term.subject="sundhedspædagogik"

Præciser din søgning:

Emne
Forfatter
Materialetype
Sprog
Årstal
Kilde
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Sundhedspædagogik for praktikere

  • Bog
  61.4 SUN

  Sundhedspædagogik for praktikere

  2021
  4. udgave, 1. oplag (2021)
  Af almene sundhedspædagogiske problemstillinger behandles begreberne: læring, erfaring, handlekompetence, planlægning af undervisning og forholdet mellem teori og praksis, og af den professionelle hjælpers mere specifikke opgaver behandles: den pædagogiske samtale, vejledning, konsultation, opfattelse af sundhed, hospitalisering, sundhedsprojekter og sundhedskampagner
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39545624|980|.
  Note: 
  Indholdsfortegnelse: Sundhed og pædagogik - Seks forskellige sundhedsforståelser (Sundhed som fravær af sygdom ; Sundhed som rigtig sundhedsadfærd ; Sundhed som livskvalitet ; Sundhed som 'sundhedisme' ; Sundhed i bred og positiv betydning (WHO 1948) ; Sundhed som ressource) ; Sundhed og pædagogik - De seks sundhedsopfattelser i brug ; Sundhed og pædagogik - De seks sundhedsopfattelser i en pædagogisk optik (Sundhed som fravær af sygdom ; Sundhed som rigtig sundhedsadfærd ; Sundhed som livskvalitet ; Sundhed som sundhedisme ; Sundhed i bred og positiv betydning (WHO 1948) ; Sundhed som ressource) ; Sundhed og pædagogik - Sundhedspædagogikkens særkende (Sundhedspædagogikkens handleperspektiv ; Sundhed og samfund ; Sundhedspædagogik og etik) ; Sundhedspædagogik i et samfundsperspektiv - Forholdet mellem generationerne i tre samfundsfigurationer (Den postfigurative kultur ; Den cofigurative kultur ; Den præfigurative kultur) ; Sundhedspædagogik i et samfundsperspektiv - Om at leve i den præfigurative kultur ; Sundhedspædagogik i et samfundsperspektiv - Vidensoverlevering i et kulturelt frisat samfund ; Sundhedspædagogik i et samfundsperspektiv - Intimitetssamfundet - det afritualiserede samfund ; Sundhedspædagogik i et samfundsperspektiv - En øget eksperatafhængighed ; Sundhedspædagogik i et samfundsperspektiv - Sundhedspædagogiske udfordringer) ; Undervisningens formål, indhold og metode - Hvad er didaktik? ; Undervisningens formål, indhold og metode - Didaktisk analyse af undervisningens hvorfor, hvad og hvordan ; Undervisningens formål, indhold og metode - Tre didaktiske retninger (Mål-middel-pædagogik ; Humanistisk pædagogik ; Frigørende pædagogik) ; Undervisningens formål, indhold og metode - Metodens betydning ; Undervisningens formål, indhold og metode - Eksempler på metoder inden for de tre didaktiske retninger (Mål-middel-pædagogikken og Blooms taksonomi ; Humanistisk pædagogik og 'uvidenhedens didaktik' ; Frigørende pædagogik og forumteateret) ; Undervisning og den didaktiske triangel - Den didaktiske triangel (Lærerens kompetencer ; Elevens motivation og læring ; Lærestoffets beskaffenhed) ; Undervisning og den didaktiske triangel - Undervisning som en relationel aktivitet ; Undervisning og den didaktiske triangel - Didaktiske overvejelser særligt relateret til sundhedspædagogisk undervisning) ; Pædagogisk vejledning (Hvad er pædagogisk vejledning? ; Vejledningens opstartsfase; rammer og roller ; Vejledningssamtalen ; De vejledte ; Om vejledning af grupper ; Vejledning og etik) ; Sundhedskampagner og sundhedspædagogik -Den nutidige sundhedskampagne ; Sundhedskampagner og sundhedspædagogik - Kampen om opmærksomhed ; Sundhedskampagner og sundhedspædagogik - Sundhedskampagners adfærdsmål ; Sundhedskampagner og sundhedspædagogik - Kampagners påvirkningsform )Trussel eller skræk ; Huumor ; Lokke ; Positive rollemodeller ; Eksperudtalelser) ; Sundhedskampagner og sundhedspædagogik - Kampagneformidlingens begrænsninger ser i relation til pædagogisk formidling ; Sundhedskampagner og sundhedspædagogik - Den succesfulde kampagne ; Forholdet mellem teori og praksis (Vores hverdagsforståelse af begreberne teori og praksis ; Den dualistiske forståelse af teori og praksis ; Teori og praksis i pædagogikken ; Aristoteles' kundskabsforståelse ; Teori og praksis i et aristotelisk perspektiv ; Hvad kan vi lære af Aristoteles i dag? ; Kundskab om praksis og praktisk kundskab) ; Skolastisk og ikke-skolastisk læring (Fra mesterlære til skolelære til livslang læring ; Aristoteles' læringsforståelse ; Skolastisk læring ; Ikke-skolastisk læring ; Forskelle på skolastisk og ikke-skolastisk læring ; Læringsformernes styrker og svagheder) ; Forholdet mellem viden og adfærd - Vaner og handlinger ; Forholdet mellem viden og adfærd - Tre klassiske perspektiver på forholdet mellem viden og adfærd (Vi handler efter en overordnet teoretisk viden ; Vi handler ofte mod bedre vidende Vi handler efter en konkret erfaringsbaseret viden) ; Forholdet mellem viden og adfærd - Forholdet mellem viden og adfærd i praksis (Adfærdsændring via viden og handling ; Adfærdsændring via direkte adfærdspåvirkning ; Adværdsændring via holdning og erfaringsbaseret viden) ; Forholdet mellem viden og adfærd - Vigtige overvejelser i en adfærdsorienteret sundhedspædagogik (Tre konkrete anbefalinger) ; Handlebarrierer og handlerum - Den frie viljes paradoks ; Handlebarrierer og handlerum - Karakteristika ved menneskets adfærd konkretiseret ved smagen (Tungens smag, Øjets smag) ; Handlebarrierer og handlerum - Handlebarrierer ud fra smagens diskurs (Adfærdens følsesmæssige forankring ; Adfærdens hesigtsmæssighed ; Grænsedragning mellem individ og omverden : Adfærd som en strukturel markørfunktion ; Handlebarrierer og handlerum - Handlerummet som sundhedspædagogisk begreb ; Handlebarrierer og handlerum - Handlekompetence
  ISBN nr.: 
  9788702309904
  Omfang: 
  245 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39545624|260|a
  Available: 
  870970-basis:39545624|980|a
 2. Pædagogik : for sundhedsprofessionelle

