term.subject="sundhedsbegrebet"

Præciser din søgning:

Emne
Forfatter
Materialetype
Sprog
Årstal
Kilde
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Sundt, sundere, helt sygt : kulturanalytiske tilgange

  • Bog
  61.3 SUN

  Sundt, sundere, helt sygt : kulturanalytiske tilgange

  2016
  1. udgave, 1. oplag (2016)
  En kulturanalytisk tilgang til sygdom og sundhed. Med udgangspunkt i den kritiske kulturanalyse stilles der skarpt på, hvordan globalisering, forbrugskultur og oplevelsesøkonomi spiller nye roller for sundhedskulturelle og politiske praksisser
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:52424631|980|.
  Note: 
  Indhold: Kulturanalyse og sundhed ; Den affektive tilgang ; Det performative perspektiv ; Mobilitet og globalisering ; Teknologi og sundhed ; Kulturanalytiske metoder og analysestrategier
  ISBN nr.: 
  9788759317785
  Omfang: 
  264 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:52424631|260|a
  Available: 
  870970-basis:52424631|980|a
 2. Krop uden ånd - den ubarmhjertige sundhedsfokusering

  • Tidsskriftsartikel

  Krop uden ånd - den ubarmhjertige sundhedsfokusering

  I: Ugeskrift for læger online, 2017-01-20,
  Der hersker en ubalance i synet på kroppen - det giver sig udslag i både ekstrem usundhed og sygelig sundhed.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:37285048|980|.
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Ugeskrift for læger online, 2017-01-20
  By: 
  870971-tsart:37285048|260|a
  Available: 
  870971-tsart:37285048|980|a
 3. Vi ved ikke, hvordan folk har det

  • Tidsskriftsartikel

  Vi ved ikke, hvordan folk har det

  I: P, Årg. 2, nr. 7 (2016), S. 28-34
  Faktorer som psykisk trivsel, fysisk mobilitet og kognitive evner har afgørende betydning for befolkningens sundhed og levetid, slår amerikanske forskere fast i ny undersøgelse - den gør op med den traditionelle medicinske folkesund-hedsmodel, som mest interesserer sig for sygdomme og livsstilsfaktorer
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:37089575|980|.
  Omfang: 
  S. 28-34
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  P, Årg. 2, nr. 7 (2016)
  By: 
  870971-tsart:37089575|260|a
  Available: 
  870971-tsart:37089575|980|a
 4. Sundhed og idræt : kulturanalyser til indkredsning af sundhedsaspektet i idrætten

  • Bog
  79.6 MØL

  Sundhed og idræt : kulturanalyser til indkredsning af sundhedsaspektet i idrætten

  1999
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:22404709|980|.
  ISBN nr.: 
  8778384281
  Omfang: 
  252 sider
  Udgiver: 
  Odense Universitetsforlag
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:22404709|260|a
  Available: 
  870970-basis:22404709|980|a
 5. Søvn på godt og vondt : søvn - ett grunnleggende behov hos mennesket - av betydning for sykepleien : Problemstilling: Hvilke karakteristika har hvile og søvn? Hvilke funksjoner har søvn? Hvilke faktorer og forhold påvirker menneskets mulighet til å ivareta søvnbehov? Hvilke konsekvenser har opplevelsen af mangel på søvn på helse/velvære/dagliglivets aktiviteter? Konsekvenser for sykepleieintervensjon : En teoretisk og beskrivende studie

  • Bog
  13.6 BAS

  Søvn på godt og vondt : søvn - ett grunnleggende behov hos mennesket - av betydning for sykepleien : Problemstilling: Hvilke karakteristika har hvile og søvn? Hvilke funksjoner har søvn? Hvilke faktorer og forhold påvirker menneskets mulighet til å ivareta søvnbehov? Hvilke konsekvenser har opplevelsen af mangel på søvn på helse/velvære/dagliglivets aktiviteter? Konsekvenser for sykepleieintervensjon : En teoretisk og beskrivende studie

  1993
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830190-katalog:112816941|980|.
  Omfang: 
  142 sider
  Udgiver: 
  Institutt for Sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  By: 
  830190-katalog:112816941|260|a
  Available: 
  830190-katalog:112816941|980|a
 6. Sundhedens filosofi : klinisk videnskabsteori med særligt fokus på sundhedsvidenskabens metodeproblematik

