term.subject="socialret"

Præciser din søgning:

Emne
Forfatter
Materialetype
Sprog
Årstal
Kilde
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Socialret : børn og unge

  • Bog
  38.42 SOC

  Socialret : børn og unge

  2021
  2. udgave, 2. oplag (2022)
  Systematisk gennemgang af retsgrundlaget for kommunernes administration af børne- og ungeområdet
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38743872|980|.
  Note: 
  Indhold: Trine Schultz: Børn og unge i socialretten ; Organisering, kompetence og kontrol ; Kommunens generelle ydelser, vejledning og forebyggende indsats ; Handleplaner ; Foranstaltninger ; Anbringelse ; Tvangsmæssige foranstaltninger i øvrigt. Anne Mørk: Det familieretlige udgangspunkt. Offentlige ydelser til børn / Anne Mørk og John Klausen. Hanne Hartoft: Tilsyn og underretningspligter ; Undersøgelse og oplysning af børnesager ; Forhold under anbringelsen ; Magtanvendelse over for anbragte børn og unge. Bekæmpelse af ungdomskriminalitet / Hanne Hartoft og Trine Schultz. Særlige sagsbehandlingsregler og retssikkerhedsgarantier / Hanne Hartoft og Anne Mørk. John Klausen: Efterværn og opretholdelse af anbringelse ; Hjælp til børn og unge med handicap ; Finansiering mv.
  ISBN nr.: 
  9788757445626
  Omfang: 
  629 sider
  Udgiver: 
  Djøf
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38743872|260|a
  Available: 
  870970-basis:38743872|980|a
 2. Udveksling af oplysninger i socialt arbejde

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39168782|980|.
  Note: 
  Indhold: Tavshedspligt og samarbejde ; Det dataretlige udgangspunkt ; Indsamling af oplysninger i afgørelsessager ; Samtykke og samtykkehabilitet ; Beskæftigelse ; Voksenområdet ; Udsatte børn og unge
  ISBN nr.: 
  9788759338629
  Omfang: 
  147 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39168782|260|a
  Available: 
  870970-basis:39168782|980|a
 3. Borgerinddragelse i socialt arbejde

  • Bog
  38.42 BOR

  Borgerinddragelse i socialt arbejde

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Borgerinddragelse i den offentlige velfærd byder på mange potentialer, men der er også dilemmaer. Begrebet introduceres og der kastes et kritisk blik på potentialer og dilemmaer, ligesom der indgår eksempler på specifikke udfordringer fra det sociale arbejdes forskellige praksisområder. For studerende og ansatte inden for det sociale område
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61946209|980|.
  Note: 
  Indhold: Udfordringer i borgerinddragelse forskellige kontekster ; Hvad er borgerinddragelse? ; Rammer for borgerinddragelse ; Borgeres handlekraft ; Konkrete strategier til borgerinddragelse
  ISBN nr.: 
  9788759337110
  Omfang: 
  125 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:61946209|260|a
  Available: 
  870970-basis:61946209|980|a
 4. Socialret : forsørgelse og beskæftigelse

  • Bog
  38.42 SOC

  Socialret : forsørgelse og beskæftigelse

  2020
  3. udgave, 1. oplag (2020)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48802923|980|.
  Note: 
  Indhold: Forsørgelse og beskæftigelse ; Kompetence, sagsbehandling og kontrol ; Arbejdsløshedsdagpenge ; Introduktion til arbejdsskadesikring ; Sygedagpenge ; Jobafklaringsforløb og ressourceforløbsydelse ; Kontanthjælp, uddannelseshjælp og selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse ; Den aktive beskæftigelsesindsats ; Integration af udlændinge i Danmark ; Kompensation til handicappede i erhverv ; Revalidering ; Fleksjob og ledighedsydelse ; Ressourceforløb og ressourceforløbsydelse ; Førtidspension ; Tilbagebetaling ; Vandrende arbejdstagere ; Finansiering af forsørgelse og beskæftigelse
  ISBN nr.: 
  9788757439151
  Omfang: 
  518 sider
  Udgiver: 
  Djøf
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:48802923|260|a
  Available: 
  870970-basis:48802923|980|a
 5. Børn i familie- og socialretten