  • Bog
  61.4 PÆD

  Pædagogik : for sundhedsprofessionelle

  2020
  3. udgave, 2. oplag (2020)
  Om centrale pædagogiske begreber, der er skabt af den nyeste forskning i at vejlede og undervise patienter, pårørende og andre borgere i at mestre sundhedsudfordringer og sygdom
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48307515|980|.
  Bidrag af: 
  Jette Lind (f. 1961), Julie Wielandt Tejmers (f. 1973)
  Note: 
  Indhold: Dorit Ibsen Vedtofte: Historisk rids over pædagogik i en sundhedsprofessionel sammenhæng ; Centrale pædagogiske begreber. Pædagogik i sundhedsvæsenet / af Kim Jørgensen og Jette Lind. Julie Wielandt Tejmers: Teoretiske perspektiver på læring : Jean Piagets teori om erkendelse ; Teoretiske perspektiver på læring : Knud Illeris' teori om læring ; Didaktiske overvejelser i mødet med patienten. Rikke Vinter Hedensted: Teoretiske perspektiver på læring : Jean Lave og Etienne Wenger om situeret læring ; Teoretiske perspektiver på læring : Donald A. Schön om refleksion som læringsbegreb ; Feedback. Jette Lind: Barrierer mod læring. Jakob Ibsen Vedtofte: Patientuddannelse - fra compliance til self efficacy. Sine Lehn: Kritisk-analytisk refleksion som pædagogisk metode til udvikling af tværprofessionalitet. Marianne Eilsø Munksgaard: Onlineundervisning til patienter, borgere og pårørende
  ISBN nr.: 
  9788712058724
  Omfang: 
  205 sider
  Udgiver: 
  Gad
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:48307515|260|a
  Available: 
  870970-basis:48307515|980|a
 3. Kulturel sensitiv type-2 diabetesuddannelse fremmer sygdomsmestring og forbedrer fysisk og psykosocial sundhed