  • Bog
  61.01 SJØ

  Sundhedens filosofi : klinisk videnskabsteori med særligt fokus på sundhedsvidenskabens metodeproblematik

  2002
  2. udgave (Ny, revideret udgave)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:24060748|980|.
  Note: 
  Indhold: Udfordringer : sundhedsvidenskabens og klinikkens problemer ; Biomedicinsk fundamentalisme : den kvasi-deduktive videnskabsteori ; Erfaringsbaseret praksis : den induktivistiske videnskabsteori ; Det kontrollerede kliniske forsøg : den falsifikationistiske videnskabsteori ; Den logiske empirisme : kvasi-deduktivismen, induktivismen og falsifikationismens fælles videnskabsteoretiske problemer ; Naturvidenskabens paradigme : den paradigmatiske videnskabsteori ; Socialvidenskabens særlige rationalitet : den arationalistiske videnskabsteori ; Den sociale livsform : den socialkonstruktivistiske videnskabsteori ; Menneskets livsform som grundlag : den hermeneutisk-fænomenologiske videnskabsteori ; Et helt liv - en hel klinik - en hel sundhedsvidenskab : elementer til en økologisk videnskabsteori
  ISBN nr.: 
  8779551300
  Omfang: 
  178 sider
  Udgiver: 
  Klim
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:24060748|260|a
  Available: 
  870970-basis:24060748|980|a
 7. Sundhedsbegreber - filosofi og praksis

  • Bog
  61.01 SUN

  Sundhedsbegreber - filosofi og praksis

  1994
  2. i.e 1. udgave, 1. i.e. 3. oplag (2005)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:20712708|980|.
  Bidrag af: 
  Uffe Juul Jensen, Peter Fuur Andersen
  Note: 
  Indhold: Uffe Juul Jensen: Sundhed, liv og filosofi. Steen Wackerhausen: Et åbent sundhedsbegreb - mellem fundamentalisme og relativisme. Lene Otto: Et robust helbred eller et lykkeligt liv. Peter Elsass: Sundhedsfremme - et sundhedspsykologisk perspektiv for samarbejdet mellem lægfolk og professionelle. Pia Fromholt: Aldringsparadigmer, normalitet og sundhed / Pia Fromholt & Karen Munk. Hysse Forchhammer: Psykologiske sundhedsbegreber i et subjektvidenskabeligt perspektiv / Hysse Forchhammer & Morten Nissen. Ole Dreier: Sundhedsbegreber i psykosocial praksis
  ISBN nr.: 
  8788663388
  Omfang: 
  208 sider
  Udgiver: 
  Philosophia
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:20712708|260|a
  Available: 
  870970-basis:20712708|980|a
 8. Sundhed og sygdom

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830190-katalog:26885477|980|.
  Note: 
  Indhold: Hvad er sundhed? ; De sociale mønstre i sundhed og sygdom ; Køn og sundhed ; Krop, sundhed og samfund ; Sundhed og sundhedsydelser ; Sundhed og sygdom i fremtiden
  Original titel: 
  Health and illness
  ISBN nr.: 
  9788750039082
  Omfang: 
  214 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  830190-katalog:26885477|260|a
  Available: 
  830190-katalog:26885477|980|a
 9. Forskelle og forandring : bidrag til humanistisk sundhedsforskning

