term.subject="sundhedspsykologi"

Præciser din søgning:

Emne
Forfatter
Materialetype
Sprog
Årstal
Kilde
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Sundhedspsykologi i sygeplejen

  • Bog
  : Sundhedspsykologi i sygeplejen
  61.701 SUN

  Sundhedspsykologi i sygeplejen

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Bogen giver med afsæt i det praksisnære sygeplejestuderende, sygeplejersker og andre relevante sundhedsfaggrupper et indblik i centrale psykologiske teorier og faktorer, som er relevante for sygeplejepraksis
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61385223|980|.
  Bidrag af: 
  Steen Hundborg
  Note: 
  Indholdsfortegnelse: Teknologi og rollen som sundhedsprofessionel (Når sundhed og sundhedsadfærd kvantificeres og deles ; Når e-patienten møder sundhedssystemet ; Demokratiseringen af sundhedsinformation ; Konsultation og samtale med e-patienten ; Når e-patienten uddeler stjerner ; Udfordres professionalismen af teknologien?) ; Den biopsykosociale sundhedsmodel (Den biomedicinske sygdomsmodel ; Den biopsykosociale sygdomsmodel ; Common sense-modellen ; Locus of control ; Self-efficacy ; Selvdetermineringsteorien ; Coping ; Et møde mellem to forklaringsmodeller) ; Fra motivation til handling - livsstilsændringens psykologi (To psykologiske systemer påvirker adfærdsændringen ; Motivationens byggesten ; Fra motivation til handling - over tid ; Vaner ; Fristelser og cravings ; Selvkontrol ; Emotioners rolle ved spisning ; Omgivelsernes rolle ved kostændring) ; Den motiverende samtale (Den motiverende samtale i en sygeplejefaglig kontekst ; Hvorfor gør de ikke (bare), som vi siger? ; Den motiverende samtale ; Ånden i den motiverende samtale ; Metoden i den motiverende samtale) ; Tværkulturelt samarbejde (Krop og sjæl i eksil ; Sprogbarrierer og sygdomstolkning ; Den tolkede samtale ; Tværkulturel samskabelse ; Tværkulturelle værktøjer) ; Aldersforskelle: Den ændre patient (Alderisme ; Life script: Betydningen af, hvornår sygdommen rammer ; Ældre patienter ; Opmærksomhedspunkter i kommunikationen med ældre patienter ; Tips til kommunikation med ældre patienter) ; Rusmiddelproblematik i sygeplejerskens arbejde (Kriterier for afhængighed ; Medicin med misbrugspotentiale ; Abstinenssymptomer ; Sammenfald mellem rusmiddelrelaterede lidelser og andre psykiske lidelser ; Mødet med patienten ; Den længerevarende engagement i patienten) ; Angst og angstlidelser (Hvad er følelsen ; Fra hensigtsmæssig til patologisk frygt og angst ; Angstlidelserne ; Udredning og behandling af angstlidelser) ; Depression (Symptomatologi ; Årsagssammenhænge ; Depression i klinisk praksis) ; Kriser ved alvorlig sygdom (Den historiske udvikling af krisebegrebet ; Når patienter er i krise ; Hvordan støtter man en kriseramt patient? ; Når krisen udvikler sig bekymrende) ; Sorg (Hvad er sorg? ; Når sorgen bliver kompliceret ; Videreuddannelse i sorg) ; Den kroniske syge patient (Hvad er kroniske sygdom? ; Den medfølelsesbaserede tilgang til psykologi ; Hvordan reagerer vi på kronisk sygdom?) ; Køn (Køn og middellevetid ; Forekomst af sygdomme, miljø og livsstil ; Dødelighed ; Kønnenes strategi som patienter ; Køn og psykiske lidelser ; Mødet med mandlige og kvindelige patienter ; Opsamlende om adfærd og psykologi) ; Seksualitet (Nye tal på danskernes sexliv ; Seksualitetens funktion ; Skal sundhedsprofessionelle beskæftige sig med patienternes sexliv?) ; Smertepsykologi (Akut smerte og kronisk smerte ; Psykologiske mekanismer ved akutte hhv. kroniske smerter ; Kroniske smerter - en livsomvæltning og et samfundsproblem ; Den kroniske smertepatient ; Psykologiske følgevirkninger ; Vedligeholdende og forstærkende psykologiske faktorer ; At møde et menneske i smerte ; Intervention) ; Alvorligt syge og døende - den palliative indsats (Alvorligt syge døende patienter) ; Neuropsykologi - voksenområdet (Hvad er neuropsykologi? ; Hvad er en neuropsykolog? ; Den neuropsykologiske undersøgelse ; Neuropsykologisk rehabilitering ; Anosognosi - nedsat sygdomserkendelse ; Svære adfærdsforstyrrelser ; Neuropædagogik ; Angst ; Depression) ; Stress og stresshåndtering for sundhedspersonale (Hvad er stress? ; Hvordan påvirker stress helbredet? ; Måling af stress ; Hvor stort er problemet? ; Risikofaktorer ; Hvad beskytter mod stress? ; Stresshåndtering)
  ISBN nr.: 
  9788793810532
  Omfang: 
  406 sider
  Udgiver: 
  FADL
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:61385223|260|a
  Available: 
  870970-basis:61385223|980|a
 2. Håndbok i klinisk helsepsykologi : For deg som behandler pasienter med somatisk sykdom og skade