  • Tidsskriftsartikel

  Kulturel sensitiv type-2 diabetesuddannelse fremmer sygdomsmestring og forbedrer fysisk og psykosocial sundhed

  I: Diætisten, Årg. 29, nr. 174 (2021), S. 6-8
  Steno Diabetes Center Copenhagen og Center for Diabetes i Københavns Kommune har sammen udviklet et kulturelt sensitivt uddannelsespædagogisk uddannelseskoncept (CUSTOM). Det er afprøvet på ca. 100 borgere med type-2 diabetes og arabisk, urdu eller tyrkisk som førstesprog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:62059079|980|.
  Omfang: 
  S. 6-8
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Diætisten, Årg. 29, nr. 174 (2021)
  By: 
  870971-tsart:62059079|260|a
  Available: 
  870971-tsart:62059079|980|a
 4. Sundhedsfremme og bevægelse

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:54542666|980|.
  Bidrag af: 
  Flemming B. Olsen
  Note: 
  Indhold: Uden mål kan man ikke score - kulturelle perspektiver på sundhed / Ina Munch og Bo Birk Nielsen. Bjarne Bruun Jensen: Sundhedspædagogik, handlekompetence og børn og unges sundhedsbegreber. Pædagogiske rutiner - en kongevej til sundhedsfremme og forebyggelse / Suzanne Krogh og Søren Smidt. Perspektiver på køn, seksualitet og familieformer / Kirsten Kortbek, Justin Bruce Karlson og Helle Kildevang. Vibeke Stage: Sundhed og hygiejne i daginstitutioner ; Førstehjælp og forebyggelse af ulykker. Idræt og bevægelse i et pædagogisk perspektiv / Vici Daphne Händel og Eva Rose Rechnagel
  ISBN nr.: 
  9788771188141
  Omfang: 
  287 sider
  Udgiver: 
  Frydenlund
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:54542666|260|a
  Available: 
  870970-basis:54542666|980|a
 5. Mobilen hjælpe med at leve livet sundt

  • Tidsskriftsartikel

  Mobilen hjælpe med at leve livet sundt

  I: Dagens medicin, 2020, nr. 15, Tillæg, s. 10-11
  Liva Healtcare har udviklet et digitalt livsstilsprogram, som gør det sunde liv borgernært og let tilgængeligt. Prigrammet tilbydes bl.a. til diabetespatienter og prædiabetikere i en række danske kommuner
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:38281585|980|.
  Omfang: 
  Tillæg, s. 10-11
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Dagens medicin, 2020, nr. 15
  By: 
  870971-tsart:38281585|260|a
  Available: 
  870971-tsart:38281585|980|a
 6. En kritisk-sociologisk analyse af aktuelle sundhedsdiskursers indvirkning på den praksisrelaterede pædagogik i uddannelsessektoren

  • Tidsskriftsartikel

  En kritisk-sociologisk analyse af aktuelle sundhedsdiskursers indvirkning på den praksisrelaterede pædagogik i uddannelsessektoren

  I: Tidsskrift for socialpædagogik, Årg. 23, nr. 2 (2020), S. 61-68
  Om hvordan sundhedsfremme vinder indpas i daginstitutionernes hverdag og i pædagoguddannelsen
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:38697196|980|.
  Omfang: 
  S. 61-68
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Tidsskrift for socialpædagogik, Årg. 23, nr. 2 (2020)
  By: 
  870971-tsart:38697196|260|a
  Available: 
  870971-tsart:38697196|980|a
 7. Sundhed, krop og bevægelse

