term.subject="sociologi"

Præciser din søgning:

Emne
Forfatter
Materialetype
Sprog
Årstal
Kilde
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Erving Goffman

  • Bog
  30.13 HVI

  Erving Goffman

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Professor i sociologi, Michael Hviid Jacobsen, skriver om den anerkendte sociolog Erving Goffman(1922-1982) og redegør for, hvorfor han stadig i dag er aktuel og stadig flittigt læses af såvel forskere som sociologistuderende. For dig som læser om sociologi og statskundskab
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39220881|980|.
  Note: 
  Indhold: Hvem var Erving Goffman ; Goffmans inspirationskilder ; Goffmans metoder ; Goffmans mikrosociologi ; Stigma og social afvigelse ; Goffmans sidste værker ; Goffman og politik ; Arven fra Goffman ; Nøglebegreber ; Goffmans tekster ; Udvalgte tekster
  ISBN nr.: 
  9788757449112
  Omfang: 
  147 sider
  Udgiver: 
  Djøf
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39220881|260|a
  Available: 
  870970-basis:39220881|980|a
 2. Resonans : en sociologi om forholdet til verden

  • Bog
  Hartmut Rosa: Resonans : en sociologi om forholdet til verden
  30.13 ROS

  Resonans : en sociologi om forholdet til verden

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Kultursociologisk værk, som analyserer menneskets forhold til verden, hvor et ideal er at skabe "resonans" mellem mennesket, vore handlinger, og verden. En slags balance, genklang og samklang. For dig som er kultursociologisk og filosofisk interesseret
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38804944|980|.
  Bidrag af: 
  Peter Tudvad
  Note: 
  Indhold: De menneskelige verdensforholds grundelementer (Kropslige forhold til verden ; Verdenstilegnelse og verdenserfaring ; Emotionelle, evaluative og kognitive verdensrelationer ; Resonans og erfaring som basiskategorier i en verdensrelationsteori) ; Resonanssfærer og resonansakser (Indledning : resonanssfærer, anerkendelse og verdensforholdets akser ; Diagonale resonansakser ; Vertikale resonansakser) ; Angsten for verdens forstummen : en resonansteoretisk rekonstruktion af det moderne (Det moderne som historien om en resonanskatastrofe ; Det moderne som historien om en øget resonanssensibilitet ; Livets ørkener og oaser : moderne hverdagspraksisser, resonansteoretisk fortolket) ; En kritisk teori om forholdet til verden (Sociale betingelser for vellykkede og mislykkede forhold til verden ; Dynamisk stabilisering : det modernes forøgelseslogik og dens følger ; Senmodernitetens resonanskriser og konturerne af et post-vækst-samfund)
  Original titel: 
  Resonanz
  ISBN nr.: 
  9788741005744
  Omfang: 
  581 sider
  Udgiver: 
  Eksistensen
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38804944|260|a
  Available: 
  870970-basis:38804944|980|a
 3. Zygmunt Bauman

  • Bog
  30.1 HVI

  Zygmunt Bauman

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Bogen giver en kort introduktion til den polske sociolog Zygmunt Baumans (1925-2017) liv og tænkning. Med nedslag i et udvalg af hans over 50 bøger og hundrede af artikler, belyses hans betydning for og status i samfundtænkningen
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61866248|980|.
  Note: 
  Indhold: Zygmunt Baumans liv og sociologi ; De tidlige tekster - om kultur, de intellektuelle og frihed ; Modernitetskritik - om orden, organiseret massemord og moral ; Det postmoderne - nye muligheder og gamle udfordringer ; Globalisering, de nye fattige og fællesskab ; Politik, kritik og kommunitarisme ; Den flydende modernitet, forbrugersamfundet og frygtkulturen , Utopi, dystopi og retrotopi ; Zygmunt Baumans betydning for og status i samfundstænkningen
  ISBN nr.: 
  9788757449099
  Omfang: 
  180 sider
  Udgiver: 
  Djøf
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:61866248|260|a
  Available: 
  870970-basis:61866248|980|a
 4. Foucaults begreber

  • Bog
  10.92 ELI

  Foucaults begreber

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Hvert kapitel kan læses for sig og giver indblik i Foucaults begrebslige strategier: Hvordan han udviklede sine begreber, hvilke problemer de tjente til at belyse, og hvordan de fortløbende blev revideret og omorganiseret
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61457933|980|.
  Bidrag af: 
  Alexander Carnera
  Note: 
  Indhold: Indledning ; Begreb ; Diskurs ; Arkiv ; Dispositiv ; Magtens mikrofysik ; Biopolitik ; Styre ; Subjektivisering ; Erfaring ; Selevets teknologier ; Sandhed
  Original titel: 
  Foucaults begreper
  ISBN nr.: 
  9788759339688
  Omfang: 
  265 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  alment niveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:61457933|260|a
  Available: 
  870970-basis:61457933|980|a
 5. Sundhedskapital : investeringer i kroppen

  • Bog
  61.4 LAR

  Sundhedskapital : investeringer i kroppen

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Introduktion til det sundhedssociologiske begreb sundhedskapital, der kan anvendes til at analysere kroppe og sundhed i et samfundsmæssigt perspektiv
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39294303|980|.
  Note: 
  Indhold: Selvbiografi og introduktion ; Hvad er sundhedskapital? ; Bourdieu - centrale begreber ; Krop ; Folkesundhed, politik og sundhedsøkonomi ; Profession ; Opsamling og perspektiv
  ISBN nr.: 
  9788759335048
  Omfang: 
  238 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39294303|260|a
  Available: 
  870970-basis:39294303|980|a
 6. John Dewey