  • Bog
  61.01 HÅN

  Håndbok i klinisk helsepsykologi : For deg som behandler pasienter med somatisk sykdom og skade

  2019
  1. udgave.
  Forlagsbeskrivelse: "Sykdom og skade i kroppen innebærer både fysiske og mentale belastninger. Det er ikke bare kroppen som blir rammet, men hele mennesket, med følelser, tanker og relasjoner. Roller og funksjoner i familie og arbeid blir berørt. Mange trenger hjelp til å mestre smerter, utmattelse, søvnproblemer og psykiske plager og samtidig ta vare på livet."
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830190-katalog:126265867|980|.
  ISBN nr.: 
  9788245021844
  Omfang: 
  462 s.
  Udgiver: 
  Fagbokforlaget
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  830190-katalog:126265867|260|a
  Available: 
  830190-katalog:126265867|980|a
 3. Mindfulnessbaseret kognitiv terapi i en sundhedspsykologisk kontekst : effektstudier og kliniske betragtninger fra enhed for psykoonkologi og sundshedspsykologi

  • Tidsskriftsartikel

  Mindfulnessbaseret kognitiv terapi i en sundhedspsykologisk kontekst : effektstudier og kliniske betragtninger fra enhed for psykoonkologi og sundshedspsykologi

  I: Psyke & logos, Årg. 37, nr. 1 (2016), S. 12-29 , 248
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:37315397|980|.
  Omfang: 
  S. 12-29 , 248
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Psyke & logos, Årg. 37, nr. 1 (2016)
  By: 
  870971-tsart:37315397|260|a
  Available: 
  870971-tsart:37315397|980|a
 4. Challenging the conceptual limits in health psychology : using the concept of conduct of life to study people's health activities from a social and subjective perspective

  • Tidsskriftsartikel

  Challenging the conceptual limits in health psychology : using the concept of conduct of life to study people's health activities from a social and subjective perspective

  I: Outlines online, Vol. 16, no. 2 (2015),
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:46134842|980|.
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Outlines online, Vol. 16, no. 2 (2015)
  By: 
  870971-tsart:46134842|260|a
  Available: 
  870971-tsart:46134842|980|a
 5. Sundhedsbegreber - filosofi og praksis

  • Bog
  61.01 SUN

  Sundhedsbegreber - filosofi og praksis

  1994
  2. i.e 1. udgave, 1. i.e. 3. oplag (2005)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:20712708|980|.
  Bidrag af: 
  Uffe Juul Jensen, Peter Fuur Andersen
  Note: 
  Indhold: Uffe Juul Jensen: Sundhed, liv og filosofi. Steen Wackerhausen: Et åbent sundhedsbegreb - mellem fundamentalisme og relativisme. Lene Otto: Et robust helbred eller et lykkeligt liv. Peter Elsass: Sundhedsfremme - et sundhedspsykologisk perspektiv for samarbejdet mellem lægfolk og professionelle. Pia Fromholt: Aldringsparadigmer, normalitet og sundhed / Pia Fromholt & Karen Munk. Hysse Forchhammer: Psykologiske sundhedsbegreber i et subjektvidenskabeligt perspektiv / Hysse Forchhammer & Morten Nissen. Ole Dreier: Sundhedsbegreber i psykosocial praksis
  ISBN nr.: 
  8788663388
  Omfang: 
  208 sider
  Udgiver: 
  Philosophia
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:20712708|260|a
  Available: 
  870970-basis:20712708|980|a
 6. Klinisk sundhedspsykologi