  • Bog
  : Sundhed, krop og bevægelse
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:52542065|980|.
  Bidrag af: 
  Lone Andersen (f. 1958-01-14), Michaela Jørgensen
  Note: 
  På omslaget: Sundhed i den i den pædagogiske praksis, arbejde og ergonomi, bevægelse og idræt, Indhold: Sundhed i i den pædagogiske praksis (Sundhed i den pædagogiske praksis ; Mental sundhed ; Mental sundhed og mindfulness ; Sundhedspædagogik ; Maden og måltidet ; Sundhed og bevægelse ; Hygiejne ; Hjælp til personlig hygiejne ; Seksualitet og kropslighed i et sundhedsfremmende perspektiv ; Syge børn og voksne ; Medicinhåndtering - ansvar og kompetencer) ; Arbejdsmiljø og ergonomi (Introduktion til arbejdsmiljø og ergonomi ; Psykosocialt arbejdsmiljø ; Forebyggelse af konflikter og vold ; Undgå stress på arbejdspladsen ; Det fysiske arbejdsmiljø ; Pas godt på din krop ; Det kemiske arbejdsmiljø) ; Bevægelse og idræt (Bevægelse og idræt i den pædagogiske praksis ; Omgivelsernes betydning for bevægelse og idræt ; Planlægning og udførelse af bevægelsesaktiviteter ; Legekultur og inkluderende fællesskaber ; Glæde ved bevægelse ; Aktiviteter, der stimulerer sanser og motorik ; Boldlege og boldbasis som et pædagogisk redskab ; Slåskultur i pædagogisk praksis ; Aktiviteter, der understøtter kropsbevidstheden ; Idræt til mennesker med handicap ; Forebyggelse af skader og ulykker)
  ISBN nr.: 
  9788762815124, 9788702396638
  Omfang: 
  575 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:52542065|260|a
  Available: 
  870970-basis:52542065|980|a
 8. Det dobbelte KRAM løfter forebyggelsesindsatsen i Haderslev

  • Tidsskriftsartikel

  Det dobbelte KRAM løfter forebyggelsesindsatsen i Haderslev

  I: Tidsskrift for dansk sundhedsvæsen online, Årg. 95, nr. 2 (2019),
  Modellen "Det Dobbelte KRAM" (Kost, Rygning, Alkohol, Motion) giver en fælles forståelse af, hvordan samspillet om forebyggelse kan fungere med borgerne på tværs af organisatoriske grænser i Haderslev Kommune
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:47432499|980|.
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Tidsskrift for dansk sundhedsvæsen online, Årg. 95, nr. 2 (2019)
  By: 
  870971-tsart:47432499|260|a
  Available: 
  870971-tsart:47432499|980|a
 9. Alderdommens pædagogisering : samfundsøkonomi, sundhed og individualiserede pædagogiske relationer

  • Tidsskriftsartikel

  Alderdommens pædagogisering : samfundsøkonomi, sundhed og individualiserede pædagogiske relationer

  I: Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund, Nr. 30 (2019), S. 41-66
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:46771605|980|.
  Omfang: 
  S. 41-66
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund, Nr. 30 (2019)
  By: 
  870971-tsart:46771605|260|a
  Available: 
  870971-tsart:46771605|980|a
 10. Den sundhedsfremmende betydning af et tilbud om "vandgymnastik" for sårbare gravide og babysvømning for sårbare mødre

  • Tidsskriftsartikel

  Den sundhedsfremmende betydning af et tilbud om "vandgymnastik" for sårbare gravide og babysvømning for sårbare mødre

  I: Pædagogisk psykologisk tidsskrift, Årg. 56, nr. 1 (2019), S. 18-29
  Belysning af hvordan professionelle i samarbejde med relationskomptente og fagligt kompetente frivillige har tilrettelagt babysvømning, så sårbare mødre og gravide har fået en oplevelse af mestring og positive handleerfaringer med henblik på sundhedsfremme for mor og barn
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:46275381|980|.
  Omfang: 
  S. 18-29
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Pædagogisk psykologisk tidsskrift, Årg. 56, nr. 1 (2019)
  By: 
  870971-tsart:46275381|260|a
  Available: 
  870971-tsart:46275381|980|a