  • Bog
  61.01 FOR

  Forskelle og forandring : bidrag til humanistisk sundhedsforskning

  1996
  1. udgave, 1. oplag
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830190-katalog:21190535|980|.
  Bidrag af: 
  Jens Qvesel, Uffe Juul Jensen, Peter Fuur Andersen
  Note: 
  Indhold: Kulturelle forskelle og deres betydning for sundhed og sundhedsfremme (Thomas Højrup: Indledning - liv og sundhed. Lene Otto: Helbredet eller hele tilværelsen - kontraster i befolkningens sundhedsopfattelser. Karen Munk: Livsformer og kriser i alderdommen. Lisbeth Haastrup: Sovs, sundhed og madkultur) ; Forandring gennem praksisforskning (Ole Dreier: Indledning - praksisforskning om brugere og professionelle ; Ændring af professionel praksis på sundhedsområdet gennem praksisforskning. Peter Elsass: Brugerindflydelse - en retfærdiggørelse af omstruktureringer. Morten Nissen: Et socialpsykologisk bidrag til forståelse af brugerindflydelse i psykosocial praksis. Charlotte Højholt: Fra brugerperspektiver til praksisrefleksion. Grete Davidsen: Kvalitetsudvikling - et fælles ansvar for brugere og professionelle), ; Forskellige sundhedsbegreber (Steen Wackerhausen: Indledning - sundhedsbegreber - nogle bidrag til en afklaring. Hysse B. Forchhammer: Livskvalitet - et nyt sundhedsbegreb? Bjarne Kildegaard: Sundhedsbegreber i Danmark i det 20. århundrede. Helle Johannessen: Alternativ sundhed?) ; Forskelle, retfærdighed og forandring i sundhedssystemet (Jørgen Husted: Fra medicinsk prioritering til etisk prioritering? Uffe Juul Jensen: Sundhed og retfærdighed - har vi et værdigrundlag for prioritering i sundhedssystemet?) , Marked, velfærd og demokrati (Charles Webster: Sundhed versus marked - det skæbnesvangre dilemma for et offentligt sundhedsvæsen. Uffe Juul Jensen: Velfærdsstatens krise. Thomas Højrup: Velfærdsstatens krise og den demokratiske læreproces), ; Sundhedsbølgen - ideologi eller folkelig bevægelse (Jørgen Husted: Folkelige bevægelser bag nye sundhedsmål? Steen Wackerhausen: Sundhed i fokus - retorik eller realitet?), Bjarne Kildegaard: Sundhedsbegreber i Danmark i det 20. århundrede. Helle Johannessen: Alternativ sundhed?) ; Forskelle, retfærdighed og forandring i sundhedssystemet (Jørgen Husted: Fra medicinsk prioritering til etisk prioritering? Uffe Juul Jensen: Sundhed og retfærdighed - har vi et værdigrundlag for prioritering i sundhedssystemet?) , Marked, velfærd og demokrati (Charles Webster: Sundhed versus marked - det skæbnesvangre dilemma for et offentligt sundhedsvæsen. Uffe Juul Jensen: Velfærdsstatens krise. Thomas Højrup: Velfærdsstatens krise og den demokratiske læreproces) ; Sundhedsbølgen - ideologi eller folkelig bevægelse (Jørgen Husted: Folkelige bevægelser bag nye sundhedsmål? Steen Wackerhausen: Sundhed i fokus - retorik eller realitet)
  ISBN nr.: 
  8788663035
  Omfang: 
  288 sider
  Udgiver: 
  Philosophia
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  By: 
  830190-katalog:21190535|260|a
  Available: 
  830190-katalog:21190535|980|a
 10. Fokus på sygeplejen 90

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830190-katalog:112877827|980|.
  Bidrag af: 
  Bente Persson, Jytte Petersen, Ruth Truelsen
  Note: 
  Indhold: Helle Ploug Hansen: Sundhedsopfattelser - tværkulturelt. Gerda Haahr og Rigmor Skadborg: Sundhedsfremme i folkeskolen. Tove Bjerre: Psykiatrisk sygepleje som sundhedsstrategi. Karl Bach Jensen: Undertrykkelse, tilpasning eller frigørelse i morgendagens psykiatri? Gisela Olesen og Karen Thomsen: Svendborg-projektet - et forsøg med distriktspsykiatrisk behandling. Grete Davidsen: Hvorfor er det enkelt at arbejde med kvalitetskrav? Eva Borg: Kvalitetsudvikling i en sengeafdeling. Else Cederdorff og Hanne Hansen: Sygeplejerskeuddannelsen som en opgave. Vibeke Rosenkrands: Befolkningens sundhed - perspektiver for videreuddannelsen. Karin Anna Petersen: Professionalisering - og/eller videnskabelighed? Bente Persson: Skrot din Time-Manager - og se mennesker i øjnene! Karen Sølvsten Sigh: Sundhedsbegrebet under udvikling - en markedstilpasning af sygehusvæsenet set fra et kirurgisk korttidsafsnit. Tine Rask Eriksen: Hvordan kan vi uddanne til omsorg? Kari Martinsen: Omsorg i sykepleien - en moralsk utfordring
  ISBN nr.: 
  8716102851
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  By: 
  830190-katalog:112877827|260|a
  Available: 
  830190-katalog:112877827|980|a