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47584434|980|.
  Note: 
  Indhold: Familier og forholdet mellem forældre og børn ; Forældreansvar og forældremyndighed ; Forældremyndighed og barnets bopæl ved opbrud i familien ; Samvær, anden kontakt og orientering om barnet ; Sagsbehandling og samarbejde mellem statsforvaltning og kommune ; Kommunens generelle forpligtelser over for børn ; Underretningspligt ; Oplysning af børnesager ; Sociale foranstaltninger for børn ; Sagsbehandling og samarbejde mellem myndigheder og andre aktører
  ISBN nr.: 
  9788757438598
  Omfang: 
  190 sider
  Udgiver: 
  Djøf
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:47584434|260|a
  Available: 
  870970-basis:47584434|980|a
 6. Funktionsevneguide : fælles arbejdsredskab til myndighed og udfører : guide

  • Ebog
  38.42

  Funktionsevneguide : fælles arbejdsredskab til myndighed og udfører : guide

  2021
  2. udgave
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:134358408|980|.
  Bidrag af: 
  KL, Fælles Faglige Begreber projekt
  Note: 
  På titelskærmbilledet: Det specialiserede socialområde for voksne, På titelskærmbilledet Fælles Faglige Begreber
  Udgiver: 
  KL
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:134358408|260|a
  Available: 
  870970-basis:134358408|980|a
 7. Tre kommuners bedste erfaringer med at få helhed i ord og handling

  • Tidsskriftsartikel

  Tre kommuners bedste erfaringer med at få helhed i ord og handling

  I: Danske kommuner, Årg. 52, nr. 5 (2021), S. 30-31
  Sammenhængende og helhedsorienteret sagsbehandling er en stor udfordring. Adskilte budgetter, lovgivning og manglende fælles kultur er barriererne. To chefkonsulenter har set på tre kommuner, der har arbejdet med at skabe effektive forandringer
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:39016214|980|.
  Omfang: 
  S. 30-31
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Danske kommuner, Årg. 52, nr. 5 (2021)
  By: 
  870971-tsart:39016214|260|a
  Available: 
  870971-tsart:39016214|980|a
 8. Familier med handikappede børn sagsøger Københavns Kommune

  • Avisartikel

  Familier med handikappede børn sagsøger Københavns Kommune

  I: Politiken, 2021-11-12, Sektion 1, s. 10
  Med flere organisationer i ryggen har fire familier lagt sag an mod Københavns Kommune, fordi de mener, at deres børn er blevet svigtet. En principiel sag, der kan få vidtrækkende konsekvenser for alle landets kommuner, siger professor i socialret. Borgmester er parat til at se på, om der er blevet sparet for meget
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-avis:61703861|980|.
  Omfang: 
  Sektion 1, s. 10
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Politiken, 2021-11-12
  By: 
  870971-avis:61703861|260|a
  Available: 
  870971-avis:61703861|980|a
 9. Efter voldsom turbulens: Nu kæmper Monica for bedre forhold på handicapområdet

  • Avisartikel

  Efter voldsom turbulens: Nu kæmper Monica for bedre forhold på handicapområdet

  I: Berlingske tidende, 2021-03-05, Sektion 4, s. 12-13
  En voldsom flyvetur blev et vendepunkt for Monica Lylloff fra Kokkedal. Her indså hun, hvor højt hun elsker sine tre børn, der alle har særlige behov, og oplevelsen gav hende en styrke, som hun nu bruger til at kæmpe for retssikkerhed på handicapområdet
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-avis:38842021|980|.
  Note: 
  I anledning af hendes bog "Seje mor"
  Omfang: 
  Sektion 4, s. 12-13
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Berlingske tidende, 2021-03-05
  By: 
  870971-avis:38842021|260|a
  Available: 
  870971-avis:38842021|980|a
 10. Hundreder gribes i lufthavnen for fusk med sociale ydelser

  • Avisartikel

  Hundreder gribes i lufthavnen for fusk med sociale ydelser

  I: Berlingske tidende, 2021-10-28, Sektion 1, s. 6-7
  Borgere på dagpenge og kontanthjælp afsløres i socialt bedrageri, når de tager på ferie uden at melde det til kommunen eller a-kassen. Mange tvinges til at betale ydelserne tilbage, og i Folketinget lyder der krav om at skærpe kontrollen yderligere
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-avis:61623353|980|.
  Omfang: 
  Sektion 1, s. 6-7
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Berlingske tidende, 2021-10-28
  By: 
  870971-avis:61623353|260|a
  Available: 
  870971-avis:61623353|980|a