgensen: Folkesundhed. Lars Iversen: Ulighed i sundhed : levevilkår og livsstil. Oline Pedersen: Magtrelationer i sundhedsfaglig velfærdsprofessionel praksis. Ditte Campion: Kønsidentiteter - og betydningen af det sproglige møde. Maja Lundemark Andersen: Empowerment i teori og praksis. Bjarne Bruun Jensen: Sundhedspædagogik. Grit Niklasson: Det sociale, pædagogiske og sundhedsmæssige arbejdes krydsfelt. Thomas Halfdan Breck: Risikoarbejdets begreber og dilemmaer. Psykologiske og sociologiske forståelser af udvikling, trivsel og sundhed i børne- og ungdomslivet. Sundhed og sociale netværk / Charlotte Juul Nielsen og Rikke Lund
  ISBN nr.: 
  9788759335154
  Omfang: 
  319 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:48441025|260|a
  Available: 
  870970-basis:48441025|980|a
 10. Børn i familie- og socialretten

  • Bog
  Jane Røhl, Caroline Adolphsen: Børn i familie- og socialretten
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47584434|980|.
  Note: 
  Indhold: Familier og forholdet mellem forældre og børn ; Forældreansvar og forældremyndighed ; Forældremyndighed og barnets bopæl ved opbrud i familien ; Samvær, anden kontakt og orientering om barnet ; Sagsbehandling og samarbejde mellem statsforvaltning og kommune ; Kommunens generelle forpligtelser over for børn ; Underretningspligt ; Oplysning af børnesager ; Sociale foranstaltninger for børn ; Sagsbehandling og samarbejde mellem myndigheder og andre aktører
  ISBN nr.: 
  9788757438598
  Omfang: 
  190 sider
  Udgiver: 
  Djøf
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:47584434|260|a
  Available: 
  870970-basis:47584434|980|a