  • Bog
  61.01 KLI

  Klinisk sundhedspsykologi

  2013
  2. udgave, 4. oplag (2020)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:50708829|980|.
  Bidrag af: 
  Lisbeth Frostholm, Andreas Schröder, Erik Friis-Hasché
  Note: 
  Indhold: Perspektiver på sundhed, sygdom og funktion (Erik Friis-Hasché: Sundhed, sygdom og funktion. Sundhedsadfærd / Erik Friis-Hasché & Torben Jørgensen. Torben Jørgensen: Livsstil og sygdom. Sygdomsopfattelse og coping / Lisbeth Frostholm, Tina Carstensen & Niels Christian Hvidt. Hjerne, psyke og immunsystem / Bobby Zachariae & Mimi Yung Mehlsen) ; Reaktioner ved stress, angst, smerte og belastninger (Bo Netterstrøm: Stress. Raben Rosenberg: Angst og depression. Smertens psykologi / Erik Friis-Hasché & Søren Frølich. Erik Friis-Hacshé: Kronisk sygdom og svækkelse. Belastningsreaktioner og funktionelle lidelser / Andreas Schröder & Per Fink) ; Patient, behandler og kommunikation (Patienten / John Weinman, Dorothy Wade & Lisbeth Frostholm. Behandleren / Erik Friis-Hasché & Klaus Witt. Palle Carlsson: Kommunikation. Anvendelse af spørgeskemaer til udredning og screening / Kaj Sparle Christensen & Marianne Rosendal) ; Psykologiske interventioner og sundhedsfremme (Psykologiske interventioner / Mikkel Arendt & Lisbeth Frostholm. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse / Torben Jørgensen & Erik Friis-Hasché. Lene Vase: Placebo) ; Særlige patientgrupper (Biopsykosocial tilgang til børn med kroniske sygdomme / Mikael Thastum & Charlotte Rask. Den ældre patient / Mimi Mehlsen & Berit Kjærside Nielsen. Minoritetsgrupper / Ea Bøhm Jepsen & Birthe Valbjørn)
  ISBN nr.: 
  9788762810136
  Omfang: 
  470 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:50708829|260|a
  Available: 
  870970-basis:50708829|980|a
 7. Health psychology : a textbook

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830190-katalog:112901698|980|.
  Note: 
  Previous ed.: 2004
  ISBN nr.: 
  9780335222643, 9780335222636, 0335222641, 0335222633
  Omfang: 
  489 s.
  Udgiver: 
  Open University Press
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  By: 
  830190-katalog:112901698|260|a
  Available: 
  830190-katalog:112901698|980|a
 8. Sundhedspsykologi : en introduktion

  • Bog
  61.01 NIE

  Sundhedspsykologi : en introduktion

  2006
  1. udgave, 1. oplag (2006)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:26595800|980|.
  Note: 
  Indhold: Sundhedspsykologi : definition og oversigt ; At blive syg (Stress og sygdom ; Adfærd og sygdom ; Personlighed, sociale faktorer og sygdom) ; At føle sig syg : sygdomstænkning og -adfærd ; At gå til læge og blive behandlet ; At komme på hospital ; At leve med kronisk sygdom (Generelle problemer ; Specielle sygdomme) ; At blive rask : sundhedspsykologisk intervention
  ISBN nr.: 
  8778873932
  Omfang: 
  173 sider
  Udgiver: 
  Frydenlund
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:26595800|260|a
  Available: 
  870970-basis:26595800|980|a
 9. Sundhedens kilde : oplevelsen af sammenhæng

  • Bog
  61.01 LOR

  Sundhedens kilde : oplevelsen af sammenhæng

  2007
  1. udgave, 1. oplag (2007)
  Der tages afsæt i salutogenesebegrebet og det vises, hvordan oplevelse af sammenhæng er en vigtig kilde til udvikling af selvhelbredende kræfter, ressourcer og sundhed
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830190-katalog:26600243|980|.
  Original titel: 
  Salutogenese
  ISBN nr.: 
  9788777064272
  Omfang: 
  266 sider
  Udgiver: 
  Dansk psykologisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  830190-katalog:26600243|260|a
  Available: 
  830190-katalog:26600243|980|a
 10. Sundhedspsykologi

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:20250461|980|.
  Note: 
  På omslaget: Et nyt fag mellem humaniora og naturvidenskab, Indhold: Videnskab og praksis ; Sygdom og sundhed ; Psyke og soma ; Udvikling og krise ; Patient og behandler ; Anamnese og livshistorie ; Diagnose og behandling ; Samtale og psykoterapi ; Forebyggelse og formynderi
  ISBN nr.: 
  8700154687
  Omfang: 
  512 sider
  Udgiver: 
  Gyldendal
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:20250461|260|a
  Available: 
  870970-basis:20250461|980|a