  • Bog
  32.01 EJS

  John Dewey

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  En gennemgang af filosoffen, pædagogen og samfundskritikeren John Deweys teorier med særlig vægt på hans tanker om demokrati. Et akademisk værk til brug på universiteter og andre videregående uddannelser
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38599836|980|.
  Note: 
  Indhold: Liv og værk ; Kommunikation ; Demokrati ; Tro ; Engagement ; Nøglebegreber ; Udvalgte tekster (John Dewey: Kunst som erfaring (uddrag) ; Offentligheden og dens problemer (uddrag) ; Demokratiets grundlæggende værdier og forpligtelser ; Hvorfor jeg ikke er kommunist)
  ISBN nr.: 
  9788757449471
  Omfang: 
  134 sider
  Udgiver: 
  Djøf
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38599836|260|a
  Available: 
  870970-basis:38599836|980|a
 7. Medicinsk sociologi : sociale faktorers betydning for befolkningens helbred

  • Bog
  61.01 MED

  Medicinsk sociologi : sociale faktorers betydning for befolkningens helbred

  2020
  3. udgave, 1. oplag (2020)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48714242|980|.
  Bidrag af: 
  Rikke Lund
  Note: 
  Indhold: Sygdomsmodeller og helbredsmål / Jakob Bue Bjørner, Charlotte Juul Nilsson og Ulla Christensen. Udvikling i befolkningens alderssammensætning, reproduktion, sygelighed og dødelighed i Danmark / Henrik Brønnum-Hansen, Lone Schmidt og Charlotte Ørsted Hougaard. Social ulighed i sundhed / Ingelise Andersen, Finn Diderichsen og Henrik Brønnum-Hansen. Marie Nørredam: Migration, etnicitet og helbred. Sociale relationer og helbred / Rikke Lund og Charlotte Juul Nilsson. Arbejde og helbred / Kirsten Nabe-Nielsen, Ole Steen Mortensen og Åse Marie Hansen. Naja Hulvej Rod: Stress og helbred. Livsforløb, helbred og aldring / Rikke Lund og Gitte Lindved Petersen. Sundhedsadfærd og livsstil / Ulla Christensen og Christina Schnohr. Forebyggelse og sundhedsfremme / Charlotta Pisinger og Ingelise Andersen
  ISBN nr.: 
  9788762819382
  Omfang: 
  264 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:48714242|260|a
  Available: 
  870970-basis:48714242|980|a
 8. Den sociologiske fantasi

  • Bog
  30.1 MIL

  Den sociologiske fantasi

  2020
  2. udgave, 1. oplag (2020)
  I sit hovedværk fra 1959 gør forfatteren op samtidens sociologi og plæderer for at sociologien og samfundsvidenskaben navnlig skal belyse vekselvirkningen mellem individ og samfund for at kunne forstå og forklare sociale og individuelle problemer
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48219519|980|.
  Bidrag af: 
  Tom Havemann
  Original titel: 
  The sociological imagination
  ISBN nr.: 
  9788741279633
  Omfang: 
  327 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:48219519|260|a
  Available: 
  870970-basis:48219519|980|a
 9. Outsidere : studier i afvigelsessociologi

  • Bog
  30.13 BEC

  Outsidere : studier i afvigelsessociologi

  2020
  2. udgave, 1. oplag (2020)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48793614|980|.
  Bidrag af: 
  Søren Søgaard, Morten Visby
  Note: 
  Indhold: Outsidere ; Former for afvigelse : en sekventiel model ; At lære at blive marihuanabruger ; Marihuanabrug og social kontrol ; En afvigergruppes kultur : dansemusikeren ; Karrierer i en afvigende erhvervsgruppe : dansemusikeren ; Regler og håndhævelse af dem ; Moralske entreprenører ; Studiet af afvigelse ; Et nyt syn på stemplingsteorien ; Hvorfor blev outsiders et hit? Hvorfor er den stadig et hit? ; Hvorfor er jeg ikke grunden til, at marihuana er ved at blive legaliseret
  Original titel: 
  Outsiders
  ISBN nr.: 
  9788741280493
  Omfang: 
  254 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:48793614|260|a
  Available: 
  870970-basis:48793614|980|a
 10. Menneske i verden : teorier om hvad mennesker er og kan

  • Bog
  16.8 MEN

  Menneske i verden : teorier om hvad mennesker er og kan

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Teorier om hvad mennesket er og kan. Her opstilles og afdækkes nogle af de centrale spørgsmål, så vi kan blive klogere på humanioras antagelser om det menneskelige. Her søges efter svar i filosofien, pædagogikken, sociologien og psykologien
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48809537|980|.
  Note: 
  Indhold: Menneske, verden og teorier ; Menneske i verden ; Menneske i udvikling og læring ; Menneske i opdragelse, socialisation og dannelse ; Menneske i fællesskab og grupper ; Menneske i køn, krop og seksualitet ; Menneske som subjektivitet og personlighed ; Menneske i forhold til arbejde og teknik ; Menneske i tid og hverdagsliv ; Menneske i leg, kultur og skabelse ; Menneske mellem tro og viden
  ISBN nr.: 
  9788759335130
  Omfang: 
  206 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:48809537|260|a
  Available: 
  870970-basis:48809537|980|a